Studie: Hälften av alla patienter drabbade av läkemedelsrelaterad sjuklighet!

.

studier-läkemedelklicka på löpsedeln
för att förstora den

ζ

GP-140504-Rätt-använda-läkemedel

Rätt använda läkemedel spar miljarder

20 miljarder kronor uppskattas den årliga kostnaden för felaktig användning av läkemedel. Upp emot 25 procent av alla sjukhusinläggningar i Sverige är läkemedelsrelaterade. I en ny rapport visar Kronans Apotek hur apoteken kan spara miljarder åt det svenska samhället genom en utökad rådgivning kring läkemedelsanvändning, skriver Lars Birkeland och Andreas Rosenlund, Kronans Apotek.

GP-140504-debaöternaOm 1 500 strokefall, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kan undvikas genom en utökad läkemedelsrådgivning skulle det innebär en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor.

Ett första steg i arbetet med att minska samhällets stora utgifter då det gäller felaktig användning av läkemedel är att regeringen tillsätter en Apoteksutredning som bland annat har följande uppdrag:

  • Hur kan apoteken bli en större del av den svenska hälso- och sjukvården?
  • Vad kan Sverige lära av andra europeiska länder där apoteken har ett utvidgat hälso- och sjukvårdsuppdrag?

Apoteken i Sverige har en unik position som länken mellan vård, läkemedel och patient. De svenska apoteken har mycket kompetenta medarbetare, ett högt förtroende, hög service och finns över hela landet.

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar de kommande åren. En av de stora kvalitetsbristerna i vården är felaktig användning av läkemedel som uppskattas kosta mellan 10-20 miljarder kronor per år. Apotekens medarbetare är experter på läkemedel och är de enda som möter patienten när hen får sitt läkemedel.

ζ

Finns i flera länder

I andra länder erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning för särskilda patientgrupper.I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av NHS, National Health Service. Bland annat läkemedelsgenomgångar, influensavaccinering, förlängning av recept, screening av allergi och klamydia, hälsokontroller, rökavvänjning, viktnedgångsprogram och diagnostisering och behandling av lättare åkommor. Liknande tjänster finns bland annat i Danmark, Irland, Skottland, Tyskland.

Apoteken är redan i dag en kvalitetssäkrare kring läkemedel och läkemedelsanvändning i Sverige. På apoteken kontrolleras att patientens recept är korrekt, att det är rätt läkemedel, till rätt dos, till rätt mängd läkemedel för hela behandlingen, att hållbarheten är tillräcklig på läkemedlet, att förpackningen är felfri, att patienten har rätt kombination av läkemedel och att patienten kan använda läkemedlet som det är tänkt.

ζ

Låg kvalitet

Trots detta visar en rad studier att läkemedelsanvändningen håller för låg kvalitet.

I en studie från 2014 uppskattade läkarna att hälften av deras patienter i öppen- och slutenvård drabbades av läkemedelsrelaterad sjuklighet.

GP-140504-en-studie-från-2014Om vi antar att de cirka 190 000 patienter som hämtar ut blodtryckssänkande, blodfettssänkande och diabetesläkemedel skulle erbjudas 30 minuters utökad rådgivning av en farmaceut på apotek skulle det kosta 76 miljoner kronor.

Om följden av den utökade rådgivningen blir att 101 personer undviker att drabbas av stroke har investeringen burit sig. Om 1 500 personer, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kunde undvikas genom en utökad rådgivning på apotek innebär det en minskad kostnad för samhället på 1,1 miljarder kronor.

Apoteken är en viktig aktör i sjukvårdskedjan som kan bidra med spetskompetens för bättre läkemedelsanvändning och som kan nå stora patientgrupper med breda insatser. Ingen annan aktör inom sjukvården klarar det.

ζ

Behövs en utredning

Kronans Apotek vill se en utredning som tittar på hur apotekens uppdrag kan utökas som tittar på frågeställningar som: vinster i att utveckla apotekens uppdrag, andra länders erfarenheter, koppling vård och apotek, finansiering av tjänster, kompetenskrav på rådgivande farmaceut, prioriterade patienter. Sjukvårdens framtida utmaningar kommer kräva nya grepp och initiativ, det här är ett av dem.

Lars Birkeland
vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund
informationsdirektör, Kronans Apotek

Källa … GP DEBATT 4 maj 2014

ζ

Kommentar

Frågor som är berättigade: Vem styr vården? Vem ansvarar för vården? Vem kontrollerar vården? Får vården göra vad som helst, med vem som helst, på vilka grunder som helst? Gäller lagen även för vården? Får vården kosta hur mycket som helst för hur lite som helst? Får man ljuga inom vården? Krävs det kompetens för högre tjänster inom vården?

Svaren är: läkemedelsindustrin – ingen – ingen – ja – nej – ja – ja – nej, det krävs följsamhet.

I Sverige gör vi tvärtom vad debattörerna rekommenderar. Här har vi b – ja – örjar sälja läkemedel i livsmedelsaffärer och på bensinstationer såsom det vore tuggummi. Personalen får där inte ge medicinska råd då de inte är legitimerade. Detta har bland inneburit att alltfler förgiftas av värktabletter.

novum-swoosch

Det räcker med 15 gram (tre askar) för att i ett slag slå ut levern för gott (och levern kan man inte leva utan), och det finns det ingen som talar om. Däremot matas vi dagligen med TV-reklam som talar om att det är skonsamt mot magen, mot gravida och att vi ”kan äta det genom hela livet”.

Nu har det kommit en ny variant som verkar dubbelt så snabbt och frågan är om levern nu slås ut ännu snabbare?

Citat:

– Vi ser en markant ökning av antalet fall. Varje år dör fem till tio personer. Dessutom får mellan 1 500 och 2 000 personer så svåra skador av paracetamol att de måste vårdas på sjukhus, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen.

Läs mer … Allt fler förgiftas av värktabletter

ζ

I Sverige hålls medborgarna i okunskap (och ohälsa)

I andra länder erbjuder redan apoteken en utökad rådgivning för särskilda patientgrupper.  I England erbjuds en rad tjänster på apotek finansierade av NHS, National Health Service. Bland annat läkemedelsgenomgångar, influensavaccinering, förlängning av recept, screening av allergi och klamydia, hälsokontroller, rökavvänjning, viktnedgångsprogram och diagnostisering och behandling av lättare åkommor. Liknande tjänster finns bland annat i Danmark, Irland, Skottland, Tyskland.

Bastiljen-2Sverige är sannolikt den av läkemedelsindustrins bastioner som kommer att falla sist i världen. Här är ”legitimerat kvacksalveri” upphöjt till lag och allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på  sjukdom och läkemedel bekämpas med kraft av våra myndigheter och ansvariga inom vården (som grundat sin karriär på lösan sand och som är beroende av industrin support).

Privatisering av vården har gjort att vi kan välja bland flera ställen som erbjuder samma sak, men vi kan inte välja alternativ till läkemedelsindustrins droger som saluförs på en svindlare och skojares marknad … Skojares och svindlares bransch

politik-i-love-drugs Idag styr läkemedelsindustrin och dess medlöpare inom vården och myndigheter.- mot en säker krasch inom hälso- och sjukvård. Hög för medborgarna att sätt ner foten och välja politiker som erbjuder en kostnadseffekt vård baserad på sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet, som sätter medborgarnas bästa i främsta rummet. Det livsfarliga monopolets tid är förbi.

Vi kräver att ansvariga politiker tar befälet NU!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

.
Sammanfattning och konklusion
.

LEGITIMERAT KVACKSALVERI – ÄN EN GÅNG

  • kvackHälften av patienter i öppen- och slutenvård drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet.
  • Felaktig användning av läkemedel står för var fjärde sjukhusinläggning.
  • 1 500 strokefall, motsvarande fem procent av de som drabbas av stroke varje år, kan undvikas genom en fungerande läkemedelsrådgivning.
  • Felaktig användning av läkemedel beräknas kosta skattebetalarna 20.000.000.000 kronor per år.

Än en gång: Vem styr vården?
Än en gång: Det gör läkemedelsindustrin!

Än en gång: Det är väljarnas ansvar att tillsätta kompetenta landstingspolitiker som tar befälet och styr i medborgarnas och samhällets intresse. Idag fungerar de mer som sponsorer vilket lämnar fältet fritt att parasitera på medborgarnas bekostnad.

Nästa val är 25 maj (EU-val) och sedan den 14 september (kommunal-, landstings- och riksdagsval). Inom kort kommer mer information inom EU-valet (”GMO-valet”).

Val3-rösta

ζ

Kommentera