Okunnigt om kött och miljö i Västerbottenskuriren och Göteborgs-Posten

.
”Miljöhästen” – en seglivad myt

Västerbottenskurirens (VK) ledare  den 26 januari 2012 försöker som så många andra rida på ”miljöhästen” med grumliga tankar kring vår mat. Men han verkar ha missförstått ett och annat:

”Utöver hälsoaspekten är västvärldens glupska köttätande en tickande klimatbomb.

Medborgare Svensson äter 85 kilo kött om året. Tallriken motsvarar 1,6 kilo i veckan och gör oss till ett folk som frossar i nöt, lamm, gris och kyckling.

Vår överkonsumtion av kött är kontroversiell.

Forskningen är överens om att svenskarna äter mer kött än vad kroppen egentligen behöver. Samtidigt träter forskarna om vilka skador vårt köttätande leder till.

Världscancerfonden menar att människan bör begränsa sitt köttintag till max 500 gram i veckan. Och rekommenderar fler att äta mer fågel och fisk eftersom rött kött ökar risken för kolorektalcancer…”

Läs mer>

– ◊ –

Göteborgs-Posten deltar också i kampanjen

Artikel i GP: Äter mindre kött för klimatet … ”Mindre kött i bamba”

”Mindre kött i bamba är inte populärt bland alla elever på Önnerödsskolan. Men det är hela VG-regionens väg för att minska skolmatens klimatpåverkan.

En första delrapport från Institutet för livsmedel och bioteknik visar att skolmatens klimatpåverkan kan minskas kraftigt om det serveras mindre kött.

– Hälsa, miljö och ekonomi vinner på det här. Det är billigare att servera mer grönt och det ger mer näring åt barnen.”

[Snabbkommentar; Att hälsan vinner på det är en myt och grönt är en mycket dyr energiform som ger lite näring, jämfört med kött. Även miljön far illa av denna politik, där nuvarande jordförstöring ett allvarligt hot mot världens livsmedelsförsörjning].

  – ◊ –

Kommentarer

Kraftfoderuppfödda djur

Att det faktum att  industrialiserade djurfabrikerna får generösa subventioner är naturligtvis galet. Överhuvud taget subventioneras det storskaliga jordbruket generöst, inte bara djurfabrikerna utan också odlingen av ettåriga grödor, som till exempel spannmål.


Det storskaliga produktionssättet ger stora utsläpp av inte bara koldioxid, utan också av växtgifter, tungmetaller, gödningsämnen m.m.

Nu föreslås som lösning i VK:s ledare att vi ska minska köttätandet för att minska utsläppen av koldioxid. Men skribenten har inte förstått vad som är källan till utsläppen.

Utsläppen kommer sig av att man ger djuren fel föda. Man föder upp dem på ettåriga grödor som  kraftfoder och soja, vilka produceras med hjälp av konstgödsel.

Gräsbetande djur

Gräsbetande djur är kolsänkor dvs. de binder kol från gräset i sin kropp och minskar kolutsläppen. Det ger därför mindre utsläpp av koldioxid och metan än om gräset lämnades att ruttna på marken. När man äter kött från dessa gräsbetande djur, blir man själv en kolsänka därför att kol binds i den egna kroppen. Detta kol frigörs först när man dör och bryts ned. Djuren och människan ingår på detta sätt i det naturliga kolkretsloppet.

Om man däremot föder upp djuren på kraftfoder tillkommer något extra. Kraftfoder produceras med hjälp av konstgödsel och framställningen av konstgödsel kräver naturgas, som ju innehåller fossilt kol. Detta fossila kol tillförs alltså kretsloppet och kolutsläppen ökar därigenom, trots att kon ju fortfarande är en kolsänka.

I konstgödseln ingår dessutom fosfor, vilket liksom naturgas är en ändlig resurs. En minskning av djurhållningen minskar naturgödseln och ökar beroendet av konstgödseln. Om man slår in på denna väg väntar i slutänden stora hungerkatastrofer och hungerkravaller, när naturgasen och fosforn sinar.

Ettåriga grödor förstör matjordslagret

De ettåriga grödorna förstör matjordslagret, medan fleråriga gräs bygger upp det. På Nordamerikas prärier betade en gång 60 miljoner bufflar och matjorden var 3-4 meter djup. Idag har detta ersatts av ettåriga grödor och 40 miljoner sjuka kraftfodergödda djur och matjorden är enstaka decimeter djup. Den soja som djuren föds upp med är numera ofta GMO-soja, dvs. genetiskt manipulerad soja. Genetisk manipulering är ett av de riktigt stora hoten mot mänskligheten.
Djurfabriker är en styggelse och måste bort. I världen och inte minst i Sverige finns stort utrymme för betesdrift. En sjättedel av jordens torra yta kan användas för odling medan så mycket som närmare hälften av jordytan kan användas till betesdrift.

Ett hållbart jordbruk kräver ökad djurhållning

Ett långsiktigt hållbart jordbruk kräver en kraftig ökning av djurhållningen, så att vi kan få tillgång till naturgödsel och frigöra oss från konstgödselberoendet. Då behöver vi inte heller via långväga transporter importera genmanipulerad soja att föda upp djur på, vilka under sitt korta liv pumpas fulla med antibiotika, för att klara den onaturliga maten. Kött är människans naturliga föda. Vi behöver inte äta det i övermått, utan vi får nyttiga proteiner och fetter också från mjölkprodukter, ägg och fisk och grönsaker sätter färg på den smakliga, näringsrika och hälsosamma födan. Den kallas LCHF, Low Carb High Fat, litet kolhydrater och mycket fett. Kärt barn har många namn, vi kallar den också gärna Njutmetoden, eftersom maten är så njutbar.. Omkring 25% av befolkningen praktiserar den redan med stora hälsofördelar som resultat.

 ◊

Njutmetoden

Riktig mat har blivit ett spöke för kolhydratindustrin och producenter av fuskfett (margarin) som nu säljs till reapris, medan smörhyllorna ibland gapar tomma. LCHF har också blivit ett spöke för läkemedelsindustrin, därför att en frisk befolkning gör att läkemedelsförsäljningen på sikt kommer att kraftigt minska.

Läs mer om njutmetoden här… – En hälsosam och hållbar livsstil med riktig mat som ger mättnad, viktkontroll och prestationsförmåga.

Ohälsans vaktposter

Kolhydratindustrin och läkemedelsindustrin behöver okunniga och beredvilliga vaktposter, som till exempel VK:s ledarskribent.

Att som denne hänvisa till fuskforskning för att torgföra idén om att vår naturliga föda skulle vara orsaken till våra folksjukdomar är verkligen att ställa saker och ting på huvudet. VK:s ledarskribent  verkar vara inspirerad av grumliga vegantankar.

Vi uppmanar ledarskribenten att läsa på, göra om och göra rätt!

Team KOSTDEMOKRATI

– ◊ –

PS. Sanna miljövänner rekommenderas att läsa:

 • ”Vegomyten : maten, rättvisan och en hållbar framtid” av Lierre Keith. Läs mer…
 • ”Döden i grytan : om vår rädsla för riktig mat” av Henrik Ennart & Mats-Eric Nilsson. Läs om veritabla ”virusfabriker” där naturligt gödsel blivit ett avfallsproblem. Läs mer…

Varning för insikter som är mycket skrämmande. Vi menar dock att det finns hopp om våra politiker kommer till insikt om vad som just nu händer. Vilseledande artiklar enligt ovan hjälper inte till, de gynnar bara industriella intressen, som hotar hela mänskligheten.

 Läs även … Minska metanutsläppen – ät mer lokalt kött … klicka här…

3 svar på ”Okunnigt om kött och miljö i Västerbottenskuriren och Göteborgs-Posten”

 1. Alla bör läsa den nya boken ”Forsknings-fusket” av docent Ralf Sundberg.

  Han visar hur ekonomiska och politiska särintressen styrt forskningen och vad som är ”sanning” under lång tid, och skapat den enorma miljöskada och sjukdom som finns idag.

  Människorna är utsatt för det allra största bedrägeriet i världshistorien. Det har kostat miljontals människor livet och gett megamiljarder dollar i vinst till företagen som ligger bakom.

  Läs och begrunda!

 2. Dags att omvärdera plogen.

  Instämmer Rolf! Men läs även Veganmyten av Lierre Keith.

  Vegomyten
  Bokbeskrivning här…

  Odlingen av ettåriga monokulturer är kanske det mest destruktiva människan åstadkommit på vår planet.

  Äter du en biff från en ko som betat gräset som skapats av ljusenergi vatten och koldioxid så deltar du i ett naturligt kretslopp. Både Du och kon äter er artegna föda.

  Och gräsätarna behöver sin dagliga cellulosa. Utan gräsätarna växer perenna växter sig för stora och skymmer marken så att inget nytt kan börja växa. Gräset behöver kons gödsel med dess kväve, mineraler och bakterier. Och vi behöver gräsätarna kött. Ända från tänderna till ändtarmen har vi utvecklats för att äta kött.

  Om någon ska leva så måste oundvikligen någon annan dö. Men gör man det i ett naturligt kretslopp så gör man det återskapande.

  Tron på att äta vegetariskt av moraliska, politiska eller av inbillat näringsmässiga skäl är det som verkligen tär på jordens resurser.

  Det innebär inte att man helt måste avstå från fruktochgrönt. Men det är inte den hälsans beskyddare som Livsmedelsverket försöker inbilla oss.

  Spannmål tycks däremot våra gener inte vilja känna igen som kroppsegen föda och inte heller kött från djur som fodrats med spannmål. Det detta som genererar våra så kallade civilisationssjukdomar.

  Vi hade inte funnits kvar som art om vi inte ätit rött kött och fett från gräsätande djur.

Kommentera