Debatt TV1 19 januari 2012 under temat ”LCHF, bra eller dåligt?”

Torsdagen den 19 januari var flera i Team KOSTDEMOKRATI inbjudna till debatt om kosten, så var också kostdoktorn Andreas Eenfeldt och Katrin Zytomierska.

Katrin fick relativt stort utrymme och Andreas hann åtminstone hänvisa till 16 vederhäftiga studier. Meningsmotståndarna brukar hänvisa till tusentals studier, men kan inte plocka fram en enda. Med tanke på den korta tid som stod till förfogande så gjorde Andreas och Katrin en bra insats.

Företrädare för ”det vi vet inte fungerar” (tallriksmodellen, en extrem högkolhydtatkost) var Ingrid Larson, dietist SU och Elisabet Rothenberg, dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna.

Ingrid och Elisabeth pratade runt och tillförde inget nytt till debatten. De fortsatte med att påstå sådant som det saknas evidens för och de ville inte ta del av den evidens i form av 16 moderna tunga rapporter som Kostdoktorn hade med sig. Deras uttalande måste således hänföras till personliga åsikter, snarare än vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ingrid Larsson, näringsfysiolog
(med rätt att bortse från vetenskap?)

Kostdoktorn har tidigare träffat Ingrid Larsson och frågat sig om man får avfärda hur mycket vetenskap som helst, hur lättvindligt som helst?

Nej. Inte i media när man som ”expert” borde veta bättre. Vilket föranledde doktor Andreas Eenfeldt att skriva ett öppet brev 17 oktober 2010. Han fick inget svar.

Nu hade kostdoktorn ytterligare 16 relevanta studier med sig till debatten som Ingrid Larsson inte heller bryr sig om. Varför skall medborgarna bry sig om vad Ingrid Larsson tycker? Illa nog att detta destruktiva tyckande finansieras med skattemedel.

Hur har vissa tjänstemän lyckats få mandat att framföra egna tyckanden som sanningar och därtill bortse från vetenskapen. De behöver uppenbarligen inte heller svara för sig.

Elisabet Rothenberg (M)

Ingrid Larsson och Elisabet Rothenberg motarbetar aktivt LCHF och kostdemokrati (valfrihet) så gott de kan och i kraft av sin position i samhället har de ett stort inflytande. De försvarar de kostråd som på bara tjugo år (nyckelhålsmärkningen kom 1989) har fördubblat övervikt/fetma och trefaldigat diabetes.

Det innebär att ytterligare en kvarts miljon miljon svenska medborgare drabbats av diabetes, lika många har blivit prediabetiker och ytterligare hundratusen har utvecklat en livshotande fetma, kvalificerade för viktoperation (som de dock inte bör överväga då ”oskuret är bäst”). Därtill kommer ytterligare ett par miljoner överviktiga. En enorm belastning på sjukvården och antalet arbetsoförmögna fylls på, förutom ett enormt mänskligt lidande.

Som sagt har de haft och har ett stort inflytande och ansvar, de har via sina samhällspositioner, sin auktoritet och via de kostråd de förespråkar styrt utvecklingen och resultatet. Så går det när man bortser från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Varför försvara kostråd som sänker Sverige? Varför är de så rädda för konkurrens, för resultat?

Ett agerande som går stick i stäv mot Moderaternas officiella arbetslinje. Antingen står Moderaterna bakom detta agerande eller så agerar Elisabet Rothenberg på eget initiativ mot folkhälsan. Något som behöver klarläggas.

En kvart för att debattera denna viktiga fråga är för lite och det är vår förhoppning att SVT återkommer med ett nytt debattprogram med tid för en seriös debatt, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Auktoritets-tyckande är relativt ointressant.

Innan kostfrågan kom upp debatterades politik och skådespelaren Claes Malmberg sade några tänkvärda ord som också förklarar varför det är fritt fram för kost- och läkemedelsindustrin att utforma rekommendationer som sedan bara vidarebefordras av våra statstjänstemän med politikernas välsignelse.
.

Debatt (LCHF efter 30 min)+ Eftersnack

”Vad har vi för politiker idag?”

”De drivs inte av patos, inte av ideologisk vilja,
de drivs inte av kärlek till den befolkning som
faktiskt har satt dem i den position där de är,
utan de går i liksom en glaskula för sig själva
och är egentligen bara intresserade av att behålla
sin makt. Livrädda att förlora den makt de har.”

– ◊ –

Belinda Olsson

Programledaren Belinda Olsson inleder debatten om LCHF med orden:

”Nu blir det bantning! Det bantas som aldrig förr och nu är det den här dieten LCHF som är väldig populär. Den toppar boklistorna och kändisarna håller på med det.”

För det första är LCHF ingen bantningsdiet i vanlig bemärkelse, vikten normaliseras, den går inte ner som den gör med vanliga ”svält dieter”. Underviktiga går upp i vikt med LCHF och normalviktiga behåller sin vikt. Däremot uppnår samtliga hälsofördelar.

För det andra så är den en hälsosam livsstil som framför allt ger hälsa. Lågkolhydratkost är den enda kost som enligt Socialstyrelsen uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vid behandling av diabetes och övervikt. Inga andra ”dieter” klarar det kravet.

För det tredje är LCHF en livsstil för alla som vill må bra och prestera bra. Det senare har alltfler elitidrottsmän kommit underfund med. Viktkontroll är bara en bonus.

För det fjärde kan LCHF anpassas från strikt till mer liberal, vilket innebär att de flesta kan finna det som fungerar för just dem.

Ordet EXTREM passar för tallriksmodellen med 50 – 60 energiprocent kolhydrater, dvs. extremt mycket kolhydrater som gör de flesta av oss sjuka och feta. Mumma för kost- och läkemedelsindustrin vars representanter gör vad de kan för att övertyga oss om tallriksmodellens förträfflighet. Många auktoriteter har också byggt sin karriär på att tala sig varma för tallriksmodellen och de försvarar nu sin samhällsposition, sitt levebröd.
.

På bild – Katrin Zytomierska – före och 35 kg senare

En av de personer som framträder i programmet är Katrin Zytomierska som gått ner 35 kg med hjälp av LCHF och framför allt mår mycket bra med denna livsstil. Hon har skrivit en bok om sin nya livsstil och sportar en hel del. Det är en myt att kroppen och hjärnan behöver kolhydrater och att idrottsmän skulle prestera bäst efter en kolhydratuppladdning. Den glukos, det socker, kroppen behöver, tillverkar den själv av protein och fett, i lagom mängd.

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt var där med tunga moderna vetenskapliga rapporter, men det ville inte meningsmotståndarna veta av (de har ju själva inga att kontra med).

Mats Lindgren fick ordet och berättade kort hur han gick från att vara en mycket sjuk och trött diabetiker med en inflammerad kropp och prostatabesvär till att bli frisk och alert på bara fyra månader. På köpet blev han också av med 8 kg. Han har nu skrivet en bok ”Frisk av mat”. En fängslande berättelse om en resa från sjuk till frisk, på bara fyra månader.

Mats Lindgren skriver under rubriken ”Inflammationer i kroppen” följande:

”Lever du med ständigt återkommande förkylningar eller har du kronisk värk som plågar dig med jämna mellanrum? Har du ont i leder och fryser du om händer och fötter? Har du eksem och torr hy? Hat du besvär med finnar och akne? Lider du av krånglande mage? Har du migrän eller ofta återkommande huvudvärk? Lider du av övervikt? Har du svårt för att kissa? Listan kan göras ännu längre med besvär som jag (Mats) uppfattar som kostrelaterade”

Norske läkaren Sofie Hexeberg nämner fler besvär, bl.a. cancer och hjärt/kärlsjukdomar, i sin bok som sålts i mer än 110.000 exemplar och som nämns på hennes kliniks hemsida. Detta är verklighet, de traditionella svältmetoderna bygger på tro och hopp (och alla går ju ner i vikt i början på vilken svältmetod som helst, läs mer…).

Mats Lindgrens bok har inga vetenskapliga referenser, men det finns t.ex. här:

 • LCHF och den medicinska vetenskapen. Läs mer…
 • Ett 100-tal studier och som visar att man inte blir fet eller sjuk av fett. Den upprättade vi 2008 och sedan dess finns betydligt fler. Läs mer…

Elisabeth Rothenberg hävdade under efterdebatten att det finns 200.000 studier som stödjer tallriksmodellen, men enstaka studier kan inte plockas fram. Elisabeth påstår också att LCHF inte är långsiktigt hållbart, medan det är precis tvärtom. Se t.ex. tidigare inlägg här… .

Elisabeth Rothenberg, ordförande för DRF, uppvisar en stor okunnighet och en ovilja att ta del av ny information. Lösningen är att var och en själv tar ställning, vilket dock inte gäller Sveriges 1200 dietister anslutna till DRF, som har att rätta sig efter DRFs direktiv.

Livsmedelsverkets ”experter” hävdar också att de har tusentals studier som de utgår ifrån, men märkligt nog kan de inte plocka fram några. Till slut vek de sig dock för trycket och med all sin expertis vaskade de 2009 fram 72 studier som de menade stärkte deras påståenden. Våra experter gick igenom dessa studier och av den vackra skruden vart det knappt en tummetott.

H C Andersen: Kejsarens nya kläder

70 av dessa studier hade inte ens med frågan att göra eller så var resultatet motsatt. Endast två gav ett svagt stöd för påståendet att mättat fett är farligt. Med alla sina resurser och ”expertis” var detta allt de kunde åstadkomma. Sannolikt för att det inte finns några studier.

Industrin satsade nyligen en halv miljard dollar på att visa att fettsnålt var hälsosamt, de följde 50.000 amerikanska kvinnor under åtta år. Resultatet blev det motsatta!

Läs mer om WHI-studien som presenterades 2006:

 • Surt sa räven. Läs mer…
 • Läkartidning: Women´s Health Initiative (WHI) dyr och misslyckad studie av kostintervention. Läs mer…
  .
  Misslyckad var den om avsikten var att visa att mättat fett är farligt. Men om man söker sanningen så var studien lyckad. Den visade ju att kvinnor blir friskare av mer fett och att de inte ökade på sin vikt. Då borde rädslan för riktig mat släppa.

Livsmedelsverkets resultat fick docent Uffe Ravnskov att uttrycka sig på följande sätt:

”Min sammanfattning är enkel.
Livsmedelsverkets specialister är
en samling hopplöst okunniga amatörer
som inte begriper vad de läser!”

Dessa amatörer tillåts, finansierat med skattemedel, att torpedera och till och med sänka svensk sjukvård och svensk folkhälsa, genom att propagera för kostråd som gör oss sjuka och feta. Eftersom ansvariga politiker sover sin ”Törnrosa sömn” (de har nu sovit i 35 år) så måste folket agera! Det är en illusion att tro att någon annan tar ansvar för våra liv!

Läs mer:

 • Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten. Läs mer…
 • Skrämselpropaganda av amatörer. Läs mer…

Detta uppenbarades 2009, men förmådde inte väcka våra sovande förtroendevalda.

Kanske är narkolepsi skandalen tillräckligt kraftfull för att ansvariga politiker skall förstå (?) att vi har ett mycket allvarligt strukturellt problem som måste åtgärdas, ett problem som det åligger ansvariga toppolitiker att lösa. Det duger inte längre att ducka (läs mer…)! Redan innan nästa val kommer verkligheten att hinna ikapp.

LCHF är således ingen ”bantnings diet”, det är en hälsosam livsstil för dem som prioriterar ett gott och aktivt liv. Att vår automatiska viktregleringsfunktion aktiveras är bara bonus.

Ett hållbart samhälle

Vi bejakar också ett hållbart samhälle, där även djuren mår bra, med lokalt producerade livsmedel. Idag sker en industriell rovdrift på våra åkermarken och vi har redan passerat ”Peak Soil” (soil=matjord) som är betydligt mer allvarligt än ”Peak Oil” och den s.k. klimateffekten.

Läs mer om ”Peak Soil” och ”Peak Oil”  i studiecirkelboken ”Frisk och smal med Njutmetoden!”. En folder om en heltäckande bok om en sund livsstil  finns här…

Men detta scenario finns ännu inte på den politiska agendan. Vi t.o.m. medvetet förgiftar vår egen matjord med kadmiumförorenat avloppsslam fullt med giftiga ingredienser.

Galenskapen har inga gränser och makthavare fattar inte alltid kloka beslut. Precis som i H C Andersens saga verkar högt uppsatta tjänstemän inte ens se det ett barn kan se.

Favoritbränslet för både kropp och hjärna är ketoner som fås vid fettförbränning, men så länge det finns en massa kolhydrater som ger ett högt blodsocker måste kroppen först förbränna det (eller lagra in det som fett), för att inte dö av för högt blodsocker.

Men det höll inte en personlig tränare och en egen företagare (Itrim) med om, de sade att kroppen och hjärnan MÅSTE ha kolhydrater. Åter igen tro utan vetenskaplig grund.

Femton minuter att dela på två läger är inte mycket, därför har vi nu i efterhand lämnat över ordet till dem som inte fick chansen under debatten. Se även efterdebatten som varade 15 minuter. Se debatten och eftersnack nedan.

Först ut på plan är kommentarer från civilingenjör Per-Lars Lundström som tidigare blivit intervjuad av tidningen GODA NYHETER om hur han kurerade sin diabetes. Ett levande bevis på att man mår som bäst utan kolhydrater, en diabetiker typ 0.

Per-Lars Lundström

Ung kvinna sopade mattan med dietisterna.

Några reflektioner efter att ha sett och åhört debatten hemma i TV-fåtöljen. Man är skeptisk till programmet som form. För kort tid för livsviktiga frågor på för kort tid.

Denna kväll blev det lite bättre. Tack vare egna goda erfarenheter och kunskap i ämnet fick Katrin Zytomierska i många fall tala till punkt. Motparten, de offentligt avlönade dietisterna Ingrid Larsson och Elisabeth Rothenberg, hade svaga argument. T.ex sa Larsson att det inte fanns kunskap om LCHF´s långsiktiga effekter. Är det inte hennes skyldighet, som forskare på Sahlgrenska Akademien att försöka ta reda på om det finns några positiva eller negativa konsekvenser.

Jag har i 5 år försökt få svar från Sahlgrenska om det förekommer någon forskning. Ingen kan ge mig svar på min fråga.

Rothenberg ansåg att man fick sociala problem om man åt LCHF. Kosten i Sverige är i hög grad baserad på kolhydrater ansåg hon. Åt man LCHF var man socialt avvikande och orsakade problem.

Mina erfarenheter är de rakt motsatta. Mina kompisar som jag regelbundet träffar i idrottssammanhang har sett hur jag i stort sett botat mig från min åldersdiabetes. Jag har blivit kostrådgivaren och fått många att gå ned i vikt och allmänt förbättrat sin hälsa.

Hur kan vi låta sådana som Larsson och Rothenberg , med skattepengar, få hålla på att försämra vår hälsa?

Per-Lars Lundström

Nummer två som får ordet är Mats Wiman, en uppskattad krönikör på KOSTDEMOKRATI med egna erfarenheter av diabetes och hur det fungerar idag. Tidigare inlägg:

 • Mats Wiman – numera ”frisk diabetiker”. Läs här...
 • Förtigande av alternativa behandlingar gör diabetiker sjukare. Läs här…
 • De grymma kostråden till diabetiker. Läs här…

Ytterligare ett exempel på att man kan må som bäst utan kolhydrater. Det kanske är huvudregeln, medan de som MÅSTE ha kolhydrater kanske är undantagen?

 

Mats Wiman

Jag är en snopen DEBATT-deltagare. Jag bjöds in att delta därför att jag antogs kunna bidra med erfarenheter och kunskaper från min förvandling från sjuk och döende diabetiker typ 2 till en frisk medicinbefriad 68-åring. Debattredaktionen sa visserligen till mig att jag inte hade någon garanti att får yttra mig, men om jag bara visade vilja att yttra mig så skulle det nog gå bra. Jag begärde ordet 4 gånger (1 vinkning registrerades av kameran).

Hade jag fått ordet skulle jag ha sagt:

Jag vill gärna berätta för alla tvivlare att LCHF:s framgångar vare sig är en följd av ”frälsningsmöten”, andra mystiska metoder eller personliga offer, typ jojobantning genom svält.

Framgången beror på att vi insett logiken i att vår kropp försöker skydda sig själv genom att äta mat vi har stor nytta av. Vi har ingen nytta av kolhydrater (det säger t.o.m det förstockade Livsmedelsverket).

Vi har mycket större nytta av animaliska och and mättade fetter (som t.e.x. kokosfett) och protein. Genom den födan får vi de flesta livsnödvändiga mineraler och vitaminer som vår kropp behöver.

Minimerar vi kolhydraterna (själv kör jag noll) uppstår ingen spärr mot fettförbränning, utan fettet förbränns till det vi behöver (t.ex. ett Vasalopp). En LCHF-skidåkare behöver bara vatten för att komma dubbelt så långt som kolhydrat-laddarna (pastagänget som slurpar blåbärssoppa, station efter station).

Till dem som tror att kroppen, speciellt hjärnan ”måste ha” kolhydrater vill jag bara sprida lite kunskap, nämligen att levern tillverkar högkvalitativt bränsle till hjärnan. Bränslet kallas ketonkroppar, vilket lett till att LCHF ibland kallas ketogen kost.

Jag återkommer gärna senare till det faktum att den västerländska sjukvården är historiens mest korrumperade och detta innefattar såväl Socialstyrelsen och Livsmedelsverket enligt principen ”den som ställer upp med pengarna bestämmer”.

Vår kära svenska stat har helt och hållet tappat greppet om hur medicinsk forskning skall bedrivas, nämligen genom att vara oberoende, d.v.s. utan styrning från industrin.

Den som tvivlar på det senast sagda rekommenderas att läsa Ralf Sundbergs bok FORSKNINGSFUSKET, vilken sänder kalla kårar längs ryggen på fritänkande (naiva?) svenskar.

LCHF kan inte bortförklaras med yttrande av typen ”det finns inga långtidsstudier”, ”LCHF:s inverkan på lång sikt känner vi inte till”.

Yttranden fälls av människor som inte känner till eller vägrar medge att de gällande kostråden ingalunda byggde på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” utan på att en misslyckad presidentkandidat (Georg McGovern) lät en vegan (Nick Mottern) författa ”Kostråd till det amerikanska folket” under starka protester från vetenskapssamhället.

Eftersom POLITIKER ÄR ALLVETANDE, lallade européerna och skandinaverna med och skadade sin befolkning genom att sprida McGoverns irrläror under nu fyra decennier. Var och en som studerat den vetenskapliga grunden för våra kostråd inser snabbt att de inte kan vara riktiga.

Detta har även svenska staten genom sitt organ SBU insett, men har gömt insikten i en bisats i sin rapport (maj 2010). Där heter det ”Det vetenskapliga underlaget för dagen kostråd ät BRÄCKLIGT”.

Den kraftfulla åtgärden efter detta fastställande?

 Jo: ”Fortsätt att uttala stöd för kostråden”.

DEBATT var hyfsat bra underhållning med borde byta namn. Det är inte ett debattprogram. Det är en käftshow, replikshow, seriösa inslag not wanted, visserligen på en nivå över Jerry Springers amerikanska ’freak show’.

Ingen skugga ska falla på den charmiga och skärpta Belinda Olsson som leder debatten mästerligt med de förutsättningar hon fått, dvs otillfredsställande. DEBATT-redaktionen och SvT är de som ska kritiseras för att inte ta sitt ’public service’-ansvar!!

Mats Wiman

Kommentar

Den militanta vegetarian som Mats Wiman nämner, Nick Mottern, styr fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Häpnadsväckande!

Dåtidens forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt – Radikal förändring av WHO:s syn på fett.

Denna siffra, 10 E% mättat fett, är fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske år 2012.

All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20 och 30 E% är lika rätt eller fel.

Men det hindrar inte Ingrid Larsson och Elisabet Rothenberg att ändå hävda att skolbarnen skall serveras lättprodukter, med all vetenskap mot sig.

Har världen blivit tokig?

Ny går mikrofonen över till Margareta Lundström, en mycket skarp och uppskattad krönikör på KOSTDEMOKRATI (sök upp Margaretas inlägg under BLOGGAR på menyn).

Margareta Lundström

Detta är mitt mest bestående intryck från Debatt i TV 1 den 19 januari 2012:

Under eftersnacket upplevde jag tillsammans med en annan person en scen som var fullständigt häpnadsväckande.

Läkaren som driver Sveriges största hälsoblogg
www.kostdoktorn.se (med 20 000 besökare per dag)

Andreas Eenfeldt går fram till Ingrid Larsson och försöker på sitt ödmjuka sätt överräcka de studier som han refererade till under programmet. Han ber henne vänligt att ta emot studierna.

Ingrid Larsson, näringsfysiolog

Hon vägrade att ta emot dem. Han försökte gång på gång ge henne bunten med studier. Hon kunde inte undvika att ta i dem några gånger, men hon lämnade snabbt tillbaka dem.

Vad jag förstod av kroppsspråk och av vad jag lyckades uppfatta så menade Ingrid Larsson att hon kände till studierna och att de saknade värde, att de handlade om fel saker och att hon trodde att Andreas Eenfeldt inte själv läst dem.

Men Andreas Eenfeldt stod på sig och vädjade gång på gång till Ingrid Larsson att ta emot studierna. Han tog henne vänligt om axeln två gånger och böjde sin långa lekamen för att försöka se henne i ögonen och vädjade till henne att ta emot bunten med de 16 studierna.

Men hon mötte inte hans ögon och fortfor att vägra. Så avslutades scenen med att Ingrid Larsson säger till Andreas Eenfeldt: ”Gå hem på din kammare och läs studierna själv.”

Med dessa ord lämnade Ingrid Larsson (klinisk näringsfysiolog med.dr. och med position på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, med stort inflytande över forskning, utbildning och andras hälsa) hastigt lokalen.

Det kunde uppfattas som höjden av arrogans och en flagrant kränkning av Andreas Eenfeldt. Men det var snarare bilden av en riktigt rädd människa. En människa som ser marken gunga under sina fötter.

När det gäller Elisabet Rothenberg så är hon chefsdietist och med.dr. också vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillika ordförande för Dietisternas Riksförbund.

Men det kan vara bra att veta att hon också är politiker 1:a vice ordförande för Kommunfullmäktige i Göteborg (M).

Det senare kan förklara att ordflödet var överordnat sakfrågan. Det gällde framför allt att behålla ordet.

Först handlade det att man gick miste om vitaminer, mineraler och fibrer om man inte åt kolhydrater. Så kom en ny vinkling! Det handlade om att man utsatte sig för ett socialt utanförskap om man inte äter kolhydrater.

Så kom nästa vinkling! Det handlade om att om vi åt kött varje dag så skulle maten inte räcka för resten av mänskligheten.

Med. dr Elisabet Rothenberg menade att hon måste följa vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandlingen av sina patienter.

Som patient hos Elisabet Rothenberg så skulle jag aldrig kunna vara säker på om hennes agenda gäller min personliga hälsa eller omsorg om att jag inte skall bli socialt avvikande eller att se till att jag inte tar köttet ur någon annans mun.

Vilka vetenskapliga studier stöder denna altruism!

Så till något annat…

Andreas Eenfeldt kanske inte fick så mycket utrymme som många hade önskat. Men det han sa var tydligt, klart och sakligt. Han fick tillfälle att berätta om LCHF ur den behandlande läkarens synpunkt och berätta om 16 starka positiva studier

Katrin Zytomierska och Mats Lindberg var bra komplement till honom genom att berätta om personliga erfarenheter av LCHF på ett suveränt sätt.

Margareta Lundström

Klicka här för att se debatten och efterdebatten.

Till höger i röd tröja skymtar vi Mats Wiman och i handen håller han boken ”FORSKNINGSFUSKET”. En av vår tids allra viktigaste böcker, som beskriver hur kost- och läkemedelsindustrin agerar. Ett måste för ansvariga politiker om de vill göra skillnad.
.

Bokbeskrivning här…

– ◊ –

Appendix

Öppet brev till Elisabet Rothenberg och Ingrid Larsson.

Göteborg 2012-03-01

Jag lyssnade på er från TV soffan under debatten om LCHF på TV 1 den 19 januari 2012.

Jag är en f.d. insulinberoende diabetiker. Men sedan snart 6 år tillbaka är jag insulinfri, tack vare LCHF .

Ingrid Larsson Du oroade Dig för de långsiktiga följderna. Då kan jag lugna Dig direkt. Jag är bara 79 år, men bryr mig inte om de långsiktiga följderna. Faktiskt tar även min fru, barn och barnbarn den risken.

Jag byter faktiskt inte ut att vara normalviktig, mätt och inte vara rädd för mättat fett mot kolhydrater och insulin. Om jag med detta går miste om mineraler och vitaminer som Elisabeth Rothenberg påstår, så tar jag även den risken.

Elisabet Rothenberg Du oroade dig också för ett socialt utanförskap om man äter LCHF. Jag kan försäkra Dig att det är precis tvärtom. Jag har blivit väldigt socialt attraktiv.

Jag spelar golf sedan snart 50 år. Vi är ett litet ”gubbgäng” som spelar och promenerar ihop. Förr pratade vi bara golf. Nu pratar vi även mat och jag har blivit en inofficiell LCHF – coach.

Man har sett min förbättring, man ser att jag inte längre tar insulin och man ser vad jag äter. Mina golfvänner tar efter och går ner i vikt och en och annan diabetiker blir som jag, en f.d. diabetiker. Det sprider sig i vidare och vidare cirklar. Det är många kostymer som måste sys in.

Kan tillägga att restaurangen på golfklubben där vi ofta äter lunch har full förståelse för våra LCHF önskningar.

Det är ju väldigt enkelt egentligen. Det är ju bara att avstå från bröd, potatis, ris, pasta pilsner, margarin och de flesta växtoljor. Detsamma gäller om jag går ut och äter. Min fru och jag har inga problem att hitta något att äta på en restaurang. På ett vanligt kafé kan man alltid ta en räksmörgås och be att få slippa brödet eller att be att bara få en bit ost.

Bollen är i rullning!

Favoritstället är en liten restaurang på Prinsgatan i Göteborg där man serverar de mest fantastiska danska smörrebröd. Rikligt, fräscht och gott pålägg på ett bröd av fullkornstyp. Brödet äter jag inte. Men det kan ju de göra som kan det.

Bästa Elisabeth Rothenberg och Ingrid Larsson, jag tror att Ni oroar Er alldeles i onödan.

Sedan apropå det som Elisabeth Rothenberg sade under eftersnacket. Tycker Du verkligen att det är realistiskt att missköta sin egen hälsa i någon slags missriktad solidaritet med resten av världen?

Förresten så äter jag inte mer kött nu än vad jag åt innan LCHF.

Jag vill ha en kommentar från Er.

Per-Lars Lundström

2 svar på ”Debatt TV1 19 januari 2012 under temat ”LCHF, bra eller dåligt?””

 1. Bra artikel, intressant att få veta vad som utspelade sig bakom kulisserna efter att tv-sändningen var slut. Ytterst pinsamt beteende av Ingrid Larsson.
  Bra med öppet brev till henne och Rothenberg också, jag har själv skrivit till Lena Ljungkrona Falk. Vi behöver stå på oss och vara lite offensiva och faktiskt våga konfrontera de individer som till varje pris försvarar de föråldrade kostråden och samtidigt inte törs ta debatten med oss som företräder ett återupptäckt synsätt på kost och hälsa.
  Att vara offensiva och utmana till öppen debatt påskyndar paradigmskiftet!

 2. Det är besynnerligt att vi inte påpekar det uppenbara.

  Livsmedelsverket rekommenderar en extrem högkolhydratkost. Den kosten är baserad på forskningsfusk.
  SBU kom 2010 fram till att ”vetenskapen bakom kostråden är synnerligen bräcklig” eller på ren svenska: Det finns ingen vetenskap bakom kostråden.

  Eftersom Livsmedelsverket vet detta och fortsätter att rekommendera de nuvarande kostråden så handlar Livsmedelsverket i strid med regeringsformens 1 kapitel 9 §. Den lyder:

  Regeringsformen 1 kapitlet 9 §: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

  Med andra ord är Livsmedelsverket lagbrytare, till och med grundlagsbrytare.
  Vad kan en enskild människa göra mot en grundlagsbrytare?
  Polisanmäla verkar kört.

  JO/JK-anmälan borde göras genom att ta ett enkelt exempel och visa var Livsmedelsverket gör fel. Men JO/JK verkar vara totalt tandlösa så det blir nog inget och ansvariga politiker vill inte göra något.

  Då finns det bara den gamla hederliga metoden
  , vi måste göra uppror, på samma sätt som i Egypten, Algeriet, Syrien.

  Vi har ett medel som är oslagbart. Pengar. Vi vägrar köpa det som vi inte vill ha. Det tar litet tid och vi behöver vara fler som tänker i dessa banor. Men då går det.

Kommentera