Big Food måste gå: Därför behöver vi radikalt förändra hur vi äter (USA).

.
Detta är inte ett problem vi kan lösa genom att bli vegetarianer eller veganer, eller köpa ekologiskt och rättvisemärkt.

[ Innebär att ”Köttfri måndag” är ute och cyklar – vår kommentar ]

Goggleöversatt nedan.

Det är inte längre en nyhet att ett fåtal mäktiga företag bokstavligen har ockuperat den stora majoriteten av människans näring.

Situationen är farlig: nästan all matproduktion, utsäde, livsmedel och försäljning, drivs av en handfull ideella företag som, i likhet med varje kapitalistiskt företag, de strävar efter att maximera vinsten och få allt större marknadsandelar och kontroll.

Frågan har blivit: Vad gör vi med den här katastrofala anpassning till ren vinst i något så grundläggande och fundamentalt för människors överlevnad?

Det är dags – nu, inte nästa år – att återerövra Walmart. Och Archer Daniels Midland. Och Tyson Foods. Och Monsanto. Och Cargill. Och Kraft Foods. Och de andra stora företag som bestämmer vad som hamnar på våra tallrikar.

Vi bör ta alla våra pengar, offentliga och personliga, allt ifrån våra egna shopping dollar till skollunchskontrakt och företagens bidrag som upprätthåller dessa företags grepp om vår livsmedelsförsörjning och investera det i ett nytt system som ger ekonomisk mångfald och som är ekologiskt hållbar.

Dessa företags järngrepp över mat har vållade förödelse på miljön, vår hälsa, för jordbrukare, arbetare och för vår framtid. Det är dags för ett slut på Big Food och sett ur ett samhällsperspektiv en övergång till något radikalt annorlunda.

Vi förtjänar alla en framtid där vad vi äter gynnar samhället och marken, i stället för att urholka jordar, förorenar vatten och luft, och kastar ut små jordbrukare och invandrade jordbruksarbetare som om de vore balansräkningens förlorare.

”Ockupera mat-systemet” har blivit ett stridsrop som aktivister och rörelser över hela landet, från Willie Nelson till mer än 60 Ochuperingsgrupper som vrider upp värmen på ”big livsmedel” i rikstäckande verksamheter idag.

.
Över hela USA, online och offline, kommer tusentals att protestera mot företagens kontroll över mat som Monsanto och Cargill, och bokstavligen ockuperar lediga tomter och bruka lång-ignoreras mark i stor skala föryngring av community-ledda livsmedelsproduktion. (Läs mer om aktionsdag här… .)

”Vi vill tända ett robust samtal om företagens kontroll över vår livsmedelsförsörjning”, säger Laurel Sutherlin, kommunikationsansvarig för Rainforest Action Network, en ledande organisatör inom detta växande koalition av ockupanterna mat system. ”Ockupera har öppnat en nationell dialog om ojämlikhet och farorna med att avstå från våra grundläggande livsuppehållande system över till företagets kontroll.”

Tanken att livsmedel bör skonas från all tidskrävande maskiner företagens kontroll har fått stor valuta, men vad innebär det att ”ockupera” och förnya vår mat system?

Förutom vår önskan för lokala släktklenod råvaror och hantverksmässigt ostar, eller spara familjens gård, vad är det för fel med några företag som kontrollerar vår livsmedelsförsörjning?

”Ockupera mat-systemet handlar om att ta det tillbaka från bolagen så att det kan tjäna samhället och folket”, säger Erin Middleton i Kalifornien Food and Justice Coalition.

”Tillgång till god, hälsosam, prisvärd mat är en grundläggande mänsklig rättighet som har störts i det nuvarande kapitalistiska mat-systemet.”

Utöver eventuella estetiska oro lokalt kontra multinationella eller slow food kontra snabbmat är väldokumenterade verklighet som Big Food har nått fenomenal och destruktiva makt över vad vi äter – vår kost, vår hälsa och vår planet.

Några snabba fakta att reflektera över:

 • Fyra företag, ledda av Walmart, kontrollerar mer än hälften av livsmedelsbutikers försäljning. Enbart Walmart får mer än en fjärdedel av varje livsmedelsbutiksdollar som spenderas i USA.
  .
 • Tre företag – Monsanto, DuPont och Syngenta – äger 47 procent av världens frön. Och de äger 65 procent av den globala egenutvecklade majsmarknaden.
  .
 • Nästan alla stora råvaror – vete, majs, soja – styrs av bara fyra företag.
  .
 • Bara fyra företag kontrollerar mer än 80 procent av allt vår kött.
  .
 • Enligt USDA statistiken förlorar USA mer än 17.000 bönder under ett år – en varje halvtimme.

Redaktörens anmärkning: Hittade Christopher D. Cooks bok;
Diet for a Dead Planet: Big Business and the Coming Food Crisis

Original … Big Food Must Go: Why We Need to Radically Change the Way We Eat

Kommentar:

Revolution

En revolution börjar hos folket och även i USA börjar folket vakna upp och de börjar inse att något är fundamentalt fel. Kost-, kemikalie- och läkemedelsindustrin sätter lönsamhet i första rummet och de tjänar inga stora pengar på ett friskt folk som äter riktig mat.

Detta är den främsta orsaken till fetma- och ohälsoutvecklingen. Vi vet Varför, Vad och Hur vi skall vända denna utveckling. Men det mörkas av livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin (som har politikerna i sin hand, likt marionetter). Det motarbetas också av en arme av ”auktoriteter” vars lönecheck beror att denna fasad upprätthålls.

Denna lojalitetsbundna ”armé” består av (adjungerade) professorer, läkare, dietister, forskare, tjänstemän och politiker som byggt hela sin karriär på att företräda industrins intresse. Det krävs vilja, kunskap och mod för att utmana detta enorma nätverk, för att sätta medborgarnas och samhällets intressen framför ”ego business”.

Det är upp till folket att ta befälet!

Nedan fyra bra böcker som gör att en medborgare uppnår insikter och kunskaper som slår de flesta ”auktoriteters”. Sedan kan man toppa med ”Matrevolutionen”.

Kunskap ger makt att styra utvecklingen av sitt eget liv. Det går lätt snett om man överlåter livsviktiga beslut på ”experter”. Experimentvaccinering är ett exempel.

Nu närmast är HPV-vaccinering aktuell. Det kan vara klokt att väga fördelar mot kända och hitintills okända biverkningar. Sök på ”HPV” så finner du inlägg på denna webbplats.

Vegomyten beskriver hur vi utarmar vår jord och belyser varför vegetariskt inte är lösningen – tvärtom.

Döden i grytan beskriver hur veritabla djurfabriker, ”virusfabriker” som utgör ett dödshot, där gödsel är ett avfallsproblem, har slagit ut små lokala bönder i Polen.

[Klicka på böckerna och foldern för att läsa mer]

För den som vill läsa mer om hur vi åstadkommer hälsa och ett hållbart samhälle rekommenderas ”Frisk och smal med Njutmetoden!”. Där beskrivs ingående om hur vi redan passerat ”Peak Soil” och ”Peak Oil” – där det förra utgår ett reellt hot kanske redan under vår generation. En komplett bok för självstudier eller för studiecirklar – en viktig bok som också kan användas som uppslagsbok vad gäller evolutionen, människan, kosten och miljön.

Appendix

Bill Gates har investerat i Monsanto, dvs. i genmanipulerad gröda. Kanske vill han vara med om att skapa ett nytt monopol, denna gång när det gäller världens livsmedel, eller han vill bara tjäna pengar? Han vill uppenbarligen vara med om att äga naturen.

Anmärkningsvärt med tanke på att GMO har visat sig ge sterilitet hos svin och marsvin redan efter ett par generationer och vi människor är bara i första (läs mer om GMO…).

Bill anser också att vacciner har framtiden för sig.

Läs mer:

 • En mer nyanserad bild av Bill Gates, samröret med Monsanto och miljögifter kopplas till autism och ADHD. Läs mer…
 • Bill Gates declares this will be the decade of vaccines. Läs mer…
 • Dr Mercola: Bill Gates: One of the World’s Most Destructive Do-Gooders? Läs mer…
  • Googleöversatt här…
   .
   Borde inte Bill Gates vara mer aktsam om varumärket Microsoft?

Kommentera