Vården har kraschat – vilket alltfler medborgare nu börjar inse

.

vårdens-förfall

ζ

SKRIVMASKIN-INSÄNDARE… GP FRIA ORD 2014-06-27
.

Ohörsam hörselvård

hörsel-barnBesökte Sahlgrenska tillsammans med ett barnbarn som skulle på kontroll efter en öroninflammation. Hon har under årens lopp haft upprepade problem med hörseln och då bollats mellan Sahlgrenska, Östra och Mölndal.

Nu var det ännu en ny läkare som skulle göra kontrollen. Det visade sig att det fanns kvarstående problem i båda öronen. En ny kontroll bör göras om ett par månader, enligt läkaren.

Hoppets låga tändes! Tänk om hon kunde få en ny tid med samma läkare! Lågan släcktes snabbt. Boka tid eller bli kallad fanns inte på kartan. Det finns inga scheman klara för hösten enligt sköterskan.

Patienten fick rådet att ta kontakt med privata aktörer på området.

Nu var ju hennes önskan inte att träffa nya aktörer utan att få kontakt med någon som behandlat henne tidigare. Då jag hade synpunkter på hur man hanterar en ung människa med hörselnedsättning fick jag frågan om jag ville klaga.

Självklart – om ingen säger något lär väl inget förändras. Fick så nummer till en person man kunde vända sig till med klagomål. Ringde nästa dag och fick ett inspelat besked:

”Personen ni söker återkommer den 4 augusti kl 07.30”

Ingen hänvisning.

RIDÅ!

T. N.

ζ

Kommentar

Förutom att bollas mellan olika aktörer som inte synes kunna hjälpa, så tillkommer att vården inte vill erbjuda en effektiv behandling av hörselskador, trots att det finns behandlingar som uppfyller kravet på vetenskap. Istället erbjuds verkningslös kortison (universalmedel) och KBT för att man ska lära sig att stå ut med sina hörselbesvär, som t.ex. tinnitus (som 15 % av befolkningen lider av).

Var femte svensk har hörselproblem och förnekas den bästa och effektivaste vården, för att de som bestämmer inom vården hellre vill hålla på med det som fungerar sämre eller inte alls.

Varför låter vi dumhet styra vården?

 ζ

SKRIVMASKIN-INSÄNDARE… GP FRIA ORD 2014-06-07
.

Ett ”enkelt” samtal till SU …

telefon-tydligFör oss äldre kan det bli riktigt svettigt. Du möts av telefonsvarare som börjar rabbla olika alternativ – välj – fyrkant.

Sen följer ofta ett nytt talsvarsrabblande – nytt val – fyrkant. Sen ber rösten dig att slå in personnummer och telefonnummer – kanske med stela fingrar, dålig syn eller hörsel.

Finns det ingen ansvarig som har insett att detta nästan är en omöjlig uppgift för äldre/handikappade eller helt enkelt personer som har svårt med den nya tekniken?

Vi finns och många behöver enkelt komma i kontakt med sjukvården – beställa eller avbeställa tider, förnya recept med mera.

Ett av de första valen måste vara en levande telefonist!

B. M.

ansvar

Kommentar

long queue of people, back viewVården är inte beroende av några nöjda kunder och de är uppenbarligen inte intresserade av att kunna nås på ett enkelt sätt. De får sina intäkter med ett klockverks precision hur uselt de än presterar och kunderna får vackert köa, då de inte kan gå någon annanstans (inte utan att betala en gång till)

Det finns heller inget uttalat ansvar varför det kan bli hur tokigt som helst, utan att någon kan ställas till svars. En plats för de som vill göra karriär utan personligt ansvar och utan att behöva prestera resultat, en auktoritär ”lekplats” för karriärsugna vuxna, där medborgarna hälsa och liv väger lätt. En plats där det alltid är någon annans fel när det går galet. Oftast är det patienterna som skuldbeläggs när det inte fungerar.

Varför ska vi tvingas att via skattemedel betala dyrt för en vård som fungerar dåligt och förnekas att kunna välja en alternativ vård som i många fall är både bättre och billigare? Hög tid att utreda, revidera nuvarande sjukvårdsmonopol och låta medborgarna själva få ett större inflytande vad gäller att välja utförare av sjukvård, även alternativ till skolmedicin. Som det fungerar idag är inte acceptabelt.

I andra sammanhang framförs hur viktigt det är att kunna välja t.ex. skola och vård, men att välja något annat än skolmedicin är bara för de som har råd (om det ens är tillåtet). Ungefär som att kunna välja mellan Milda, Lätta, Flora och Becel – medan smör är förbjudet val.

Det är inte valfrihet. Det är överförmynderi som endast gynnar de som lever på ohälsa.

ζ

SKRIVMASKIN-INSÄNDARE… GP FRIA ORD 2014-06-07
.

Boendestöd eller ättestupa?

ättestupaEn vän till mig är kroniskt sjuk sedan femton år och har beviljats boendestöd av SDN Centrum för hjälp med att handla mat. Min vän är mycket sjuk, klarar inte att resa kommunalt då man får stå upp och vänta på buss med mera.

Detta stöd har fungerat bra under flera år.

Boendestödjaren kom till hemmet och följde med klienten till dennes bil. De åkte iväg till en lågprisbutik och handlade mat som kunden kunde välja. Boendestödjaren hjälpte till med att bära upp varorna och ibland fick klienten även hjälp med att laga mat då klienten inte orkade laga mat själv.

Nu är det slut med denna fantastiska hjälp trots att det finns beslut på att klienten ska ha hjälp att handla.

Varför?

I SDN Centrum finns ett beslut att boendestödjare inte får åka med i klienters bil. Boendestödjaren får endast handla för klienten i närbutik där klienten inte har råd att handla på grund av den låga pensionen (cirka 6 000 kronor i månaden).

Så vad händer? Moment 22.

Min vän har inte fått hjälp med att handla på en månad. I kylen fanns i dag bara smör. Men vem bryr sig? Inte SDN Centrum i alla fall.

Vill SDN Centrum svälta ut sjuka, kostsamma medborgare för att bli av med dem?

Vän

ζ

Kommentar

När man blir äldre synes man förlora kontrollen över sitt liv, för att våra myndigheters tjänstemän tycker så. Ett överförmynderi grundat på dumhet, som gör det skrämmande att åldras. Så kan vi inte ha det.

ζ

SKRIVMASKIN-INSÄNDARE… GP FRIA ORD 2014-05-19
.

Illa planerad sjukvård

AkutenAtt vänta 11 timmar på att få träffa en läkare på SU / Mölndals akutavdelning är oacceptabelt. Att dessutom inte få tillgång till mat och dryck, eftersom dryckesautomaten var ur funktion och varuautomaten tom, är omänskligt!

Då jag blev ditskickad av läkaren på Alléakuten, för att röntga min skadade fot, fanns endast en (1) läkare i tjänst, för att ta hand om alla akut sjuka ortopedpatienter, från drygt en halv miljon invånare!

Underbemanningen på sjukhusens akutavdelningar är ett känt problem sedan tidigare. Det är oansvarigt att våra folkvalda politiker inte är i stånd att lösa detta problem!

Själv hade jag inte behövt åka till SU / Mölndals akutavdelning om röntgenkliniken, som finns i samma hus som Alléakuten, varit öppen kvällstid.

Detta visar på stora brister i planeringen av sjukvården.

Upprörd skattebetalare

ζ

Kommentar

doktorerPå 50-talet fanns det 5.000 läkare och idag mer än 35.000 läkare, en ökning med 600 % (medan befolkningen bara ökat med 35 %). På femtiotalet fanns det knappt några köer och det var lätt att få träffa en läkare.

Var är alla läkare? ja, inte är de på akuten inte.

Faktum är att ingen vet var alla läkare är, då vården saknar management, uppföljning, feedback och kvalitetskontroll  Sjukvården är en herrelös hierarki som indirekt styrs av läkemedelsindustrin, som lever på ohälsa. Medan våra ansvariga politiker hukar sig.

Läkemedelsindustrin har på ett professionellt sätt sätt skaffat sig ett imponerande inflytande bland läkare, politiker och inom våra myndigheter. De har utnyttjat att hundratals miljarder av våra skattemedel förvaltas av förtroendevalda politiker som låter sig styras av auktoriteter inom vården. Och för att avancera inom sjukvården krävs att man är följsam mot industrin. Den kommersiella cirkeln är sluten och medlöpare blir rikligt belönade.

Har folkhälsan förbättrats sedan femtiotalet?

Knappast! Kronisk tarminflammation har nästan sjufaldigats sedan 50-talet, IBS har utvecklats epidemiskt, diabetes har trefaldigats och fetma fördubblats på bara 20 år och cancer ökar fortfarande i rasande takt. Borde vi inte bli friskare med all ny kunskap, alla forskning och alla läkemedel. Borde inte antalet läkare istället kunnat minskas? Det tål att tänka på. Svaret är det finns inget intresse av att minska ohälsan hos de som bestämmer. Det är rå skrupellös business som styr vårdens och folkhälsans utveckling. Så länge folket tillåter det.

Jumping jack manufacture owner Vogt tests handmade jumping jack in OberammergauVi har ett allvarligt systemfel som saka men säkert sänker vården, folkhälsan och till slut det välstånd som många idag tar för givet. Detta sker gradvis utan att folket reagerar.

Kost- och läkemedelsindustrin har styrt folkhälsan åt helt fel håll, medan våra förtroendevalda politiker duckar och betalar notan med skattemedel.

Ovanstående fall är bara exempel på början. Det kommer att bli mycket mycket värre, om inte folket tar befälet och vänder utvecklingen, vilket tekniskt sett är enkelt. Kunskaper och erfarenheter om hur detta kan gå till finns redan i överflöd.

Alternativet är att bli grundlurad.

Val-3-röstaValet den 14 september blir intressant. Observera att det är tre val och att det mycket väl kan bli så att man röstar på tre olika partier, efter att ha satt sig in olika sakfrågor och framför allt studerat resultatet av förd politik.

Även många läkarna (som bryr sig) ropar nu på hjälp och vårdens fackliga organisationer signalerar att medarbetarna närmast patienterna håller på att krokna.

Vad händer då?

Observera att det inte handlar om resurser (vården har aldrig haft större resurser), det handlar om grundläggande strukturfel och innan man löser det så kommer det att bara att bli värre och värre.

Lyckligtvis är det ”enkelt” att vända på denna destruktiva utveckling, men inte så länge industrin och dumhet får råda. Det största hotet är folkets ignorans. Hälso- och sjukvård är egentligen inget svårt, det är något som alla kan begripa och där vi alla kan påverka.

Detta är en politisk fråga och det handlar om vem som ska styra vården: industrin via sina medlöpare eller medborgarna via förtroendevalda landstingspolitiker (som inte duckar inför att ta ansvar och agera). Många chefer inom vården som uppnått sin inkompetensnivå behöver sedan bytas ut. Sedan våras det för patienter och medarbetare inom vården.

klicka på löpsedeln

Kommentera