Tatueringar och fetmaoperationer skapar gigantiska vårdbehov

00:28, 21 juli 2012 in Okategoriserad by Christer Enkvist

↓ ↓ ↓

 

Tänk!

Tänk när alla tatuerade blir äldre och vill ta bort sina tatueringar.

Tänk när alla som opererats för fetma med stympning av magen och tarmsystemet inte längre står ut med sina svåra biverkningar och vill opereras igen för att få bort dem.

Tänk vilka gigantiska vårdbehov som uppstår.

Hela den traditionella cirkusen med politiker, byråkrater, patienter och medier drar igång. Först kommer både plastik- och magkirurger att lägga ner mycket forskning och finurlighet på att utveckla nya metoder. Trots att plastikkirurgerna ibland är ofattbart skickliga, så finns idag ingen metod, så vitt jag vet, som kan avlägsna helkroppstatueringar. Det blir inga små operationer.

Inte heller är det gjort i en handvändning att rätta till vad fetmaoperationerna ställt till.

Sedan kommer opinionen med hjälp av medierna att börja trycka på för att alla naturligtvis skall kunna få dessa ingrepp utförda gratis. Politikerna ”inser” hur angeläget det är inte minst efter att de olika specialisterna nu räknat ut att samhället tjänar stora pengar på att operationerna utförs.

Sedan ett uppdrag till landstings- och regiondirektörerna, som delegerar till byråkraterna, som bildar grupper av olika slag. Styrgrupper, projektgrupper och genomförandegrupper.

Debatt i utskott, riksdag och regering om vem som skall betala men efter att man visat att alla ”har rätt till” detta prognostiseras ”behovet” till tusentals operationer årligen.

Miljarderna rullar – allt för två självförvållade tillstånd – tatuering och fetmaoperation och allt som vanligt taget från dem som verkligen behöver resurserna – de sjuka.

.
Christer Enkvist,
tidigare landstingsöverläkare och medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen

.

Fakta och erfarenheter

Gastric Bypassoperation innebär att mage och tarmar (friska organ) skärs sönder. Med klinisk precision och med hjälp av titthålskirurgi orsakar kirurgen medvetet stora inre skador som ger viktnedgång (åtminstone i början), kronisk närings-, vitamin- och mineralbrist plus andra allvarliga biverkningar livet ut. Detta sker i bästa fall, i sämsta fall dör patienten eller måste opereras om (gäller cirka 10 – 20%).

Ansvariga förtroendevalda sjukvårdspolitiker finansierar med skattepengar detta högst diskutabla ingrepp som vilar på en bräckligt vetenskaplig grund och som genererar ett vårdbehov motsvarande 300.000 kronor per patient (som aldrig blir riktigt frisk).

Läs mer:

Slutsatsen blir att Gastric Bypassoperationer genererar gigantiska vårdbehov inom hela vårdsektorn och belastar samhället i övrigt i form av reducerad arbetsförmåga och förtidspensionering för alltför många. Allra värst är dock alla mänskliga tragedier.

Med tanke på att merparten skulle kunnat bli helt friska och normalviktiga om de fått information och stöd med en kostomläggning till LCHF, måste GBP betraktas som en av vår tids största medicinska och politiska vårdskandaler. En ”ego business” bubbla som är på väg att brista, finansierat av förtroendevalda politiker, med skattemedel.

Sedan 16 januari 2008 är det ett brott mot patientsäkerhetslagen om inte vårdens företrädare informerats om och erbjudit lågkolhydratkost (LCHF), som ett behandlingsalternativ, före viktoperation.

Alla patienter borde inför en viktoperation skriva under en försäkran, där de intygar att de blivit erbjuden LCHF (lågkolhydratkost) som alternativ behandling, men avböjt.

De intygar vidare att de fått full information om risker och konsekvenser av en viktoperation och att de avsäger sig all form av framtida skadeståndsanspråk på grund av konsekvenser av operationen.

Slutsatsen blir att operationer utan denna friskrivning sker under skadeståndsansvar!