Nya Karolinska ”ett stort misstag”

.

ζ
.

.
Rapport från tankesmedjan Timbro

Det är i en rapport från tankesmedjan Timbro som projektet med det Nya Karolinska (NKS) sågas jäms med fotknölarna. Författaren Anders Lundberg, läkare och forskare i bland annat sjukvårdens organisation och struktur, beskriver det Nya Karolinska som ett projekt byggt på politiska önskedrömmar och inkompetens.

– Man har experimenterat med 52 miljarder som insats och tyvärr kastat väldigt mycket av pengarna i sjön. Det har gjorts så många misstag ända sedan tanken på ett nytt sjukhus dök upp första gången för mer än tio år sedan, säger Anders Lundberg.

Förutom att sjukhusbygget är en av de största och dyraste investeringar som någonsin gjorts i Sverige är själva upphandlingsmodellen närmast unik för svenska förhållanden. Det kallas OPS och står för offentlig-privat samverkan och det är också anledningen till att granskningen har gjorts.

– I Storbritannien har man goda erfarenheter av att finansiera viktiga samhällsinvesteringar på det här viset, men i Sverige är det nästan helt oprövat. Att då experimentera med ett så här komplext och stort projekt är naturligtvis en chansning som man inte borde ha gjort. Förmodligen hade det varit bättre med en traditionell upphandling i det här fallet, säger Anders Lundberg.

Han menar att det enskilt största misstaget som gjorts var att inte avbryta upphandlingen när det bara kom in ett enda anbud.

– Alla dyra konsulter och rådgivare som Stockholmslandstinget anlitat hade just pekat på vikten av att upphandla NKS i konkurrens. Men den borgerliga majoriteten lyssnade inte utan körde bara på med en aktör. Därmed försatte man möjligheten att spela ut anbudsgivare mot varandra och pressa fram högre kvalitet och lägre priser, säger Anders Lundberg som tror att kostnaderna för NKS kunde varit flera miljarder lägre om det skötts professionellt.

Det är ett konsortium bestående av byggföretaget Skanska och den brittiska investeringsfonden Innisfree som ska sköta projektering, bygge, drift, underhåll och servicetjänster fram till och med 2040.

Avtalet som inte omfattar själva sjukvården är värt 52 miljarder kronor.

– Det är ofantligt mycket pengar och insynen har varit minimal. Den politiska ledningen har haft en dröm om att Stockholm ska vara världsledande och NKS ska vara kronan på verket. Man ska köpa in konst för 120 miljoner och form verkar gå före funktion. Det är ju fortfarande inte ens bestämt vilken vård som ska bedrivas i sjukhuset.

Uppgiften man ursprungligen skulle lösa var att få moderna sjukhuslokaler i Solna. Men i stället för att renovera nuvarande KS vill man bygga nytt. Spetssjukvården inom vissa specialiteter ska finnas i det nya sjukhuset, men vårdplatserna blir 30 procent färre.

– Det är ju här som ekvationen inte går ihop. Nästan alla sjukhuslokaler i Stockholm är byggda på 1950- och 1960-talet och renoveringsbehoven är enorma. Men NKS tränger ut många nödvändiga upprustningar och utbyggnader på andra sjukhus vilket gör att bristen på vård- platser blir ännu större. Och det märker vi av redan nu i Stockholmssjukvården, säger Anders Lundberg.

Källa: SvD

ζ

Kommentar

Inga pengar i världen (eller sjukhus) kommer att räcka till så länge Livsmedelsverket fortsätter att utfärda kostråd som ger upphov till epidemier av diabetes, fetma och andra sjukdomar, som t.ex. magsjukdomar och Alzheimer (kallas ibland för diabetes typ 3).

Inga pengar i världen (eller sjukhus) kommer att räcka till så länge sjukvården förnekar kostens betydelse. Idag rekommenderas de med Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom att fortsätta äta det som skadar tarmarna (och medicinera), diabetiker råds att äta en extrem högkolhydratkost (och medicinera), vilket leder in i ”naturalförloppet” (kontinuerligt allt sämre och allt mer vårdbehövande). Överviktiga rekommenderas lågfettkost (som ger övervikt) och sedan genomgår i snitt en patient i timmen en viktoperationen (som gör dem till patienter på livstid).

Så kan vi inte hålla på!

ζ

Prognos – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.

Om folkhälsan skulle förbättras kan ökningen bli mindre, men det finns inget som tyder på det, enligt Björn Lindgren.

– Undersökningar visar att både den upplevda hälsan och kroniska sjukdomar ökar. Och i dag lever vi länge med problemen eftersom levnadsåldern ökar, säger han

Källa. DN

ζ

Ojämlik vård gör att den politiska kartan ritas om.

Pengarna i SKL’s prognos kommer inte att finnas, varför vården inte kommer att räcka till för alla. Vi får en ojämlik vård och även en bristfällig äldreomsorg med bl.a. många dementa.

Detta är något som medborgarna inte kommer att acceptera. Det innebär att den politiska kartan kommer att ritas om och sannolikt våras det för missnöjespartier.

Alternativet är att göra något åt situationen redan idag, vilket rent tekniskt är relativt ”enkelt” –  kunskaper och erfarenheter om hur detta kan gå till har vi redan.

Redan idag kostar sjukvården mer än 10 % av BNP eller 350 miljarder kronor per år, vilket i snitt motsvarar 80.000 kronor per svensk som arbetar. Bara att backa diabetes- och överviktsutvecklingen 20 år (vilket inte är någon omöjlighet), skulle räcka långt.

Drömmen om att Stockholm ska vara världsledande inom hälso- och sjukvård behöver man inte göra avkall på, men det kräver ett stort mått av nytänkande och det står inte och faller med en byggnad.
.

Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

Ett svar på ”Nya Karolinska ”ett stort misstag””

  1. SvD:s nyhetsarkiv om Nya Karolinskaklicka här

    Skandalbygget ”Nya Karolinska” visar tydligt vad som händer om vi låter Sverige styras av lekmän som gjort politisk karriär och detta slöseri kommer att eskalera tills vi byter politiker eller när vi byter politiker – och nu finns det ÄNTLIGEN ett kompetent parti som förstår att vården lider av ett systemfel som måste åtgärdas (annars kan inga inga pengar i världen rädda vården).

    OmstartSverige (ett självklart val)http://www.omstartsverige.se

    Den dag folket vaknar ligger OmstartSverige bra till.

Kommentera