Svenska dietister borde skämmas! Ta ansvar, nu!

.
ζ
.

Jonas Colting är flerfaldig svensk mästare i triathlon. Han har haft internationella framgångar på långdistanstriathlon. Hans främsta meriter är medaljer på VM i långdistans, samt två segrar i Ultraman-tävlingen.

Han har även skrivit tre böcker: Jag vill ju bara se bra ut naken, en kokbok samt Den Nakna Hälsan. Han arbetar även som föreläsare. Jonas Colting bloggar samt skriver ibland för magasinet Runner’s World (källa: Wikipedia)

ζ

Svenska dietister borde skämmas! Ta ansvar, nu!

februari 13, 2013 · av Jonas Colting

Det är nog nu! Det får räcka!

Det är dags för det svenska folket att frigöra sig ifrån de irrläror och felaktigheter som den svenska dietistkåren har fjättrat våra kostvanor med!

Det är dags för det svenska folket att få en nyanserad och uppdaterad syn på kost och hälsa, och inte matas med gamla utdaterade råd som av ren prestige vidmakthålls av byråkrater på statliga verk.

Det är dags för det svenska folket att reagera med besvikelse, ilska och bestörtning!

 • Besvikelse över att ha blivit förda bakom ljuset under så lång tid.
 • Ilska över att så många i vårt samhälle, i ren auktoritetstro, ätit sig sjuka, blivit överviktiga och fått sin livskvalitet stympad.
 • Bestörtning över att etablissemangets korruption i ämnet omfattar alla delar av det svenska samhället; skola, omsorg, sjukvård, idrottsrörelse, föräldraskap, och så vidare.

Det är dags för det svenska folket att kräva svar ifrån en dietistkår, som med självgod överlägsenhet hävdar att de har rätt, trots att samhälle och den samtida forskningen säger motsatsen!

Det är dags för det svenska folket att sluta bete sig underdånigt gentemot en frapperande dåligt utbildad yrkeskår, vilkas utbildning helt och hållet utformats av ett Livsmedelsverk som både kritiserats och förlöjligats för sin ovilja att uppdatera sig.

Låt mig naturligtvis också tillägga att jag naturligtvis inte avser precis ALLA dietister i den här kritiken, bara nästan. Undantag finns självklart. Men den absoluta majoriteten av legitimerade dietister ÄR Livsmedelsverkstrogna margarintalibaner som alla tillber lättmjölksguden på sina bara knän.

Vad värre är, de är omöjliga att diskutera med. De är fullständigt oemottagliga för argument, logiska resonemang och resonerande retorik. De här dietisterna är nämligen så övertygade om sin egen förträfflighet och sin egen ofelbarhet, att man pratar för döva öron som kritiker. De är nästan komiska i all sin uppblåsta och pompösa tvärsäkerhet om sakernas tillstånd. Svenska dietister är i det sammanhanget, inte nämnvärt annorlunda religiösa fundamentalister, i sin övertygelse. ”Så här ÄR det bara!”
.

Säger inget, ser inget och hör inget

Den stora skandalen är dock att de här ”mörkermänniskorna” tillåts sätta agendan för så många i vårt land. Och det är en stor skandal!

Det är skandal på nivå av ”Uppdrag Granskning”! Det är skandal på en nivå där Janne Josefsson borde spränga sig igenom de margarinindränkta dörrarna på SLV, och rycka tag i den första skinntorra byråkraten där inne, och ropa:

”VAD I HELVETE GÖR NI MED VÅRA BARN!”

Det är en skandal på den nivå där Sverker Olofsson och ”Plus” borde gå loss med sax och soptunna på de officiella kostråden, och klippa hela klabbet vid fotknölarna!

Det är en skandal på nivå där den ansvariga svenska staten både borde JK-anmälas och EU-anmälas. Kanske borde vi dessutom anmäla staten och SLV till Judge Judy då hon skulle inte skräda orden; bevisen är tunga och otvetydiga.

ζ

Folkuppror

Jag vill ha ett folkuppror! Jag vill ha en nationell samling kring den här frågan. Jag vill att ansvariga politiker tar sitt ansvar och entledigar hela SLV´s dietistkår från sitt uppdrag att styra det svenska folkets matvanor. Jag vill att kompetensen, av att under tre år, ha studerat felaktigt gjorda studier i ett felaktigt paradigm, undermineras och prövas. Jag vill ha en helt ny utbildning, med nya rön och aktuella studier, där en ny yrkesgrupp kan ta över och rätta till de fel som de rådande potentaterna orsakat.

Jag har tagit debatt och strid med dietister under lång tid. I den mån de ens bemödar sig med att ge sig in i diskussion, så vill de gärna avfärda mig som charlatan och lekman, då jag inte läst de SLV-sponsrade böcker de gjort. Och visst, jag är i många avseenden autodidakt, men jag kan garantera att jag läst dubbelt så många böcker och studier i ämnena hälsa, näringslära, träning och livsstil som någon svensk dietist gjort. För vad kan de egentligen lära sig? De är ju redan fullärda. De sitter ju inne med den enda SANNINGEN! Den ofelbara SANNINGEN! Det oföränderliga SANNINGEN!

ζ

Utmaning

Så här kommer en utmaning! Jag utmanar dig dietist på diskussion! Vi ska diskutera kostråd och hälsa! Vi ska ha en liten Pepsi Challenge, du och jag! Eller förresten, du kan ta med alla dina kompisar också. Varsågod. Faktum är att JAG KRÄVER att få ha en debatt med en ofelbar dietist. Bara för att få visa hur fel denna har. Och JAG KRÄVER att någon från Livsmedelsverket svarar på mina frågor. Bara för att visa att denna inga svar har.

Vad jag vill ha svar på, samt debattera, är följande vanföreställningar.

Vanföreställningar som också är centrala budskapsbärare i den svenska kostrådgivningen.

ζ

“Mättat fett är farligt! Mättat fett leder till hjärt- och kärlsjukdom. Mättat fett är den största fienden i vår mat.”

Inte alls, som det visar sig. Välinformerade forskare har länge vetat att demoniseringen av mättat fett är resultatet av ett enda stort forskningsmisstag, samt av läkemedelsindustrins intresse att medicinera oss.

Världens största studie på området, och en av många att göra så, visar att det definitivt inte finns fog för någon rädsla för det mättade fettet. Och varför skulle det någonsin ha varit farligt? Varifrån har en såpass befängd kommit, och dessutom fått frodas? Människan har ju trots allt ätit mättat naturligt fett sedan tidernas begynnelse.

ζ

Margarin och lättprodukter är att föredra!

Se punkten ovan. Den är ett argument i sig. Men inte bara är det mättade fettet ofarligt (och till och med bra!), margarinet och lättmjölken är skadlig för oss! En färsk studie visar att margarinätare dör tidigare än andra. Och om man vet hur margarin tillverkas, samt varifrån det kommer, så är det inte förvånande.

ζ

“Kolesterolrika livsmedel är farliga (som ägg) och de orsakar hjärt- och kärlsjukdomar”

Fullständigt befängt. Ägg är ett av naturens perfekta livsmedel och ett livsmedel som vi ska äta mer av. Det visar flera studier. Det är inte kolesterolet i dessa livsmedel som är problemet! Hjärt- och kärlsjukdomar är istället inflammatoriska tillstånd som orsakas av helt andra produkter; produkter som svenska dietister konstigt nog tycker att vi SKA äta, se nedan

ζ

“Vi ska äta mer bröd, spannmål och stärkelserika livsmedel.”

Det finns så många fel i detta att man inte vet vart man ska börja. Gluten är något som de flesta människor är mer eller mindre känsliga mot, och det är känt att orsaka en mängd ohälsotillstånd i tarmar, matsmältning och immunförsvar. Att stärkelserik mat är insulindrivande är en obestridlig biokemisk sanning. Och det är just insulin som vi ska passa oss för ordentligt! Insulin driver aptit. Insulin driver inlagring. Insulin kopplas till en uppsjö med ohälsotillstånd; allt från Alzheimers och cancer. Kolhydratrik kost ger upphov till mängder av inflammationer i kroppen; samma inflammationer som idag också kopplas som upphov till just hjärt- och kärlsjukdom.

ζ

“Diabetessjuka ska äta fettfattigt och fiberrikt samt mycket frukt”

Hade jag haft en anhörig som haft diabetes-typ 2 så hade jag stått på barrikaderna än mer än vad jag redan gör. Hur i helvete kan man sanktionera en kost som driver insulin, hos en diabetesindivid som just har en överkänslighet för kolhydrater och insulin? Jo, det gör man för att i andra ändan av rådgivnings-/vårdkedjan skriver man ut mediciner som ska motverka just de symptom som kosten i sig orsakar. Hur hade det varit att från första början undvika den sortens mat, och som dietist informera om det? Va??? Bara den här punkten i sig borde vara skäl för indragen licens/polisanmälan, för vederbörande dietist.

ζ

“Omega-6 fetter är bra för oss. Det borde vi äta mer av.”

Nåja, man kanske inte använder exakt de orden, men kontentan av råden kring fett landar ändå i den slutsatsen. När vi ska undvika naturligt mättat fett och istället äta margariner och raffinerade oljor, så blir balansen mellan Omega-3 och Omega-6 förödande! Det är för övrigt också den olyckliga obalansen som, tillsammans med kolhydratsorsakad inflammation, är väldigt starkt kopplad till hjärt- och kärlsjukdomar.

ζ

Kost och mediciner

Kosten är inte så viktig för sjuka människor. Vi förlitar oss i det fallet på mediciner.

Det är uppenbart, och starkt evidensbaserat (läs bara vad som skrivs i kommentarerna på min blogg, av anhöriga som haft ex cancer) att ansvariga dietister är undfallande när det kommer till att berätta vad patienter ska äta för att stimulera hälsa, och om möjligt, kunna dra ned på mediciner.

Dietisterna styr vad som serveras på alla typer av vårdinrättningar. Enligt samstämmiga källor består den maten av mjöl, stärkelse, bröd, socker och halvfabrikat. Exakt samma mat som man BLIR sjuk av. Exempelvis visar studier hur man kraftigt försämrar chanserna att bli frisk ifrån cancer om man äter kolhydratrik mat

Det är bara några ämnen som man kan diskutera. Det finns många fler. Jag tror inte att dietister är dumma eller egentligen okunniga. Men de är självgoda, undfallande, auktoritetstrogna, osjälvständiga och faller för grupptrycket ifrån andra dietister samt ifrån etablissemanget i stort.

Det i sig är helt oförsvarbart. Att veta men inte säga. Att kunna men inte agera. Att inse men inte ändra.

Jag är förbannad. Och jag har skrivit i affekt. Men det här är en stor skandal. Jag kräver svar och jag kräver förändring. Framförallt kräver jag att en eller flera dietister vågar debattera frågan med mig. Kom igen nu då! Ni vet ju redan att ni har rätt!

.
Jonas Colting

Hälsokonnässör

Källa: Jonas Colting Blogg (ett ämne som engagerar, mer än 250 kommentarer)

ζ

Kommentar

Ord och inga visor från en kunnig hälsokonnässör. Detta vansinne som idag pågår slår blint mot våra barn, sjuka och äldre. Livsmedelsverkets och dietisternas kostråd lurar också alltför många vuxna att äta sig sjuka och feta. Den yttersta konsekvensen är att i snitt en per timma låter amputera mage och tarmar, för att lyckas gå ner i vikt.

Läs mer om detta övergrepp … Oskuret är bäst!

På bara tjugo år har SLV:s kostråd lyckats tredubbla antalet diabetiker och fördubbla övervikt och fetma. Mer än en miljon svenskar är idag prediabetiker och diabetiker. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom har sjufaldigats sedan 1950-talet med nu cirka 100.000 svenskar drabbade har det utvecklats till en ny folksjukdom, en utveckling som eldas på med dietisternas gluten-rika och omega-6-rika kostråd (läs mer…).

Men detta resultat struntar dietisterna i då deras instruktion är att följa givna direktiv som tas fram av stora mäktiga organisationer styrda av livsmedelsindustrin. Sedan finns DRF (Dietisterna Riksförbund) som ser till att dietisterna lyder.

Läs mer:

 • DRF gör självmål. Läs mer…
 • Dietisternas Riksförbund: Snälla men oansvariga? Läs mer…
 • Livsmedelsverket, dietister och vården blockerar Svenskt välstånd. Läs mer…

Det som nu måste ske snabbt är att politikerna slutar med att finansiera detta vansinne med skattemedel. De måste ta befälet och agerar i medborgarnas och samhällets tjänst. De måste bejaka gammal hederlig fysiologi, biokemi och hormonlära. De måste bejaka vetenskap och beprövad erfarenhet. De måste börja följa lagen.

De måste kräva detta av tjänstemän, av vården och kostansvariga och ge oansvariga och okunniga andra arbetsuppgifter, där de gör mindre skada. Det duger inte att i brist på egen kompetens ta rygg på Livsmedelsverket.

Har de inte lärt sig någonting under sin utbildning, utöver att lyda givna direktiv?

ζ

Undantag

Avslutningsvis ett undantag i Kungsbacka och i Kroatien (det finns dock fler):

 • Anna-Maria är sockrets fiende, läs ett urklipp här…
 • En annan är kostekonom Anita Supé, se blogginlägg här… , som just nu vänder kostpyramiden upp och ner  i Kroatien. Om vi inte passar oss kommer de att gå förbi Sverige, liksom Norge.

De som eventuellt skulle komma på tanken att kritisera dessa dietister är ute på grumligt vatten och sannolikt vågar ingen detta nu när kunskap om kost och hälsa är vitt spritt. Det är snart bara okunniga politiker och fel lärda kostansvariga kvar som omfamnar kostråd vi nu vet inte fungerar. Kostråd som sänker våra barn.

Om dagens politiker inte är mogna sin uppgift är det folkets ansvar att i nästa val välja politiker som är det. Tills dess gäller att ställa krav på dagens politiker!

Om inte vi föräldrar bryr oss om våra barns framtid, så kommer ingen annan heller att bry sig, då gäller ”ego business” för alla inblandade. Det slår hårt mot värnlösa barn.

Sannolikt krävs ett folkuppror mot detta vansinne.

ζ

Dietisterna är likna nakna på argument som kejsaren var utan kläder i H.C. Andersens berättelse. Därför tar de skydd bakom en myndighet. Därför blir det ingen debatt.

Flera kostansvariga har själva sagt (i enrum), att de riskerar sina jobb om de inte följer givna direktiv, och det är ytterst få som vill eller vågar ta den fighten mot stora mäktiga organisationer.

ζ

En vård i kris

Inställda operationer och överbeläggning – det råder kris på sjukhus runtom i landet.

Marie Blom, 51, har i flera dagar kämpat för att hennes mormor Göta Mårtensson, 93, från Nacka ska få rätt vård.

– Det var som en krigszon på akuten, säger hon.

Läs mer … Aftonbladet

ζ

En politisk fråga

Politiker riskerar sina jobb om de inte agerar, men det har de flesta ännu inte förstått. De lämnar walkover till missnöjespolitiker nu när sjukvården håller på att klappa ihop. Ett vårdkaos där medarbetarna ”går på knän” och där patienter lämnas att dö.

Man skulle kunna le åt detta vansinne om inte konsekvenserna t.o.m. är värre än ens de värsta terrorister skull kunna drömma om.

De sänker inte bara våra barn, de sänker hela landet och då drabbar det ALLA. Ett sjukt folk som dignar under höga sjukvårdskostnader kan inte försvara sitt välstånd.

Livsmedelsverket nöjer sig inte med att underminera folkhälsan, de torpederar också undervisningen så att vi för svårt att hävda oss i den internationella konkurrensen om framtidens kunskapsjobb. Läs mer…

När huvudkontor, forskning och avancerad produktion försvinner, då försvinner även enklare servicejobb och försvinner gör skatteintäkter till skola, vård, omsorg och pensioner. Ett sjukt folk är mindre kreativt, vilket innebär färre nya företag och fler utflyttningar av företag. Ett 40-tal tjänstemän på Livsmedelsverket  sänker Sverige.

Detta är en politisk fråga av tyngd!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

10 svar på ”Svenska dietister borde skämmas! Ta ansvar, nu!”

 1. Tack Jonas Colting för ett mycket bra inlägg och det är nog så att man måste prata KLARTEXT för att medborgare och politiker ska förstå att det är ALLVAR (det har Jonas lyckats bra med utan övertramp).

  Kanske är det så att det krävs ett folkuppror för att få stopp på dessa destruktiva handlingar, men förhoppningen är att vården ska inse att det finns en enkel lösning på deras kris.

  Jonas Colting skriver:

  De roligaste kommentarerna är ändå ifrån de som undrar vilken utbildning jag har, som ifrågasätter min kompetens, och som inte tycker att jag ska uttala mig såvida jag inte själv är dietist! För hur kan man veta något om sakernas tillstånd annars?

  De argumenten är lika underliga som att påstå att de enda som får kritisera och ifrågasätta religion är utbildade präster. Och att de enda som får ha en åsikt om barn är de som redan är föräldrar.

  – – –

  Vem har tillräckliga kunskaper? I läkarutbildningen ingår knappt kost och dietistutbildningen kan mera liknas med propaganda. Det märkliga är att de inte efter utbildningen läser vidare och ser verkligheten som den är. Är de inte intresserade av att utvecklas inom sitt yrke, att kunna erbjuda patienter och medborgare råd som fungerar i verkligheten? Bryr de sig inte om patienternas ve och väl?

  T.o.m. en femteklassare begriper ju att sockersjuka bör undvika socker, med det förstår inte läkare, sköterskor, professorer, forskare eller dietister. Och de flesta politiker vill inget veta.

  På en punkt har Jonas fel. Det räcker inte ha egna barn för att få ha en åsikt om barn, det krävs en pedagogisk högskoleutbildning och examen som förskolelärare. Kunskaper man inhämtat efter den formella examen, färdigheter och erfarenhet är inte så noga. Resultat är också av underordnad betydelse.

 2. Strålande Colting!
  I bland när jag talar om vad jag anser om våra med skattepengar betalade dietister och vårt Livsmedelsverk, så kan människor säga att man behöver ju inte vara så arg. Jag är inte arg säger jag då – jag är fullständigt rasande.
  Konstruktiv kritik syftar till att klargöra saker för att få en bättre tingens ordning -det är sedan länge prövat och i detta fall och funnet utsiktslöst. Ödmjukhet är en utmärkt egenskap i rätt sammanhang, men kan vara mycket fel i andra sammanhang.
  Om vi skall rädda nästa generation från sjukdomsgenererande kostråd måste vi visa vad vi tycker.

 3. Härligt Jonas Colting!

  Jag gillar också klarspråk! Du har alldeles rätt när det gäller dietister. Efter varje möte (6 st) med en dietist gick jag ännu mera förvirrad därifrån än när jag kom.
  Dom stora skurkarna som borde åtalas (vållande till annans död) är ju de av industrin köpta s.k. professorer, som lade upp utbildningen av dietister.
  Utbildningen har ju visat sig vara grund, otillräcklig och vinklad till socker- kolhydrat- och läkemedelsindustrins fördel.
  Stackars dietister – lurade och bedragna!
  Mats Wiman
  http://www.friskaDiabetiker.se

 4. Dietisternas arrogans är skrämmande! Och deras förnekelse är bedrövlig.
  Februari 15, 2013 av Jonas Colting

  Jag skrev mitt förra inlägg i affekt. Men nu skriver jag i raseri!

  Jag har just nu, runt 430 kommentarer, på det inlägget. Det är något slags rekord. Har aldrig varit med om maken! Och den stora majoriteten är i jublande favör på ett eller annat sätt.

  Naturligtvis så har också många dietister, eller andra beskyddare av det rådande etablissemanget, kommenterat. Men de har gjort det på ett bedrövligt sätt! De har inte försökt bemöta mina argument.

  Läs mer … http://coltingblogg.com/2013/02/15/dietisternas-arrogans-ar-skrammande-och-deras-fornekelse-ar-bedrovlig/

 5. Bra Jonas, mycket bra rytet! Anledningen till att jag också propagerar för riktiga kostråd är egentligen min diabetessköterska. Jag räknade ut att hon har mellan 10-15 diabetespatienter per dag som alla får galna kostråd som gör dom sjukare, inte friskare. Ta det gånger 220 dagar så får man fram cirka 2200 stackare med diagnosen diabetes 2 som varje år får helt galna kostråd av denna sköterska. Om vi räknar med att det finns cirka 500 diabetessjuksköterskor i Sverige som var och en ger galna kostråd till 2200 patienter om året så får vi fram en ansenllg summa människor som lika gärna kunde lånat en LCHF-bok på biblioteket. En miljon etthundratusen galna kostråd per år. Man skulle nog satsat på läkemedelsindustrin.

 6. Jonas Coltings tredje inlägg i debatten … Om dietisters arrogans och felaktiga kostråd; det kommer mera

  Dietisten Eva Kullenberg har gått i svaromål:
  1. Colting – hallå – vilken värld lever du i då?
  2. Bemötande av Coltings påstående om vad dietister säger.

  Eva Kullenberg påstår att mättat fett i stora mängder – över 10 energiprocent – inte är bra för hälsan.

  Ett påstående som baseras på en 35 år gammal påhittad siffra som en arbetsmarknadsjournalist (och vegetarian) hittade på. Det fanns ingen vetenskap då och inte heller idag, som stödjer denna trossats.

  Denna siffra är en grundpelare för Livsmedelsverket kostråd och därför försvaras denna hitte-på-siffra.

  Läs mer … Mättat fett

  Det mesta av Eva Kullenbergs försvarstal baseras på de trossatser som Livsmedelsverket omhuldar, initierat av industrin. Det går inte att föra en saklig debatt mot trossatser.

 7. Önskar att jag kunde skriva ”klaarrt”
  Men så ser inte min verkligheten ut! Träffar dem med smärta
  I kroppen ofta med kombinationen,Underliggande ”oförklarlig” inflammation
  Det som Jonas skrivit är, tyvärr lika aktuellt 2017 som 2013
  Men jag hoppas och tror på våra unga,
  de har ofta bättre
  koll än sina föräldrar!
  OM DE HAR EN VAKEN LÄRARE I SKOLAN!!! Som är uppdaterad!

 8. Det här har LCHF:are känt till i säkert 10-15 år. Jag började för tre år sedan. Har gått ner 48 kg och har stabila blodvärden, jämnare humör, inga magproblem alls.. Kul att fler börjar få upp ögonen för att fett faktiskt inte är farligt. Vi äter generellt sett mycket ägg, inget vanligt bröd och inga margarin- eller lättprodukter alls. Känner personligen flertalet diabetiker som hyllar LCHF just p g a att deras sjukdom blir mycket lindrigare tack vare detta. En del har t o m helt tillfrisknat helt från sin diabetes!!

Kommentera