Kostdiktatur? Nej tack!

.
”Inför skatt på köttprodukter”

”Kroniska starkt kostrelaterade folksjukdomar har under de senaste årtiondena ökat på ett nästan exponentiellt sätt, samtidigt som människors livsmedelsvanor radikalt förändrats. I Sverige förorsakas cirka 40 procent av dödsfallen av hjärt- och kärlsjukdomar och cirka 25 procent av cancer. Två av tre personer dör alltså i folksjukdomar som är starkt förknippade med …

Kostnaderna för övervikt och dess behandling riskerar att skena i väg med 25 miljarder kronor per år.

För att bekämpa LCHF … bör Sveriges riksdag snarast ta initiativ till en utredning om hur sådana styrmedel bäst utformas.” Fortsätt läsa ”Kostdiktatur? Nej tack!”

”Genmanipulation ger inte ett uthålligt jordbruk”

Replik införd i SvD Brännpunkt  2012-03026
[svar på ”Onödig skepsis mot genmodifierat”]

Genmanipulation ger inte ett uthålligt jordbruk

Efterlysningen av politiker i EU som bejakar genmanipulerat jordbruk för Europa kommer förhoppningsvis att klinga ohörd (Brännpunkt 23/3). EU behöver uthålligt jordbruk, inte blanda ishavstorskar med tomater eller bakterier med raps. De flesta genmanipulerade grödor som finns i dag syftar till att tåla mer av det egna bolagets bekämpningsmedel, eller producera egna toxiner, det vill säga inte alls den riktning mot mer hållbart jordbruk som artikelförfattarna talar om.

Genmanipulerade grödor testas inte tillräckligt för påverkan på ekosystem på lång sikt. Skadar de bin eller andra insekter kan det allvarligt skada jordbruket. Släpper vi ut manipulerad raps riskerar vi att egenskaperna snabbt hoppar över till vild åkersenap eller att rapsen själv sprider sig. Fortsätt läsa ””Genmanipulation ger inte ett uthålligt jordbruk””

”Kostdemokrati.se – en guldgruva”

Doktor Dahlqvist

”Sajten Kostdemokrati.se är en guldgruva för kunskapsinhämtande. Jag rekommenderar alla att följa den. Där skriver kunniga inom olika områden inlägg. Sajten är helt gratis att läsa.

De senaste inläggen handlar om: Margarinbluffen, GMO – förbannelsen för världens folk, Slamspridningen – Gunnar Lindgren skriver. Bröd och potatis ökar risken för bröstcancer, och mycket mer.”

Länk här…

– ♥ –

KOSTDEMOKRATI.se – Ett ”folkhälsouniversitet” på webben om kost, hälsa, miljö och demokrati.

Vi förmedlar information och kunskap baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, som även ligger till grund för våra åsikter och slutsatser.

Vårt team präglas av ett stort samhällsengagemang och menar att större samhällsförändringar, paradigmskiften, initieras av folket. Sann kunskap är makt och det försöker vi förmedla i en begriplig form, så att sammanhang framgår. Allt hänger ihop såsom ett gigantiskt spindelnät.

Team KOSTDEMOKRATI har en klar bild över hur världen ser ut och hur den fungerar. Denna kunskap använder vi nu i ett försök att höja livskvalitén för nuvarande och för kommande generationer. Omsorg om varandra är viktigare är ”ego business”.

Vi tackar för uppmärksamheten och vill tipsa om att det går att kommentera och ställa frågor även på Annika Dahlqvist blogg, även för de som inte är medlemmar.

Länk ... http://annikadahlqvist.com/2012/03/25/kostdemokrati-se-en-guldgruva/

Doktor Dahlqvists senaste inlägg visas på vår startsida under ”Externa bloggar” i högerkolumnen. Ställ pekaren över så visas inledningen på inläggen och klicka om ni vill läsa och kommentera.

Team KOSTDEMOKRATI

Dr Russel Blaylock intervjuas om obligatoriska vaccinexperiment, bedräglig vaccinvetenskap och vaccinetik – mars 2012

Dr. Russell Blaylock interview on mandatory vaccine trials,
fraudulent vaccine science, and vaccine ethics – March 2012

Videoinformation

Hälso-Ranger intervjuar neurokirurgen, författaren och forskaren Dr Russell Blaylock, den främsta auktoriten på excitoxins som MSG (glutamat) och aspartam. Dr Blaylock är författare till ”Excitotoxins: The Taste that Kills”.

I den här intervjun berättar Dr Blaylock om:

 • Hur vaccinbranschens krav på obligatoriskt deltagande i massvaccinering är ett brott mot Nürnbergs medicinska kod (eller vårt skydd som medborgare).
 • Varför Dr Blaylock jämför korrupta logik och attityder från vaccinindustrin med Nazityskland. ”Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser”.
 • Hur de flesta av de skador som vacciner orsakar är dolda.
 • Sanningen om det verkliga antalet vaccin reaktioner och allvarliga komplikationer (särskilt från Gardasil).
 • Hur vaccinering förstör vårt naturliga immunförsvar, speciellt hos barn.
 • Vaccinering av gravida är extremt riskfyll, för barnet. Risk för missfall, epilepsi, ……
 • Vaccinationsföreträdarna tar inte själva de vaccin som de rekommenderar.

Och mer!

Läs mer på: BlaylockWellnessCenter.com och RussellBlaylockMD.com
Kolla in på NaturalNews.com

.
Leva som man lär?

Före: Annika Linde på Smittskyddsinstitutet ska vaccinera sig. Det tycker hon är självklart. Dels för att hon inte vill bli sjuk, och dels för att undvika att smitta andra.

– Jag vill skydda mina barnbarn, säger hon.

Läs mer…

Efter: I en intervju för Ulf Elving i SVT den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutets Annika Linde att hon inte själv tog någon spruta mot svininfluensan. Hon uppger också att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för det skulle förstöra hennes eget immunförsvar. Och det är mycket bättre än vad en vaccinering kan ge säger statsepidemilog Annika Linde.

Läs mer…

”Fett-trenden som oroar experterna”

…………………………………………………………………………………………………………

Inspirerade av LCHF-metoden äter vi mer smör och grädde.
Livsmedelsverket befarar att 23 års folkhälsoarbete kan raderas ut.
Och att slutet är nära för nyckelhålsmärkningen.

Läs mer … Expressen

.

Analys:

Att backa folkhälsoarbetet 23 år vore en stor framgång, då skulle antalet diabetiker och pre-diabetiker reduceras med en halv miljon och vi skulle få två miljoner färre överviktiga svenskar. Därtill skulle antalet svenskar med magproblem också minska markant.

Ytterst få människor klarar Livsmedelsverkets tallriksmodellen, en extremkost med 50 – 60 E% kolhydrater, någon längre tid utan att bli sjuka eller feta.

De växtoljor och margariner Livsmedelsverket rekommenderar är rika på omega6 som gynnar uppkomsten av inflammationer, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Dessa ohälsosamma livsmedel vill de påtvinga våra barn från två års ålder.

Livsmedelsverkets tjänstemän agerar som om de vore hänsynslösa försäljningsagenter anställda av kost- och läkemedelsindustrin. De verkar strunta i medborgarnas hälsa och samhällets intressen.

Nyckelhålsmärkning bör betraktas som en varningssignal, ”köp inte mig innan du kontrollerat innehållsförteckningen”. Sannolikt är nyckelhålsmärkt lika med skräpmat, fast det är ingen garanti (helfet Keso är t.ex. naturligt mager). Självklart vill ingen producent skylta med att man sannolikt säljer skräpmat.

Redan 2008 blev nyckelhålet mindre värdefullt, som varningsmärke. Läs mer…

På drygt 20 år har de lyckats tillfoga Svea Rikes medborgare ansenlig skada, både mänskligt och ekonomiskt. Och nu vill de ha extra anslag för att slutföra uppdraget.

Har de ingen skam i kroppen? Förstår de inte vad de gjort?

Sover ansvariga politiker?

Har världen blivit tokig?

PS. Hur känner man igen en lurad konsument? [svar längst ner på sidan]

Slutsats

Livsmedelsverket bör snarast befrias från uppdraget att utfärda kostrekommendationer.

Källa: SLV årsredovisning 2011

Livsmedelsverket sysselsätter 519 årsarbetskrafter (á 0,9 Mkr) och kostar 466 miljoner kronor per år, fördelat på följande verksamheter:

 • Maten är säker, 383 Mkr, 427 heltidstjänster, 82 % av verksamheten.
  .
 • Livsmedelshanteringen är redlig, 45 Mkr, 50 heltidstjänster, 10 % av verksamheten.
  .
 • Matvanor är bra, 38 Mkr, 42 heltidstjänster, 8 % av verksamheten.

Under 2011 har SLV utökat sin personal med 30 medarbetare.

Förslaget är att överföra de som arbetar med ”Matvanor är bra” till de två andra verksamhetsgrenarna. Då behöver sannolikt få nyanställas under 2012.

Det skulle rädda Livsmedelsverkets anseende och folket skulle slippa kostråd som är rena katastrofen för folkhälsan och samhällsekonomin. Många goda krafter i samhället skulle då släppas fria från de bojor Livsmedelsverkets kostrekommendationer idag utgör.

Då skulle det våras för Sverige och folkhälsan.

Team KOSTDEMOKRATI

 

[ Hur känner man igen en lurad konsument?
Svar: Hen har margarin och nyckelhålsmärkta
lättprodukter
i sin kundvagn. ]

Vaccinationshysterin – Myndigheter använder känslomässiga argument för att skapa övertro på vaccin

.
DEBATT – Replik på  professor Björn Olsens debattartikel i SvD: ”Ett kollektivt ansvar att vaccinera oss”

Text: Torbjörn Sassersson

Källa: Vaccination & biverkningar

Vaccinationshysterin – Myndigheter använder känslomässiga argument för att skapa övertro på vaccin.

Har ni lagt märke till att när en myndighet, professor eller politiker förordar vaccination behöver aldrig vetenskapliga fakta presenteras för att ge stöd åt argumentationen? Har ni lagt märke till att när dessa myndighetspersoner försvarar vaccinationer hänvisar dessa till känslomässiga argument?

Vi ska ta hänsyn till andra människor, vi ska tänka på barnen, vi ska ta ansvar, vi ska tänka på att världen räddats av det påstådda undermedlet vaccin och självklart; vi ska tro på Smittskyddsinstitutet och vi ska tro på professor Björn Olsens spekulationer om vad som skulle kunna ha hänt om det och det inte gjorts.

Har ni lagt märke till att när en vaccinkritiker opponerar sig så ska denne omedelbart avkrävas vetenskapliga bevis för dennes resonemang? Har ni lagt märke till att när vaccinationskritikern presenterar forskning som visar att vaccin är skadligt så är denne helt plötsligt en ”konspirationsteoretiker”? Har ni lagt märke till att alla personer som kritiserar vaccin attackeras personligen? Har ni lagt märke till att vaccin inte granskas vetenskapligt av myndigheter? Har ni lagt märke till att i Sverige bedriver läkemedelsbranschen självkontroll och Läkemedelsverket sneglar bara på vad läkemedelsbranschen påstår om sina ”mediciner”?

Har ni lagt märke till att myndigheter aldrig behöver lägga något på bordet eller ta ansvar – varken före, under eller efter en vaccinationskatastrof? Har ni lagt märke till att tjänstemännen i princip är ansvarsbefriade i Sverige? Kommer ni ihåg att dessa tjänstemän skrev ett hemligt avtal med läkemedelsbolaget som sålde Pandemrix där det stod att om folk blev skadade skulle läkemedelsbolaget friskrivas ansvar?

Har ni lagt märke till att allmänheten förväntas att passivt tro på vad myndigheter och politiker påstår om vaccin? Har ni lagt märke till att ett passivt troende på vaccin belönas och att ett aktivt och kritiskt granskande av vaccin bestraffas?

Har ni lagt märke till vilken part som tjänar allra mest på allt detta?

Läkemedelsbranschen.

Text: Torbjörn Sassersson

Kommentar:

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet skriver i sin debattartikel ”Kollektivt ansvar att vaccinera oss” följande:

”Vad hade hänt om svininfluensan hade återkommit i en andra våg? Miljontals döda på kort tid, havererad sjukvård och ekonomi samt en infrastruktur som kraschar, är något vi inte kan föreställa oss.”

.
Professor Björn Olsen väljer att bortse ifrån att myntet har två sidor:

Vad hade hänt om miljontals svenskar utvecklat narkolepsi, ALS, epilepsi eller någon annan allvarlig neurologisk sjukdom? Även smärre funktionsnedsättningar reducerar vår arbetsförmåga och försämrar vår livskvalité.

1984 när Dr Campbell-McBride tog sin läkarexamen i USA såg man 1 fall av autism på 10 000 barn. I dag diagnostiseras 1 barn på 150 (en ökning med 6 670 %!). Det finns uppgifter i Storbritannien på 1 barn på 66. Hon liknar det vid en ”epidemi” av autism, ADHD och dyslexi och dyspraxi. Sannolikt beror utvecklingen på en ”cocktaileffekt” av tallriksmodellen och vacciner. Borde vi inte bli friskare?

Hur blir det om miljoner svenskar om tio, tjugo år utvecklar cancer, demens, ….”? Det finns inga långsiktiga studier på det, ingenting.

Vad händer om vi utarmar vårt vårt naturliga immunförsvar med vacciner, när en verkligt farlig influensa dyker upp?

Låt inte ditt beslut styras av enögda ”auktoriteter” som ger sken av att vara kunniga.

Människan är en otroligt komplicerad varelse och om vi dessutom beaktar ”cocktaileffekten”, dvs. flera olika läkemedel, vacciner, bakterier och virus som samverkar, då har vi absolut ingen aning om konsekvenserna. De som påstår annorlunda är antingen djupt ointelligenta, okunniga eller så ljuger de medvetet (”ego business” skäl).

Det är upp till var och en att själv sätta sig in i frågan och sedan själv fatta ett beslut, som man sedan får leva med.

Ett tips är att lära av historien och vara åtminstone lite skeptisk till vaccinationsindustrin som styrs av ekonomiska intressen och som friskrivit sig från allt ansvar. Speciellt vaksam bör man vara mot ”experimentvaccin” som nu gett ett par hundra barn narkolepsi i Sverige. Även då försäkrades vi om att vaccinets förträfflighet och det var ”säkert”.

Det var i själva verket ett svindyrt livsfarligt placebo, där vi fortfarande inte har en aning om konsekvenserna. Ett osäkert ”högriskexperiment” finansierat med skattemedel.

Björn Olsen

”Hellre vaccin utan pandemi än pandemi utan vaccin” tycker Björn Olsen,  professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Vad tycker Du?

HPV

HPV-vaccin som nu erbjuds våra unga flickor bör betraktas som ett ”experimentvaccin”.

Läs på och bestäm själv!

Appendix

Enligt Bill Gates (grundaren av Microsoft) blir detta decennium vaccinets (läs mer…) – en utmärkt affärsidé att tjäna pengar på ett hopkok som samtliga medborgare skall injicera varje år – och att friskriva sig från allt ansvar. Biverkningarna ger merförsäljning av andra läkemedel.

Bill Gates är en av världens rikaste män och han har näsa för affärer. Han har investerat 23 miljoner dollar (köpt en halv miljon aktier) i Monsanto som strävar efter monopol på all världens (GMO) grödor och han ser potentialen i vacciner.

Han vill vara med om att äga naturen.

Okunniga och passiva politiker öppnar upp och betalar notan med våra skattemedel , enklast så om man inte kan eller vågor något annat. Alternativt blir de rikligt belönade.

Det yttersta priset får folket betala. Visst är det helsjukt?!
.

Big Food måste gå: Därför behöver vi radikalt förändra hur vi äter (USA).

.
Detta är inte ett problem vi kan lösa genom att bli vegetarianer eller veganer, eller köpa ekologiskt och rättvisemärkt.

[ Innebär att ”Köttfri måndag” är ute och cyklar – vår kommentar ]

Goggleöversatt nedan.

Det är inte längre en nyhet att ett fåtal mäktiga företag bokstavligen har ockuperat den stora majoriteten av människans näring.

Situationen är farlig: nästan all matproduktion, utsäde, livsmedel och försäljning, drivs av en handfull ideella företag som, i likhet med varje kapitalistiskt företag, de strävar efter att maximera vinsten och få allt större marknadsandelar och kontroll.

Frågan har blivit: Vad gör vi med den här katastrofala anpassning till ren vinst i något så grundläggande och fundamentalt för människors överlevnad?

Det är dags – nu, inte nästa år – att återerövra Walmart. Och Archer Daniels Midland. Och Tyson Foods. Och Monsanto. Och Cargill. Och Kraft Foods. Och de andra stora företag som bestämmer vad som hamnar på våra tallrikar.

Vi bör ta alla våra pengar, offentliga och personliga, allt ifrån våra egna shopping dollar till skollunchskontrakt och företagens bidrag som upprätthåller dessa företags grepp om vår livsmedelsförsörjning och investera det i ett nytt system som ger ekonomisk mångfald och som är ekologiskt hållbar.

Dessa företags järngrepp över mat har vållade förödelse på miljön, vår hälsa, för jordbrukare, arbetare och för vår framtid. Det är dags för ett slut på Big Food och sett ur ett samhällsperspektiv en övergång till något radikalt annorlunda.

Vi förtjänar alla en framtid där vad vi äter gynnar samhället och marken, i stället för att urholka jordar, förorenar vatten och luft, och kastar ut små jordbrukare och invandrade jordbruksarbetare som om de vore balansräkningens förlorare.

”Ockupera mat-systemet” har blivit ett stridsrop som aktivister och rörelser över hela landet, från Willie Nelson till mer än 60 Ochuperingsgrupper som vrider upp värmen på ”big livsmedel” i rikstäckande verksamheter idag.

.
Över hela USA, online och offline, kommer tusentals att protestera mot företagens kontroll över mat som Monsanto och Cargill, och bokstavligen ockuperar lediga tomter och bruka lång-ignoreras mark i stor skala föryngring av community-ledda livsmedelsproduktion. (Läs mer om aktionsdag här… .)

”Vi vill tända ett robust samtal om företagens kontroll över vår livsmedelsförsörjning”, säger Laurel Sutherlin, kommunikationsansvarig för Rainforest Action Network, en ledande organisatör inom detta växande koalition av ockupanterna mat system. ”Ockupera har öppnat en nationell dialog om ojämlikhet och farorna med att avstå från våra grundläggande livsuppehållande system över till företagets kontroll.”

Tanken att livsmedel bör skonas från all tidskrävande maskiner företagens kontroll har fått stor valuta, men vad innebär det att ”ockupera” och förnya vår mat system?

Förutom vår önskan för lokala släktklenod råvaror och hantverksmässigt ostar, eller spara familjens gård, vad är det för fel med några företag som kontrollerar vår livsmedelsförsörjning?

”Ockupera mat-systemet handlar om att ta det tillbaka från bolagen så att det kan tjäna samhället och folket”, säger Erin Middleton i Kalifornien Food and Justice Coalition.

”Tillgång till god, hälsosam, prisvärd mat är en grundläggande mänsklig rättighet som har störts i det nuvarande kapitalistiska mat-systemet.”

Utöver eventuella estetiska oro lokalt kontra multinationella eller slow food kontra snabbmat är väldokumenterade verklighet som Big Food har nått fenomenal och destruktiva makt över vad vi äter – vår kost, vår hälsa och vår planet.

Några snabba fakta att reflektera över:

 • Fyra företag, ledda av Walmart, kontrollerar mer än hälften av livsmedelsbutikers försäljning. Enbart Walmart får mer än en fjärdedel av varje livsmedelsbutiksdollar som spenderas i USA.
  .
 • Tre företag – Monsanto, DuPont och Syngenta – äger 47 procent av världens frön. Och de äger 65 procent av den globala egenutvecklade majsmarknaden.
  .
 • Nästan alla stora råvaror – vete, majs, soja – styrs av bara fyra företag.
  .
 • Bara fyra företag kontrollerar mer än 80 procent av allt vår kött.
  .
 • Enligt USDA statistiken förlorar USA mer än 17.000 bönder under ett år – en varje halvtimme.

Redaktörens anmärkning: Hittade Christopher D. Cooks bok;
Diet for a Dead Planet: Big Business and the Coming Food Crisis

Original … Big Food Must Go: Why We Need to Radically Change the Way We Eat

Kommentar:

Revolution

En revolution börjar hos folket och även i USA börjar folket vakna upp och de börjar inse att något är fundamentalt fel. Kost-, kemikalie- och läkemedelsindustrin sätter lönsamhet i första rummet och de tjänar inga stora pengar på ett friskt folk som äter riktig mat.

Detta är den främsta orsaken till fetma- och ohälsoutvecklingen. Vi vet Varför, Vad och Hur vi skall vända denna utveckling. Men det mörkas av livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin (som har politikerna i sin hand, likt marionetter). Det motarbetas också av en arme av ”auktoriteter” vars lönecheck beror att denna fasad upprätthålls.

Denna lojalitetsbundna ”armé” består av (adjungerade) professorer, läkare, dietister, forskare, tjänstemän och politiker som byggt hela sin karriär på att företräda industrins intresse. Det krävs vilja, kunskap och mod för att utmana detta enorma nätverk, för att sätta medborgarnas och samhällets intressen framför ”ego business”.

Det är upp till folket att ta befälet!

Nedan fyra bra böcker som gör att en medborgare uppnår insikter och kunskaper som slår de flesta ”auktoriteters”. Sedan kan man toppa med ”Matrevolutionen”.

Kunskap ger makt att styra utvecklingen av sitt eget liv. Det går lätt snett om man överlåter livsviktiga beslut på ”experter”. Experimentvaccinering är ett exempel.

Nu närmast är HPV-vaccinering aktuell. Det kan vara klokt att väga fördelar mot kända och hitintills okända biverkningar. Sök på ”HPV” så finner du inlägg på denna webbplats.

Vegomyten beskriver hur vi utarmar vår jord och belyser varför vegetariskt inte är lösningen – tvärtom.

Döden i grytan beskriver hur veritabla djurfabriker, ”virusfabriker” som utgör ett dödshot, där gödsel är ett avfallsproblem, har slagit ut små lokala bönder i Polen.

[Klicka på böckerna och foldern för att läsa mer]

För den som vill läsa mer om hur vi åstadkommer hälsa och ett hållbart samhälle rekommenderas ”Frisk och smal med Njutmetoden!”. Där beskrivs ingående om hur vi redan passerat ”Peak Soil” och ”Peak Oil” – där det förra utgår ett reellt hot kanske redan under vår generation. En komplett bok för självstudier eller för studiecirklar – en viktig bok som också kan användas som uppslagsbok vad gäller evolutionen, människan, kosten och miljön.

Appendix

Bill Gates har investerat i Monsanto, dvs. i genmanipulerad gröda. Kanske vill han vara med om att skapa ett nytt monopol, denna gång när det gäller världens livsmedel, eller han vill bara tjäna pengar? Han vill uppenbarligen vara med om att äga naturen.

Anmärkningsvärt med tanke på att GMO har visat sig ge sterilitet hos svin och marsvin redan efter ett par generationer och vi människor är bara i första (läs mer om GMO…).

Bill anser också att vacciner har framtiden för sig.

Läs mer:

 • En mer nyanserad bild av Bill Gates, samröret med Monsanto och miljögifter kopplas till autism och ADHD. Läs mer…
 • Bill Gates declares this will be the decade of vaccines. Läs mer…
 • Dr Mercola: Bill Gates: One of the World’s Most Destructive Do-Gooders? Läs mer…
  • Googleöversatt här…
   .
   Borde inte Bill Gates vara mer aktsam om varumärket Microsoft?