Studie: Hälften av alla patienter drabbade av läkemedelsrelaterad sjuklighet!

.

studier-läkemedelklicka på löpsedeln
för att förstora den

ζ

GP-140504-Rätt-använda-läkemedel

Rätt använda läkemedel spar miljarder

20 miljarder kronor uppskattas den årliga kostnaden för felaktig användning av läkemedel. Upp emot 25 procent av alla sjukhusinläggningar i Sverige är läkemedelsrelaterade. I en ny rapport visar Kronans Apotek hur apoteken kan spara miljarder åt det svenska samhället genom en utökad rådgivning kring läkemedelsanvändning, skriver Lars Birkeland och Andreas Rosenlund, Kronans Apotek.

GP-140504-debaöternaOm 1 500 strokefall, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kan undvikas genom en utökad läkemedelsrådgivning skulle det innebär en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor.

Ett första steg i arbetet med att minska samhällets stora utgifter då det gäller felaktig användning av läkemedel är att regeringen tillsätter en Apoteksutredning som bland annat har följande uppdrag:

 • Hur kan apoteken bli en större del av den svenska hälso- och sjukvården?
 • Vad kan Sverige lära av andra europeiska länder där apoteken har ett utvidgat hälso- och sjukvårdsuppdrag?

Apoteken i Sverige har en unik position som länken mellan vård, läkemedel och patient. De svenska apoteken har mycket kompetenta medarbetare, ett högt förtroende, hög service och finns över hela landet.

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar de kommande åren. En av de stora kvalitetsbristerna i vården är felaktig användning av läkemedel som uppskattas kosta mellan 10-20 miljarder kronor per år. Apotekens medarbetare är experter på läkemedel och är de enda som möter patienten när hen får sitt läkemedel.

ζ

Finns i flera länder

I andra länder erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning för särskilda patientgrupper.I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av NHS, National Health Service. Bland annat läkemedelsgenomgångar, influensavaccinering, förlängning av recept, screening av allergi och klamydia, hälsokontroller, rökavvänjning, viktnedgångsprogram och diagnostisering och behandling av lättare åkommor. Liknande tjänster finns bland annat i Danmark, Irland, Skottland, Tyskland.

Apoteken är redan i dag en kvalitetssäkrare kring läkemedel och läkemedelsanvändning i Sverige. På apoteken kontrolleras att patientens recept är korrekt, att det är rätt läkemedel, till rätt dos, till rätt mängd läkemedel för hela behandlingen, att hållbarheten är tillräcklig på läkemedlet, att förpackningen är felfri, att patienten har rätt kombination av läkemedel och att patienten kan använda läkemedlet som det är tänkt.

ζ

Låg kvalitet

Trots detta visar en rad studier att läkemedelsanvändningen håller för låg kvalitet.

I en studie från 2014 uppskattade läkarna att hälften av deras patienter i öppen- och slutenvård drabbades av läkemedelsrelaterad sjuklighet.

GP-140504-en-studie-från-2014Om vi antar att de cirka 190 000 patienter som hämtar ut blodtryckssänkande, blodfettssänkande och diabetesläkemedel skulle erbjudas 30 minuters utökad rådgivning av en farmaceut på apotek skulle det kosta 76 miljoner kronor.

Om följden av den utökade rådgivningen blir att 101 personer undviker att drabbas av stroke har investeringen burit sig. Om 1 500 personer, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kunde undvikas genom en utökad rådgivning på apotek innebär det en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor.

Apoteken är en viktig aktör i sjukvårdskedjan som kan bidra med spetskompetens för bättre läkemedelsanvändning och som kan nå stora patientgrupper med breda insatser. Ingen annan aktör inom sjukvården klarar det.

ζ

Behövs en utredning

Kronans Apotek vill se en utredning som tittar på hur apotekens uppdrag kan utökas som tittar på frågeställningar som: vinster i att utveckla apotekens uppdrag, andra länders erfarenheter, koppling vård och apotek, finansiering av tjänster, kompetenskrav på rådgivande farmaceut, prioriterade patienter. Sjukvårdens framtida utmaningar kommer kräva nya grepp och initiativ, det här är ett av dem.

Lars Birkeland
vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund
informationsdirektör, Kronans Apotek

Källa … GP DEBATT 4 maj 2014

ζ

Kommentar

Frågor som är berättigade: Vem styr vården? Vem ansvarar för vården? Vem kontrollerar vården? Får vården göra vad som helst, med vem som helst, på vilka grunder som helst? Gäller lagen även för vården? Får vården kosta hur mycket som helst för hur lite som helst? Får man ljuga inom vården? Krävs det kompetens för högre tjänster inom vården?

Svaren är: läkemedelsindustrin – ingen – ingen – ja – nej – ja – ja – nej, det krävs följsamhet.

I Sverige gör vi tvärtom vad debattörerna rekommenderar. Här har vi b – ja – örjar sälja läkemedel i livsmedelsaffärer och på bensinstationer såsom det vore tuggummi. Personalen får där inte ge medicinska råd då de inte är legitimerade. Detta har bland inneburit att alltfler förgiftas av värktabletter.

novum-swoosch

Det räcker med 15 gram (tre askar) för att i ett slag slå ut levern för gott (och levern kan man inte leva utan), och det finns det ingen som talar om. Däremot matas vi dagligen med TV-reklam som talar om att det är skonsamt mot magen, mot gravida och att vi ”kan äta det genom hela livet”.

Nu har det kommit en ny variant som verkar dubbelt så snabbt och frågan är om levern nu slås ut ännu snabbare?

Citat:

– Vi ser en markant ökning av antalet fall. Varje år dör fem till tio personer. Dessutom får mellan 1 500 och 2 000 personer så svåra skador av paracetamol att de måste vårdas på sjukhus, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen.

Läs mer … Allt fler förgiftas av värktabletter

ζ

I Sverige hålls medborgarna i okunskap (och ohälsa)

I andra länder erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning för särskilda patientgrupper.  I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av NHS, National Health Service. Bland annat läkemedelsgenomgångar, influensavaccinering, förlängning av recept, screening av allergi och klamydia, hälsokontroller, rökavvänjning, viktnedgångsprogram och diagnostisering och behandling av lättare åkommor. Liknande tjänster finns bland annat i Danmark, Irland, Skottland, Tyskland.

Bastiljen-2Sverige är sannolikt den av läkemedelsindustrins bastioner som kommer att falla sist i världen. Här är ”legitimerat kvacksalveri” upphöjt till lag och allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på  sjukdom och läkemedel bekämpas med kraft av våra myndigheter och ansvariga inom vården (som grundat sin karriär på lösan sand och som är beroende av industrin support).

Privatisering av vården har gjort att vi kan välja bland flera ställen som erbjuder samma sak, men vi kan inte välja alternativ till läkemedelsindustrins droger som saluförs på en svindlare och skojares marknad … Skojares och svindlares bransch

politik-i-love-drugs Idag styr läkemedelsindustrin och dess medlöpare inom vården och myndigheter.- mot en säker krasch inom hälso- och sjukvård. Hög för medborgarna att sätt ner foten och välja politiker som erbjuder en kostnadseffekt vård baserad på sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet, som sätter medborgarnas bästa i främsta rummet. Det livsfarliga monopolets tid är förbi.

Vi kräver att ansvariga politiker tar befälet NU!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

.
Sammanfattning och konklusion
.

LEGITIMERAT KVACKSALVERI – ÄN EN GÅNG

 • kvackHälften av patienter i öppen- och slutenvård drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet.
 • Felaktig användning av läkemedel står för var fjärde sjukhusinläggning.
 • 1 500 strokefall, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kan undvikas genom en fungerande läkemedelsrådgivning.
 • Felaktig användning av läkemedel beräknas kosta skattebetalarna 20.000.000.000 kronor per år.

Än en gång: Vem styr vården?
Än en gång: Det gör läkemedelsindustrin!

Än en gång: Det är väljarnas ansvar att tillsätta kompetenta landstingspolitiker som tar befälet och styr i medborgarnas och samhällets intresse. Idag fungerar de mer som sponsorer vilket lämnar fältet fritt att parasitera på medborgarnas bekostnad.

Nästa val är 25 maj (EU-val) och sedan den 14 september (kommunal-, landstings- och riksdagsval). Inom kort kommer mer information inom EU-valet (”GMO-valet”).

Val3-rösta

ζ

Vi kan INTE ha EU-parlamentariker som säjer ”JA till GMO”

.

vi-kan-inte

Rösta 25 maj i EU-valet. Viktigare än du anar.

För mer information inför ”GMO-valet” … klicka här

ζ

GP FRIA ORD  – 26 mars 2012

kommentar

.
Miljön är inte bara en fråga

Ledaren i DN 24 mars 2014 hade en ovanligt dum slutrad:

”Miljön och klimatet är en viktig fråga, men knappast den enda.”

DN kommenterade alltså Naturskyddsföreningens rapport om de svenska EU-parlamentarikemas insatser för miljön 2009 – 2014 samt SVT:s rapportering av rapporten.

Ursäkta om jag rycker frasen ur sitt sammanhang, men som en person livs levande på jorden idag kan man bara inte säga så. Vår natur allt vi.har. Dör haver så dör vi. Blir marken obrukbar så svälter vi. Den här biten ska läsas med eftertryck:

EU-bordsflaggorJa det behövs experter inom alla områden – någon som jobbar med handelsavtal och någon med integreringsfrågor. Men miljön är inte kompromissbar. Ekologin som råder är vår förutsättning för att leva. Inte ekonomin. Inte sociologin.

Vi kan inte ha svenska EU-parlamentariker som bromsar utvecklingen mot en ekologisk hållbar värld!

Miljötänket borde genomsyra varje beslut mänskligheten fattar och inte endast behandlas som en separat fråga.

Så säg inte att miljön och klimatet är en fråga ”som alla andra”, För den är inte en fråga, den är ett faktum.

Arg yngre kvinna
med högre utbildning

ζ slut insändare ζ

Kommentarer

kor2

Homo-heidelbergensis

Många kloka tanker av ”Arg yngre kvinna”:

Miljön är inte kompromissbar.

Ekologin som råder är vår förutsättning för att leva.

Vi kan inte ha svenska EU-parlamentariker som bromsar utvecklingen mot en ekologisk hållbar värld!

ζ

Men vad sker just nu?

kelloggs_gmo

Just nu raseras  våra livsbetingelser i rasande takt, för att det kortsiktig blir lite billigare och för att t.ex. få till ett handelsavtal med USA.

Varje ”expert” agerar inom sitt ”expertområde” och ingen verkar ha grepp över helheten. Och vår miljö som utgör våra livsbetingelser har förvandlats till en fråga bland andra.

I själva verket handlar GMO om att ta makten över maten och därigenom ta makten över folken och att på köpet bli snuskigt rik. Våra politiker låter sig luras att spela med i spelet som gör att vårt jordbruk kommer att dö sotdöden och folket blir underordnat GMO-industrin som då bestämmer över vår mat.

Att GMO orsakar cancer och barnlöshet är inte ens en fråga. Mänsklig dumhet verkar var oändlig.

Spermie-blå-xDen stora frågan är om det går att återställa vår hälsa och fortplantningsförmåga när manipulerade gener väl har blandat sig med våra naturliga gener?

Svaret på den frågan är att det ser mörkt ut. Därför måste vi stoppa GMO NU!

Råttor som matades med GMO fick cancertumörer stora
som golfbollar och blev sterila på ett par, tre generationer.

Även hamstrar och grisar blir sterila när de äter GMO-mat.

De matades med samma majs och soja som amerikaner
idag äter och som de nu via handelsavtal vill påtvinga oss.

ζ

Våra förtroendevalda politiker lobbar i det tysta för GMO!

Hur tänker de?

Barometerns ledare 2008-10-08

Citat:

Starka företag inom biotekniken vill införa sina patenterade genetiskt förändrade växter. Utsädet ägs av företagen. De är förändrade för att tåla, vara resistenta, mot företagets egna bekämpningsmedel. De utlovar högre skördar och bättre miljö.

Genom att GM-grödorna är resistenta mot ogräsmedlen, används de oftare och i större doser i odlingarna. Enligt företagen kan inte andra växter bli resistenta mot ogräsgiftet glyfosat. Ogräsen blir resistenta och man måste då använda andra ogräsgifter som är mycket starkare.

Skördarna ökar de första åren, för att sedan minska avsevärt. Näringsinnehållet är även det sämre i dessa grödor. Smaken är betydligt sämre i grönsakerna. Odlarna varken kan eller får ta eget utsäde från GM-grödorna. Utsädespriserna höjs när man kontrollerar marknaden.

Eskil-Erlandsson-yvigEU och de svenska konsumenterna manipuleras just nu av bioteknikföretagens lobby i Bryssel.

Ivrigt påhejade av jordbruksminister Eskil Erlandsson (Centerpartiet), som menar att det är helt ofarligt att äta och odla GM-grödor.

Vi riskerar att få GM-soja i maten och i fodret till svenska ”närproducerade” livsmedel, kött och mjölk. Sojan importeras till Sverige redan idag som foder, från bland annat Sydamerika.

Det är en allvarlig manipulation mot konsumenterna att EU tillåter genmodifierat kraftfoder till djuren och att det svenska köttet och mjölken inte behöver märkas med GMO. Man har valt denna strategi, för att konsumenterna inte ska protestera.

ζ slut citat ζ

EU-valet 25 maj

vote-nej-till-GMO

25 maj röstar vi i EU-valet

Dagens politik

Det innebär således att vår egen landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) sedan minst 2008 har lobbat för GMO och man undrar för vems räkning?

Moms-across-America-March-to-label-GMOUSA. En majoritet av de amerikanska medborgarna vill inte ha GMO och 93 % vill att GMO-livsmedel ska ska märkas. Men GMO-företagen är mäktigare än folket och har effektivt lyckats blockera märkning, trots att USA’s president Barack Obama högtidligt lovade att införa GMO-märkning om han blev president.

GMO-industrin styr politiker och myndigheter.

Svenska folket vill inte ha GMO, varför det är viktigt att vi redan i EU-valet gör en kraftig markering genom att vi alla går och röstar på de partier som klart och tydligt tar avstånd från GMO, och som i akt och handling agerar mot GMO.

ζ

EU-valet 25 maj

Centerpartiet_logoNEJ eller JA till GMO är en fråga mellan LIV och DÖD. På köpet innebär det senare alternativet sotdöden för våra lantbrukare och med dem försvinner vårt GMO-fria alternativ.

Hur tänker landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)?

folkpartiet-logga-text

FOLKPARTIET. Även folkpartiets första namn inför EU-valet Marit Paulsen är för GMO. Så har svarade hon nyligen på en utfrågning inför EU-valet. En eloge för att hon svarade, men svaret var tyvärr ett JA till GMO så det blir rött kort för Folkpartiet.

Fråga: Hej. Jag är påläst om GMO och det är inget jag vill ha i min/vår mat. Vad är din och ditt partis uppfattning? Är det något vi ska tillåta i Sverige/EU? Jobbar ni för eller emot?

Marit Paulsen (FP) svarar: Hej! Jag menar att vi måste skilja mellan tekniken och produkterna. Om vi med GMO menar de genmanipulerade grödor som finns på marknaden idag är de inget att jubla över. Jag vill att Europa tar tillbaka tekniken inkl. forskning f

rån främst USA, eftersom den rätt använd skulle kunna vara en lösning på problemet att vi måste höja matproduktionen med 70% på 30 år för att försörja jordens befolkning. Det är också viktigt att vi tar fram grödor och växter som är anpassade efter europeiska behov. Jag är som du förstår inte emot GMO-tekniken, men vi måste vara ytterst försiktiga med hur den används. Tekniken måste gagna klimatet, miljön och mänskligheten, inte bara öka vinsten hos de stora kemibolagen.

Moderaterna-nyaMODERATERNA. Christofer Fjellner – Europaparlamentariker (M) säger: ”Farligt stänga dörren till GMO”. Således rött kort för Moderaterna också.

KristdemokraternaKRISTDEMOKRATERNA. På deras webbsida står följande:

”GMO som teknik skapar både möjligheter och utmaningar. GMO kan exempelvis bidra till förädling av grödor som bättre tål ett förändrat klimat. Utifrån försiktighetsprincipen förespråkar Kristdemokraterna en restriktiv hållning till GMO och forskning kring de långsiktiga riskerna måste fortsätta och resultaten vara vägledande för beslut om tillståndsgivning.”

skjuta-sig-själv-fotenSåledes rött kort även här

Hela Alliansen verkar ha skjutit sig själva i foten vad gäller GMO och får rött kort i EU-valet.

Övriga partier då?

piratpartiet

PIRATPARTIET. De är emot patent på liv, men säger JA till GMO. Hur får de den ekvationen att gå ihop? De säger att man måste lita på myndigheterna, så det är dags att hala piratflaggan! Det blir rött kort även här.

Obs. Det kom ett glädjande E-mail strax innan EU-valet där Piratpartiet tar helt tar ställning mot GMO, se kommentar nedan. Piratpartiet är således med i matchen igen.

rött-kort-s

ζ

Sverigedemokraterna säger JA till GMO. Således rött kort även för för SD.

rött-kort-sζ

Socialdemokraterna

SOCIALDEMOKRATERNA. Även Socialdemokraterna säger JA till GMO i jordbruk och livsmedel.

Har alla blivit tokiga?

ζ

Vilket parti eller politiker finns kvar att rösta på?

f4 har gjort en förfrågan … klicka här … och skriv gärna på namninsamlingen.

De partier som klarade denna granskning placerar vi på den ”vita listan”, vilket innebär att de utifrån ett GMO-perspektiv är valbara:
.

Vänsterpartiet-logomiljöpartiet-logoEnhet-logoFi-logo

PARTIET DE FRIA LOGO

gm-milk.
Partiet De Fria
svarar också rätt på denna livsavgörande fråga, och hamnar på ”vita listan”.

De partier som säger ja till GMO får RÖTT KORT och får således inga röster hur bra de är än är för övrigt. Även Zlatan Ibrahimovic skulle åka av planen om han med uppsåt, grov oaktsamhet eller av ren dumhet allvarligt skulle skada någon.

Många politiska kartor kommer att ritas om, vilket för många är ett smärtsamt uppvaknande. Men att rösta på partier som öppnar upp EU och Sverige för GMO, det går bara inte. Det blir för många adjö till partier som tidigare legat en varmt om hjärtat. Dessa GMO-kramare får se till att göra ”en pudel” och komma igen nästa val, om de inte ska dö ”sotdöden”.

[Sotdöd används idag som metafor om institutioner, företag och diverse företeelser som tynar bort.]

Endast ett negativt valresultat kan få etablerade partiet att ändra kurs, så genom att placera dem på avbytarbänken (funderarbänken), så gör man faktiskt dem en tjänst och förhindrar ett fatalt misstag.

Det våras för mindre partier som verkar ha förstått vad GMO innebär.

ζ

Junilistan menar att GMO inte ska beslutas av EU. De ska avgöras av Sveriges riksdag.  Junilistan är ett tvärpolitiskt parti som bara ställer upp i valet till EU-parlamentet och tar inte ställning till frågor som ska behandlas i Sveriges riksdag. Däremot anser Junilistan att EU ska se till genom märkning att det framgår om produkterna på något sätt innehåller GMO så att konsumenterna kan undvika sådana om de så önskar. Det ska också vara en EU-regel att ursprungslandet anges på produkterna så att konsumenterna kan ta sina köpbeslut baserade på sin tillit till olika länders regelsystem och hur dessa efterlevs.

ζ

Gå och rösta – en chans som bara kommer vart femte år

Det är viktigt att rösta i EU-valet för annars har vi snart GMO på tallriken och i glaset utan att vi vet om det. Nästa tillfälle att rösta är om fem år och då är det för sent att stoppa GMO och vårt jordbruk har kanske redan dukat under. Då har vi skjutit oss själva i foten.
.

david suzuki -gmo

Lyssna på doktor David Suzuki … klicka här

ζ

LCHF är traditionell mat

köttfri-måndag

ζ

[ Kommentar på ”Nya nordiska kostråd visar att skatt på animaliskt fett behövs”, ST 20 augusti ]

ζ

LCHF är traditionell mat

Författarna tar i artikeln bladet från munnen och skriver under rubrik ”Nya nordiska kostråd visar att skatt på animaliskt fett behövs”.

Det står naturligtvis Herrar Bengmark, Sjöström och Paulsson att tycka och skriva vad de vill. Vi lever ju i ett fritt land.

speech-x3

Men, när trion ger luft åt utsagan ”i och med de nya nordiska kostråden har den nordiska forskarvärlden på ett tydligt sätt sagt sitt” och påstår att detta sker för ”vi ska komma tillrätta med kroniska sjukdomar bl.a. stroke, hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar” ådagalägger de sin rysliga okunnighet.

Grunden till det lealösa uppkastet, står troligen att finna i det faktum att en majoritet av trion, mig veterligen, saknar grundläggande medicinsk träning och utbildning.

Härav följer att trion, nogsamt bör hålla rågången fri gentemot Kvacksalverilagen, som med ursprunglig i SFS 1960:409, numera ingår i Hälso- och sjukvårdslagen kap 4 (1998:531). Däri stadfästes, i syfte att skydda människor mot psykisk påverkan utövad av personer som inte har läkarlegitimation eller motsvarande, att ingen må, utan personlig undersökning, föreskriva hälsoåtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

Artikeln som trion klämt ur sig är rent trams och där vimlar av tossigheter.

Så till exempel är inte stroke och hjärtinfarkt exempel på ”kroniska sjukdomar”. De är akuta, livshotande tillstånd. Vilket är något väsentligen helt annorlunda.

Ett annat exempel är att trion anger att ”den nordiska forskarvärlden på ett tydligt sätt sagt sitt”, troligen i tron om att detta skulle utgöra ljus från något slags fixstjärna.

Så är inte fallet. Upplysningsvis finns det en hel värld utanför Sundbyberg. Som man bör ta med i beräkningen. Och på något sätt förhålla sig till.

Ett tredje exempel är trions famösa vimsande kring att ”den höga konsumtionen av fett är en viktig orsak till sjuklighet och skenande sjukvårdskostnader”.

Så är inte fallet. Fett är inte problemet. Socker och stärkelse är problemet. Hur hett än trion önskar att verkligheten skulle se annorlunda ut.

Ett sista exempel utgör utsagan ”Fettdieterna hotar den svenska folkhälsan”. Inte ens det kunde de få rätt.

 ζ

“Artikeln som trion klämt ur sig är rent
trams och där vimlar av tossigheter.”

ζ

LCHF uttytt, läses ”Low Carb High Fat”. Nettoeffekt således: ta bort kolhydrater (undermålig näring) och ersätt med fett (bra näring).

LCHF är inte någon fettdiet.

Kungar-Adel-Präster-Borgare-BönderLCHF är traditionell mat. Helt vanlig mat; naturliga råvaror, inga tillsatser, närproducerat och miljösmart.

Beprövat sedan mycket lång tid. Serverat till Kungar, Adel, Präster, Borgare och Bönder. Som låtit sig väl smaka och blivit både mätta och belåtna.

Och blivit vid hälsa och god vigör. Långt upp i livet.

Fett gör att Du blir mätt, på en mindre mängd och står Dig under lång tid.

Fröskal, kvarnavfall och barkbröd (*) binder vätska i kroppen, gör Dig tung och otymplig och Du blir aldrig mätt. Sådant kan man inte leva av.

.
Dr Tore Persson, överläkare Stockholm

Källa … ST 23 augusti 2013

sopskyffel-med-lock

(*) Fröskal, kvarnavfall och barkbröd =
”nyttiga” fibrer (billig utfyllnad, nödproviant under
andra världskriget när det var brist på riktig mat).

.ζ

Fler läs- och tänkvärda artiklar av Dr Tore Persson på NEWSMILL:

ζ

tandemcykel-3hjul

Tandemparet Bengmark och Paulsson är ute och cyklar igen,
på sin roadshow,
i sina försök att påtvinga skolbarn och andra
medborgare sina påfund, sitt hitte-på. De börjar bli jobbiga.

Kommentar

bubbla2Vad paret Bengmark och Paulsson verkar ha svårt att förstå är att naturlig mat är en väg mot hälsa, hög prestationsförmåga och välbefinnande, långt upp i åldrarna. De tycks tro att det enbart är en sätt att gå ner i vikt. Automatisk viktkontroll, som alla däggdjur har, är bara en pluseffekt.

Endast om man lever i en ”kommunikationsbubbla” (i en ”bunker” med likasinnade), kan man missa detta faktum. Ett par miljoner svenskar har redan fattat, många genom egen erfarenhet, men våra självutnämnda LOBbare spelar omedvetna. Det måste vara pinsamt.

Läs senaste inlägget i denna fråga:

I senaste inlägget skriver Bengmark och Paulsson:

”Folketinget i Danmark införde i mars 2011 en skatt på 16 danska kronor per kilo mättat fett som finns i mejeri- och köttprodukter. En sådan skatt behövs i Sverige om vi ska komma tillrätta med kroniska sjukdomar bl.a. stroke, hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar. Nu är det tid för våra politiska företrädare att agera.”

Vad de INTE skriver är att Danmark sedan dess avskaffat denna tokiga skatt … Danmark slopar fettskatten

De är dåligt pålästa eller så försöker de medvetet manipulera politiker och läsare.

ζ

huvudet-i-sanden-x2.
De skriver vidare att ”Rätten hos legitimerade läkare att föreskriva LCHF, som saknar vetenskapligt stöd, kan därmed verkligen ifrågasättas.”

teleprinterVad de tydligen helt missat i sin ”bunker” är att Socialstyrelsen efter flera års utredning fann att LCHF uppfyller kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt (16 januari 2008). Det har skrivits spaltkilometrar om detta och debatten har varit intensiv.

narr-2ansiktenMen teleprintern i ”bunkern” kanske är trasig? Eller saknas det kabel? I vilken värld lever dessa Narrar?

Istället rekommenderas diabetiker att äta maximalt av det de inte tål – kolhydrater. Detta trots att det saknas vetenskaplig grund – enligt SBU. Världen är tokig!

Det är tandemparets okunskap och bristande slutledningsförmåga som bidrar till att deras påfund vilar på lösan sand. De drar sig inte heller för att tala osanning, när de påstår att ”de som förespråkar LCHF gör detta enbart ur perspektivet viktminskning och har inte hela hälsoperspektivet”. Detta är ren lögn, då det är precis tvärtom.

Sammanfattningsvis: Tandemparet är dåligt pålästa eller så ljuger de medvetet. Deras förtroendekapital måste vid det här laget vara på upphällning. Skäms de inte?

ζ

Skattevägen – för de som inte förstår

Att föreslå differentierad skatt baserat på industrins definition på nyttighet och påstådd miljöpåverkan är också utomordentligt ointelligent. Som att be räven vakta hönshuset.

räven-vaktar-hönshusetζ

Valfrihet – kostdemokrati

Bengmark och Paulsson får gärna äta vegetariskt varje måndag om de vill, men det vore önskvärt att de slutade upp med att försöka påtvinga andra medborgare detta påfund. Varför upplåts mediautrymme för dessa båda herrar, gång på gång? Det börjar bli tjatigt.

budcykel-BigPharmaBengmark och Paulsson ska inte bestämma om våra barn eller äldre ska äta vegetariskt på måndag. Det är lika tokigt som att påtvinga vegetarianer kött på tisdagar. Vad vi stoppar i munnen ska var och en själv bestämma.

Vår hälsa är vårt eget ansvar som inte kan delegeras. Om vi tror att någon annan tar det ansvaret så kommer vi att bli gruvligt besvikna. Det är ”ego business” som är styrande och då väger vår hälsa, våra barns hälsa och även samhällets intressen, lätt som en fjäder.

Även när det gäller vad som är bäst för hälsan, miljön och ett hållbart samhälle, är tandemparet ute och cyklar. Det blir inte många rätt när det gäller fakta och de höjer livsmedelsindustrins LOBbare till till skyarna. De har blivit skräpmattindustrins springschasar som sedan även gynnar läkemedelsindustrin.

Danger-band

I klartext överprövar Bengmark och Paulsson föräldrars och barns självklara rätt att själva bestämma över sin kost, sin hälsa och sitt välmående. De menar att de vet bäst och att de bör bestämma.

Auktoriteter som leder fel är bokstavligen livsfarliga för våra barn, våra aäldre och de skadar allvarligt vår ekonomi. Därför måste de belysas.

Bättre att tänka själv än att överlåta det till ”auktoriteter” som sprider ”trams och tossigheter”.

Läs mer:

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

ζ

PS. Om man äter en felaktig kost med för lite mineraler och vitaminer och med hög andel omega-6 och hög andel kolhydrater (tallriksmodellen), plus lite andra gifter, då åstadkommer man lätt en kronisk inflammation i kärlen som kan resultera i en akut hjärtattack eller stroke efter något decennium eller så.

ζ

Hjärt- och kärlsjukdom (”The Silent Killer”)

hjärtattack_2Artärer är blodkärl vars vägg på insidan tapetseras av ett cellager som kallas endotel och på utsidan omges de av ett muskellager. Kärlväggen är uppbyggd av fibrer och elastisk vävnad men med åldern blir våra kärl stelare. Endotelcellerna har viktiga funktioner för att hålla blodkärlets insida ”teflonliknande” för att motverka hopklumpning av blodplättar, att motverka inflammationsreaktion och kärlinlagring  som kan utvecklas till förkalkningar.

När åderväggen förtjockas försvåras blodflödet och risken för proppbildning ökar. Vid stress ökar sammandragningen av de minsta artärerna och så ökas risken ytterligare för en akut kärlkatastrof.

ζ

blodprov

Hälsoundersökning

Räcker det inte till med blodprov – kontroll av kolesterol och andra blodfetter, blodsocker osv. – och reglerat blodtryck för att förebygga åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt?

Svar: Nej.

Bomb-ticking-brain40‐60 %, dvs. ca hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har inte riskfaktorer för hjärt‐kärlsjukdom såsom höga blodfetter och högt blodtryck (Johns Hopkins White Papers, Coronary Heart Disease – 1998, m.fl. studier). De har normala värden på de olika blodprov som man tar (blodsocker, blodfetter m.m.), de röker inte och de äter ”normalt”.

Fram till nu har man således inte kunnat hitta hälften av de människor som kommer att få hjärtinfarkt och/eller stroke. Ingen förvarning. I USA har man ibland kallat den symtomlösa tilltagande åderförkalkningen för ”The Silent Killer”, eller gjort liknelsen med en tickande bomb.

Därför kan en person som precis gjort en vanlig hälsoundersökning med normalt resultat, strax därefter ändå drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, som en blixt. från klar himmel.

Källa: Blodkärlsundersökning – Arteriografi

ζ

Kronisk inflammation kan orsaka hjärtattack och stroke

Med tanke på att kronisk inflammation i blodkärlen kan resultera i akut hjärtinfarkt eller stroke, så är det inte fel att kalla hjärt- och kärlsjukdomar som kroniska, som inte försvinner förrän man byter livsstil och börjar ge kroppen den näring, mineraler och vitaminer som den behöver. Och att man undviker det som skadar; omega-6-rika växtoljor och margariner, det moderna vetet, höga halter av kolhydrater, farliga tillsatser etc. Detta koncept är grundbulten i LCHF-konceptet och det vet miljoner svenskar vid det här laget (många av egen erfarenhet), alla utom tandemparet  Bengmark och Paulsson som fortfarande inte gjort sin hemläxa.

Medicine Doktor Dwight Lundell

Varje dag drabbas i snitt 164 (!) svenskar av hjärtattack eller stroke.

Läs mer om vår främsta dödsorsak (och hur man förebygger kärlsjukdom):

ζ

Byta nötkött mot svin och kyckling vore katastrof (och om klimateffekten)

byta-nötkött.
ζ
.

Kossor_3

.
Byta nötkött mot svin och kyckling vore katastrof

REPLIK | Äta nötkött

”Nötköttet största klimatboven”, var rubriken på en artikel där tre Chalmersforskare presenterade en ny rapport (Brännpunkt 3/5).

Maten och livsmedelskedjan från jord till bord ansvarar enligt flera studier för cirka 30 procent upp till hälften av den globala uppvärmningen. Viktigt att äntligen detta får komma fram på ett tydligt sätt. Men då måste det bli rätt.

Djurhållningen och vår alltför höga köttkonsumtion har ett betydande ansvar för detta, men att avskaffa korna och ersätta nötkött med kött från enbart enkelmagade djur som svin och kyckling vore en än större katastrof.

Ett resurshushållande jordbruk bygger på humusuppbyggande vallodling (ängsodling) med kvävefixerande grödor och vars fodervärde förädlas av betesdjur som kor och får.

Ökad vallodling innebär att kolbindningen i marken ökar. Vallens humusuppbyggande egenskaper kan eliminera klimatbelastningen från idisslande djur. Det gäller då särskilt de nötkreatur som ej drivs till överproduktion med hjälp av för mycket kraftfoder i form av spannmål och importerat sojaprotein.

Korna och andra idisslare som får och getter äter de fiberrika, bördighetsskapande vallfoderväxterna som klöver och gräs som långsiktigt är nödvändiga för att upprätthålla humusbalansen i jordarna. Korna förädlar det för oss människor ej ätbara till både mjölk och kött och recirkulerar tillbaka värdefull organisk gödsel.

Foderproduktionen till djur som uppföds på konventionellt odlad spannmål belastar däremot klimatet genom framställning av konstgödsel och andra insatsvaror som kräver fossil energi. Ensidig spannmålsodling utan vallodling är förödande för klimatet också genom att humusförrådet i marken bryts ned och kolinnehållet bidrar till den globala uppvärmningen samtidigt som jordarnas bördighet avtar.

Mycket av dagens spannmålsodling går till dagens ensidiga och till vissa regioner koncentrerade slaktsvins- och kycklingproduktion vars gödselöverskott dessutom övergöder haven med reaktivt kväve och fosfor som utöver skadorna på den biologiska mångfalden rankas som ett av vår tids största miljöproblem.

Jag har tillsammans med forskare i de olika länderna runt Östersjön under lång tid genomfört studier av resursanvändning och miljökonsekvenser i olika odlingssystem sammanfattade i boken ”Morgondagens jordbruk” (Agriculture for the future) utgiven av Södertörns högskola. Här framgår det att det är valet av odlingssystem som är avgörande – något man missar i konventionella klimatkonsekvensanalys.

För att komma till rätta med både klimatfrågan och övriga miljöproblem behövs ett jordbruk baserat på lokala och förnyelsebara resurser och då intar vallodling och till denna anpassad grovfoderbaserad djurhållning en central roll. Studier av verkliga gårdar i hela Östersjöregionen och matkonsumenter i samverkan (så kallade food societies) i Östersjöprojektet Beras visar att det är åtgärderna tillsammans, alltså mat från ett fullt genomfört ekologiskt kretsloppsjordbruk, ökad närhet mellan produktion, förädling och konsumtion, ökad vallodling och en kraftfullt minskad köttkonsumtion med cirka 80 procent från huvudsakligen enkelmagade djur, som sammantaget skulle kunna eliminera matens belastning på klimatet och också få odlingsmarken och maten att räcka till alla.

.
Artur-GranstedtARTUR GRANSTEDT

docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Helsingfors universitet samt koordinator för EU-projektet BERAS Implementation vid Södertörnshögskola.

Källa: SvD Opinion

ζ

Mer i ämnet

 • fredagen 3 maj ”Nötköttet är den största miljöboven” Forskare: Vi bör byta vanor
  .
  En annan forskare intervjuades i radio häromdagen med anledning av artikeln, och tyckte att vi äter för mycket kött. Hon tyckte att i stället för att ha en köttfri dag i veckan (som propageras för), så borde man bara ha en dag med kött i veckan.
  .
  Lika intelligent som att föreslå att vegetarianer ska äta kött sex dar i veckar, för att rädda miljön. Argument för detta finns i boken ”Vegomyten : maten, rättvisan och en hållbar framtid” av Lierre Keith. En bok värd att läsa av alla som är intresserade av ett hållbart samhälle.
  .
  Men självfallet ska man själv få bestämma vad man ska äta, även inom skolan, sjukvården och inom äldreomsorgen. Det ska inte vilsna forskare bestämma över.
  .
 • Lördagen 4 maj ”Svenska bönder bör producera mer kött”.
  REPLIK LRF: Måste se till helheten.

ζ

KOMMENTAR

Trevligt med många kloka ord från SLU, levererat av docent Artur Granstedt.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Läs även:

ζ

APPENDIX

Debattinlägg 2 – Klimatet

I artikeln ovan hänvisas ofta till klimateffekten, där teorin är att koldioxid stänger inne värmen och att det medför en icke önskvärd uppvärmning av jorden.

Enligt fysiska lagar är detta en omöjlighet, dels för att koncentrationen är mycket låg, under 400 ppm (parts per million) och dels för att koldioxid endast kan återemittera strålning inom ett mycket begränsat frekvensområde, vilket innebär att bara en bråkdel av strålningen studsar tillbaka. Läs mer … Plancks strålningslag och Svartkroppsmodellen.

Einstein uttryckte att man ska förenkla så mycket som möjligt, men inte mer. Här synes man har passerat denna gräns för att så många människor som möjligt skall bibringas en uppfattning om att förstå.

[På samma sätt förenklade kostforskarna sitt budskap till att man blir fet av fett, vilket är lika sant som att man blir grön av grönsaker. Enkla budskap går hem hos politiker som ansvarar för tilldelning av pengar, då det ger en uppfattning om att förstå. Även till folket är det lättare att saluföra enkla förklaringar som låter bra.]

 

greenhouse-broken

Ungefär som att plocka bort alla glasrutor
i ett växthus och hävda att värmen studsar
tillbaka via ramverket (!).

Däremot har vattenånga stor reflekterande verkan (ska vi beskatta vattenånga?).

Koldioxid benämns ofta som ”växthusgas”, men är i själva verket en livsnödvändig gas. I växthus strävar man efter att dubbla koldioxidhalten, för då växer det mycket bättre, växterna mår bättre och är friskare. Växterna omvandlar koldioxiden till syre som bland annat däggdjur och fiskar behöver för att överleva. Ett vinna-vinna scenario.

Intressant att notera när man studerar historiken är att först ökar temperaturen på jorden och cirka 800 år senare ökar även koldioxidhalten, när haven värmts upp. När vattnets temperatur ökar så kan nämligen inte haven binda lika mycket koldioxid i flytande form, varför gashalten av koldioxid i luft ökar, cirka 800 år senare (!).

På 1970-talet sjönk temperaturen trots att koldioxidhalten ökade kraftigt och forskarna befarade och varnade för att en ny istid skulle starta redan år 2000. Nu har de dock gjort en ”kovändning” och det verkar som om detta är glömt. Folkets minne är kort.

vindflöjtelForskarna verkar vara vindflöjlar som pekar åt det håll som ger forskningsanslag, vilket industrin och politiska vindar bestämmer.

Idag är det politiskt självmord att inte instämma i kören, då kören utgörs av majoriteten av väljarna. Här gäller det att gå försiktig fram.

ζ

Istider

Den äldsta kända istiden inträffade för 2 300 miljoner år sedan. Perioder av istider har sedan dess varit en naturlig del av jordens historia. Någon regelbundenhet för deras uppträdande är dock svår att finna.

earth-tilt-orbit

Klimatet styrs till största delen av solens aktivitet och jordens bana. Tre astronomiska cykler styr variationer av solens instrålning. De orsakas av jordbanans ellipticitet (100 000 årig cykel), jordens avstånd till solen under olika årstider (19 000 – 23 000 årig cykel) samt jordaxelns lutning i förhållande till den inkommande solstrålningen (41 000 årig cykel).

I marina borrkärnor har man funnit att glaciärvariationer för mellan 2,5 miljoner år sedan och 800 000 år sedan följde cykeln på 41 000 år. Under denna period inträffade ett 40-tal (mindre) istider. De senaste 800 000 åren har däremot dominerats av cykeln på 100 000 år. Under dessa senaste åtta istider fördubblades landisarnas volym och vid deras maximala utbredning var så mycket vatten bundet i glaciäris att havsytan sjönk med 100 – 120 meter och de nedisade områdena blev kraftigt nedpressade av isen tyngd.

Vegetations- och klimatbältena komprimerades och försköts söderut, många växt- och djurarter dog ut och halten av de flesta växthusgaser blev extremt låg.

De senaste istiderna kännetecknades av ett flertal kallare och mildare faser, benämnda stadialer resp. interstadialer. Dessa faser kan kan vara orsakade av de två kortare astronomiska cyklerna. Den mest omfattande nedisningen har alltid inträffat i slutet av varje istid, varefter en mycket snabb övergång till nästa värmeperiod skett.

I en istidscykel på 100 000 år omfattar vanligtvis värmetiden enbart 10 000 – 20 000 år. Studier visar ett klart samband mellan solens aktivitet och uppvärmningen av jorden, vilket är logiskt. Detta kan vi inte göra så mycket åt.

Klimatet har alltid varierat både på kort och lång sikt och det kan vi som sagt inte göra så mycket åt, mer än att anpassa oss. Jorden flyger som en kanonkula i världsrymden med en medelhastighet på 107 000 km/h runt solen och det är ganska fantastiskt att klimatet är så stabilt som det är.

ζ

Lars_Bern_Header

Så avslöjade jag klimatbluffen

Publicerad: 2009-07-31 13:07, Uppdaterad: 2011-11-02 17:11

sheeps-manyEn av mina tidiga mentorer sa alltid att man skall se upp när hela fårskocken går åt samma håll. Klimatdebatten har fått mig att förstå vad han menade. Den är ett skolexempel på hur man med desinformation skapar en masspsykos där små barn ligger sömnlösa av oro på nätterna.

Det skriver miljödebattören LARS BERN, Ingenjörsvetenskapsakademin.

Läs mer … NEWSMILL

ζ

”Globala uppvärmningen har naturliga orsaker”

Gunnar Franzén, professor i naturgeografi.

Människan vill att allt skall vara statiskt, men jorden består av mycket mer än människor. Ser man det i ett geologiskt perspektiv är nuvarande uppvärmning småpotatis. Om tusen år kanske människan lyckats häva en istid.

Det är farligt om koldioxidhalten blir för låg. Just nu är koldioxidhalterna väldigt låga, geologiskt sett.

Läs mer … GT

ζ

Klimathotet en bluff?

Hade förmånen att träffa docent Fred Goldberg, som ifrågasätter om inte klimathotet är en bluff.

Docent Goldberg menar att det inte är koldioxiden som skapar klimatförändringarna utan solens aktivitet i kombination med kosmisk strålning, att de temperaturhöjningar vi nu upplever ligger inom ramen för de naturliga förändringar som sker över tiden och att det inte är något som människor kan påverka. Det har funnits såväl varmare som kallare perioder sedan den sista istiden, men det framkommer exempelvis inte i Al Gores numera så berömda film.

Det råder också en stor missuppfattning bland människor vad som är växthusgaser. Många tror att den dominerande växthusgasen är (i huvudsak består av) koldioxid, men i själva verket är 98 % av växthuseffekten orsakad av vattenånga och endast 1 % av koldioxid. Av koldioxidens andel står i sin tur mänsklighetens utsläpp för bara 1 %, något som haven och biomassan på jorden absorberar på 12 dagar, menar Goldberg. Även om koldioxiden skulle skapa växthuseffekten så är alltså mänsklighetens påverkan så oerhört liten att den inte märks.

Läs mer här…

ζ

Slutsats

Mycket talar för att vi borde lägga kraft, energi och pengar på verkliga miljöproblem och kanske mindre på den så kallade ”växthuseffekten” som vi svårligen kan påverka.

Men det har byggts upp en miljardindustri runt denna teori, politiska grundfundament vilar på denna teori och majoriteten av folket tror att det är så, varför det lär dröja innan vi kan byta spår. Det kanske behövs en ny istid?

Helt säkert är dock att GMO och giftiga kemikalier redan idag hotar vår existens. Även experimentvacciner och överförskrivning av läkemedel utgör stora risker. Vi kanske skulle satsa våra begränsade resurser på riktiga hot istället för på vilda teorier där konsensus uppnås genom handuppräckning inom FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC).

Fire-alarmDeras jobb hänger på att politiker och att folket tror på deras gissningar och med jämna mellanrum kommer det nya ”larmrapporter” som fabricerats i datorer med en mjukvara som kan styras till att visa precis vad som helst.

Sanningen är att vädret knappt kan förutsägas mer än några dagar, därefter är prognosen otillförlitlig.

Genom att skrämmas med katastrofer ökar sannolikheten att få anslag till fortsatt verksamhet (och fortsatt jobb).

ζ

 • Klimatpanelen mitt i stormen. Läs mer … SvDIFRÅGASATT. FN:s klimatpanel IPCC sammanställer rapporter om tillståndet på jorden som världens ledare lutar sig mot. Men panelen har kritiserats hårt sedan flera fel upptäckts i klimatrapporterna.

ζ

Egentligen är hela hanteringen av IPCC:s rapporter en politisk och vetenskaplig skandal av gigantiska mått.

Global Warming hysterikerna med IPCC och Al Gore i spetsen hävdar alltid att det är 2500 s.k. vetenskapsmän som står bakom deras rapporter. Att det råder ”total” konsensus om slutsatserna, att ”debatten är över och att det inte finns något att diskutera”.

IPCC, Al Gore och consortes har ägnat stor möda och mycket tid på att försöka tysta alla vetenskapsmän som påpekar att teorierna och modellerna bakom Global Warming hysterin är fel och stämmer inte med data.

Om man sedan börjar syna den process som ligger bakom dessa rapporter i sömmarna så blir man förfärad över vilken gigantisk bluff det hela är och hur IPCC totalt har missbrukat den s.k. peer review processen. Där IPCC har vänt på hela den normala vetenskapliga peer review proccesen och där ”editors” kan och ofta avslår eller ändrar kommentarer från vetenskapsmännen.

Läs mer…

ζ

Näringslivet

– Klimatfrågan klyver näringslivet … SvD 14 dec 2012

– ”Nu är jag ännu säkrare på att klimathotet är en bluff”… DI 16 jan 2009

– ”Därför är klimathotet en enda stor bluff” … PS 16 jan 2009

Rapporterna i FN:s klimatpanel, IPCC, författas enligt P-O Eriksson av ”en mängd halvpolitiska byråkrater”, som saknar stöd hos en majoritet i forskarvärlden.

”Under den tid man har mätt koldioxidhalt och jordtemperatur med någon precision finn inget samband mellan de två kurvorna. Jorden har genomgått mycket större temperaturförändringar genom tiderna – utan att ”tippa””, skriver P-O Eriksson.

”Eftersom det historiskt varit mest istid bör vi mest oroa oss för en sådan.”

jorden-istid

ζ

SEK-flygerVetenskap eller business?

När man synar alla dessa ”vetenskapsmän” inom IPCC (FN:s klimatpanel), så blir det knappt en tummetott kvar.

Klimateffekten synes vara en politik och business, som har lite med vetenskap (och klimat) att göra.

Gissa vem som betalar klimatnotan?

Ett hållbart samhälle kräver dock att vi minskar beroendet av fossila bränslen och det går att förstå utan en klimathysteri, som skymmer andra viktiga miljöproblem.

Det mest allvarliga är kanske att riktiga miljöproblem, som vi skulle kunna göra något åt, hamnar i skuggan och förblir icke åtgärdade. Där ligger den stora faran med den onyanserade klimathysteri som nu fullständigt genomsyrar miljödebatten.

ζ

Tallriksmodellen döms ut

Tallriksmodellen-xl

Tallriksmodellen ger hyperaktiva och okoncentrerade skolbarn,
en mycket svår arbetsmiljö för de som väljer att bli lärare.

ζ

”Tallriksmodellen döms ut”

Äntligen har verkligheten nått Livsmedelsverkets tjänstemännen på Livsmedelsverket, är den första tanken. Sedan visar det sig att det handlade om att ta bort en av tre potatis, att de fortfarande tror på att reducera portionsstorleken (svältmetoden).

”Plocka bort energi från tallriksmodellen. Det kräver nutritionisten Britt-Marie Dahlin, grundaren till modellen som använts av miljoner skolbarn. Livsmedelsverkets 37 år gamla budskap måste ändras eftersom vi rör oss mindre och övervikten ökar.”

Läs mer … SvD

Läs också … Energibalansen styr inte i första hand människans vikt!

ζ

Henrik Enhart … ”De flesta av oss bryter inte sten”

”Generationer svenskar har redan följt Britt-Marie Dahlins tallriksmodell. Nu finns skäl att åter lyssna till hennes råd och anpassa upplägget på tallriken så att den inte bidrar till övervikt och fetma.”

Läs mer … SvD

ζ

Kommentar

Det var ett stort misstag att lyssna på kostråden då och det är inte så mycket bättre idag. På bara tjugo år ökade antalet diabetiker gånger tre och övervikt fördubblades, inte konstigt alls med tanke på att tallriksmodellen är en extrem högkolhydratkost som enbart gynnar skräpmats- och läkemedelsindustrin.

Receptet är nu att reducera antalet kalorier för att kontrollera vikten, dvs. svält (läs mer…). Inget nytt under solen här inte.

Men rubriksättningen är ändå ett steg i rätt riktning, en slags självinsikt.

Observera att Britt-Marie Dahlin inte är mamma till  högkolhydratkosten, som är importerad från USA för 35 år sedan, baserad på forskningsfusk.

Britt-Marie är mamma till själva modellen, men hon svalde högkolhydratkosten och hon har medverkat till att kommunicera dessa förödande kostråd till barn, ungdomar och vuxna. Resultatet är en katastrof, både mänskligt och samhällsekonomiskt.

ζ

Höj-kraven”Höj kraven för att blir lärare”

Läs mer… DN

Kommentar:

Allt färre vill bli lärare! Varför då?

En tyngt vägande skäl är att lärarna berövats sina möjligheter att upprätthålla arbetsro i klassen. Det gör att ALLA blir lidande, och studieresultat sjunker som en sten i vatten. Många mår dåligt i en stökig skolmiljö, där också mobbing lätt frodas.

Ett annat skäl, som är lätt att åtgärda, är att skolbarn och ungdomar serveras en extrem högkolhydratkost som först gör skolbarnen hyperaktiva, sedan hungriga och ofokuserade. Hur är det då tänkt att undervisningen ska fungera?

ζ

job-race2.
Lika ointelligent som att investera i en avancerad och dyr formel 1 racerbil för att ställa upp i det globala kunskapsrallyt om framtidens jobb, och att sedan tanka med vattenutblandat lågoktanigt bränsle och hälla billig spillolja i motor och växellåda.

Ännu märkligare är att man inte förstår enkla samband mellan orsak och verkan (svårighetsgrad som femte klass i grundskolan), att man blir förvånad när resultatet blir svagt och att bilen ständigt går sönder (att sjukvårdskostnaderna skenar). Det är så dumt att det ryker om det.

SEK-money-fliesNotan för detta hamnar hos svenska medborgare; ohälsa, färre jobb, höga sjukvårdskostnader och köer till vården. Sjukvården kostar i snitt varje medborgare som arbetar cirka 80.000 kronor per år, var femte skattekrona, 10 % av BNP eller 350 miljarder kronor per år. Ändå räcker det inte, prognosen är att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040, läs mer …

Även inom vården har vi ett systemfel, vilket kräver att ansvariga politiker tar befälet! Vården lider brist på management, därför räcker inga pengar i världen till.

ζ

Jan_Björklund.
Det enkla sättet att höja kunskapsnivå är att låta eleverna få äta den artegna föda vi genom evolutionen är designade för.

Utbildningsminister Jan Björklund borde ta landsbygdsminister Eskil Erlandsson i örat för att Livsmedelsverkets kostråd tillåts sabotera utbildningen. Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet och det är således Eskil Erlandssons ansvar.

Genom att erbjuda hälsosamma kostalternativ skulle undervisningen fungera bättre och kostdemokrati skulle upprättas. Risken att utveckla kostrelaterade sjukdomar som diabetes och övervikt skulle minska. Färre skulle börja röka, läs mer…

Det kostar ingen, det fordras bara lite politisk handlingskraft. Det är ren förtjänst!

Arbetsro i klassrummet är en förutsättning för bra studieresultat och för att attrahera fler till läraryrket. Lönenivå och lärarlegitimation är i detta sammanhang sekundärt. Det är en fråga om att kunna utföra ett bra jobb, att utvecklas och att se sina elever utvecklas och att respekteras, även av eleverna. Enstaka elever tillåts idag förstöra för sig själva, för andra elever och för lärarna, utan åtgärd. Det har vi inte råd med och det är att svika ALLA.

Börja med att erbjuda skolbarnen riktig mat så att de orkar med skolan! Då får också lärarna rimligare arbetsvillkor och kan göra ett bättre jobb. Svårare än så är det inte.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...