Vanliga frågor om Omega 3

[FAQ = Frequently Asked Questions]

…..Algatrium_Plus…..BruduRetina1_5-blister8…..

Algatrium Plus och Brudy Retina 1,5g

ζ

Brudy-omega-3-logo

Algatrium Plus

body4

Algatrium Plus är en fiskolja med unika egenskaper, en stabil olja med närmast hundraprocentigt upptag i kroppen, vilket visats i humana studier.

universidad-de-barcelonaBrudy Technology med forskningen förlagd till bland annat Universitetet i Barcelona, avdelningen för Biokemi och Molekylärbiologi, har utvecklat specialprodukter med DHA och har investerat över 100 miljoner i forskning runt enzymatiskt producerat DHA, vilket ger unika egenskaper.

DHA är den omega3 fettsyra vi har mest av i kroppen med höga koncentrationer i bl.a. hjärnan och ögat.

Omega 3 har också en anti-inflammatorisk och blodförtunnande effekt (värdefullt för de med hjärtflimmer, en sjukdom som mer än 200.000 svenskar drabbats av). Forskningsresultat:

En patenterad skonsam enzymatiskt tillverkningsprocess gör att det goda hos fiskoljan bevaras och oljan blir mycket stabil, inget högt tryck eller hög värme som lätt skulle förstöra effekten hos den känsliga fiskoljan. Istället stabiliseras oljan genom processen och får en struktur som liknar den i bröstmjölk.

AmmaEn hög renhet och rigorös kvalitetskontroll gör att oljan är särskilt lämplig för gravida och ammande mödrar. Den höga halten av DHA gör den också extra bra för ögat och hjärnan (och höjer kvaliteten hos spermier). En antioxidativ effekt hos oljan skyddar också alla celler mot oxidation, dvs. mot förtidigt åldrande (”anti-aging”).

Rekommenderad dos 1 – 3 kapslar per dag.
.

DHA-the-only……….anti-aging

Kliniskt visad antioxidativ effekt (”anti-aging”)

.
ζ

Annons-Nilalf-jpgζ

Brudy Retina

Brudy Retina 1,5 g är i princip ”Algatrium Plus” förstärkt med de vitaminer, mineraler och antioxidanter som främst ögat behöver för att skydda det skarpa seendet mot försämringar (åldersförändringar i gula fläcken). Risken att få sjukdomen ökar ju äldre man blir. Den är vanligast efter 65-årsåldern.

Rekommenderad dos 1 – 3 kapslar per dag (där en kapsel sannolikt kan vara tillräckligt för att förebygga förändringar i gula fläcken, men om man redan har drabbats så rekommenderas tre kapslar per dag).

glasögon-symbol-grått

Not: BrudyRetina 1,5g är designad för att skydda mot åldersförändringar i gula fläcken, som också kallas åldersrelaterad makuladegeneration, och som även kallad neovaskulär eller våt AMD (Age-related Macular Degeneration).

Våt AMD drabbar ca 4000 – 5000 svenskar varje år (i snitt en svensk varannan timme) och är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år.

ζ