Pressmeddelande: Staten bör finansiera oberoende koststudier

– PRESSMEDDELANDE Stockholm 16 september 2011 –

Staten bör finansiera oberoende koststudier

Maten är en av grundpelarna för svensk diabetesbehandling. Cirka 25 procent av typ 2-diabetikerna har enbart kostbehandling. Socialstyrelsen anser att mat är så viktig vid behandling av diabetes att diabetesriktlinjerna kompletteras med en vägledning om vad man bör äta.

Men dagens kostråd vid diabetes vilar på bräcklig vetenskaplig grund. Det konstaterade SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, våren 2010 efter sin granskning. Det var första gången en myndighet tog bladet från munnen angående bristen på evidens och vetenskaplighet på området.

Bristen på vetenskaplighet belystes på ett intressant sätt i Vetenskapens värld, SVT, 12/9, som handlade om mat med mindre kolhydrater och mer fett, LCHF, vid diabetes. Där framkom hur lite pengar staten satsar på långsiktiga matstudier samt det ointresse vissa forskare visar att forska på andra kostmodeller än dem som de själva förespråkar.

Därför kräver DiOS:

  • Att staten finansierar oberoende, långsiktiga, breda kliniska studier på olika kostmodeller för personer med diabetes.
    .
  • Granska och jämför GI, LCHF, mindre strikt lågkolhydratkost, medelhavskost, traditionell tallriksmodell med mera, för goda och säkra resultat. Detta krav framförde Storstockholms Diabetesförening (medlem i DiOS) redan 2008. Nu måste regeringen satsa mer resurser på behandlingsforskning!
    .
  • Att Nationella diabetesregistret, NDR, registrerar uppgifter om vad diabetiker äter. Det blir naturligtvis inte vetenskapligt relevant att registrera mathållning på samma sätt som uppgifter som mäts enligt en standard. Men på sikt kan det ge en fingervisning om hur maten påverkar hälsan vid diabetes och ge utgångspunkter för vidare forskning. Redan i dag registrerar ju NDR motionsvanor som inte heller mäts enligt en standard. DiOS framförde det här förslaget till NDR redan i maj.

 

Patrik Sundström            Anders Lönnberg
Ordförande                     Vice ordförande

Diabetesorganisationen i Sverige

Vid frågor, kontakta:

  • Anders Lönnberg, vice ordförande i DiOS, tel 070-999 81 11
  • Eva Lagging, ledamot i DiOS styrelse, tel 070- 680 55 35
*PRESSMEDDELANDE Stockholm 16 september 2011*** 

**

*Staten bör finansiera oberoende koststudier*

Maten är en av grundpelarna för svensk diabetesbehandling. Cirka 25
procent av typ 2-diabetikerna har enbart kostbehandling. Socialstyrelsen
anser att mat är så viktig vid behandling av diabetes att
diabetesriktlinjerna kompletteras med en vägledning om vad man bör äta. **

Men dagens kostråd vid diabetes vilar på bräcklig vetenskaplig grund.
Det konstaterade SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, våren
2010 efter sin granskning. Det var första gången en myndighet tog bladet
från munnen angående bristen på evidens och vetenskaplighet på området.

Bristen på vetenskaplighet belystes på ett intressant sätt i
Vetenskapens värld, SVT, 12/9, som handlade om mat med mindre
kolhydrater och mer fett, LCHF, vid diabetes. Där framkom hur lite
pengar staten satsar på långsiktiga matstudier samt det ointresse vissa
forskare visar att forska på andra kostmodeller än dem som de själva
förespråkar.

**

*Därför kräver DiOS:*

**

*♦ **Att staten finansierar oberoende, långsiktiga, breda kliniska
studier på olika kostmodeller för personer med diabetes*

Granska och jämför GI, LCHF, mindre strikt lågkolhydratkost,
medelhavskost, traditionell tallriksmodell med mera, för goda och säkra
resultat. Detta krav framförde Storstockholms Diabetesförening (medlem i
DiOS) redan 2008. Nu måste regeringen satsa mer resurser på
behandlingsforskning!

**

*♦ **Att Nationella diabetesregistret, NDR, registrerar uppgifter om vad
diabetiker äter ***

Det blir naturligtvis inte vetenskapligt relevant att registrera
mathållning på samma sätt som uppgifter som mäts enligt en standard. Men
på sikt kan det ge en fingervisning om hur maten påverkar hälsan vid
diabetes och ge utgångspunkter för vidare forskning. Redan i dag
registrerar ju NDR motionsvanor som inte heller mäts enligt en standard.
DiOS framförde det här förslaget till NDR redan i maj.**

Patrik Sundström Anders Lönnberg
Ordförande Vice ordförande
Diabetesorganisationen i Sverige Diabetesorganisationen i Sverige

*Vid frågor, kontakta:*
Anders Lönnberg, vice ordförande i DiOS, tel 070-999 81 11
Eva Lagging, ledamot i DiOS styrelse, tel 070- 680 55 35

Kommentera