Norge går på knockout och motståndarna verkar groggy

.
ζ
.

Matchen, debatten, går mellan Kaare R. Norum Professor em. Ph.d. ernæringsvitenskap och overlege Carl-Fredrik Bassøe. Två auktoriteter i tungviktsklassen.

ζ

Rond 1

Professorn Kaare R. Norum

Lavkarbo er uanstendig

Googleöversatt … Kolhydrater är obscent

Intrycket är att professorn Kaare R. Norum inte uppdaterat sina kunskaper på mycket länge. Argumenten saknar grund i vetenskap och beprövad erfarenhet och det blir mest luftslag baserat på tro och hopp (om att det skall gå hem). Professorn utkämpar ett slag han garanterat kommer att förlora, verkligheten håller på att komma ikapp lögnen, som fått ohälsa och fetma att fullkomligt explodera.

Professorn Kaare R. Norum agerar i enligt med det PK-koncept [1] som fortfarande i stort gäller inom kost- och vårdsektorn.

[1] PK = ”Politiskt Korrekt”, eller som en del menar ”Politiskt Korrupt”. De flesta bara flyter med, medan några har tagit på sig den aktiva rollen som LOBbare (Key Opinion Leaders) som agerar utifrån sin position och titel, och hoppas att ingen ska syna deras utspel.

ζ

Rond 2 & knockout

Et forsvar for fettet

Googleöversatt … Ett försvar av fettet

”Lågkolhydratkost är varken dyrt, förorenar eller klimat fientlig”, säger Dr Carl-Fredrik Bassøe, som också menar att;

”Det är en dödssynd för en forskare, denna brist på kunskap inom sitt utbildningsområde. Hur långt kan en forskare tillåtas att ”glömma” och fortfarande kalla sig professor?

Är titeln numera värdelös?

Kommentar:

Detta var inte en värdig fight, det var en slakt. Det är dumdristigt att ge sig in i en debatt när man inte alls behärskar ämnet, det blir bara pinsamt när okunnigheten hos forna auktoriteter avslöjas. Detta inhopp i debatten verkar var ett led i en kampanj som pågår i Sverige och Norge. En kampanj som bara kan fördröja det paradigmskifte som nu sker.
.

Professorn Kaare R. Norum

Professorn Kaare R. Norum: Spannmål, potatis och rotfrukter är billigt.

Smör och grädde är bland det energirikaste och billigaste vi kan ”tanka”. Med en energiförbrukning på 2.400 kcal per dygn blir driftskostnaden med smör ca 75 öre/tim, grädde ca 85 öre/tim och potatis ca 120 öre/tim.

Således är potatis 50 % dyrare än smör och grädde. Om det gäller att bara fylla magen är kranvatten allra billigast.

ζ

Professorn Kaare R. Norum: Lågkolhydratkost för en population är i själva verket fel och ekologisk direkt oanständigt i en värld med mer än en miljard undernärda människor. Dessutom är det dyrt och är skadlig i det långa loppet… Kolhydratsnål kost är inte hållbart. Kolhydrater är världens viktigaste näringskälla… Koldioxidsnål kost är ekologiskt fel. Det är ett missbruk av världens åkermark.

Kött från gräsbetande djur är det allra mest miljövänliga … läs mer… .
Observera att LCHF inte innebär att äta mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar, dvs. 10 – 20 E% protein. Nuvarande jordbruk och djurfabriker utgör ett direkt hot mot mänskligheten och möjligheten att försörja alla med mat framöver.

ζ

Professorn Kaare R. Norum: Fetma är sällsynt i regioner där spannmål är den viktigaste maten (asiatiska länder)

Nytt epicentrum för diabetes är numera Asien. Enligt New England Journal of Medicine, 25 mars 2010, har Kina nu fler fall av diabetes än något annat land. Enligt en ny rapport har Kina nu 92 miljoner fall av diabetes i sin vuxna befolkning. Man räknar också med att ungefär 150 miljoner kineser är på väg att utveckla diabetes. Förekomsten är ungefär dubbelt så stor som enligt tidigare beräkningar och Kina placerar sig nu som #1 framför Indien som ”bara” har runt 50 miljoner diabetiker.

Fetmautvecklingen följer diabetesutvecklingen, så gör även hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Förenade Arabemiraten var nyligen på besök i Sverige för att finna en lösning på deras diabetes som utvecklas epidemiskt, med nu uppåt 25 % diabetiker (Sverige ligger på ”bara” drygt 10 % inklusive prediabetiker). Även Afrika är nu på uppåtgående.

Kanske dags för professorn att uppdatera sina kunskaper och även se över de slutsatser som professorn drar. Professorn får tycka vad han vill, men som auktoritet inom området har han en skyldighet att tala sanning. Att missleda folket får stora konsekvenser för enskilda medborgare och för samhällsekonomin.

Norge är på G och frågan blir om nästa delegation från Förenade Arabemiraten väljer att resa till Norge för att lära sig hur man bemästrar diabetes och fetma?

Dr Sofie Hexeberg redovisar i sin nya bok verkliga fall från hennes klinik som visar att att LCHF fungerar i verkligheten: Bevisen : frisk med LCHF. En av hennes tidigare böcker – Nytt liv med riktig mat : frisk med LCHF – såldes i mer än 110.000 exemplar. Norge är på G, medan vården i Sverige kämpar emot.

ζ

Senfärdigheten hos svenska politiker gör att vi riskerar att förlora initiativet! Då förlorar vi också initiativet när det gäller att etablera en ny näringsgren i Sverige, som skulle kunna hjälpa resten av världen till en bättre folkhälsa, som skulle kunna generera jobb och skatteintäkter i Sverige.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

.

Professorer avslöjar sin okunnighet, även
i Sverige. Det får oss att undra hur de
kommit över sin titel?

Kortare kö på akuten stöter på motstånd

Det är i princip är omöjligt att driva förändringsarbete
som strider mot läkarnas kollektiva uppfattning”


.

Många läkare är av uppfattningen att minskade väntetiderna
för akutpatienter bara medför att det kommer ännu fler lindrigt
sjuka patienter till akutmottagningarna, skriver Sven Siverbo.

Sven Siberbo
professor i företagsekonomi;
Karlstads universitet

Kortare kö på akuten stöter på motstånd

En stor mängd studier de senaste decennierna visar att det i princip är omöjligt att driva förändringsarbete som strider mot läkarnas kollektiva uppfattning. Ur läkarnas perspektiv är patienter som kommer in via akuten inte högre prioriterade än andra patienter, många gånger är det tvärtom, skriver Sven Siverbo.

Den nytillträdde sjukhusdirektören Barbro Fridén lovar enligt en artikel i GP 121218 att väntetiderna på akuten ska bli kortare. Med viss tvekan önskar jag henne lycka till i det arbetet, men förutspår att löftet inte kommer att infrias.

Jag följde Sahlgrenska sjukhusets arbete från sommaren 2010 till sommaren 2012 då man på sjukhuset försökte förverkliga löftet att akutpatienter skulle få sin första vårdkontakt inom tio minuter, få träffa en läkare inom sextio minuter och ha lämnat akuten inom fyra timmar. Vi lärde oss då att långtgående ambitioner att minska väntetider på akutmottagningar helt enkelt inte får tillräckligt stöd på sjukhuset.

Främst strider det mot medicinska prioriteringar men det handlar även om effektivitet och resurser.

Sjukhus är professionella organisationer där läkarnas medicinska prioriteringar väger tungt i det dagliga arbetet.

En stor mängd studier de senaste decennierna visar att det i princip är omöjligt att driva förändringsarbete som strider mot läkarnas kollektiva uppfattning. Ur läkarnas perspektiv är patienter som kommer in via akuten inte högre prioriterade än andra patienter, många gånger är det tvärtom.

”Rimlig väntan”

Stödet inifrån sjukhuset att lägga mer resurser på akutpatienterna är därför svagt eller obefintligt. Det beror inte på att läkare som tjänstgör på akutmottagningarna anser att väntetidsfrågan är oviktig, utan på att väntetider är mindre medicinskt prioriterat än att ställa rätt diagnos och att sätta in rätt behandling.

En vanlig uppfattning på sjukhuset är att de som är akut sjuka på riktigt får den hjälp de ska ha omedelbart. Man menar att det är rimligt att den mindre sjuka akutpatienten ger av sin tid till den svårare sjuka. Därför var det kontroversiellt när det visade sig att arbetet med att minska väntetiderna under 2010 och 2011 medförde att friskare akutpatienter kom att behandlas före sjukare, dock inte de allra sjukaste.

Av effektivitetsskäl har hälso- och sjukvårdsorganisationer ambitionen att vård ska bedrivas på den lägsta effektiva omhändertagandenivån. Patienter som kan behandlas på vård- eller jourcentraler ska inte tas om hand på sjukhus, i synnerhet inte högspecialiserade sjukhus.

På Sahlgrenska sjukhuset är en vanlig uppfattning att deras specialistkompetens inte ska användas för relativt sett okvalificerade uppgifter, vilket merparten av akuttjänstgöringen anses handla om.

”Unga vuxna borde vänta”

Det finns exempel på läkare som menar att unga vuxna patienter med lindriga åkommor gott kan vänta eftersom de egentligen borde ha sökt sig till primärvården. Många läkare är av uppfattningen att minskade väntetiderna för denna kategori av patienter bara medför att det kommer ännu fler lindrigt sjuka patienter till akutmottagningarna. Det är för övrigt en tes som får visst stöd i SU:s egen utvärdering från 2011. Utvärderingen visar också att akutmottagningen, för att kunna korta sina väntetider, måste bemannas på ett sätt som innebär att läkarna i bland går sysslolösa.

Slutligen noteras att det krävs stora resurser för att komma till rätta med väntetiderna på akuten. Den nämnda utvärderingen visade att det på SU skulle krävas ytterligare mer än 40 läkare till en kostnad om cirka 50 miljoner för att nå målet att (nästan) alla ska träffa läkare inom en timme. Därutöver tillkommer kostnader för undersköterskor, sjuksköterskor och undersökningsrum.

Ytterligare resurser behövs för att alla ska ha lämnat akuten inom fyra timmar. Även om Sahlgrenska hade resurserna är det enligt läkarkåren inte medicinskt motiverat att använda dem för att minska akutens väntetider.

Tveksamt lycka till

Sammantaget är detta förklaringen till varför jag endast med tvekan önskar Barbro Fridén och Sahlgrenska Universitetssjukhuset lycka till med att minska väntetiderna på akutmottagningarna. Risken är att det leder till att medicinskt lågprioriterad verksamhet tilldelas mer resurser som används ineffektivt.

Källa: GP

Kommentar

Det finns en hållbar lösning, som kan delas upp i tre steg:

 1. Ett effektivt förebyggande arbete, där vi omedelbart måste sluta med att rekommendera en kost som gör oss sjuka och feta. Färre skulle bli sjuka och belastningen på sjukvården skulle minska dramatiskt.
  .
 2. Kostnadseffektiva behandlingsmetoder som botar kroniska sjukdomar. Idag sker främst en symptomlindring, vilket innebär att patienterna hela tiden kommer åter och blir alltmer vårdkrävande med tiden. Vi skulle kunna börja med diabetes och övervikt, där vården idag bryter mot Patientsäkerhetslagen.
  .
 3. Effektiv management av vården; vilket kräver uppföljning, feedback och styrning mot konkreta mål. Idag fungerar vården som en ”herrelös hierarki”, där inte ens resultat följs upp på ett konstruktivt sätt. Därför fortsätter vården med ineffektiva arbetsmetoder, år efter år.

Alla tre stegen förutsätter en fungerande management.

Alternativet är att inget göra – ”business as usual”

Alternativet är en plågsam kollaps inom bara några år, vilket skulle leda till en OJÄMLIK VÅRD, som i sin tur kommer att rita om den politiska kartan (till missnöjespartiers fördel). Notan kommer att stå medborgarna dyrt.

En viktig insikt är att det aldrig mer blir som ”förr”, där man bara kunde höja skatterna, varefter verksamheterna kunde fortsätta expandera som vanligt.

Denna gång är det allvar!

Vi jobbar på det hållbara alternativet, ett vinna-vinna-vinna alternativ, som också skulle öppna upp för nya näringsgrenar, fler jobb och större skatteintäkter.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Tidigare inlägg

 • Larm: Läget är akut – för akuten. Läs mer…
 • Industrin drar undan mattan för sig själva. Läs mer…
 • ”Herrelös hierarki”. Läs mer…

Barn bör inte äta margarin

.

.

Uffe Ravnskov,
Docent & Medicine doktor.

.

Barn bör inte äta margarin

Livsmedelsverket påstår, att en kost fattig på mättat fett redan i tidig barndom kan förebygga hjärtkärlsjukdomar senare i livet. Man rekommenderar därför en kost där det mättade fettet minskas til fördel för fleromättat fett. Som en konsekvens av detta serverar nu de flesta daghem och skolor lättmjölk och margarin i stället för vanlig mjölk och smör. Dessa råd visar att Livsmedelsverkets experter inte håller sig ajour med vetenskapen.

För några år sedan presenterade Livsmedelsverket till exempel en lista på 72 studier, som de påstod skulle visa, att mättat fett är farligt. I ett inlägg i Dagens Medicin visade jag tillsammans med elva experter, att blott två av dessa studier, och endast med lite god vilja kunde anses som stöd. Resten gjorde det inte eller handlade om något helt annat.

Många internationella kostexperter har också erkänt, att mättat fett är ofarligt eller till och med nyttigt. En av dem är Walter Willett, professor i näringslära vid Harvard och chef för världens största koststudier. Han har i många år varnat mot det mättade fettet, trots att ingen av de talrika rapporter, som utgått från Harvard, har kunnat visa, att infarktpatienter har ätit mera mättat fett än andra. Men i en intervju i Los Angeles Times för två år sedan sa han följande:

”Fett är inte problemet. Om amerikanerna kunde eliminera de söta drycker, potatisen, det vita brödet, pastan, det vita riset och allt snask, då skulle vi kunna avlägsna alla de problem vi haft med övervikt och diabetes”.

Men experterna har inte haft ryggrad till att erkänna sitt misstag. Genom statistiska manipulationer med sina data kommer de fram till att det fortfarande är nyttigt att byta mättat fett med fleromättat, utan att specificera vilken typ av fleromättat fett de menar. Detta råd kan få ödesdigra konsekvenser.

Det finns två huvudtyper av fleromättat fett; omega-3, som huvudsakligen finns i föda från havet, och omega-6, som dominerar i oljor från majs, solros och sojaplantor. För optimal hälsa har man kommit fram till att mängden omega-6 inte bör vara mer än fyra gånger större än omega-3.

Den föda de flesta människor äter idag innehåller tyvärr många gånger mer. De flesta margariner innehåller till exempel stora mängder omega-6 fleromättat fett. Experternas kostråd innebär därför automatiskt ett högt intag av denna typ av fett. Det finns många studier, som visar, att för mycket omega-6 är farligt för hälsan.

Astma och allergiska sjukdomar är till exempel vanligare hos barn, som äter mycket omega-6. Det finns även många studier, som har visat, att barn med ADHD har ätit mer omega-6 än andra, och en sammanfattning av elva experiment på ADHD-barn visade, att ungefär en tredjedel av barnen förbättrades eller blev helt normala om de behandlas med stora doser omega-3.

[Tre av fyra barn som får cancer klarar sig,
och var tredje svensk får cancer någon gång]

Det allvarligaste med ett högt intag av omega-6 fettsyror är risken för cancer. Det har man till exempel visat i åtskilliga experiment, där man fodrat försöksdjur med omega-6 fett. I Seymor Daytons sju år långa experiment från 1969, ett av de första kostexperimenten på människor, fick hälften av 850 äldre personer äldre människor en diet med en hög halt av omega-6 fleromättade oljor i stället för mättat fett för att förebygga hjärtkärlsjukdom. Resultatet blev att 31 dog av cancer i behandlingsgruppen, men endast 17 i gruppen, som hade ätit tvärtom. Och det finns flera bevis.

På en plastikkirurgisk klinik fann den amerikanske forskaren Edward Pinckney, att 78 % av de patienter, vars kost innehöll mer än 10 cal% fleromättat fett, hade tydliga tecken på för tidigt åldrande, och att 60 % hade fått avlägsnad en eller flera hudförändringar på grund av misstänkt cancer; medan motsvarande siffror bland dem vars kost innehöll mindre än 10 cal% fleromättat endast var 18 och 8 %.

Åtskilliga observationsstudier har även visat, att cancer är vanligare hos människor, som äter en kost, där förhållandet omega-6/omega-3 är mycket högt. De styrks av ett laboratorieförsök, där forskarna fann, att växten av mänskliga cancerceller ökade om man tillsätter omega-6 fettsyror till provröret, medan en tillsats av omega-3 fettsyror hämmade deras växt

Det finns all anledning att protestera mot Livsmedelsverkets kostråd.

Uffe Ravnskov
MD, PhD

“Det finns all anledning att protestera mot Livsmedelsverkets kostråd.”

”En av de mest seglivade myterna inom medicinen säger, att för mycket animaliskt fett i maten och ett förhöjt kolesterol är farligt för hjärta och kärl.” Detta och annat skriver Uffe Ravnskov (MD, PhD) om i artiklar och böcker. Det är fakta som överraskar många och som de flesta läkare och forskare inte känner till. Uffe är själv läkare och även docent.

Källa: Dr Uffe Ravnskov som gästbloggare hos Kostrådgivarna

♦ ♦ ♦

Kommentar

Mycket socker och kolhydrater (= socker) i kombination med omega-6-rika oljor är ett recept på cancer, diabetes och fetma. I tillägg rekommenderas alltför låga nivåer av fett, D-vitamin och salt, vilket ytterligare frestar på hjärnan och kroppen.

Livsmedelsverkets osakliga propaganda som syftar till att påtvinga alla Sveriges skolbarn lättmargarin framför smör måste med tanke på konsekvenserna närmast betraktas som statsunderstödd terrorism, med inriktning på våra barn från ett års ålder.

De grundar sitt ställningstagande bl.a. på en lögn som en arbetsmarknadsjournalist och vegetarian hitte-på i USA för 35 år sedan. Det fanns inget vetenskapligt underlag då och det finns fortfarande idag inget vetenskapligt stöd för att undvika animaliskt mättat fett, det har t.o.m. WHO nu gått ut med (se länk nedan).

SLV:s tjänstemän vägrar att ta till sig ny information, för då skulle ju hela kostrådspyramiden rasa ihop som ett korthus och med det många nutritionisters, dietisters, professorers och läkares auktoritet och hela deras karriärer. Därför kör de huvudet i sanden och offrar istället barnen.

Läs mer:

 • Dagens Medicin: Radikal förändring av WHO:s syn på fett. Läs mer…
 • Livsmedelsverkets varning för mättat fett är ett hitte-på. Läs mer…
 • När hörnstenarna är borta rasar tallriskmodellen ihop som ett korthus (läs mer…).
 • MARGARINBLUFFEN. För att upprätthålla en god hälsa är det viktigt att vi äter de rätta omegafettsyrorna i vår kost. Hydrerade fetter såsom margarin är icke-mat (non-food), med giftverkan och bör undvikas till varje pris. Läs mer..
 • Rädda våra barns hjärnor! Läs mer… om vad som drabbar margarinbarn.
 • Margarin som miljöhot och 10 falska sanningar om margarin. En mycket läsvärd gymnasieuppsatts finns här…

Slutsats

Våra barn offras för att en handfull auktoriteter inte ska förlora sitt anseende och för att hålla skräpmatsindustrin under armarna. Det är inget vi medborgare kan acceptera!

Livsmedelsverket sänker hela samhället, deras kostråd slår DUBBELT, både mänskligt och ekonomiskt. Ett sjukt folk är mindre kreativt och mindre produktivt. Antal jobb minskar och antalet arbetsföra minskar – vilket innebär att intäkterna minskar. Varje person som går från jobb till arbetslöshet beräknas kosta samhället  300.000 kronor per år. Dvs. sjukdom gör att intäkterna minskar och välfärden minskar för ALLA (även ålderspensionärer vars pension är helt beroende av skatteintäkter, att många arbetar).

Förutom att intäkterna minskar, så ökar kostnaderna för sjukvård och omsorg, vilket nu sker dramatiskt. Redan kostar sjukvården mer än 10 % av BNP – var femte skattekrona – 350 miljarder kronor per år eller 80.000 kronor per år för alla som arbetar.  Därtill kommer kommunernas omsorgskostnad som för bara demenssjuka redan överskrider 60 miljarder kronor per år (en halv miljon per dement och år), och antalet dementa ökar nu kraftigt.

Livsmedelsverket (SLV) gör skäl för sitt ökennamn ”Statens Livsfarliga Verk”. Sannolikt vårt absolut dyraste verk, med mandat att sänka både medborgare och landet.

Tur att folket nu börjat vakna upp och tar saken i egna händer! Det är ju relativt ”enkelt” att äta sig både frisk och slank. Läs mer … NJUTMETODEN

Hoppet står  medborgarna, där alltfler börjar få upp ögonen och vad ser de?

Jo, att kejsaren är naken och att de blir bedragna på både hälsa och pengar.

.
Team KOSTDEMOKRATI
.

Sjukvårdskostnaderna tränger undan andra behov, som t.ex. en bra pension.

APPENDIX

I vår värld är det ofattbart att statliga myndigheter tillåts köra ett helt land mot botten baserat på “hitte-på” som strider mot fysiologi, mot biokemi, mot hormonlära, mot vetenskap och mot beprövad erfarenhet.

Bara genom att titta på verkligheten och resultatet så inses att stora fel begås.

Men ingen ansvarig verkar bry sig – går det så går det – varför bry sig, det tjänar ändå inget till – jag har ju inte tillräcklig med saklig kompetens för att ifrågasätta ”auktoriteter” med imponerande titlar – mer bekvämt och tryggare att bara flyta med, att värna sin egen position, vara auktoriteter till lags. Det har ju fungerat bra tidigare. Det löser sig alltid.

Men det fungerar inte längre av den enkla anledningen att pengarna börjar ta slut och inga skattehöjningar i världen kan täppa till dessa gigantiska svarta hål som hela tiden växer sig större. Hur det kan gå har Grekland redan upptäckt och flera andra länder inom EU är på god väg.

Det märkliga är att så få makthavare förstår att vi behöver göra något NU!

”Kejsarens nya kläder”

Hoppet står till medborgarna, där alltfler börjar få upp ögonen och vad ser de alla unisont?

Jo, att kejsaren är spritt språngande naken i all sin prakt och att vi blir bedragna på både hälsa och pengar.

Av krasst politiska och ekonomiska skäl blir våra barn och barnbarn bestulna på sina framtida möjligheter att leva ett hälsosamt och gott liv.

Även miljön försämras kraftigt för kommande generationer, för kortsiktig snöd vinnings skull.

H.C Andersen

H.C. Andersen (1805-75) var inte bara en sagoförfattare, det var en klok och vaken man som såg hur världen fungerade på 1800-talet. Hans insikter ville han göra fler medvetna om och då var sagan ett bra sätt att förmedla och åskådliggöra mänskliga egenskaper.

Sedan dess verkar inte mycket ha förändrats hos människosläktet, utloppet har bara antagit nya former, med ännu fler siffror framför dollartecknen.