SLV:s pressmeddelande angående ”Frågor och svar om LCHF”

Björn Hammarskjöld, barndoktor och biokemist.
Korrekt version av ”Frågor och svar om LCHF

Björn Hammarskjöld har belyst det faktum att myndigheter måste tala sanning och därför uppmanat Livsmedelsverket att rätta faktafel på sin sida ”Frågor och svar om LCHF”, dvs. uppmanat dem att följa grundlagen [3].

Läs bakgrund här…

Livsmedelsverket har valt att svara med ett debattinlägg i GP  2012-03-30 och rubricerat det som ett pressmeddelande på sin hemsida, med följande text:

Riktig mat är bäst för hälsan

Björn Hammarskjöld tycker att vi på Livsmedelsverket ska ändra våra kostråd och rekommendera ännu mer kött och animaliskt fett. Det går tvärtemot vad en samlad bedömning av det nuvarande forskningsläget visar, skriver bland andra Wulf Becker, professor i nutritionsforskning på Livsmedelsverket.

Björn Hammarskjöld påstår i en debattartikel att orsaken till de senaste årtiondenas viktuppgång är att vi äter mer kolhydrater än tidigare, medan mängden fett och protein varit konstant. Sanningen är att vi äter mer av både kolhydrater, protein och fett. Mängden protein har ökat mest, framför allt från köttprodukter och ost. (Källa: Jordbruksverkets konsumtionsstatistik)

Matvanor handlar inte bara om hur mycket fett, kolhydrater och protein man äter utan även om vilken typ av mat dessa näringsämnen kommer ifrån. Jämfört med 60-talet dricker svenskar i dag fyra gånger så mycket läsk och äter dubbelt så mycket godis, choklad och glass. Det är inte bra kolhydratkällor.

Livsmedelsverket rekommenderar kolhydrater från riktig mat, som frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkornsprodukter. Hammarskjöld verkar inte heller ta hänsyn till det faktum att svenskarna är mycket mindre fysiskt aktiva än förut, och att det är en mycket viktig orsak till övervikt och fetma.

Hammarskjöld tycker att vi på Livsmedelsverket ska ändra våra kostråd och rekommendera ännu mer kött och animaliskt fett. Det går tvärtemot vad en samlad bedömning av det nuvarande forskningsläget visar.

En kost med mycket rött kött, charkprodukter, feta mejeriprodukter, raffinerade spannmålsprodukter och läsk ökar risken att bli sjuk, medan frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, olja och fisk minskar risken. Det är läkare och experter som forskar inom nutrition, cancer, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes eniga om, liksom Världshälsoorganisationen, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet och World Cancer Research Fund.

Wulf Becker
professor i nutritionsforskning, Livsmedelsverket

Anette Jansson
chef för rådgivningsenheten, Livsmedelsverket

Anna Karin Lindroos
medicine doktor, nutritionsforskare, Livsmedelsverket

Irene Mattisson
doktor i medicinska vetenskaper, nutritionsepidemiologi, Livsmedelsverket

Källa: GP.se  och SLV-Pressrum

Kommentar och slutsats:

Livsmedelsverket undviker kritiken att verkets beskrivningen av LCHF är felaktig i sak och i deras svar berörs frågan inte alls. Det vill istället diskutera kostråden i största allmänhet och öppnar med att att blanda korten och lägga ord i munnen på Björn Hammarskjöld. Och istället för referenser till studier har de lagt ut länkar till organisationers hemsidor som saknar information om LCHF.

Det innebär att beskrivningen av LCHF på Livsmedelsverkets hemsida alltjämt är felaktig och därmed strider mot grundlagen [3].

Livsmedelsverket går nu till samlad offentlig attack mot en enskild medborgare, ett agerande som måste betraktas som unikt, mot en kunnig och engagerad medborgare som uppmanat SLV att hålla sig till sanning (fakta) på sin hemsida och därtill erbjudit sin professionella hjälp. Myndigheter skall enligt grundlagen [3] hålla sig till fakta och får således ej framställa påhittade siffror som fakta, de får inte heller uppträda partiskt.

De angriper inte de fakta som Björn Hammarskjöld presenterat, istället blandar tjänstemännen samman korten *) och lägger ord i mun på Björn Hammarskjöld (som t.ex. ”ännu mer kött”), påståenden som därefter kritiseras. Detta förfarande är en känd härskarteknik och är inte förenligt med ett korrekt myndighetsutövande.

*) "Fruktochgrönt" klumpas ihop som om det vore ett ord,
medan det i själva verket är stor skillnad. Grönsaker kan man
generellt sett äta så mycket man vill, medan man bör vara mer
försiktig med frukt som innehåller mycket glukos och fruktos.

De klumpar ihop fisk med oljor och fullkornsprodukter. Fisk
innehåller den typ av omega3 vi behöver, medan t.ex. solrosolja
och majolja innehåller omega6 som vi bör undvika. Vi får i oss
för mycket av omega6, vilket orsakar inflammationer och som
enligt Livsmedelsverkets expert Irene Mattisson ökar risken
för bröstcancer (Malmö kost-cancerstudien 2002).

Fullkorn retar tarmen och ökar risken för tarmcancer.

Läs här om vad man bör äta om man vill må bra och hålla vikten.

Om SLV hade haft belägg för sin information hade de bara behövt referera till trovärdiga källor och saken hade varit ur världen. Problemet är sådana källor saknas enligt SBU:s rapport ”Mat vid diabetes” från 2010.

Livsmedelsverket försvarar kostråd som har fördubblat fetma och trefaldigat diabetes på bara tjugo år (nyckelhålsmärkning kom 1989). De försvarar kostråd som inte grundas på vetenskap eller beprövad erfarenhet, de baserar sina kostråd på siffror som arbetsmarknadsjournalisten Nick Mottern hittade på 1977 [1].

T.o.m. WHO har nu konstaterat att det inte finns något stöd för att animaliskt fett skulle vara farligt, tvärtom. Samma sak visar alla större moderna studier. Därmed faller hela tallriksmodellen ihop som ett korthus.

Det kan inte vara lätt att försvara en ståndpunkt som inte är förankrad i verkligheten och på samma gång bekämpa den enda kost (lågkolhydratkost) som Socialstyrelsen finner vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling (och förebyggande) av diabetes och övervikt.

De som borde vara först och främst när det gäller att ta till sig ny kunskap och forskning fungerar istället som drivankare och uppträder som om de vore representanter för sämre delen av kost- och läkemedelsindustrin.

De, liksom ansvariga politiker, verkar ha stoppat huvudet i sanden och märker inte ens när några miljoner svenska medborgare nu har tagit saken i egna händer.

Enligt en demoskopundersökning mars 2011 tillämpar nu två miljoner svenskar LCHF, varav en halv miljon strikt LCHF. Enligt SLV:s senaste undersökning verkar nu närmare 40% av medborgarna övergått till riktig mat. Detta bekämpar SLV:s tjänstemän i kraft av det ämbete som förlänats dem, avlönade via allmänna skattemedel.

Enligt en opinionsmätning i DN 2012-03-14 med drygt 23.000 deltagare så visade det sig att 18 % valde LCHF och endast 6 % valde  Livsmedelsverkets tallriksmodell. Om vi rubricerar Gi och Atkins som kolhydratreducerade koster så hamnar vi på 24 %.
.

[DN 2012-03-14]

Det är en politisk skandal att ett statligt ämbetsverk får fortsätta rekommendera en sjukdomsframkallande kost som också skapar överviktsproblem, råd som folket redan underkänt. Därtill bekämpar verket den enda kost som uppfyller Socialstyrelsens krav på på vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller att förebygga och behandla diabetes och övervikt.

Hög tid för ansvariga politiker att befria SLV från uppdraget att utfärda nationella kostråd (hur detta skall gå till finns beskrivet här…). En enkel åtgärd som skulle frigöra många goda krafter som idag är fjättrade till kostråd som är kontraproduktiva.

.
Team KOSTDEMOKRATI
.


Not [1]: Kostråden i USA, ”U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och militante vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Dessa ovetenskapliga men PK kostråd styr fortfarande efter 35 år Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare ska våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Det hindrar inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson (näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg (dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna) att ändå hävda att skolbarnen skall serveras lättprodukter. Elisabeth Rothenberg hävdar att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). Sist när Livsmedelsverket efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat än mättat fett eller visade oskadlighet (läs mer … Dagens Medicin).

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt, det struntar Ingrid Larsson i. Hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas så av övrig personal inom vården. Läs mer … Dagens Medicin – LCHF-dieten totalsågas av en näringsfysiolog som har varit med och utformat de nya riktlinjerna om förebyggande åtgärder i vården.

Ingrid Larsson struntar i välgjorda studier som Kostdoktorn ville överlämna under TV-debatten 19 januari 2012. Hon tyckte att Kostdoktorn Andreas Eenfeldt ”kunde läsa dem själv på sin kammare” (härskarteknik). Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst (även grundlagsvidriga), som sedan vårdens anställda och patienter förväntas följa.

Resultatet efter 20 år med Livsmedelsverkets kostråd är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga enbart i Sverige. Ulcerös kolit [2] har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 drabbade). Ett talande resultat!

Nu får Elisabeth Rothenberg och Ingrid Larsson stöd av Wulf Becker (professor i nutritionsforskning, Livsmedelsverket),  Anette Jansson (chef för rådgivningsenheten, Livsmedelsverket),  Anna Karin Lindroos (medicine doktor, nutritionsforskare, Livsmedelsverket) och Irene Mattisson (doktor i medicinska vetenskaper, nutritionsepidemiologi, Livsmedelsverket).

Det blir inte vetenskap för att fler auktoriteter skriver under, eller för att stora organisationer röstar om det. Att utforma och rekommendera kostråd till medborgarna och det utan vetenskapligt stöd, baserat på påhittade siffror, orsakar medborgarna stor skada och samhället stora kostnader, och är därtill ett grundlagsbrott.

Not [2] Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom. Källa: GASTROKURIREN

10 – 20 % av de drabbade tvingas opererar bort hela grovtarmen genom en stomioperation och får således leva med en ”påse på magen”. Ulcerös kolit har sjufaldigats sedan 1950-talet och det finns ingen bot, bara läkemedel som dämpar symptomen. En kostomläggning kan ha stor positiv effekt, att sluta äta det som skadar, men det får patienter själva komma underfund med (det ingår inte i skolmedicinen). Läs mer om UC här…

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling. Källa: MSD (en föreläsning vi bevakade på plats).

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Den extremkost som Livsmedelsverket rekommenderar med extremt hög halt kolhydrater (50 – 60 E%), hög andel spannmål, omega6 oljor, margariner och hög halt fibrer slår hårt mot folkhälsan, inte minst mot barn och ungdom.

[3] Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

5 svar på ”SLV:s pressmeddelande angående ”Frågor och svar om LCHF””

 1. Det är nästan roligt att läsa hur SLV nu besvarar brev med debattartiklar. Tja, fungerar kanske bättre än goddag-yxskafthänvisningar till EFSAs, eller WHOs startsidor.

  Ännu roligare tycker jag det blir när SLVs representanter härmar Hammarskjölds favorituttryck ”riktig mat”. Som det kan bli när man inte har annat än konsensus att visa upp, förlåt, jag menar naturligtvis handuppräckning, som evidens och bevis för att det som sägs är rätt och riktigt och sant.

 2. Björn Hammarskjölds initiativ att med fakta och juridik tvinga ut SLV på banan är jättebra.
  Det blir lite komiskt när SLV försöker försvara en sjuk sak i god gruppanda. Vi håller ihop, vi tycker likadant får ersätta referenser till forskning.
  Här har vi en grupp människor som är helt opåverkade av både forskning och verklighet.
  En ignorans som saknar motstycke. Dessutom betalar vi deras löner med våra skatter.
  Det är svårt att förstå? En uppgift för forskningen.

 3. Idag skickade jag ett informativt e-brev till Livsmedelsverket med rubriken ”Sockers giftighet

  – – –

  Hej Livsmedelsverket!

  Här är en video som ni bör se.

  Den stämmer med Livsmedelsverkets grundidé om att begränsa mängden socker i maten. Men Livsmedelsverket bör uppdatera mängderna. Eller man kanske ska kalla den neddatera mängderna till mindre än 25 g för kvinnor och 38 g för män. Det blir mindre än 4 E% för kvinnor och män.

  Så Livsmedelsverkets rekommendation om högst 10 E% socker ligger för högt. Vilken vetenskapliga evidens ligger bakom Livsmedelsverkets till synes arbiträra gräns om 10 E%?

  Jag begär att Livsmedelsverket följer den moderna forskningen och ändrar rekommendationerna så att socker rekommenderas att uppgå till högst 4 E%.

  Vänligen

  Björn Hammarskjöld
  Oberoende forskare
  F.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi

 4. Jag fick ett gulligt svar av Livsmedelsverket
  ”Hej!
  Tack för tipset! Intressant film. Hoppas verkligen att de lyckas få amerikanerna att äta mindre socker!
  Vad gäller rekommendationen om högst 10 procent tillsatt socker kommer den från de nordiska näringsrekommendationerna. Det blir intressant att se om rekommendationen förändras eller inte i samband med den revidering som just nu pågår.
  Hälsningar Åsa
  Upplysningen
  [livsmedelsverkets logotyp]
  Box 622, 751 26 UPPSALA
  Tel. 018-17 55 00
  http://www.livsmedelsverket.se

  Jag skrev en begäran till Livsmedelsverket. I strid med Förvaltningslagens (Förvaltningslag (1986:223)) §§ 20-24 saknas beslut, motivering till beslutet samt överklagandemöjligheter.
  Livsmedelsverket verkar fortfarande bryta mot Sveriges lagar.

Kommentera