Nytt år och nya tag

.

nytt-år-o-nya-tag

VÅR FIGHT :

LIVSKVALITET UPP
OCH 
OHÄLSA NER

ζ

Carita-HenrikssonCarita Henriksson

Nytt år och nya tag

Ett nytt år har startat och visst undrar man vad som skall ske under året.

Utifrån min horisont, diabetesföreningen, gläds jag över att det kommer så många nya medlemmar, både via www.dios.bz,  men också till vår lokalförening Alingsås Diabetesförening … www.alingsasdf.org

Visst skulle man kunna luta sig bakåt och säga att det är för att vi är så bra! Men det får man absolut inte göra, det är farligt! Vi måste ta nya krafttag!

Diabetes-molnDet som är intressant är att intresset för diabetes ökar och att det vi erbjuder uppskattas. Nästa positiva sak är att det är många som anmäler sig och säger sig vilja stödja vår kamp mot diabetes.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulations sjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Visste du t.ex. att sju av tio som drabbas av hjärtinfarkt är diabetiker eller prediabetiker.

Livskvaliteten skulle öka och trycket på sjukvården skulle minska om vi lyckas väl med att bekämpa diabetesutvecklingen. Det skulle t.o.m. kunna rädda vården.

Vi behöver alla för att lyckas i denna fight och min förhoppning är nu att vi motsvarar allas förväntningar (glöm inte att förnya medlemskapet för 2014, se nedan). Vi vill göra alla medvetna om hur man kan leva ett gott liv med diabetes. Vi vill också ge kunskap om hur man kan påverka sin diabetes. Och vi verkar också för att förebygga diabetes.

Vi, DiOS, är redan en stor organisation med cirka 5000 medlemmar, men vår ambition är att bli mycket större och därigenom kunna göra ännu större nytta. Hos oss finns det plats för olika åsikter och olika val av behandling, som fullt ut respekteras. Vi vill på olika sätt förmedla vår kunskap och våra erfarenheter, samt berätta om nya rön. Sedan är det du kära medlem som tar beslutet om det är något för dig eller om du hellre prövar något annat.

För egen del följer jag med stort intresse det som skrivs i LCHF magasinet och jag tycker jag lär mig saker varje dag.

Om du har synpunkter som du tror kan vara till gagn för vår verksamheten så vet att du alltid är välkommen att höra av dig antingen via vårt forum på www.dios.bz eller på annat sätt. Eller om du har frågor.

Tack för att du vill stödja oss i vårt viktiga arbete!

Carita Henriksson
Ordförande Alingsås Diabetesförening

ζ

APPENDIX

Glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2014

Du som tillhör en lokalförening inom DiOS, betalar in medlemsavgifter för år 2014 till respektive lokalförening.

Om du tillhör Alingsås Diabetesförening eller gått med DiOS via www.dios.bz så betalar du in sin medlemsavgifter till Alingsås Diabetesförening på bankgiro 346-2769 och anger tydligt vem du är med namn och adress.

Senast 28 februari för 2014, annars riskerar man att förlora sitt medlemskap.

Bankgiro-krEtt E-medlemskap för hela 2014 kostar 150 kronor och ett standardmedlemskap 250 kronor (inkluderar tidningen ”Leva med diabetes”, fem nummer per år).

Betala in 150 kronor (alt. 250 kronor) på bankgiro 346-2769 och ange namn och adress – Klart.

Not: Observera att E-medlemskap (utan tidning) endast kan tecknas via www.dios.bz

ζ

Du som vill bli ny DiOS-medlem

ζ

Välkommen!

Stöd arbetet för en riktig diabetesvård!
(klicka på Snabbguiden nedan)

broschyrbild-kostbehandling-av-diabetes

Kommentera