Tatueringar och fetmaoperationer skapar gigantiska vårdbehov

↓ ↓ ↓

 

Tänk!

Tänk när alla tatuerade blir äldre och vill ta bort sina tatueringar.

Tänk när alla som opererats för fetma med stympning av magen och tarmsystemet inte längre står ut med sina svåra biverkningar och vill opereras igen för att få bort dem.

Tänk vilka gigantiska vårdbehov som uppstår.

Hela den traditionella cirkusen med politiker, byråkrater, patienter och medier drar igång. Först kommer både plastik- och magkirurger att lägga ner mycket forskning och finurlighet på att utveckla nya metoder. Trots att plastikkirurgerna ibland är ofattbart skickliga, så finns idag ingen metod, så vitt jag vet, som kan avlägsna helkroppstatueringar. Det blir inga små operationer.

Inte heller är det gjort i en handvändning att rätta till vad fetmaoperationerna ställt till.

Sedan kommer opinionen med hjälp av medierna att börja trycka på för att alla naturligtvis skall kunna få dessa ingrepp utförda gratis. Politikerna ”inser” hur angeläget det är inte minst efter att de olika specialisterna nu räknat ut att samhället tjänar stora pengar på att operationerna utförs.

Sedan ett uppdrag till landstings- och regiondirektörerna, som delegerar till byråkraterna, som bildar grupper av olika slag. Styrgrupper, projektgrupper och genomförandegrupper.

Debatt i utskott, riksdag och regering om vem som skall betala men efter att man visat att alla ”har rätt till” detta prognostiseras ”behovet” till tusentals operationer årligen.

Miljarderna rullar – allt för två självförvållade tillstånd – tatuering och fetmaoperation och allt som vanligt taget från dem som verkligen behöver resurserna – de sjuka.

.
Christer Enkvist,
tidigare landstingsöverläkare och medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen

.

Fakta och erfarenheter

Gastric Bypassoperation innebär att mage och tarmar (friska organ) skärs sönder. Med klinisk precision och med hjälp av titthålskirurgi orsakar kirurgen medvetet stora inre skador som ger viktnedgång (åtminstone i början), kronisk närings-, vitamin- och mineralbrist plus andra allvarliga biverkningar livet ut. Detta sker i bästa fall, i sämsta fall dör patienten eller måste opereras om (gäller cirka 10 – 20%).

Ansvariga förtroendevalda sjukvårdspolitiker finansierar med skattepengar detta högst diskutabla ingrepp som vilar på en bräckligt vetenskaplig grund och som genererar ett vårdbehov motsvarande 300.000 kronor per patient (som aldrig blir riktigt frisk).

Läs mer:

Slutsatsen blir att Gastric Bypassoperationer genererar gigantiska vårdbehov inom hela vårdsektorn och belastar samhället i övrigt i form av reducerad arbetsförmåga och förtidspensionering för alltför många. Allra värst är dock alla mänskliga tragedier.

Med tanke på att merparten skulle kunnat bli helt friska och normalviktiga om de fått information och stöd med en kostomläggning till LCHF, måste GBP betraktas som en av vår tids största medicinska och politiska vårdskandaler. En ”ego business” bubbla som är på väg att brista, finansierat av förtroendevalda politiker, med skattemedel.

Sedan 16 januari 2008 är det ett brott mot patientsäkerhetslagen om inte vårdens företrädare informerats om och erbjudit lågkolhydratkost (LCHF), som ett behandlingsalternativ, före viktoperation.

Alla patienter borde inför en viktoperation skriva under en försäkran, där de intygar att de blivit erbjuden LCHF (lågkolhydratkost) som alternativ behandling, men avböjt.

De intygar vidare att de fått full information om risker och konsekvenser av en viktoperation och att de avsäger sig all form av framtida skadeståndsanspråk på grund av konsekvenser av operationen.

Slutsatsen blir att operationer utan denna friskrivning sker under skadeståndsansvar!

2 svar på ”Tatueringar och fetmaoperationer skapar gigantiska vårdbehov”

 1. Jag håller helt med att någon måste ställas till svars.

  Jag hoppas bara att du menar att det är sjukvården som ska ställas till svars eftersom som jag har lärt mig nyligen att vi inte kan ställa dem överviktiga till svars.
  Jag hoppas att du menar att det är sjukvården som måste kunna vissa att LCHF metoden föreslågs.

  Som jag har förstådd är beroendet av socker osv jämförbar med annan misbruk som alkohol och droger. Vi ställer inga krav på dem andra missbrukare heller.

  De som låter sig övertala av läkaren till en operation kan man inta skylla på. En vårdsökare måste ha ett förtroende gentemot vårdaren som ha gjort en edsavläggning (do no harm).

  Jag vet inte hur det funkar i Sverige. I Nederländerna är det i alla fall så att läkaren har inga resultatsförpliktning (dvs att man förväntas ge 100% garanti att man blir av med problemet) utan de har en ansträngningsförpliktning (är det ens en svensk ord?) Sist nämda gör att man inte kan stämma läkarna som inte har givit det önskade resultat.

  I min ideala värld ser jag vården som en centrum där vårdsökanden få OBEROENDE information om alla sorts lösningar där patienten måste få kunna bestämma själv vilken lösning (medicin, operation, behandling) patienten vill att ska tillämpas.

  1. Hej ”hajeem”,

   Vi har alla ett eget ansvar för vad vi äter och för vår hälsa.

   Myndigheterna har också ett ansvar och det är att vara opartiska och tala sanning. Vårdens ansvar är att vara uppdaterad och att erbjuda patienter de alternativ som uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

   Både myndigheter och vården uppfyller dock inte sina åtaganden fullt ut. Alltför ofta baseras rekommendationer och behandlingsmetoder på forskningsfusk (läs boken ”Forskningsfusket”), det tar i genomsnitt 12 år innan vården implementerat nya metoder (vilket är helt oacceptabelt) och patienter erbjuds ofta inte heller de behandlingsalternativ som de enligt lagen är skyldiga att erbjuda. Läs mer…

   Eget ansvar då?
   De flesta som lider av fetma får oftast rådet att äta en fettsnål lågkalorikost och då har de allra flesta inte en chans att lyckas, de är slagna på förhand. Läs mer …

   Självklart kan inte dessa människor skuldbeläggas för att de blivit lurade av dem som de litar på; dietister, sköterskor, läkare och myndigheter. De som borde veta bättre.

   Vi kan inte heller skuldbelägga de som genomgått en GBP-operation. De har förlitat sig på vårdens företrädare som borde gett patienterna hela bilden och valmöjlighet.

   – – –

   Patientsäkerhetslag (2010:659) – 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
   Allmänna skyldigheter:
   7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

   – – –

   Sedan 16 januari 2008 står lågkolhydratkost (LCHF) i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och obesitas, och skall således erbjudas patienter innan t.ex. en viktoperation.

   Personligen tror jag ingen skulle välja GBP före LCHF om de varit informerade och om de fått välja. För att lyckas med en viktnedgång utan operation krävs kunskap, professionell support och motivation. Med rätt förutsättningar kan ALLA lyckas och här spelar eget ansvar stor roll. Det krävs dock ett mått av egen ansträngning för att lyckas.

   Läs mer … Oskuret är bäst!

   Observera att GBP inte är en genväg. Det är en tvingande omväg som kräver ännu mer av patienterna och ALLA viktopererade drabbas av allvarliga biverkningar (som de flesta inte blivit fullt informerade om).

   Läs mer … Viktoperationer – ett onödigt lidande

   Med fel förutsättningar är patienten slagen på förhand och skall således ej känna någon som helst skuld. Istället skall de som inte gjorde sitt jobb skuldbeläggas. Det är ju dras jobb att veta bättre, att informera om alternativa behandlingar och därmed följa patientsäkerhetslagen.

   Tills vården gör sitt jobb och följer lagen, får vi själva läsa på och själva fatta egna beslut. Det är viktigt att inse att vi själva ansvarar för vår, våra barns och våra äldres hälsa.

   – – –

   Uffe Ravnskov, med. dr., docent uttrycker det på följande sätt:

   ”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

Kommentera