Folkbildning genom public service – sex filter som styr svenskar till rätt åsikter

Drivkrafter: Ingen konspiration – bara ”business as usual” och auktoritetsutövning

Det här kan låta som konspirationsteorier, men en växande grupp av insiders vågar berätta om likriktningen av svensk TV- och pressjournalistik. Det sker verkligen och är helt normaliserat. Det går att styra uppfattningar om allt möjligt i ett helt land. Se bara på Kina, Burma, Nordkorea och andra länder genom historien. Sverige är inget undantag, men här sker det utan öppet hot om våld eller fängsling. Det fungerar med mjuka metoder och drivkraften varierar beroende på den part vi betraktar. Stat, myndigheter, kommuner, länsstyrelser, landsting och industrin vill något och allt mer samma sak.

Ett exempel är den misslyckade massvaccineringen mot svininfluensa. Här fanns det harmoni i motiven hos industri, landsting, läkemedelsverk och vårdcentraler samt gemene man. Det ledde till att 6 miljoner svenskar tog ett oprövat och för vissa individer mycket skadligt vaccin mot en sjukdom inte värre än en vanlig höstförkylning.

”Tyvärr är pengar den allt mer bakomliggande drivkraften. Pengar ska sparas av staten och pengar ska tjänas av industrin. Individen är den som det ska både sparas och tjänas på.”

Läs mer om … Sex filter styr folkbildningen för rätt bild av samhället och rätt åsikter hos svenskarna.

 – ◊ –

Våra kommentar:

Även KOSTDEMOKRATI filtrerar det vi publicerar:

 1. Materialet får inte strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet.
  .
 2. Materialet får inte strida mot grundläggande fysiologi, biokemi eller hormonlära.
  .
 3. Vi skall följa lagen (till skillnad från vissa myndigeter och delar av vården, som verkar ha någon form av juridisk immunitet).
  .
  Råder det en allmän diplomatisk immunitet för statliga högre ämbetsmän och för vårdens högre tjänstemän? De kan ju t.o.m. bryta mot grundlagen utan påföljd, även när det får fruktansvärda mänskliga följder och stora ekonomiska konsekvenser för samhället. De har uppenbarligen mandat att öppet ljuga och förvrida verkligheten efter behag. De har förlänats ett livstidsmandat med hög lön via skattemedel. Hur har detta gått till?
  ..
 4. Vi förmedlar information, kunskap och väcker till eftertanke. Utan pekpinnar.
  .
 5. Vi sätter medborgarnas och samhällets intressen i första rummet.
  .
 6. Vi avslöjar osanningar och myter som skadar folket eller samhället.
  .
 7. Vi prioriterar egenkontroll. Medborgarna skall själva kunna inhämta information och kunskap utifrån flera oberoende källor och sedan själva kunna välja.
  .
 8. Vi jobbar för verklig demokrati (valfrihet), för folkhälsan, för att stärka må-bra-faktorer, för ett blomstrande näringsliv, för ökat välstånd för alla och för ett hållbart samhälle (vår miljö).
  .
 9. Den tro och det tyckande vi ger uttryck för baseras på verkligheten. Vi uppfattar att vi står stadigt på en stabil vetenskaplig grund och räds ingen öppen saklig debatt.
  .
 10. Vi präglas av en holistisk verklighetssyn, vi ser till helheten. Suboptimeringar berikar bara särintressen, vi jobbar istället mot vinna-vinna-vinna lösningar. Kan någon bli rik på att berika och hjälpa andra är det enligt vår uppfattning OK, t.o.m. ett föredöme.
  .
  Exempel:

  .
  a) T.ex. så gynnar kött från gräsbetande djur vår hälsa, det gynnar svenska bönder (och svenska kor) och det ger ett hållbart samhälle, en god miljö.
  .
  b) Vi säger nej till ”köttfri måndag” eftersom det strider mot kostdemokrati, det ger inte bättre hälsa, det blir inte billigare och miljön förbättras inte. Det gynnar bara en ”tro” som inte är grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför säger vi nej. Läs mer … ”Köttfri Måndag” i armkrok med den multinationella kolhydratindustrin
  .
  c) Motsatsen till ”vinna-vinna-vinna” är GMO som kortsiktigt gynnar ett fåtal företag, medan det fullständigt ramponerar vår hälsa, vår ekonomi och vår miljö. Det hotar hela mänskligheten. Läs mer om GMO här…
  .
  d) Motsatsen till ”vinna-vinna-vinna” är också kampanjer för massvaccinering med ”experimentvaccin”. Det gynnar kortsiktigt vaccinationsproducenterna, det sänker vårt naturliga immunförsvar, det orsakar biologiska biverkningar på kort och lång sikt och det kostar skattebetalarna miljarder.
  .
  I värsta fall kan vaccinet orsaka miljoner svenska medborgare allvarlig skada, slå ut hela samhället – om t.ex. en miljon medborgare utvecklar ALS, Alzheimers eller annan allvarlig neurologisk skada (som även kan utvecklas efter flera år) – ingen vet – detta är ett gigantiskt högriskexperiment med 5.300.000 (lurade) deltagare bara i Sverige.
  .
  Vaccineringen mot svininfluensan är en skandal av en dimension som nu jämförs med neurosedynskandalen. Neurosedyn lanserades 1960 som ett säkert och stabilt sömnmedel, men läkemedlet visade sig ge svåra fostermissbildningar om det gavs till gravida under de tre första havandeskapsmånaderna.
  .
  Läs mer… Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!
  .
  Försiktighetsprincipen bör tillämpas i fall där man inte är säker och när det gäller experimentvaccin är man aldrig säker.
  .
  e) Vi menar att ”Oskuret är bäst” när det gäller viktnedgång. Gastric Bypass som i snitt drabbar en svensk i timman är ett medicinskt och politiskt felgrepp av stora mått, som kan jämföras med lobotomin som utfördes på 50-talet. Vården av drabbade omsätter i Sverige tre miljarder kronor per år *) och gynnar enbart industrin.
  .
  *) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.
  .
  GBP-operationer utförs utan ett hållbart vetenskapligt underlag och märkligt nog verkar ansvariga vara helt döva och blinda inför de biverkningsrapporter som nu väller in … Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne.
  .
  Vanligt sunt förnuft verkar också vara ”bypass” eftersom man tror sig kunna skära bort magsäck och tarmar utan att detta får allvarliga hälsokonsekvenser. Att man går ner i vikt är inte konstigt, däremot är det fantastiskt att människan överlever detta brutala ingrepp.
  .
  Innan operation rekommenderas lättprodukter för viktnedgång och hjärnforskaren professor Martin Ingvar skrev i sin bok ”Hjärnkoll på vikten” att:

  ”Okunnigheten om hjärnans signalsystem verkar vara
  total eftersom det genomgående är lättprodukter som
  rekommenderas för viktnedgång”.

 11. Vi reflekterar och ifrågasätter. Först får medborgarna via Livsmedelsverket, läkare, sköterskor och dietister sedan barnsben lära sig att viktnedgång åstadkoms genom att äta mindre (gärna nyckelhålsmärkta lättprodukter) och att röra på sig mer. Detta gör att många är slagna redan på förhand, de är chanslösa (läs mer varför… ). Därefter skär kirurger sönder magen på dessa desperata patienter.
  .
  .
  I forskningssyfte har man skurit sönder magen och tarmarna på 90 överviktiga ungdomar mellan 13 0ch 18 år. Läs mer…
  .
  I herrelösa hierarkier, där ledning, kontroll och uppföljning brister, där kan uppenbarligen allt tillåtas ske, utan personligt ansvar. Läs mer…
  .
  Kunskapen och insikten inom vården när det gäller viktproblematiken verkar stanna vid att skära och koppla om (och detta tillåts utan relevant dokumentation). Makalöst!
  .
  SOS-studien (Sverige 2002) som ofta refereras till vilar ju på lösan sand! Läs mer…
  .
  Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer (i USA). Läs mer...
  .
  Patienterna får betala med fruktansvärda biverkningar, med sänkt livskvalité – om inte med livet. Samhället står för vårdnotan och får hantera fler fall av alkoholism, fler med psykiska problem, fler självmord, fler sjukskrivningar och fler förtidspensionärer.
  .
  Patienterna får leva med kronisk vitamin- och mineralbrist resten av livet, ingen blir helt frisk igen. Vad denna näringsbrist innebär på sikt vet ingen.
  .
  Även medicinering blir vanskligt då normalt upptag av mediciner  inte längre stämmer. Underdosering gör sämre nytta och överdosering kan skada (detta är redan ett problem för dagens sköterskor och läkare).
  .
  Flera läkare vi talat med vet inte heller hur de skall hjälpa GBP-patienter som ständigt är trötta och som mår illa varje gång de äter. De gör så gott de kan med de medel de har, men det är inte alltid det hjälper när magen och tarmarna är sönderskurna.
  .
  Val av metod av vårdens ansvariga och högt uppsatta tjänstemän är anmärkningsvärt, när det finns en betydligt billigare metod som sedan 16 januari 2008 uppfyller Socialstyrelsens krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, som således enligt lag skall erbjudas patienterna **). De vägrar t.o.m. att prova i liten skala.
  .
  Sannolikt är de livrädda för RESULTATET. Det skulle underminera deras auktoritet, deras samhällsposition och deras förtjänstmöjligheter. De kan ju knappt något om alternativet och har inga erfarenheter. Men de börjar så smått ana att de kanske har haft fel under decennier, vilket drabbat deras patienterna. De borde läst på tidigare.
  .
  Lågkolhydratmetoden är biverkningsfri och de flesta patienterna blir snabbt friskare, mer alerta och på köpet tappar de också vikt (om de är överviktiga). Diabetiker får en mycket jämnare blodsockerkurva och kan minska eller helt utesluta insulin. Bara genom att äta sig mätt på riktig mat och genom att utesluta skräpmat.
  .
  .
  [Studera blodsockerkurvan före med mediciner (och med kost enligt dietist råd)  och efteråt utan mediciner (utan insulininjektioner, bara riktig mat- LCHF).Bilden visar kurvan för en diabetiker typ 2 som har blivit en frisk diabetiker – en diabetiker typ noll – och blivit normalviktig. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar har dramatiskt reducerats, även blodfetter och andra blodvärden har blivit mycket bra. Energinivån har stigit från trött till mycket energisk – personen mår bra helt enkelt.]
  .
  Eftersom nuvarande GBP-operationsmetod inte fungerar som tänkt har vi tagit fram ett alternativ till GBP – som fungerar – utan biverkningar. Vi har också ett förebyggande koncept, som ingår i paketet. Det är minst lika viktigt att inte fylla på vårdköerna, som att hjälpa den som sedan hamnat där.
  .
  Läs mer om viktoperationer här…
  .
 12. Vi skriver om det andra tiger om. Vi tror att ärlighet och öppenhet varar längst.
  .
 13. Vi tar parti för svaga grupper i samhället, som t.ex. skolbarn som påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Även gravt överviktiga, sjuka och äldre är utsatta grupper som auktoriteter med särintressen gärna bestämmer över.
  .
 14. Om vi råkar göra fel, så rättat vi snarast till det.

Team KOSTDEMOKRATI
.

◊◊

**) Brott mot lagen

Det är ytterst få som egentligen har trängt in i vad en Gastric Bypassoperation innebär och vilka konsekvenser detta ingrepp får. Ytterst få vet inte heller om att detta brutala och irreversibla ingrepp sker utan vetenskapligt stöd, medan vårt alternativ uppfyller Socialstyrelsens krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (sedan 16 januari 2008).

Världen är i detta avseende upp och nedvänd.

Att viktoperera utan att informerar om alternativet lågkolhydratkost är ett brott mot:

Patientsäkerhetslagen (2010:659); 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 7 §

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.”

Märkligt att vårdens personal sedan 16 januari 2008 tillåts bryta mot lagen, utan rättslig påföljd (konsekvenserna är ju enorma). I potten ligger ansvariga tjänstemäns samhällsposition, deras karriär, deras yrkesheder tillsammans med tunga ekonomiska särintressen. Då väger uppenbarligen patienternas intressen lätt.

.
Anna Bäsén (Expressen):

Lagbrott när läkarna väljer att inte berätta.

”Beslut om behandlingsbegränsningar
är en välkänd hemlighet i Sverige.
Välkänd för alla inom vården men
en hemlighet för oss utanför.”

Källa: Expressen

 

Kommentera