Oskuret är bäst

Mage och tarmar

– onödiga bihang –

som kan skäras bort?

.

OSKURET ÄR BÄST

En kortare version finns här…

Bör läsas av alla som överväger viktoperation!

[publicerad i LCHF-magasinet med en upplaga på 10.000]

Magsäck

Magsäcken, eller ventrikeln, är ett organ som ligger överst till vänster i bukhålan under mellangärdet.

Magsäcken har en viktig funktion i matspjälknings systemet, nämligen att bearbeta maten till en lös massa innan den avges till tolvfingertarmen.

Strikt sett är magsäcken en utvidgning av matsmältningskanalen mellan matstrupen och tolvfingertarmen. Den övre magmunnen förbinder magsäcken med matstrupen och den nedre magmunnen förbinder med tolvfingertarmen. Insidan av magsäcken är starkt veckad.

Magsäckens uppgift i kroppen är bland annat att blanda, sönderdela och desinficera maten som kommer ner genom matstrupen. Detta görs av bland annat den sura magsaften. I magsäcken produceras också enzymer som t.ex. intrinsic factor (ett enzym som behövs för att kunna tillgodogöra sig vitamin B12) och enzymer som behövs för att bryta ner proteiner i mindre beståndsdelar.

Viktopererade förlorar förmågan att tillgodogöra sig det livsnödvändiga vitaminet B12 som istället måste injiceras livet ut. Vad som mer brister vet vi lite om.

Magsaften består av bland annat saltsyra som gör maginnehållet mycket surt. pH-värdet, som är ett mått på surhetsgraden, är så lågt som 1,0-2,0 i magsäcken. Som jämförelse kan nämnas att neutralt pH är 7,0. Den sura miljön förstör de flesta bakterier som följt med födan.

Viktopererade har ett reducerat skydd mot skadliga bakterier i födan.

Magsaften innehåller enzymer som behövs för att maten ska kunna brytas ner ytterligare. Magsaften innehåller dessutom ett slemliknande ämne som hjälper till att skydda slemhinnan mot den frätande saltsyran och enzymerna.

Totalt bildas cirka två till tre liter magsaft per dygn. Produktionen styrs både av det centrala nervsystemet och av hormoner. Redan när man ser mat ökar produktionen av magsaft så att den föda man äter ska kunna tas om hand i magsäcken och brytas ner.

Brist på saltsyra kallas ”aklorhydri” och symtomen är undernäring, som orsakas av en minskad förmåga att absorbera vitaminer och mineraler. Magen har då också en nedsatt förmåga att smälta protein. Nedsatt matsmältning orsakar oftast ont i magen, eftersom magen försöker smälta maten utan hjälp av magsyra. Symptomen är halsbränna, illamående, svårigheter att svälja, och uppstötningar av mat.

Dessa biverkningar är vanliga efter en viktoperation.

Kraftiga kontraktioner av den glatta muskulaturen i magsäcken sönderdelar samtidigt födan rent mekaniskt. Magsäcken släpper sedan ut lagom mycket och lagom stora stora bitar åt gången och endast när dessa har en tillräckligt liten diameter.

Magsäcken är av ett extremt tåligt material för att kunna stå emot kraftiga syraattacker. Slemhinnans skikt fräts visserligen sönder men skyddas dels av ett slem och dels återbildas den mycket fort för att ersätta det nedslitna materialet. Vid infektion av Helicobacter pylori, den enda nu kända skadliga bakterie som kan leva i magens låga pH (genom att själv neutralisera sin närmiljö), kan magsår uppkomma. Alla andra skadliga bakterier dör, en viktig barriär mot sjukdomsframkallande bakterier.

Magsäckens viktigaste uppgift är således att bearbeta maten, oskadliggöra bakterier och blanda maten med magsaft och enzymer så att den blir en tunnflytande bearbetad välling. Det gör den genom att rytmiskt dra ihop sig. Ringmuskeln i nedre magmunnen stängs och öppna så att maten i små portioner rinner ner i tolvfingertarmen.

Efter en måltid tar det ungefär fyra timmar för en normal magsäck att bearbeta födan och tömmas på sitt innehåll. Maten är nu redo för nästa preparering som sker i tolvfingertarmen (på icke viktopererade), innan blandningen är färdigprocessad med rätt pH,  inför själva näringsupptaget i tunntarmen.

Viktopererade släpper istället ner obearbetad föda med surt pH rätt ner i tunntarmen, vilket tunntarmen inte alls gillar (magsäcken fungerar ej som den skall och tolvfingertarmen är bortkopplad). Det resulterar ofta i illamående och ibland med ”dumping” (tarmen tömmer sig i protest). I värsta fall får patienten svårt att överhuvudtaget äta (läs mer…).

Tolvfingertarmen

Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm.

Efter att maten har blandats med sur magsaft i magsäcken töms den successivt i tolvfingertarmen.

Här spjälkas ämnena av enzymer från bukspottskörteln och galla från gallblåsan. Från båda dessa organ utsöndras också bikarbonat som neutraliserar magsaften till rätt pH.

Tarminnehållet blandas och bearbetas genom att de cirkulära musklerna i tarmväggen kontinuerligt spänns och slappnar av. Dessa rörelser kallas segmentering och genereras av nervknutor i tarmarna som stimulerar musklerna och nu pressas tarminnehållet sakta men säkert mot tolvfingertarmens ände.

Denna process tar inte lång tid innan maten är redo för nästa viktiga processteg, själva näringsupptaget i tunntarmens huvuddel, den mittersta delen.

Tunntarmen

Tunntarmen är en av tarmkanalens huvuddelar och blir omkring 3 – 5 meter lång hos en levande människa. Den är därigenom matsmältningskanalens längsta del (hos döda individer kan den uppgå till den dubbla längden då musklerna inte längre är sammandragna).

Tunntarmen delas upp i tolvfingertarmen (duodenum), tomtarmen (jejunum) och krumtarmen (ileum). Tunntarmen börjar vid den nedre magmunnen i magsäcken, och slutar samt mynnar ut i tjocktarmen, där blindtarmen övergår till tjocktarmen.

Tunntarmen rör sig fritt i bukhålan överallt förutom den del som kallas tolvfingertarmen . Tarmen fäster med hjälp av ett tarmkäx format som ett solfjäder vid den bakre bukväggen. Tarmkäxet består av bindväv, fettvävnad, och blodkärl, lymfkärl, nerver och lymfkörtlar.

Efter en viktoperation uppstår risk för sammanväxningar ledande till ökad risk för tarmvred, som kan vara livshotande om det inte opereras.

Slemhinnan i tunntarmen innehåller tarmludd, som består av många små utskott mindre än en millimeter, som förstorar tunntarmens yta. Genom denna ytförstoring effektiviseras näringsupptaget. Slemhinnan producerar även tarmsaft från små körtlar i tarmväggen (upptill flera tiotals liter per dygn).

Efter en viktoperation försämras näringsupptaget dels på grund av att maten är både felaktigt och ofullständigt processad när den når tunntarmen och dels för att tunntarmen är förkortad. Dosering av t.ex. mediciner blir svårt då upptagningsförmågan är förändrad, de vanliga doseringsmallarna stämmer inte längre.

Sammanfattningsvis

Det tar cirka fyra timmar för maten att processas i magsäcken. Sen bearbetas den vidare i tolvfingertarmen (där bland annat vitamin B12 tas upp) för att under nästkommande cirka tre till tio timmar passera den cirka tre meter långa tunntarmen. Resten av tiden går maten igenom tjocktarm och slutlagras i den 15 cm långa ändtarmen innan restprodukterna levereras ut i toaletten.

Så har vi genom evolutionen blivit designade för att vi skall fungera och må som bäst, med maximal upptagning av näring, vitaminer och mineraler. Vi klarar av att äta både små och stora portioner och en del äter sällan och en del ofta. Vi skall kunna klara varierande förhållanden, men vi kan inte äta hur mycket kolhydrater som helst utan att bli överviktiga och sjuka. Även hjärnas funktion påverkas av för mycket kolhydrater, t.ex. i form av ADHD och demens.

Livskvalité

God mat när man är hungrig är en njutning
som gärna bör avnjutas i trevligt sällskap.

Det är en fråga om hälsa och livskvalité.

Magens status betyder mycket för välmående, för livskvalité

En väl fungerande mage är en förutsättning för att må bra och för prestera bra, det vet alla som har eller haft magproblem.

Magproblem som tyvärr numera är mer vanligt än undantag. Det vet industrin som säljer yoghurt och juicer med nyttiga bakterier, som aldrig förr.

Cirka en procent av befolkningen lider av kronisk tarminflammation (Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom), en sjukdom som sjufaldigats (!) sedan 50-talet och som fortfarande ökar kraftigt, främst bland barn och ungdom (nu uppåt 1,4 % – dvs. en 40 % ökning). En sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med en stomioperation (påse på magen). Läs mer…

De senaste medicinska behandlingarna kostar en kvarts miljon kronor per patient och år (behandlingen botar inte, den bara lindrar symptomen). Det forskas mycket på olika läkemedel, men praktiskt taget ingenting på kostens inverkan (rätt kost ger inga läkemedelsintäkter, tvärtom skulle behovet av läkemedel då minska).

Två miljoner svenskar har besvär med IBS (Irritable Bowel Syndrome). Symtomen uppstår normalt tidigt i det vuxna livet och varar ofta månader eller år. Det kan vara obehag eller smärtor i magen (illamående, uppblåsthet och gaser i magen, diarré eller hård mage). Här har kosten stor inverkan, emedan det i stort saknas läkemedel.

Magsjukdomar tog fart när kostråden förändrades till tallriksmodellen, en extrem högkolhydratkost som vi människor aldrig tidigare i historien ätit. Ett jättelikt experiment som vi nu har facit på, en fördubbling av fetma och ett trefaldigande av diabetes på bara tjugo år (nyckelhålsmärkningen kom 1989).

Nu fyller vården på statistiken med 10.000 nya magpatienter om året (kirurgerna siktar på 30.000 per år) genom viktoperationer, där alla opererade patienter kommer att få leva med magproblem, mer eller mindre, resten av livet.

De med ätstörningar har kvar sina problem, ett av många exempel; She was Britain’s fattest teen… now she’s anorexic: Academically bright teenager’s gastric band op caused her new nightmare. Read more …

En mardröm man inte vaknar upp ifrån, utan en man tvingas leva med! Skulle inte vården kunna använda sina resurser bättre än så?

.
Allt
kan hända i herrelösa hierarkier, där ”ego business”  och ekonomiska särintressen tillåts styra och ställa. Läs mer …

Detta är en politisk fråga, inte en nutritions- eller medicinsk fråga!

Gastric Bypassoperation

Cirka 200.000 svenskar lider av en livshotande fetma, med ett BMI större än 35, vilket för en person som är 1,70 cm lång innebär minst 30 kg övervikt (väger drygt 100 kg istället för 70 kg vilket motsvarar BMI 25). Andelen gravt överviktiga ökar hela tiden.

Vad göra?

.
Någon kirurg kom på den unika tanken, snilleblixten, att skära bort 80 – 90 % av magsäcken och koppla bort tolvfingertarmen och en bit av tunntarmen, för att på så sätt åstadkomma en inre svält, vilket ger en dramatisk viktnedgång (åtminstone de första åren).

Det unika består i att komma på denna vansinniga tanke, att få tillstånd att genomföra den och att patienter kan överleva utan magsäck och tolvfingertarm, om än med stora problem.

Professorer med stort inflytande tyckte det var så intressant så att de ville forska på barn och ungdomar och fick av Socialstyrelsens etiska råd tillstånd att prova på 90 (nittio) ungdomar mellan 13 och 18 år (studien bekostat av skattemedel). Läs mer … Svårt för barn att få hjälp mot övervikt

Hur är detta möjligt? Att få etiskt tillstånd att skära sönder mage och tarmar på 90 barn i forskningssyfte! Läs mer … ICA-Kuriren

Innan detta ”projekt” inleddes hade Socialstyrelsen godkänt lågkolhydratkost (LCHF) för behandling av övervikt (och diabetes) enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket skedde 16 januari 2008.

Tror någon att dessa 90 ungdomar erbjöds LCHF som alternativ behandling?

Gastric Bypass uppfyller inga krav alls, men det hindrar inte kirurgindustrin. Ofta refereras till den så kallade SOS-studien, men den handlar ju om Gastric Banding.

Larmrapporterna duggar numera tätt, t.ex. … Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne

Sjukvården bryter mot lagen – och kommer undan med det

Att inte erbjuda gravt överviktiga (och diabetiker) ett alternativ till viktoperation är sedan 16 januari ett lagbrott – som sker under skadeståndsansvar.

Vad är ett förstört eller förlorat liv värt? Och vad kostar det samhället?

I Norge fick närmare 200 lobotomi opererade dela på ett skadestånd på 20 Mkr. I Sverige fick dock saken inte tillräckligt stort medialt intresse och det rann ut i sanden. Detta kommer dock inte att gälla Gastric Bypass – det är en tickande tidsinställd bomb med stor sprängkraft. Redan nu börjar det via Internet uppdagas vilket enormt misstag vi håller på att begå mot mänskligheten.

I SFS 1998:531 (uppdaterat t.o.m. SFS 2009:471) kan man läsa följande:

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar”.

Hur många läkare och diabetessköterskor informerar diabetespatienterna och Gastric Bypass patienter om alternativet lågkolhydratkost, som enligt Socialstyrelsen är enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?

Konsekvenserna av denna underlåtenhet att följa lagen är för enskilda patienter att beröva dem möjligheten till en hög livskvalité och för samhället innebär det en försämrad folkhälsa och onödigt stora sjukvårdskostnader.

Läs mer … Läkare och diabetessköterskor känner inte till lagen (eller vägrar följa den).

Det är också ett brott mot grundlagen (!)

Doktor och biokemist Björn Hammarskjöld skriver;

”Sjukvården, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket rekommenderar att patienter med diabetes (och överviktiga) ska äta mer kolhydrater. Patienter med diabetes ska äta mer kolhydrater som patienter med diabetes inte tål och måste kompenseras med mycket mer läkemedel.

Sjukvården visste fram till 1923 att patienter med diabetes (och övervikt) behandlas på effektivaste, enklaste och billigaste sätt med hjälp av en lågkolhydratkost. Vi vet det fortfarande, men verkar sakna förmåga att utnyttja kunskapen. Detta är mycket besynnerligt.

Hur kan högutbildade individer inom sjukvården verka så totalt bortse från grundläggande fakta och kunskaper inom fysiologi, biokemi och hormonlära?

Jag skäms över den synbarliga kunskapsbristen inom vården. Jag skäms över den synbarliga bristen på tankeförmåga inom vården. Jag skäms över den synbarliga bristen på slutledningsförmåga inom vården.

Alla inom vården från Socialstyrelsen ned till den enskilda vårdgivaren verkar sakna kunskap nog för att kunna tillämpa Grundlagens 1 kapitel 9 § :

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).”

Det är således ej lagligt för myndigheter att undanhålla information eller att ljuga.Men när det gäller behandling av diabetes och övervikt verkar det dock vara OK att undanhålla information och att inte tala sanning.

Hur fungerar livet efter

en Gastric Bypass operation?
.

.
Den lilla magsäcksficka som ersatt magsäcken rymmer nu cirka en matsked (15 ml) och det tar cirka 20 minuter för den att tömma sig.

Man får inte äta för mycket, för då töjer magsäcken ut sig och hela ”vinsten” med operationen går förlorad (man blir fet igen).

En normal magsäck är mycket tänjbar och rymmer hos en vuxen person upp till en liter eller mer.

Det innebär att cirka fyra timmars kemisk och mekanisk bearbetning av födan i kombination med magsafter och enzymer nu har ersatts av mindre än 20 minuter. Det innebär i klartext att obearbetad föda med lågt pH kommer direkt ner i tunntarmen som naturligtvis protesterar genom t.ex. illamående eller ”dumping” (vilket innebär att tarmen i protest tömmer sig).

I bästa fall accepteras födan som bör vara i puréform, vältuggad och mosad. Är det livskvalité? Läs mer om menyförslag för Gastric Bypassopererade här…

Läs även … Allvarligt tarmvred drabbar många fetmaopererade

Näringsupptaget blir starkt begränsat efter en viktoperation varför det uppstår brist på vitaminer och mineraler (t.ex. måste vitamin B12 injiceras livet ut) och benskörhet inträffar för de flesta redan inom några år (bryter ben 2-3 gånger lättare).

Medicinering blir vansklig då dosering inte längre stämmer, vilket ställer till det för läkare (för lite läkemedel ger dålig effekt och för mycket är skadligt).

Att kunna äta utan att må illa hör ihop med livskvalité och att slippa känna hunger och att slippa ständig trötthet likaså. Symptom som ofta drabbar viktopererade.

Många viktopererade upptäcker dessa ”biverkningar” först efteråt och detta faktum har gjort att självmordsfrekvensen bland opererade ökar dramatiskt (5 – 10 gånger enligt studier). Läs mer…

Även under själva operationen är riskerna betydande och cirka 10 – 20 % måste omopereras på grund av allvarliga komplikationer som tarmvred, läckage, inflammationer, blodproppar, etc.

Studie av viktminskningskirurgi: Nästan 3 procent dog efteråt

Detta är en mycket omfattande och riskabel operation, där friska och väl fungerande organ amputeras, för att framkalla en inre icke-viljestyrd svält. Illamående och kronisk brist på näring, vitaminer och mineraler fås på köpet.

Inom tio år har de flesta tänjt ut sin magsäck och återigen blivit feta, biverkningarna består dock. En del svälter dock istället ihjäl … Linda viktopererad håller på att svälta ihjäl

Benbrott

Det har konstaterats att risken för benbrott hos Gastric Bypassopererade är två eller tredubblad, på grund av den orsakade vitamin- och mineralbristen. Eftersom de opererade inte längre tolererar eller svårligen kan uppta fett uppstår brist på de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. som i sin tur ger kalciumbrist.

Den förminskade magslemhinnan och förbikopplingen av tolvfingertarmen reducerar också möjligheterna att ta upp vitamin B-12 från födan. Plus allt annat som vi ännu inte vet något om.

Vi har redan tillräckligt många lårbensbrott!

Nedan ett utdrag som behandlar risken för benbrott efter en Gastric Bypassoperation.

.Bad To The Bone, posted by Tom Naughton in Bad Medicine 16 June 2009, about Bariatric Surgery (gastric bypass):

“So you end up losing weight, but also become vitamin deficient, and perhaps end up with brittle bones. I’d rather be fat and know I’m able to roll on the floor with my rambunctious girls without snapping a femur.

But of course, you don’t have to become vitamin deficient to lose weight. You can lose weight by cutting out sugar and starch, which don’t contain any nutrients we need – or to be more accurate, they don’t contain any nutrients we can’t get from the foods Mother Nature actually intended for humans to eat.”

Googleöversatt:

”Så du går äntligen ner i vikt, men det blir också vitaminbrist, och kanske slutar med benskörhet. Jag skulle hellre vara fet och veta att jag kan rulla runt på golvet med mina busiga tjejer utan att bryta av ett lårben.

Men naturligtvis behöver du inte utsätta dig för vitaminbrist för att gå ner i vikt. Du kan gå ner i vikt genom att skära bort socker och stärkelse, som saknar alla näringsämnen vi behöver – eller för att vara mer exakt, alla de näringsämnen vi behöver får vi från den mat som Moder Natur egentligen tänkt för människor att äta.”

Alkoholism

De flesta gravt överviktiga lider av ätstörningar eller sockerberoende, som i styrka kan liknas med heroinberoende. Att då operera magen hjälper föga, det blir feta igen och finner andra utlopp för sitt beroende. Många blir alkoholister, läs mer…

 • 300.000 dricker så mycket att de blivit alkoholberoende – alkoholister
 • 700.000 dricker så mycket att de är i riskzonen att bli alkoholister.
 • Summa en miljon svenskar, nästan var tionde svensk, dricker för mycket! Läs mer…

Varför vill vården öka på antalet alkoholister?

Helhetssyn saknas vad gäller överviktsproblematiken och det är patienterna som kommer i kläm.

Den försämrade folkhälsan och de accelererande ohälsokostnaderna underminerar samhällets möjligheter att försvara det välstånd många tar för givet. Anmärkningsvärt är också att det satsas så lite på förebyggande åtgärder, som skulle minska både vårdköer och kostnader, som skulle stärka medborgarna.

Istället utger Livsmedelsverket kostråd som fyller på vårdköerna, som underminerar vår konkurrenskraft på den globala jobbmarknaden. Vems ärenden springer de?

Människan är en överlevnadsorganism

Det som är fantastiskt är att de flesta patienter överlever detta drastiska ingrepp, med en uppgiven genomsnittlig livslängd efter operation på cirka 20 år (läs mer…).

Människan är en riktig överlevnadsorganism, som har förmågan att hyggligt kompensera när stora skador uppstår. Längre tids brist på näring, vitaminer och mineraler kräver dock tillslut sin tribut och inte mår man speciellt bra under tiden heller. Även om det finns undantag, det finns de som mår relativt bra även med decimerad magsäck/tarm.

Därmed sagt att det finns hopp för de som genomgått en viktoperation, men det kräver lite mer. Den föda som visat sig fungera bäst för de flesta viktopererade är just lågkolhydratkost, den kost som sannolikt hade gjort en viktoperation onödig om de parallellt fått professionell coaching.

Observera att lågkolhydratkost – LCHF – njutmetoden inte är någon ”bantningsdiet”. Det handlar om en livsstil med riktig mat som aktiverar vår automatiska viktkontroll, som gör oss friska och högpresterande. Viktoperation försämrar istället våra möjligheter.

 • Läs ännu mer om Viktoperationer här …

Ätstörningar

De flesta med grav övervikt har olika typer av ätstörningar och sockerberoende, som sitter i hjärnan. Då hjälper det föga att operera magen och många blir efter en viktoperation alkoholister (läs mer … Metro).

Att operera magen när problemet sitter i hjärnan i form av ett beroende, vittnar om en djup okunskap inom vården.

Att skära bort frisk vävnad och därigenom riskera liv och sänka livskvalité, vittnar om bristande respekt för patienterna, alternativt en djup oprofessionell okunskap om vad man håller på med.

Enligt en finsk undersökning nyligen ligger en genomsnittlig vårdkostnad för en Gastric Bypassopererad patient på i snitt €33,870 [1] (drygt SEK 300.000). Vilket nog kan stämma:

 • Behandling innan operation kostar 25.000 – 50.000, om det utförs ordentligt.
 • Själva GBP-operationen kostar 80.000 – 100.00 kronor.
 • Plastikoperation av huden kostar cirka 100.000 kronor.
 • Reoperation (10 – 20 %) och livslång behandling kostar minst 100.000 kronor.
 • Fortsatt sjukvårdskontakt, vitamininjektioner, läkemedel etc. under tjugo år kostar minst 60.000 kronor, vilket motsvarar ett läkarbesök per år under 20 års tid (idag förväntad överlevnadstid 20 år efter GBP, läs mer…).

Därtill kommer ökat behov av psykiatri, alkoholistbehandling, ortopedi p.g.a. benskörhet och förtidspension p.g.a. arbetsoförmåga. Varje förlorat människoliv uppskattas därtill kosta samhället drygt 20 miljoner kronor. Och efter 10 år har de flesta blivit feta igen.

Ganska fantastiskt!

Denna ”behandlingsmetod” vilar bland annat på ”SOS-studien” (den enda prospektiva studien) som dock inte handlar om Gastric Bypass, men det verkar ingen bry sig om.

[1] The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.

Läs mer … SOS

Den finns redan en väl fungerade metod för behandling av övervikt (och diabetes), som dock vården väljer att bortse ifrån, vilket gör att vården öppet bryter mot lagen. Läs mer:

 • Fettskräckens förfärliga följder…läs här
 • Läkare och sköterskor känner inte till lagen (eller vägrar följa den) … läs här

Denna gyllene dans runt en miljardindustri har våra myndigheter och ”etiska råd” godkänt. De har godkänt att vi varje timma för skattekronor skär söner mage och tarmar för i snitt en patient i timman.

Gastric Bypass är inget annat än en medicinsk och politisk skandal av stora mått, ett övergrepp på desperata patienter som inte förstår vad de ger sig in på.

Det vanliga människor förstår, att det är heltokigt att skära sönder magen och tarmar för att gå ner i vikt, det förstår inte läkare och professorer som har det som sin profession. Det förstår inte våra väl avlönade myndighetspersoner och våra politiker bara tittar på.
.

.

Har världen blivit spritt språngande galen?

– – – ◊ – – –

Nedan ett utdrag ur boken ”Hjärnkoll på vikten”
av den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar, 2010.

Kan man skära bort viktproblemet?

”Margareta som” ordnade sin viktnedgång genom en kostförändring säger att fettkirurgi aldrig varit något alternativ; ”Vi vet inte tillräckligt om vad som händer på lång sikt och jag vill inte äventyra min ålderdom” [kloka ord, vår kommentar].
:
Tron på kaloriminskning som metod tar sig drastiska uttryck i västvärlden idag.

Magsäcksoperationer mot fetma blir allt vanligare.

Socialstyrelsen expertgrupp bedömer att 10 000 i Sverige skulle behöva opereras.

Många patienter går visserligen ner ordentligt i vikt, men långtidseffekterna och osäkerheten är fortfarande inte helt klarlagda (Colquitt et al.,2005).

Av hundra magsäckopererade får i genomsnitt tio svåra komplikationer (Rosenthal et al., 2006).

I vissa studier drabbas upp till hälften av patienterna av komplikationer eller ganska svåra besvär (Mittermair et al., 2009).

Biverkningar som illamående, svullnad, smärtor och så kallad dumpning är inte ovanliga. Dumpning innebär att man kräks och får diarré. Det är tarmens sätt att säga ifrån när den inte klarar att ersätta den reducerade eller bortkopplade magsäcken. Patienten kan bara äta ett par deciliter mat vid varje måltid och ätandet kan vara så obehagligt att det ger ätstörningar.

Den här typen av operation kräver noggrann uppföljning och ofta livslång behandling med t.ex. B-vitamininjektioner. Dessutom behöver patientgruppen psykologiskt stöd, men det fungerar inte alltid.

Effekterna på livskvaliteten är ganska begränsade (Mango & Frishman, 2006). Undantaget är de patienter som blir av med sin diabetes typ 2 (Pories, 2008).

Att magsäckskirurgi är den enda metod som ger varaktig viktnedgång hos personer med fetma betyder inte heller att alla blir hjälpa av den. I USA har man upptäckt att många opererade patienter dricker sig till lika mycket kalorier som när de kunde äta som vanligt.
Att smälta chokladkakan i mikron är bara ett av många knep!

Nu har aktörer inom sjukvården börjat propagera för att inte bara personer med fetma, utan även de som är överviktiga ska kunna bli aktuella för kirurgi (Centrum för Titthålskirurgi, 2009).

Faran är att patienter som inte borde opereras ser ingreppet som en snabb och enkel väg till ett lättare liv. Alla är inte medvetna om risker och nackdelar med en magsäcksoperation.

En annan hake är att den som tjänar på att göra ingreppet är samma person som ger patienten rådet att genomgå operation (Pannala et al., 2006). Det här är alltså en utveckling som kräver vaksamhet (Guth & Livingstone, 2008).
:
Om du söker för hjälp för övervikt måste du vara beredd på att fettfobin fortfarande präglar rådgivningen inom sjukvården.

Om du funderar på magsäcksoperation – se till att ta reda på så mycket som möjligt om hur det kan komma att påverka ditt liv. Och framför allt:

Ge modellen med blodsockerkontroll och samtidiga livsstilsförändringar en rejäl chans – innan du lägger dig på operationsbordet.

Martin Ingvar. Professor i integrativ medicin
vid institutionen för klinisk neurovetenskap

.
Kostdoktorn Andreas Eenfeldt skriver;

Gastric Bypass är stora operationer. Allvarliga komplikationer såsom kraftiga infektioner, stora blödningar, läckage av mat ut i bukhålan med mera är långt ifrån ovanliga – runt 10% sammanlagt kanske, hos en erfaren kirurg.Jag har träffat på ett flertal riktiga skräckhistorier när det gäller sådant.

Dödsfall i samband med operationen inträffar också, i runda tal 1/400 avlider med erfaren kirurg. Riskerna vid ingrepp är alltid betydligt större om kirurgen är mindre erfaren eller inte lika skicklig.

Det är även en tveksam fördel att många efter en viktoperation går ner större delen av viktminskningen under första månaderna/halvåret, innan de ofta stannar eller går upp i vikt igen. Denna mycket hastiga viktnedgång kan hos kraftigt överviktiga leda till stora problem med överflödig hängande hud. Det är möjligt att svält och näringsbrist efter en viktoperation ytterligare försvårar för huden att anpassa sig under viktnedgången.

Att istället gå ner med måttlig hastighet, runt 0,5 kg per vecka med en långsiktig kostförändring, ger bättre förutsättningar för att huden skall följa med och hinna dra ihop sig med tiden.

Personligen vill jag varmt rekommendera alla att ge lågkolhydratkost ett allvarligt försök innan man ger sig på en viktoperation.

Fler inlägg om viktoperationer på Sveriges största hälsoblogg med mer än 20.000 besökare per dag:

 • Gastric bypass. Livsfarligt? Läs mer…
 • Svår näringsbrist efter fetmakirurgi. Läs mer…
 • Läs innan viktoperationen. Läs mer…
 • Örebro fetast – operationer lösningen? Läs mer…
 • Förlamad efter viktoperation. Läs mer…
 • Rössner glömmer kosten fullständigt. Läs mer…
 • Magoperationens baksida. Läs mer…
 • ”Fetmaoperationer väntas öka kraftigt”. Läs mer…
 • Viktoperationer i Dalarna 10 gånger fler. Läs mer…
 • Hönan eller ägget? Läs mer…
 • Gastric Bypass: en ny skräckhistoria. Läs mer…
 • Gastric Bypass: ännu en skräckhistoria. Läs mer…
 • Dog efter gastric bypass. Läs mer…
 • Lågkolhydratkost OCH Gastric bypass. Läs mer…

Avslutningsvis

Sammanfattningsvis är mage och tarmar ett mycket sofistikerat system för att däggdjuret människan skall kunna leva ett friskt, produktivt och långt liv.

Detta otroligt komplexa och balanserade system tror okunniga professorer och kirurger att man ostraffat kan skära sönder och koppla bort. Dessa företrädare för Gastric Bypassoperationer verkar sakna helhetsperspektiv, de verkar se världen som genom en ”tomrulle”. Numera ser de det som de vill se, som stärker deras samhällsposition och som säkrar lönechecken. Deras profession är att operera.

Eftersom Gastric Bypass ger ett dåligt resultat på tio års sikt (de flesta blir ju feta igen), så har kirurgerna hittat på en ny metod som kallas ”Duodenal Switch” där merparten av tunntarmen skärs bort (jo, det är sant, se viktfolder nedan). Då går patienterna garanterat ej upp i vikt igen, de kan knappt äta och näringsupptaget är minimalt. Men metoden är mindre populär eftersom livskvalitén då fullständigt ramponeras (se info/reklam).

Galenskap har ingen gräns.

Alternativet till viktoperation
.

.
Att viktoperera blir ännu mer anmärkningsvärt när det sedan 19 januari 2008 finns en metod som Socialstyrelsen funnit uppfylla kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av övervikt och diabetes. SOM FUNGERAR – UTAN BIVERKNINGAR.

En metod som det finns stark vetenskaplig evidens för och som redan tillämpas av en halv miljon svenska medborgare (enligt demoskop, läs mer…), med mycket gott resultat.

Metoden kallas NJUTMETODEN! Livsstilen bekämpas frenetiskt av de som känner sig hotade, av de som borde begripit för länge sedan, av de som lever på okunskap och ohälsa. Läs folder här…

.
Läs även om viktoperationer (klicka på foldern nedan). Vi menar att ingen skulle välja viktoperation om de var medvetna om konsekvenserna. Och om ansvariga politiker hade varit medvetna om resultat (och kostnader) så hade de aldrig tillskjutit skattemedel.

Viktoperationer hade sannolikt helt förbjudits om kunskapsnivån varit högre.

Läs folder här…

”En berättigad fråga är hur en dyr,
livsfarlig metod som orsakar ohälsa och
som ger ett uruselt slutresultat kan tillåtas
och bekostas av skattemedel?”

Detta är en valfråga av dignitet söndagen den 14 september 2014!
.

Slutord

Livsmedelsverket skolar in våra barn på en extrem högkolhydratkost (50 – 60 E% kolhydrater) redan i förskolan. Diabetes har trefaldigats och fetman har fördubblats på bara 20 år, sedan nyckelhålsmärkning infördes 1989.

Läs om varför man blir överviktig av att äta enligt tallriksmodellen och varför man blir ännu tjockare genom fettsnål lågkalorikost (”äta mindre, springa mer”), läs här…

Folkhälsoinstitutet är en mycket dyr parkeringsplats för samhällsproblem, där den stora samhällskostnaden består i att problemen förblir olösta. Läs mer…

T.ex. rökning … Kan det vara så enkelt?

Socialstyrelsen kom 16 januari 2008 fram till att den kost som bäst förbygger och behandlar diabetes och övervikt är lågkolhydratkost, den enda kost som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt.

Det hindrar dock inte Socialstyrelsen att i sina kostråd till diabetiker i första hand rekommendera högkolhydratkost, som kräver maximal medicinering, som ger maximalt med biverkningar (!). Läs mer…

Sjukvården ger först kostråd i form av lättprodukter som gör att patienterna går upp i vikt och skär sedan sönder magen så att patienterna går ner i vikt. De använder en metod, Gastric Bypass, som inte uppfyller några krav alls, som ger patienterna livslånga besvär och inom tio år har de flesta blivit feta igen.

Hjärnforskaren, professor Martin Ingvar skriver i sin bok ”Hjärnkoll på vikten” (2010):

”Okunnigheten om hjärnans signalsystem verkar vara
total eftersom det genomgående är lättprodukter som
rekommenderas för viktnedgång”.

Politikerna bekostar detta vansinne med medborgarnas pengar, med skattemedel. De tror att detta är en medicinsk fråga som de inte begriper, men det är i allra högsta grad en politisk fråga som de är skyldiga att sätta sig in i. Idag duckar politikerna, läs mer…

Industrin berikar sig på denna fars. Livsmedelsindustrin kan sälja skräpmat dyrt, de kostrelaterade sjukdomarna kräver läkemedel och kirurgerna skär guld med skalpell.
.
Senaste nytt om denna miljardindustri som lever gott på ohälsa … Fetman göder branscher i USA

Samhället står för notan i form av ökade sjukvårdskostnader, fler arbetsoförmögna och en lägre produktivitet. En fet befolkning med ont i magen, diabetes, magsjukdomar, depressioner, hjärt/kärlsjukdomar och demens är helt enkelt mindre kreativ och mindre produktiv vilket gör att välståndet minskar, för alla.

Medborgarna får betala med höga skatter, långa vårdköer och en lägre livskvalité.

Alla är förlorare, utom kost- och läkemedelsindustrin som kortsiktigt gör vinster.

Slutet på denna fars närmar sig med stormsteg, när pengarna inte räcker längre (Grekland är redan där). När det inte längre finns tillräckligt med medel till skola, vård, omsorg och pensioner, när det inte finns tillräckligt med medel för att driva runt den offentliga sektorn och när det inte finns tillräckligt med jobb för alla.
.
Läs mer … Ekonomisk kris för landets sjukvård

Smartare är att agera medan det finns handlingsutrymme, då kan faktiskt denna negativa utveckling vändas till det bättre, som skulle gynna alla. Det jobbar vi på.

Tekniskt är det relativt ”enkelt” att vända denna utveckling, kunskaper och erfarenheter har vi redan i överflöd. Vi har också vetenskapen och beprövad erfarenhet på vår sida.

Mot oss har mäktiga kommersiella intressen som lyckats bygga ett imponerande försvarsverk mot förändringar som kan tänkas rubba ”business as usual”.

Detta är i allra högsta grad en politisk fråga (de fördelar medel, pengarna). Våra förtroendevalda måste se till att skattemedel gynnar medborgarna och samhället.

Team KOSTDEMOKRATI

PS. En berättigad fråga är om det finns det några patienter som är nöjda efter viktoperation?

Svaret är att visst finns det de som är relativt nöjda. En kvinna som framträdde i en TV-debatt berättade att hon själv hade bekostat sin Gastric Bypassoperation och hon sade att hon var nöjd med resultatet, även om hon mådde illa varje gång hon åt.

Det finns säkert också de som klarar operationen bra, som kan äta och som inte går upp i vikt igen. Men de är sannolikt i minoritet och då måste ingreppet starkt ifrågasättas, speciellt när det inte kan göras ogjort. Speciellt också när det finns ett enkelt och billigt alternativ som fungerar utan biverkningar, som är godkänt av Socialstyrelsen för behandling av övervikt (och diabetes), som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta alternativ är lågkolhydratkost, LCHF, njutmetoden.

De som redan gjort en viktoperation kan, genom att hålla sig till en strikt diet och i kombination med läkemedel / kosttillskott,  i många fall leva ett relativt gott liv, jämfört med tidigare som inte heller var problemfritt.

Vad som händer på lite längre sikt är det ingen som vet säkert och sannolikt är det individuellt hur kroppen kan hantera den mineral- och vitaminbrist som uppstår.

Sanningen är att många viktopererade mår bäst när de äter en strikt LCHF-kost, den kost som hade gjort att de hade tappat vikt utan operation, om de hade fått rådet att prova LCHF först. LCHF är en energität mat som innehåller allt vi behöver.

Med professionell hjälp lyckas de flesta att gå ner i vikt med LCHF och att sedan hålla den. Det som förvånar många är att suget försvinner, att de kan gå ner i vikt utan hunger och att hälsan och prestationsförmågan förbättras så radikalt och så snabbt.

Haken är att då behövs ingen operation och då minskar konsumtionen av skräpmat och av läkemedel. En utveckling som kost- och läkemedelsindustrin inte är betjänta av. Därför får du inte i första hand råd och stöd från sjukvården när det gäller LCHF, det måste du själv finna ut.