HPV-vaccinering oroar skolsköterska ”Våra flickor blir försökskaniner”

.

våra elvaåriga

.
ζ
.

HPV-vaccinering oroar skolsköterska ”Våra flickor blir försökskaniner”

Alla flickor i Sverige från 10 år och uppåt erbjuds nu vaccination som ska skydda mot livmoderhalscancer. Skolsköterskor ska ge flickor i årskurs fem och sex vaccinet Gardasil, trots att den långsiktiga effekten är okänd.

– Flickorna blir försökskaniner, säger skolsköterskan Lena, som egentligen heter något annat.

Socialstyrelsen beslutade 2010 att skolhälsovården är skyldig att erbjuda flickor i årskurs fem och sex vaccination mot HPV-virus, som kan leda till livmoderhalscancer. En långdragen tvist mellan två olika tillverkare av vaccinet har försenat vaccineringen, men under vårterminen kommer den nu att ta fart. Under ett år ska flickorna få tre injektioner med Gardasil av skolhälsovården.

I Uppsala påbörjar skolhälsovården vaccineringen inom kort. Lena, som är skolsköterska i en ort i Mellansverige, menar att Gardasil är alldeles för oprövat.

– Vi har ingen aning om vilka följder vaccinet ger på sikt. Det har bara funnits i åtta-tio år och verkningarna på längre sikt är helt okända. Våra elvaåriga tjejer blir försökskaniner.

Lena känner själv ett stort obehag inför att behöva arbeta med den här typen av vaccinering.

– Jag vill inte göra det här, det känns inte etiskt rätt.

Hon invänder särskilt mot att hon inte får informera om dödsfall och sjukdomar med misstänkt koppling till vaccinet.

– Den enda information vi får ge är den som kommer från tillverkaren. Jag tänker uppmana föräldrarna att själva söka information på internet, säger hon.

Från USA har det rapporterats om flera dödsfall där anhöriga tror att HPV-vaccin bär skulden, och Lena menar att det är märkligt att det inte varit mer debatt om vaccineringen i Sverige.

– Det finns ju ingen debatt alls om riskerna och vad jag vet är det ingen som ifrågasätter det bland skolsköterskorna. I vår facktidning Vårdfokus finns ingen diskussion alls om det.

Lena påpekar att det är fel att beskriva det som en vaccinering mot livmoderhalscancer och att Gardasil ger en falsk trygghet.

– Vaccinet skyddar inte mot cancer. Det skyddar mot några av de virus som kan ge livmoderhalscancer, men det finns 16-17 virus till som Gardasil inte skyddar mot, och flickorna kommer ändå att behöva ta cellprover när de blir äldre.

Källa: Världen idag

Kommentar:

Läs t.ex. ”Vaccin mot HPV” och ”Saxat om HPV”.

Tips: Sök på ”Gardasil” eller på ”HPV” i vår sökfunktion som finns på startsidan, höger kolumn långt upp – så visas alla tidigare inlägg med ditt eller dina sökord.

Läs på och bilda dig en egen uppfattning, gärna från flera oberoende källor.

Sök på Kostdemokrati

En del lär sig aldrig

(varför tillåts de sitta kvar?)

Undra om Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, har haft del i beslutet att alla flickor i Sverige från 10 år och uppåt skall erbjudas vaccination mot HPV? Han talade sig varm för svininfluensavaccinet inför massvaccineringen och menade att det var viktigt att vaccinera sig.

Skandalen med narkolepsi och att vaccinet var verkningslöst påverkar inte Anders Tegnells inställning som slår fast:

– Vårt agerande var helt logiskt och vi kommer att fatta samma beslut om eller när nästa pandemi kommer (läs mer…).

Anders Tegnell tycker också att det värdelösa Tamiflu är bättre än ingenting (läs mer…).

Anders Tegnell verkar ha som uppgift att till varje pris saluföra vaccin och att mörka att det överhuvudtaget finns några biverkningar, både kända och hitintills okända.

Anders Tegnell auktoritet baseras på en position som förlänats via folket och frågan är om han är rätt person att råda folket i vaccinationsfrågor? Han agerar såsom han vore en försäljningsagent och inte folkets värn mot dyra, värdelösa och farliga vaccin. Han verkar inte heller förstå vilka allvarliga biverkningar experimentvaccin kan ha på sikt.

Medborgarna borde upplysas om både fördelar, nackdelar och risker, från oberoende och opartiska källor. Därefter fattar respektive medborgare ett eget beslut.

Vi kallar det egenkontroll – kontroll över våra egna liv.

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera