Sjukhusmaten bör lagas lokalt

.
Regionservice utreder för närvarande framtidens sjukhusmat.

Förhoppningsvis är dock idén om stordrift inte längre aktuell.

GP Ledaren 2012-01-25. Ett utdrag:

”Ett lysande och ofta framlyft exempel hur lyckat det är att i stället satsa på kvalitet är danska Hvidovre Hospital. Där gick man i mitten av 2000-talet från stordrift till kök av restaurangmodell. All mat lagas från grunden och det finns mycket att välja på. Eftersom patienterna själva beställer vad de vill ha har resultatet blivit att kostnaderna sjunkit markant, liksom svinnet.

Nu går Stockholms läns landsting i samma riktning. Landstingets nyligen presenterade måltidsutredning slår fast att patienterna bör kunna välja rätter och bestämma när de vill äta. Dessutom bör ett eget tillagningskök alltid utredas som ett alternativ när vårdlokaler byggs eller byggs om.

Det skulle vara mycket synd om Västra Götaland väljer en annorlunda väg. Det vore i så fall att låta snålheten bedra visheten och sätta kortsiktig vinst före medborgarnas tillfrisknande.”

– ◊ –

Kommentar:

Redan de gamla grekerna visste att maten är den bästa medicinen. För full effekt behöver maten kunna anpassas till respektive patients behov och exemplet ovan visar att det också kan bli billigare om det utförs på ett professionellt sätt.

”Låt maten bli Din medicin

och

Medicinen Din mat”

 Hippokrates 460 – 377 f.kr.

VG-region  skulle spara enorma pengar på att patienter får mat som underlättar tillfrisknande. Ett annan beslut än lokalt producerad mat är inget annat än ett ekonomiskt vanvett och en politisk skandal. Den danska modellen enligt ovan ger både minimala kostnader och maximalt resultat, varför den är ett självklart val.

Team KOSTDEMOKRATI

 

Kommentera