Dr Russel Blaylock intervjuas om obligatoriska vaccinexperiment, bedräglig vaccinvetenskap och vaccinetik – mars 2012

Dr. Russell Blaylock interview on mandatory vaccine trials,
fraudulent vaccine science, and vaccine ethics – March 2012

Videoinformation

Hälso-Ranger intervjuar neurokirurgen, författaren och forskaren Dr Russell Blaylock, den främsta auktoriten på excitoxins som MSG (glutamat) och aspartam. Dr Blaylock är författare till ”Excitotoxins: The Taste that Kills”.

I den här intervjun berättar Dr Blaylock om:

  • Hur vaccinbranschens krav på obligatoriskt deltagande i massvaccinering är ett brott mot Nürnbergs medicinska kod (eller vårt skydd som medborgare).
  • Varför Dr Blaylock jämför korrupta logik och attityder från vaccinindustrin med Nazityskland. ”Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser”.
  • Hur de flesta av de skador som vacciner orsakar är dolda.
  • Sanningen om det verkliga antalet vaccin reaktioner och allvarliga komplikationer (särskilt från Gardasil).
  • Hur vaccinering förstör vårt naturliga immunförsvar, speciellt hos barn.
  • Vaccinering av gravida är extremt riskfyll, för barnet. Risk för missfall, epilepsi, ……
  • Vaccinationsföreträdarna tar inte själva de vaccin som de rekommenderar.

Och mer!

Läs mer på: BlaylockWellnessCenter.com och RussellBlaylockMD.com
Kolla in på NaturalNews.com

.
Leva som man lär?

Före: Annika Linde på Smittskyddsinstitutet ska vaccinera sig. Det tycker hon är självklart. Dels för att hon inte vill bli sjuk, och dels för att undvika att smitta andra.

– Jag vill skydda mina barnbarn, säger hon.

Läs mer…

Efter: I en intervju för Ulf Elving i SVT den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutets Annika Linde att hon inte själv tog någon spruta mot svininfluensan. Hon uppger också att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för det skulle förstöra hennes eget immunförsvar. Och det är mycket bättre än vad en vaccinering kan ge säger statsepidemilog Annika Linde.

Läs mer…

Kommentera