Våg av självmord bland indiska bönder på grund av GMO

GMO-bomull

ζ

[Googleöversättning nedan]

Se filmen och originalartikeln här…

Självmordsfrekvensen bland bönder i Indien fortsätter att stiga och hotar landets stabilitet och framtida utveckling, enligt aktivister.

De skyller regeringens politik för den agrara krisen och kräver brådskande åtgärder. Mer än en kvarts miljon bönder har begått självmord under de senaste 16 åren i vad som är den största registrerade självmordsvågen i historien.

Kishore Tiwari, en förkämpe med Vidharbha Jan Andolan Samiti i delstaten Maharashtra i centrala Indien, säger att bomullsodlare har varit särskilt hårt drabbade.

Många av dem hade börjat odla grödor de sålde mot kontant betalning – som bomull – under de senaste åren. Han säger att bönderna har tagit på sig stora skulder för att köpa hybridfrön, som ofta är olämpliga för det hårda och temperamentsfulla indiska klimatet.

”De luras köpa dessa moderna frön och moderna kemikalier och måste ta stora lån för att kunna köpa dem.”

”Problemet är att de behöver mycket vatten som är en bristvara och sedan när skörden är dålig och de måste betala tillbaka pengarna till långivare, då begår många självmord i sin förtvivlan.”

Mr Tiwari säger att självmord är ett symptom på en större kris i landet.

Indiens har en av de snabbast växande ekonomierna i världen men har sina rötter på landsbygden och mycket av det hamnar på efterkälken.

I ett land med ambitioner,  kan tanken på att  röra sig bort från ett liv med bara produkter odlade för husbehov  vara attraktiv, men kan också vara dödlig.

Vandana Moohorle får nu uppfostra sina barn själv efter att hennes make tog livet av sig genom att dricka bekämpningsmedel.

Liksom många jordbrukare, hade han övertalats att använda genetiskt modifierade frön frestad av möjligheten till en bättre skörd. Vad han inte fick veta var att de behövde mer regn än det som fanns i hans område.

Hans fru skyller regeringen och de stora jordbruksföretagen för att utnyttja de fattiga på landsbygden som drömmer om ett bättre liv.

”Han var alltid spänd”, sade hon. ”Han hade lånat en massa pengar för bekämpningsmedel och konstgödsel och nu har jag kommer att betala tillbaka dessa skulder. Skulderna är orsaken till alla de självmord häromkring och det är de styrande som är ansvariga för det.”

Mer än 60% av Indiens befolkning är beroende av landsbygden. På den indiska landsbygden finns nu en utbredd förtvivlan. Fälten är också fyllda med änkor.

Aktivister säger att det är baksidan av Indiens ekonomiska framgångssaga.

Bortom rubrikerna om snabb tillväxt, är större delen av landet fortfarande fattigt och håller kvar en korrupt politisk klass som är upptagna med sin egen girighet.

De pekar på de alarmerande självmordssiffrorna för att bevisa sin åsikt.

Mer än 60% av Indiens befolkning är fortfarande beroende av landsbygden för att överleva, men med ohämmad globalisering och med stöd från regeringen, är landsbygdens folk mycket utsatta.

Mot bakgrund av stigande inflation och avsaknad av  skyddsnät, är självmord den ultimata handlingen av desperation och ofta deras enda svar till den nya värld de lever i.

Det är idag ett allvarsamt faktum att i genomsnitt en jordbrukare begår självmord i Indien var 30:e minut (48 per dygn, året runt).

Och aktivister säger att problemet kommer bara att bli värre, om det inte sker ett direkt ingripande från regeringen i form av subventioner och jordbruksutbildningsprogram.

Kommentar:

Det här är bondfångeri, med myndigheternas medgivande. Bönderna luras att ta stora lån och köpa ett GMO-koncept som inte fungerar, med en falsk förespegling om ett bättre framtida liv. Självfallet får de inte heller reda på alla andra risker med GMO och att det per definition inte är hållbart. Tvärtom utgör det ett av vår tids största hot, mot hela den mänskliga rasens överlevnadsmöjligheter.

Allt detta bara för att några få ska bli ännu lite rikare och få ökad makt. Det är en ny form av kolonialism och ett överförande av det storindustriella, oljebaserade jordbruket till Tredje Världen, med USA som förebild. Först prisdumpar man varorna, vilket driver familjejordbruken i konkurs. Några bönder blir kvar som kontraktsodlare (de flesta får inte ens en en kopia på det kontrakt de skriver under). De måste ta lån för att betala utsäde, konstgödsel och växtgifter. När skörden slår fel försvinner inkomsterna, men lånen ska ändå betalas. Lösningen blir en karusell av ytterligare belåning.

Merparten bönderna från de utslagna familjejordbruken söker sig till städernas slumområden och blir där en oorganiserad, utblottad och försvarslös reservarbetskraft i industrin.

Team KOSTDEMOKRATI

5 svar på ”Våg av självmord bland indiska bönder på grund av GMO”

    1. Dessvärre är det osannolikt att detta skulle låta sig göras enbart i Sverige, med tanke på EU:s regelverk. Antagligen skulle det erfordras en europeisk anti-GMO-rörelse, vilken finge enorma svårigheter att göra sig gällande med hänsyn till globala industriella och politiska intressen.

Kommentera