Världsdiabetesdagen 14 november 2012

DiOS – Diabetesorganisationen i Sverige

Den 14 november firar alla våra lokala DiOS-föreningar Världsdiabetesdagen, dagen är utlyst av FN som en dag att sätta fokus på diabetes. Vår lokala förening i Alingsås ägnar dagen åt att promenera till en gemensam aktivitet.

Att vi alla mår bra av motion är sedan länge känt och att det är bra att vara medveten om vad vi intar för mat, det känner vi ju alla också till, men nog så viktigt är att vi mår bra även på andra sätt.  Ett sätt att må bra är att göra det fint hemma, exempelvis med blommor, och det får vi hjälp med på vår aktivitet den 14 november, sedan skall vi ju naturligtvis fika och ha det trevligt som vanligt när vi träffas.

Det är en stor förmån att få uppmärksamma Världsdiabetesdagen med målet att förhindra att diabetes typ 2 ökar så lavinartat som det idag gör, med fokus på vilka möjligheter vi har att förebygga diabetes, så att färre får diagnosen.

Vi vet idag att man genom kunskap själv kan förbättra sina värden, det räcker inte bara med motion. Därför har föreningen bjudit in till olika informationsmöten om maten och informerat om hur olika koster påverkar oss.

“Det finns siffror som säger att var
femte vuxen kan vara en prediabetiker”

Det är många därute som inte vet om att de går omkring med förhöjda blodsockervärden och  vid ett läkarbesök får de veta att de kanske ligger i farozonen för en diabetes. Det finns siffror som säger att var femte vuxen redan kan vara en prediabetiker. Tyvärr får de inte alltid komplett information om hur de bör göra av vården.

Nyligen avslutades en undersökning i USA, läs gärna den artikeln:

Dagens Medicin: Diabetesstudie stoppas i förtid

Träning och kostomläggning skyddade inte typ 2-diabetiker från att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, enligt en stor amerikansk studie, som därför avbryts.

Läs mer…

Livsstilsförändringar

I studien konstaterade man att det inte räcker med motion utan man måste också göra livsstilsförändringar.

Många har ju redan prövat att byta ut den s.k. tallriksmodellen mot en kost med mindre kolhydrater och av egen erfarenhet vet jag att man både förlorar vikt och framför allt känner sig piggare. Men som representant för en diabetesförening kan jag bara tipsa om goda idéer, var och en måste själv känna efter och själv bestämma vad som passar bäst.

Vi är många som frågar oss varför inte Socialstyrelsen tittar mer på olika undersökningar om kost och diabetes, utan envist håller fast vid tallriksmodellen? Kan det vara så att det finns andra mäktiga intressenter, som bidrar med forskningspengar, som styr?

Om så är fallet så känner jag att vi måste göra något mycket snart, innan fler än var femte får diabetes typ 2 och innan alltfler människor blir feta p.g.a. felaktig kost.

.
Carita Henriksson

Ordförande Alingsås Diabetesförening
Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Ett svar på ”Världsdiabetesdagen 14 november 2012”

 1. Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

  För Er som undrar över hur den nya diabetesorganisation kom till och vad DiOS står för följer här mer information:

  ¤ PRESSMEDDELANDE: Ny organisation samarbetar för landets diabetiker. Den 31 maj 2010 gick startskottet för den nya Diabetesorganisationen i Sverige, Dios. ”Det är det toppstyrda Svenska diabetesförbundets bristande demokrati som ligger till grund för bildandet av DiOS”, sade dåvarande ordförande Patrik Sundström från Tierp. Läs mer i ett pressmeddelande i medlemstidningen ”Leva med diabetes” här…

  ¤ Anders Lönnberg – Fartfylld injektion i DiOS – Både vården och en diabetesorganisation måste vara patientdrivna, anser Anders Lönnberg som ny vice ordförande för DiOS. Med sitt breda engagemang inom politik, föreningsliv och näringsliv är han en fartfylld injektion i organisationen. Läs mer här… (idag är det Anders Lönnberg som håller i ordförandeklubban).

  ¤ Vi kräver en fungerande diabetesvård . Press release Storstockholms Diabetesförening . Läs mer här…


  (Gamla) Svenska Diabetesförbundet visar flagg (en unken historia), läs mer här…

  ¤ Bokrecensionen som gamla diabetesförbundet refuserade bort finns här…

  ¤ Skilj mellan önskvärd ketos och livsfarlig diabetisk ketoacidos, läs mer…

  – – –

  Samma spår

  (Gamla) Svenska Diabetesförbundet följer samma linje som DRF och uttrycker sig kryptiskt om den kost som skulle kunna förbättra livskvalitén för diabetiker. Läs mer:
  – DRF (Dietisternas Riksförbund) om kost för diabetiker, läs här…
  – Svenska Diabetesförbundet om ”LCHF”, läs här…
  . .Att tiotusentals diabetiker har blivit symptomfria med LCHF uppmärksammas ej!
  – ”Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården” från Socialstyrelsen. Läs mer…

  Märkligt är att gamla diabetesföreningen inte upplyser sina medlemmar på ett bättre sätt om lågkolhydratkost, den enda kost som uppfyller Socialstyrelsens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt. Mycket anmärkningsvärt!

  – – –

  DiOS lokala hemsidor (där det går att teckna medlemskap):
  – Storstockholms Diabetesförening …. http://www.ssdf.nu/
  – Alingsås … http://www.alingsasdf.org/
  – Blekinge Läns Diabetesförening … http://www.blekingediabetes.com

  Det går även att kontakta Landskrona diabetesförening (telefon 0418-196 08) och Tierps diabetesförening. En ny central hemsida beräknas klar runt årsskiftet.

Kommentera