Stoppa fetmaoperationerna!

22:06, 9 september 2012 in Okategoriserad by Christer Enkvist

.

.

Stoppa fetmaoperationerna – insulinet kan sänkas genom mindre kolhydrater

Ibland hinner verkligheten ifatt vetenskapen. Nu får vi veta att vetenskapsmännen kommit fram till den gamla välkända sanningen att insulinet i blodet har stor betydelse för fetman. När det gäller att bedöma vilken nytta en fetmaoperation kan tänkas få för en överviktig medborgare är insulinnivåerna i blodet kanske t.o.m. viktigare än BMI-värdet.

Därför borde man omedelbart sluta med de stympande stora operationerna med alla livslånga biverkningar och istället tvinga patienterna att först äta mindre mängd kolhydrater i form av socker, bröd, pasta, ris och potatis under åtminstone ett halvår. Denna kost minskar insulinet i blodet dramatiskt och därmed vikten – utan operation och utan biverkningar.

.
Christer Enkvist
F.d. klinikchef,
Landstingsöverläkare och
medicinsk rådgivare inom VG-region.