Kostdiktatur? Nej tack!

.
”Inför skatt på köttprodukter”

”Kroniska starkt kostrelaterade folksjukdomar har under de senaste årtiondena ökat på ett nästan exponentiellt sätt, samtidigt som människors livsmedelsvanor radikalt förändrats. I Sverige förorsakas cirka 40 procent av dödsfallen av hjärt- och kärlsjukdomar och cirka 25 procent av cancer. Två av tre personer dör alltså i folksjukdomar som är starkt förknippade med …

Kostnaderna för övervikt och dess behandling riskerar att skena i väg med 25 miljarder kronor per år.

För att bekämpa LCHF … bör Sveriges riksdag snarast ta initiativ till en utredning om hur sådana styrmedel bäst utformas.”

Stig Bengmark
 professor emeritus, MedFak, Lunds Universitet
Jonas Paulsson
 initiativtagare till Köttfri måndag i Sverige

Källa: allehanda.se opinion

– ◊ –

”Bekämpa LCHF”

Stig Bengmark och Jonas Paulsson har tagit som sin livsuppgift att bekämpa riktig mat (LCHF), den enda kost som Socialstyrelsen fann vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt (läs mer…).

800.000 diabetiker/prediabetiker och fyra miljoner överviktiga svenskar skall berövas sina möjligheter att bli friska och slanka på naturlig väg. De skall ledas in på den vegetariska vägen, Stigs och Jonas väg, med tvång och straffbeskattning.

Enligt en demoskopundersökning mars 2011 finns det idag en halv miljon svenskar som tillämpar strikt LCHF och 1,5 miljoner som äter en mer liberal variant. Det betyder att Stig och Jonas vill beröva två miljoner svenskar deras demokratiska rätt att själv välja vad de och deras barn skall äta. Vi skall tvingas (på måndagar) och bestraffas (beskattas) om vi inte följer Stigs och Jonas tro (bör betraktas som religion eftersom vetenskap saknas). Detta förslag kan rubriceras som ett förslag att införa ”kostdiktatur”.

Rekommenderad läsning:

  • LCHF och den medicinska vetenskapen. Läs mer…
  • Vegomyten : maten, rättvisan och en hållbar framtid. Läs mer…
  • Forskningsfusket! : så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin. Läs mer…

Stig Bengmark och Jonas Paulsson varnas för att läsa och förstå ovanstående. Det skulle för all framtid rubba deras cirklar. De skulle tvingas omvärdera sin världsuppfattning som kanske etablerats under decennier, vilket är jobbigt (därav varningen). De skulle också förlora sitt stöd hos dem som lever på att sälja skräpmat och läkemedel. Jättejobbigt!

Baserat på vad?

Vi har tidigare visat att det inte finns någon tillförlitlig studie som visar att kött skulle orsaka sjukdom. Jonas Paulsson och Stig Bengmark representerar en vegetarisk kost som tillämpas av cirka 5 % av Sveriges befolkning och de saknar vetenskaplig grund för sina uppmaningar. Tvärtom agerar de mot vetenskap och beprövad erfarenhet, de agerar mot folkhälsa och ett hållbart samhälle. De agerar som om de vore den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrins lakejer. De lutar sig mot forskningsfusk.

De utmanar nu cirka 40 % av Sveriges befolkning (enligt Livsmedelsverkets senaste opinionsmätning) som själva kommit underfund med att de mår bättre och presterar bättre av LCHF. I denna fight vill de tvinga på våra skolbarnen deras kost varje måndag och de vill straffbeskatta andra som inte tillhör de ”rättrogna”.

Kostdemokrati står för kunskap och valfrihet, medan Stig och Jonas förespråkar tvång och bestraffning. Vi menar att deras koncept är vare sig hälsosamt eller miljövänligt, men vi försvarar deras demokratiska rätt att själv bestämma vad de skall äta.

Vi föreslår inte att vegetarianer skall påtvingas kött varje tisdag och vi tänker inte föreslå straffskatt på sojaprotein. vi nöjer oss med att informera om vad soja är för något och menar att endast okunniga (lurade) konsumenter konsumerar sojaprodukter som ersättning för riktigt kött.

Länkar:

  • ”Köttfri Måndag” i armkrok med den multinationella kolhydratindustrin. Läs mer…
  • Cancer och stroke av rött kött och kolesterol? Läs mer…
  • Saxat ur Coltings krönika angående ”Köttfri Måndag”. Läs mer…
  • Varning för soja. Läs mer…
  • Mindre rött kött kan leda till depression. Läs mer…

Kommentar i allehanda.se:

Ingvar Kristenssen vice ordförande MP Sollefteå

”Att processat kött och inte minst skräp mat konsumtionen ökat, råder det ju ingen tvivel om. Men ska problemet lösas, så angriper man inte symtomen, utan orsakerna. Det finns ingen anledning att bekämpa enskilda livs inriktningar, som LCHF. Själv lever jag av en blandad diet, en form av nordisk medel havs diet, om det nu ska vara så noga. Inget processat, inga hel, eller halv fabrikat. !

Fett skatt, är bara dumt, eftersom det är något, vi liksom alla andra närings ämnen behöver för vårt välbefinnande.

Det som skall angripas är mat industrin, till förmån för ekologisk när producerad mat. Då angriper vi par hästarna jordbruks subventioner, och kraft foder industrin. Inte den vanlige ”Svenssons” mat vanor.

Till vårt jordbruk importeras ca 300.000 ton soja för tillverkning av just kraft foder, till priset av förstörda väl fungerande jordbruk i Brasilien.

Och därtill följande social misär, plus en ekologisk katastrof i naturen. Allt för att vi ska få billig mat, vilket innebär att ”vår” bonde måste subventioneras. Eftersom han får hut löst dåligt betalt för sitt slit och intresse. Industrin och handlaren tar vinsten, helt logiskt eftersom de lever på omsättning. Och bonden av bidrag.

Inför istället straff skatt på kraftfoder, ta bort alla bidrag, och ge bonden chansen att ta betalt för bra närings riktig och ekologisk mat, och då bli en stolt företagare, av eget arbete och engagemang. Detta via ett normalt företags stöd.

Det stämmer alltså att vi måste minska vårt frosseri, men inte genom angrepp på vissa naturliga råvaror, eller enskilda närings ämnen.

Bort med gifter och antibiotika ur denna fina råvara, kött.”

Ingvar Kristenssen vice ordförande MP Sollefteå

– ◊ –

Läs även Frank Nilsson replik i allehanda.se - Opinion:

Köttfri måndags veganmat hotar folkhälsan!

Den 21 mars infördes en artikel i ÖA med rubriken ”Inför skatt på köttprodukter”.

Artikeln är signerad av f.d. professorn Stig Bengmark och miljöpartisten Jonas Paulsson, initiativtagare till ”Köttfri Måndag”. Syftet med ”Köttfri Måndag” är att förmå befolkningen att gå över till veganmat. På deras facebooksida läser vi:

”Börja med att avstå på måndagar, sedan tisdagar, onsdagar osv.”

Paulsson har också framfört förslaget i artiklar tillsammans med vänsterpartisten och veganen Jens Holm. Man påstår att orsaken till den galopperande ohälsan är ökat köttätande, men det som ligger till grund för ohälsoutvecklingen de senaste 30 åren är det stora intaget av snabba kolhydrater ofta i form av snabbmat där kolhydraterna också kombineras med fett, som i den undersökning Paulsson refererar till.

Trots att den skräpundersökning Paulsson refererar till inte har något att göra med den nya hälsotrenden LCHF, tar han den som intäkt för att angripa denna. LCHF (Low Carb High Fat, lite kolhydrater och mer fett) är en livsstil som förordar att man drar ned på kolhydraterna, slänger ut margarinerna och äter det naturliga fett som vi tidigare åt. Enligt en demoskopundersökning våren 2011, äter nu cirka 25 procent av befolkningen på detta sätt, vilket har medfört att lättprodukter och margariner nu reas ut och smörhyllorna ofta gapar tomma. Detta har lett till en kraftigt förbättrad hälsa, särskilt för typ-2 diabetiker som ofta blir medicinfria på några veckor. Krånglande magar blir lugna, allergier minskar, blodfetter normaliseras m.m. Som en bonus, utöver den förbättrade hälsan, går de flesta överviktiga också ned i vikt!

Bakom kampanjen ”Meatfree Monday” i USA står den internationella kolhydratindustrin med Kelloggs och Sodexo i spetsen och i bakgrunden skymtar läkemedelsindustrin. De utnyttjar klimathysterin och veganrörelsen för sina syften.

Paulsson påtalar riktigt att jordbrukspolitiken måste förändras, så att vi kommer bort från den industriella produktionen av livsmedel. Han råkar dock ”glömma” att subventionerna går till grödorna och inte i första hand till animalieproduktionen och att det är subventionerna i första hand till majs och soja som gjort dessa varor så viktiga för bönderna (särskilt i USA) att de trängt ut djuren från markerna och in i djurfabriker.

Om man minskar på intaget av animalier kommer dessa att ersättas av kolhydrater. Något måste man ju äta! Detta kommer att försämra den redan usla folkhälsan och öka trycket på vården och på landstingens budgetar. Kolhydratindustrin och läkemedelsföretagen kommer dock att jubla.

Miljöpartiets och vänsterpartiets veganspår kan tänkas ge kortsiktiga politiska framgångar (man genomför den under stridsrop om att rädda djuren och miljön), men med den ökande ohälsan och ökade sjukvårdskostnader kommer den politiken att slå tillbaka. Förutom ohälsa hos människorna leder det också till ohälsa i naturen, för med satsningen på majs, soja och spannmål kommer också genmanipulerade varianter, som på försöksdjur gett sterilitet redan i tredje generationen. Kommer våra barn att få några barnbarn?

Veganspåret leder också till minskad djurhållning, men ett jordbruk utan djurhållning kan aldrig bli uthålligt. Enda sättet att komma bort från olje- och konstgödselberoendet är att öka naturgödseln, dvs djurhållningen. Dock ska djuren inte födas upp på spannmål, utan på bete och vall. I Sverige finns väldiga arealer av oanvänd betesmark.

Då slipper vi giftspridningen i markerna och också de avskyvärda djurfabrikerna och får friska och glada djur och människor. Om vi däremot minskar djurhållningen, som Paulsson vill, vad ska vi då gödsla med, när oljan och fosforn till konstgödseln sinar?

Frank Nilsson, Husum

– ◊ –

Kostdemokrati kontra kostdiktatur – Dags att vakna!

Vi på Kostdemokrati betackat oss för den kostdiktatur som Stig Bengmark och Jonas Paulsson företräder. Om de själva väljer en sjukdomsframkallande och icke hållbar livsstil är det deras val, men att de försöker påtvinga andra sin ”tro” är inte acceptabelt.

Vår förhoppning är att folket reagerar för dessa påhopp som bara gynnar den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin, på vår bekostnad.

Dags att vakna upp och begränsa spelutrymmet för de som vill begränsa våra möjligheter att hålla oss friska och våra möjligheter att verka för ett hållbart samhälle.

Dags att ta befälet över våra egna liv och tala om för särintressens lakejer att de kan sköta sitt och inte besvära oss tills de har något verklighetsbaserat att komma med.

Dags att värna våra barns möjligheter att växa upp som friska individer i en god och hållbar miljö.

Vi utgör en folkarmé på två till fyra miljoner personer som måste göra sig hörd, annars riskerar vi att bli överkörda av mäktiga särintressen som inte alls är intresserad av mat som gör oss friska. Vi skall inte stillatigande acceptera att barnen påtvingas vegetarisk mat och vi skall inte stillatigande acceptera straffbeskattning av riktig mat! Det vore dårskap.

Team KOSTDEMOKRATI

.

Upp till kamp för våra barn, för vår hälsa och en hållbar miljö – hela vår framtid!

PS. En bra början är ett medlemskap på KOSTDEMOKRATI.se. Då får Du tillgång till våra interna kommunikationsmöjligheter – som ett ”mini-Facebook”. Längre fram kommer också nyhetsbrev. Läs mer…

Om Du också registrerar ett medlemskap på vårt Forum så kan Du skriva egna inlägg på ”Mini-bloggen” där de senaste inläggen visas på startsidan (vänster spalt, längst ner). Du kan också kommentera.  Medlemskap är gratis.

Layouten förändras också för medlemmar, som slipper lådan över huvudet. De får ett vidare perspektiv, självklart baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, verkligheten.

Ju fler vi blir och ju kunnigare vi blir, ju starkare blir vår röst.

Välkommen!

Kommentera