Barn bör inte äta margarin

.

.

Uffe Ravnskov,
Docent & Medicine doktor.

.

Barn bör inte äta margarin

Livsmedelsverket påstår, att en kost fattig på mättat fett redan i tidig barndom kan förebygga hjärtkärlsjukdomar senare i livet. Man rekommenderar därför en kost där det mättade fettet minskas til fördel för fleromättat fett. Som en konsekvens av detta serverar nu de flesta daghem och skolor lättmjölk och margarin i stället för vanlig mjölk och smör. Dessa råd visar att Livsmedelsverkets experter inte håller sig ajour med vetenskapen.

För några år sedan presenterade Livsmedelsverket till exempel en lista på 72 studier, som de påstod skulle visa, att mättat fett är farligt. I ett inlägg i Dagens Medicin visade jag tillsammans med elva experter, att blott två av dessa studier, och endast med lite god vilja kunde anses som stöd. Resten gjorde det inte eller handlade om något helt annat.

Många internationella kostexperter har också erkänt, att mättat fett är ofarligt eller till och med nyttigt. En av dem är Walter Willett, professor i näringslära vid Harvard och chef för världens största koststudier. Han har i många år varnat mot det mättade fettet, trots att ingen av de talrika rapporter, som utgått från Harvard, har kunnat visa, att infarktpatienter har ätit mera mättat fett än andra. Men i en intervju i Los Angeles Times för två år sedan sa han följande:

”Fett är inte problemet. Om amerikanerna kunde eliminera de söta drycker, potatisen, det vita brödet, pastan, det vita riset och allt snask, då skulle vi kunna avlägsna alla de problem vi haft med övervikt och diabetes”.

Men experterna har inte haft ryggrad till att erkänna sitt misstag. Genom statistiska manipulationer med sina data kommer de fram till att det fortfarande är nyttigt att byta mättat fett med fleromättat, utan att specificera vilken typ av fleromättat fett de menar. Detta råd kan få ödesdigra konsekvenser.

Det finns två huvudtyper av fleromättat fett; omega-3, som huvudsakligen finns i föda från havet, och omega-6, som dominerar i oljor från majs, solros och sojaplantor. För optimal hälsa har man kommit fram till att mängden omega-6 inte bör vara mer än fyra gånger större än omega-3.

Den föda de flesta människor äter idag innehåller tyvärr många gånger mer. De flesta margariner innehåller till exempel stora mängder omega-6 fleromättat fett. Experternas kostråd innebär därför automatiskt ett högt intag av denna typ av fett. Det finns många studier, som visar, att för mycket omega-6 är farligt för hälsan.

Astma och allergiska sjukdomar är till exempel vanligare hos barn, som äter mycket omega-6. Det finns även många studier, som har visat, att barn med ADHD har ätit mer omega-6 än andra, och en sammanfattning av elva experiment på ADHD-barn visade, att ungefär en tredjedel av barnen förbättrades eller blev helt normala om de behandlas med stora doser omega-3.

[Tre av fyra barn som får cancer klarar sig,
och var tredje svensk får cancer någon gång]

Det allvarligaste med ett högt intag av omega-6 fettsyror är risken för cancer. Det har man till exempel visat i åtskilliga experiment, där man fodrat försöksdjur med omega-6 fett. I Seymor Daytons sju år långa experiment från 1969, ett av de första kostexperimenten på människor, fick hälften av 850 äldre personer äldre människor en diet med en hög halt av omega-6 fleromättade oljor i stället för mättat fett för att förebygga hjärtkärlsjukdom. Resultatet blev att 31 dog av cancer i behandlingsgruppen, men endast 17 i gruppen, som hade ätit tvärtom. Och det finns flera bevis.

På en plastikkirurgisk klinik fann den amerikanske forskaren Edward Pinckney, att 78 % av de patienter, vars kost innehöll mer än 10 cal% fleromättat fett, hade tydliga tecken på för tidigt åldrande, och att 60 % hade fått avlägsnad en eller flera hudförändringar på grund av misstänkt cancer; medan motsvarande siffror bland dem vars kost innehöll mindre än 10 cal% fleromättat endast var 18 och 8 %.

Åtskilliga observationsstudier har även visat, att cancer är vanligare hos människor, som äter en kost, där förhållandet omega-6/omega-3 är mycket högt. De styrks av ett laboratorieförsök, där forskarna fann, att växten av mänskliga cancerceller ökade om man tillsätter omega-6 fettsyror till provröret, medan en tillsats av omega-3 fettsyror hämmade deras växt

Det finns all anledning att protestera mot Livsmedelsverkets kostråd.

Uffe Ravnskov
MD, PhD

“Det finns all anledning att protestera mot Livsmedelsverkets kostråd.”

”En av de mest seglivade myterna inom medicinen säger, att för mycket animaliskt fett i maten och ett förhöjt kolesterol är farligt för hjärta och kärl.” Detta och annat skriver Uffe Ravnskov (MD, PhD) om i artiklar och böcker. Det är fakta som överraskar många och som de flesta läkare och forskare inte känner till. Uffe är själv läkare och även docent.

Källa: Dr Uffe Ravnskov som gästbloggare hos Kostrådgivarna

♦ ♦ ♦

Kommentar

Mycket socker och kolhydrater (= socker) i kombination med omega-6-rika oljor är ett recept på cancer, diabetes och fetma. I tillägg rekommenderas alltför låga nivåer av fett, D-vitamin och salt, vilket ytterligare frestar på hjärnan och kroppen.

Livsmedelsverkets osakliga propaganda som syftar till att påtvinga alla Sveriges skolbarn lättmargarin framför smör måste med tanke på konsekvenserna närmast betraktas som statsunderstödd terrorism, med inriktning på våra barn från ett års ålder.

De grundar sitt ställningstagande bl.a. på en lögn som en arbetsmarknadsjournalist och vegetarian hitte-på i USA för 35 år sedan. Det fanns inget vetenskapligt underlag då och det finns fortfarande idag inget vetenskapligt stöd för att undvika animaliskt mättat fett, det har t.o.m. WHO nu gått ut med (se länk nedan).

SLV:s tjänstemän vägrar att ta till sig ny information, för då skulle ju hela kostrådspyramiden rasa ihop som ett korthus och med det många nutritionisters, dietisters, professorers och läkares auktoritet och hela deras karriärer. Därför kör de huvudet i sanden och offrar istället barnen.

Läs mer:

  • Dagens Medicin: Radikal förändring av WHO:s syn på fett. Läs mer…
  • Livsmedelsverkets varning för mättat fett är ett hitte-på. Läs mer…
  • När hörnstenarna är borta rasar tallriskmodellen ihop som ett korthus (läs mer…).
  • MARGARINBLUFFEN. För att upprätthålla en god hälsa är det viktigt att vi äter de rätta omegafettsyrorna i vår kost. Hydrerade fetter såsom margarin är icke-mat (non-food), med giftverkan och bör undvikas till varje pris. Läs mer..
  • Rädda våra barns hjärnor! Läs mer… om vad som drabbar margarinbarn.
  • Margarin som miljöhot och 10 falska sanningar om margarin. En mycket läsvärd gymnasieuppsatts finns här…

Slutsats

Våra barn offras för att en handfull auktoriteter inte ska förlora sitt anseende och för att hålla skräpmatsindustrin under armarna. Det är inget vi medborgare kan acceptera!

Livsmedelsverket sänker hela samhället, deras kostråd slår DUBBELT, både mänskligt och ekonomiskt. Ett sjukt folk är mindre kreativt och mindre produktivt. Antal jobb minskar och antalet arbetsföra minskar – vilket innebär att intäkterna minskar. Varje person som går från jobb till arbetslöshet beräknas kosta samhället  300.000 kronor per år. Dvs. sjukdom gör att intäkterna minskar och välfärden minskar för ALLA (även ålderspensionärer vars pension är helt beroende av skatteintäkter, att många arbetar).

Förutom att intäkterna minskar, så ökar kostnaderna för sjukvård och omsorg, vilket nu sker dramatiskt. Redan kostar sjukvården mer än 10 % av BNP – var femte skattekrona – 350 miljarder kronor per år eller 80.000 kronor per år för alla som arbetar.  Därtill kommer kommunernas omsorgskostnad som för bara demenssjuka redan överskrider 60 miljarder kronor per år (en halv miljon per dement och år), och antalet dementa ökar nu kraftigt.

Livsmedelsverket (SLV) gör skäl för sitt ökennamn ”Statens Livsfarliga Verk”. Sannolikt vårt absolut dyraste verk, med mandat att sänka både medborgare och landet.

Tur att folket nu börjat vakna upp och tar saken i egna händer! Det är ju relativt ”enkelt” att äta sig både frisk och slank. Läs mer … NJUTMETODEN

Hoppet står  medborgarna, där alltfler börjar få upp ögonen och vad ser de?

Jo, att kejsaren är naken och att de blir bedragna på både hälsa och pengar.

.
Team KOSTDEMOKRATI
.

Sjukvårdskostnaderna tränger undan andra behov, som t.ex. en bra pension.

APPENDIX

I vår värld är det ofattbart att statliga myndigheter tillåts köra ett helt land mot botten baserat på “hitte-på” som strider mot fysiologi, mot biokemi, mot hormonlära, mot vetenskap och mot beprövad erfarenhet.

Bara genom att titta på verkligheten och resultatet så inses att stora fel begås.

Men ingen ansvarig verkar bry sig – går det så går det – varför bry sig, det tjänar ändå inget till – jag har ju inte tillräcklig med saklig kompetens för att ifrågasätta ”auktoriteter” med imponerande titlar – mer bekvämt och tryggare att bara flyta med, att värna sin egen position, vara auktoriteter till lags. Det har ju fungerat bra tidigare. Det löser sig alltid.

Men det fungerar inte längre av den enkla anledningen att pengarna börjar ta slut och inga skattehöjningar i världen kan täppa till dessa gigantiska svarta hål som hela tiden växer sig större. Hur det kan gå har Grekland redan upptäckt och flera andra länder inom EU är på god väg.

Det märkliga är att så få makthavare förstår att vi behöver göra något NU!

”Kejsarens nya kläder”

Hoppet står till medborgarna, där alltfler börjar få upp ögonen och vad ser de alla unisont?

Jo, att kejsaren är spritt språngande naken i all sin prakt och att vi blir bedragna på både hälsa och pengar.

Av krasst politiska och ekonomiska skäl blir våra barn och barnbarn bestulna på sina framtida möjligheter att leva ett hälsosamt och gott liv.

Även miljön försämras kraftigt för kommande generationer, för kortsiktig snöd vinnings skull.

H.C Andersen

H.C. Andersen (1805-75) var inte bara en sagoförfattare, det var en klok och vaken man som såg hur världen fungerade på 1800-talet. Hans insikter ville han göra fler medvetna om och då var sagan ett bra sätt att förmedla och åskådliggöra mänskliga egenskaper.

Sedan dess verkar inte mycket ha förändrats hos människosläktet, utloppet har bara antagit nya former, med ännu fler siffror framför dollartecknen.