Nu är det allvar!

Ny skollag hot mot demokratin!

Den 1 juli i år införs en ny skollag. Mottot för lagen är ”För kunskap, valfrihet och trygghet”.
Det låter ju bra, men på ett område klingar pratet om valfrihet falskt. Det gäller skolmaten.

Hur valfrihet blir diktatur

I lagen säger man att skolmaten ska vara näringsriktig, men man säger inte vad detta innebär.
Det gör däremot regeringen, som i ett betänkande skriver:

”Regeringen anser det inte möjligt att i lagen närmare föreskriva vad skolmåltiderna ska innehålla.
Vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid bör dock de svenska näringsrekommendationerna vara en utgångspunkt.”

Så var det alltså med den valfriheten. Regeringen verkar alltså beredd att tumma på en så central rättighet, som den att man själv ska få bestämma vad man ska stoppa i munnen! Här verkar man alltså beredd att införa en lagfäst kostdiktatur, där det som tidigare varit rekommendationer nu ska ha stöd i lag och vara tvingande.

Industrins vinster är viktigare än barnens hälsa

Man tycks vara så angelägen att tillmötesgå livsmedelsindustrins intressen, att man tar den politiska risk det innebär, att bortse från den intensiva debatten om Livsmedelsverkets kostrekommendationer och måla in sig i ett hörn.
Mindre tuvor än denna har fällt en regering!

Öka trycket!

Det är viktigt att arbetet för valfrihet och kostdemokrati intensifieras ute i kommunerna. Denna kostdiktatur är inte något vi kan acceptera och tycka att det är något man kan tåla och leva med. All modern forskning visar att man då sätter barnens hälsa på spel. Det borde få varje förälder att resa ragg! Vi föräldrar och far- och morföräldrar har ett ansvar att skydda barnen från detta. De är själva värnlösa och om vi inte säger ifrån, tror de att margarin och lättmjölk är bra och nyttig mat.

Allt går för sig, utom riktig mat!

I skolan serveras redan idag specialmat av skilda slag. Glutenallergiker får glutenfri mat, laktosintoleranta får laktosfri mat,
vegetarianer får vegetarisk mat och andra får specialmat av religiösa eller kulturella skäl.
De som däremot med hänvisning till modern forskning vill skydda sina barn från  margarin och få smör som alternativ
och istället för lättmjölk få dricka riktig mjölk, de får nobben.

Varför är det så?

Naturligtvis har det gått mycket prestige i frågan. Livsmedelsverket och dietistförbundet som med sina kostråd medverkar till att ämnesomsättningssjukdomar grasserar bland befolkningen och pressar landstingens ekonomi, vill naturligtvis inte erkänna att man gjort fel i alla år. Dock måste de se till att börja fortbilda sig och ge hälsosamma råd, eller sluta med sin verksamhet överhuvud taget!

En annan och kanske avgörande orsak är att det serveras en miljon skolluncher varje dag. Det handlar alltså om stora pengar. Då måste vi samla oss och ställa oss frågan, om vi är beredda att offra våra barns och barnbarns hälsa för att gynna margarinindustrin?

Kräv kostdemokati!

Smör elller Bregott och riktig mjölk skall ingå som alternativ i skolmatsalarna!

6 svar på ”Nu är det allvar!”

  1. Pingback: Nu är det allvar

Kommentera