Lightprodukter gör dig fet!

Sockersug, fetma och hjärnskador

Amerikanska forskare har visat att sötningsmedlen i lightläsk ger sötsug och orsakar fetma.

”Professor Helen Hazuda, of the University of Texas’s health science centre, said diet sodas and artificial sweeteners may foster a sweet tooth, distort appetite and even damage key brain cells. As a result, treating them as healthy alternatives may be ‘ill advised’
The professor, who no longer drinks diet colas and lemonades, said: ‘They may be free of calories but not of consequences.’

Professor Helen Hazuda, vid University of Texas hälsocenter, sade att  lightläsk och konstgjorda sötningsmedel kan främja sötsug, snedvrida aptit och till och med skada viktiga hjärnceller. Att behandla dem som hälsosamma alternativ kan därför vara olämpligt.  Professorn, som inte längre dricker diet cola och läskedrycker, säger:De kan möjligen vara fria från kalorier men inte från konsekvenser.’
(min översättning/Frank)

Skador på bukspottkörteln 

Inte nog med att sötningsmedel som aspartam orsakar sötsug och fetma, de kan alltså ge hjärnskador och även skador på bukspottkörteln:

A second study, involving some of the same researchers and carried out on mice, linked sweetener aspartame with the sort of damage in the pancreas that can occur early in diabetes.”

”En andra studie, där några av samma forskare ingick, och som utfördes på möss, kopplade sötningsmedlet aspartam med den typ av skada i bukspottkörteln som kan uppstå tidigt i diabetes”
(min översättning/Frank)

 Läs mer>>

Ett svar på ”Lightprodukter gör dig fet!”

Kommentera