Dags för en nationell diabetesstrategi

.

De flesta som får diabetes typ 2 har övervikt eller fetma när de får sjukdomen – men trots att de nu står under vård och behandling så går 25 procent upp ännu mer i vikt efter att de fått sin diagnos.

De flesta som får diabetes typ 2 har övervikt eller fetma när de får sjukdomen – men trots att de nu står under vård och behandling så går 25 procent upp ännu mer i vikt efter att de fått sin diagnos.

Var femte person som får dia­gnos diabetes typ 2 (”åldersdiabetes”) är inte äldre än 30–49 år.

Det är det dystra resultatet i den patientundersökning som Sifo för andra gången utfört för Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvårds, SFSD:s, räkning.

Sedan förra undersökningen från 2008 är det nu ännu fler som går upp i vikt efter att de fått sin diagnos.

Trenden går alltså tyvärr åt helt fel håll.

Läs mer…

– ◊ –

Dagens Medicin – kommentarer:

Det finns redan strategier …

 1. Metformin insättes direkt vid diagnos . Hur väl fungerar det? Dåligt.
 2. Uppspårning (screening) av personer med nedsatt glukostolerans för råd om vikt, motion och Metforminprofylax. Hur fungerar det? Inte alls!
 3. Bra skolmat. Hur fungerar det? Inte alls!
 4. Nya kostråd implicerar reducerat kolhydratintag ut¨¨over . Hur har det fungerat tidigare? Inte alls, tvärtom!
 5. Vetenskapligt underlag http://sbu.se/sv/ för 1,2,3 finns. Vad föreslår Ni?

Allmänläkare

1 2 3 4 5

Allmänläkare,

dina första tre observationer är korrekta. Då måste det vara fel på råden, inte på personerna.

SBU kom fram till att ”vetenskapen bakom kostråden är synnerligen bräcklig”. Så din punkt 5. är fel. Detta trots maximal ”justering” av in- och exklusionskriterierna.

Varför begränsade man sig till litteratur från och med 1980? För att säkra att all gammal fin och hederlig forskning före 1970 exkluderades som Carl v Linnés Lappländska resa 1732, William Bantings Letter on Corplence 1865, den gamla grisbonden som visste hur man fick grisen fet till jul genom att ge grisen gröpe och kokt potatis.

Den moderna grisbonden vet hur man får en mager gris, ge grisen sojaprotein och majsolja. Grisen slaktas idag ganska ung varför den inte hinner utveckla alla näringsbristsjukdomarna före slakten.

Björn Hammarskjöld

12345

Varför inte ta kontakt med bland andra Andreas Eenfeldt eller Annick Dahlqvist. De har ju med lågkolhydratkost lyckats få överviktiga diabetespatienter att gå ned i vikt och även slutat eller minskat på diabetesmediciner.

Jag ser hur vi stoppar i patienterna pasta, vetebröd och mackor, söta drycker, frukter, stärkelserika soppor, dessutom har vi anhöriga som kommer med kakor och godis – sånt som bryts ned och höjer blodsockret.

Det kanske är tid att se tillbaka på vilka råd son gavs till ”sockersjuka” innan kostråden började att fokusera på fettsnålt och kolhydratrika måltider. Det verkar ju fungera för många så varför inte ta detta på allvar?

SSK som omvärldsbevakar

12345

Det är besynnerligt. Alla dessa professorer som råder en patient med diabetes att äta mera kolhydrater så att de tvingas skriva ut mera mediciner för att patienten ska överleva.

 • Vet de inte att protein och fett, helt animaliskt protein och fett, är livsnödvändigt?
 • Vet de inte att kolhydrater saknar egenskapen livsnödvändigt?
 • Vet de inte att kolhydrater är giftiga i högre koncentrationer än 7 mmol/L?
 • Vet de inte att kolhydrater är dödliga i högre koncentration än 30-50 mmol/L?
 • Vet de inte att 1 mmol/L motsvarar 1 (ett) gram glukos i blodvolymen hos en 70 kg människa?
 • Vet de inte att Livsmedelsverket vill att en man ska äta 480 g glukos?

Allt detta står i de gamla läroböckerna. Där stod också att diabetes behandlas med en absolut kolhydratreduktion.

Varför ska alla överviktiga opereras med gastric bypass, en irreversibel operation som binder patienten till sjukvården resten av livet när det finns kostbehandling som kan få dem att återfå sin normalvikt?

Gastric bypass får patienterna att gå ned i vikt på grund av påtvingat minskat matintag (=tvångssvält).

Svält med Livsmedelsverkskost innebär en lågkolhydratkost under ständig hunger. Minska kolhydraterna till under 25 gram per dag och ät det som är nyttigt (protein och fett) i lagom mängd (2 000-3 500 kcal per dag), man blir mätt och går ned i vikt och slipper sin diabetes typ 2 och många gånger alla mediciner.

Varför ska det vara så svårt att tillämpa kunskaperna i fysiologi, biokemi, hormonlära? Eller saknas dessa kunskaper?

Björn Hammarskjöld

1 2 3 4 5

Den viktigaste orsaken till Diabetes typ 2 epedimin är de felaktiga kostråden. varför inte följa Björn Hammarskjöld m fleras råd, och rekommendera en kost som inte leder till fetma och typ 2 diabetes?

Erik

1 3 4 5 5

Jag tror också att kolhydrater är fel kost för en diabetiker men jag kan inte bevisa det. Däremot finns bevis för att Metformin skall insättas tidigt/direkt vid diagnos.

1. SBU om Diabetes:
a) http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Post.aspx?epslanguage=SV
b) http://goo.gl/75K5c

Tidig intensivbehandling vid DII = Metformin. Vid nyupptäckt typ 2-diabetes leder intensiv glukossänkande behandling till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och för allvarliga skador på ögats näthinna. Behandlingen är förhållandevis enkel och risken för biverkningar liten. Framgångsrik intensivbehandling vid nyupptäckt typ 2-diabetes skulle på sikt minska sådana komplikationer. Behandlingen är kostnadseffektiv.

3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer = 2b

4. Metformin förebygger cancer – bra da cancerrisken är ökad vid diabetes.. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20656475

Evidens finns alltsa för 1+2+3
Kosten är viktig. Hur lite kolhydrater som är OK måste fastställas.

Allmänläkare

1 3 4 5 5

Allmänläkare,

att kolhydrater göder cancer är känt i västerlandet sedan mitten av förrförra seklet. Även Nobelpristagaren Otto Warburg påpekade detta omkring 1930.

Idag får cancerpatienter extra kolhydratrik kost, om de finge en kolhydratfattig kost kunde ju de stackars cancercellerna svälta ihjäl och då behövs inga onkologer heller. Orsak? Cancerceller har oftast defekta mitokondrier och då kan de inte använda AcCoA som bränsle utan bara ineffektiv förbränning av glukos till mjölksyra som surgör cancercellens nära omgivning så att leukocyterna fungerar sämre. Var finns kunskapen?

Björn Hammarskjöld

1 3 4 5 5

Allmänläkare,

SBU:

”I denna rapport granskas det vetenskapliga underlaget för intensiv behandling i syfte att sänka blodglukos ned mot nära normala nivåer hos patienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Vid diabetes finns ett samband mellan genomsnittlig blodglukosnivå mätt som HbA1c och risken för diabeteskomplikationer. Det är därför naturligt att vid behandling av diabetes eftersträva en sänkning av HbA1c ner till, eller nära normala nivåer. Vid typ 1-diabetes kallar vi detta för intensiv insulinbehandling. Vid typ 2-diabetes används flera olika typer av läkemedel varför vi här talar om intensiv glukossänkande behandling.”

Inte ett ljud om kosten, bara prat, för att inte säga ylande, om läkemedel.

Du skriver:” Hur lite kolhydrater som är OK maste fastställas” Det är fastställt sedan flera tusen år, redan av de gamla egyptierna, Hippokrates och även så sent som för 90 år sedan, professor Petrén i Lund och Julius Lagerholm, sjukhusläkare vid Flottans sjukhus i Karlskrona. De har samtliga vetat hur man behandlar en patient med diabetes. Det stavas k o l h y d r a t r e s t r i k t i o n, helst ner till noll.

Vi vet det nu också, men läkemedelsexperterna tittar åt ett annat håll för att inte se det uppenbara. Och alla, utom ett litet fåtal, andra är så tysta så tysta trots att de ser det uppenbara, men verkar sakna mod. Annika Dahlqvist och fler har mod, trots att det kostar.

Björn Hammarskjöld
.
1 2 3 4 5