Svenskt jordbruk läggs ner!

.

smekmånaden-är-över-Eskel

.
ζ
.

Svenskt jordbruk lägger ner

Text: Cornuccopia? (2013-04-06)

I ett debattinlägg hos Schibsted/SvD kan vi läsa om hur nedläggningen av svenskt jordbruk fortsätter.

1-av-3-bönderSom exempel överväger var tredje mjölkbonde att lägga ner.

Det finns inga som helst möjligheter för svenska bönder att konkurrera i en global värld. Vi har världens hårdaste djurskyddslagar, världens mest nitiska byråkrater och kontrollanter, världens högsta skattetryck, inklusive ogynnsamma förhållanden för yrken med låga inkomster som bönder via mycket låga grundavdrag och EU:s (och kanske världens) högsta timkostnader.

Samtidigt får bönder i resten av EU förmånlig bondepension (se artikel nedan), som gör att de inte heller behöver sätta av pengar till pension utan kan ta ut den som lön idag istället.

skruvstäd1700 mjölkbönder väntas kasta in handduken, men jag misstänker att de inte kan få betalt för sina mjölkgårdar och därmed tvingas jobba vidare – många är antagligen inlåsta i belånade mångmiljoninvesteringar och kan inte komma ur det hela utan personlig konkurs.

Visserligen kan en del anläggningar tas över av de som är kvar och satsar, men ingen vill betala för en mjölkanläggning om man inte ska ha mjölkkor.

Priset på gårdar kommer krascha, och prisnedgången har redan börjat.

ζ

EskilErlandsson3Centerpartiet_logo… Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (C).

Vi (Eskil ”ätit för mycket av matlandet Sverige” Erlandsson) har bestämt oss för att svensk landsbygd ska dö och landskapet ska växa igen. Att vi inte längre har en jordbruksminister eller jordbruksdepartement, utan istället en landsbygdsminister och landsbygdsdepartement säger allt.

varg-flockEtt nedläggningsdepartement, som tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket m.fl. myndigheter gör allt i sin makt för att motarbeta svenskt jordbruk. Som sista spik i kistan skickar man vargen på de allt färre djurhållare som finns kvar.

På den positiva sidan kommer fastighetsmarknaden översvämmas av avstyckade gårdar, med små mängder mark endast lämpade för självhushåll kvar tillsammans med gårdscentrum, medan de resten av  arealerna går upp i storbruken. Blir många fina möjligheter för den som vill ha en liten hobbygård för eget bruk framöver. Så länge ni skippar betesdjur, för där har vargen alltid prioritet.

Likt totalförsvaret går det fort att lägga ner jordbruket, men tar decennier att bygga upp det igen om vi i framtiden ställs inför en försörjningsbrist.

Men maten kommer från ICA, så Kreditsvensson behöver inte bry sig i sina medelklassghetton.

För egen del har vargen etablerat sig i närområdet nu, med en riven tacka i närområdet härom dagen. I Sverige definieras biologisk mångfald som varg och inte som insekts-, fågel- och blomsterrika ängsmarker med utrotningshotade lantraser som landskapsvårdare.

För egen del är det alltså dags att planera utslaktning av de utrotningshotade lantrasfåren och plantering av gran på ängarna istället. Eller något annat alternativ. Lammkött kan man flyga in från Nya Zeeland.

Cornuccopia

ζ

kronblom2

.
EU:s bondepension

Text: Cornuccopia? (2012-10-17)

Euro.tillbaka-nejSom bekant ska Sverige alltid vara bäst i EU-klassen och tillämpa alla EU-direktiv så hårt som möjligt. Men som de hårdaste av de hårda undviker vi att tillämpa saker som innebär att vi får tillbaka pengar på vår EU-avgift, som ligger på toppnivå per capita. EU-direktiv ska bara tillämpas om de drabbar svensk befolkning och svenska företag negativt.

Ett direktiv vi inte tillämpat och därmed säger nej till EU-miljarder är den bondepension som resten av EU infört.

Innan folkomröstningen till EU var jordbrukarna och LRF bland de starkaste förespråkarna för att Sverige skulle gå med i unionen. De kunde aldrig drömma om att Sverige skulle säga nej till delar av bidragen till jordbruket.

Sverige drar också successivt in stöd, t ex genom regeln att man för att få gårdsstöd måste ha fyra hektar stödberättigad mark. Någon sådan generell regel existerar inte i EU, utan det är något som Sverige hittat på för att betala mindre bidrag till svenska bönder än inom resten av EU. Sverige har bestämt att det är för jobbigt att betala ut stöd om det står 3.75 på en SAM-blankett istället för 4.01.

Man kommer nu också dra in stöden till hotade husdjursarter i Sverige, medan de kommer finnas kvar i resten av EU.

Men för äldre bönder svider antagligen bondepensionen hårdast.

Kortfattat innebär detta att bönder i åldern 55 – 66 år får en specialpension på upp till 15 000 euro (129 600 SEK) om året om de slutar som bönder och låter en yngre bonde ta över brukandet av marken. Man får fortfarande ha andra inkomster, men inte från jordbruk. Man kan till och med fortsätta äga sin mark, men måste arrendera ut allt utom en hektar och får inte driva någon kommersiell jordbruksverksamhet själv. Däremot kan man alltså fortsätta hålla en häst eller några får och odla lite potatis för eget bruk, samtidigt som man jobbar med något helt annat.

För övrigt höjdes ersättningsnivåerna i systemet så sent som 2007, från typ 12 000 EUR till just 15 000 EUR.

Ska då detta avvecklas med reformen av EU:s jordbruksstöd? Nej, den maximala ersättningen ska mer än dubblas till 35 000 euro om året och gälla om man är över 65 år (länk).

”Farmers over 65 years old who have been farming for at least 10 years should be entitled to a payment of up to €35,000 if they retire and transfer their holding and corresponding payment entitlements to another farmer, he added.”

35 000 euro om året är alltså en specialpension på 302.400 SEK om året för bönder i EU utanför Sverige. Som du och jag betalar med våra skattepengar, som går till vår EU-avgift.

Den som vill googla kan söka på ”EU farm retirement scheme site:.eu”. Eftersom svenska är ett officiellt språk i Finland bör det även finnas information på svenska. ”pension för lantbruksföretagare” kallas tillämpningen av EU-lagen i Finland.

bror-duktigBror Duktig

Detta har alltså Sverige sagt nej till att tillämpa i Sverige. Man kan tycka att det är en pervers specialkonstruktion, men den tillämpas i övriga EU-länder, inklusive Finland. Och Grekland. Fast Sverige vill inte ha tillbaka miljarderna på EU-avgiften eftersom vi vill vara EU:s Bror Duktig.

regeringen-logoAntagligen tycker man att det är osvenskt att ge specialpension till bönder i Sverige.

I Sverige är det bara statsråd, riksdagsledamöter, generaldirektörer och EU-parlamentariker som ska få specialpension av svenska staten.

Så när du betalar statlig skatt, t ex köper något och betalar moms, känn lyckan i att en del av den där momsen går till specialpension för EU:s bönder. Fast inte i Sverige.

Svenska bönder måste, förutom att tillämpa världens hårdaste djurskyddslagar, också stoppa undan pengar till egen pension om de ska lyckas få 302 400:- SEK om året i pension, samtidigt som man ska försöka konkurrera ”rättvist och på lika villkor på EU:s interna marknad”. EU:s övriga bönder kan istället ta ut egna pensionsavsättningar som lön redan idag, eller återinvestera dessa pengar i jordbruket, tryggt förvissade om en guldkantad statlig pension.

Jag kan lova er att ni inte får höra ett ord om detta från svenska politiker, som fortsätter göra sitt bästa för att maximera nackdelarna med EU för svensk del och minimera fördelarna. Själva tar de ut exakt en sådan här pension när de tröttnar. De behöver inte ens ha fyllt 55 utan det räcker att rösta bort dem ur riksdagen.
.

Cornuccopia

ζ

Sverige utan krisplan för matförsörjning

Text: SvD (2013-03-19)

Sveriges livsmedelsförsörjning är den sämsta sedan 30-talet. Vid en krissituation tar maten snabbt slut i affärerna och i våra skafferier, visar SvD:s kartläggning av livsmedelskedjan. Nu höjs röster för att regeringen ska utarbeta en strategi för att trygga försörjningen på sikt.

Eskil-Erlandsson-yvig

Eskil Erlandsson är landsbygdsministern som säger sig vurma för svensk mat. Han bjuder på lingonfrallor med jämtländsk ost och pratar om att vi ska exportera mer kalixlöjrom och renkött för att göra Sverige till det nya matlandet i Europa.

– Vi vill lyfta den svenska maten och ge de som arbetar med matproduktion lite stolthet och ett politiskt erkännande, säger han på en presskonferens på ett konditori i Stockholm.

Samtidigt står hundratusentals hektar åkermark obrukad och allt fler jordbruk bommar igen. Sveriges nationella självförsörjningsgrad minskar stadigt och i dag importerar vi 45–50 procent av vår livsmedelskonsumtion, enligt siffror från Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Den svenska livsmedelsförsörjningen har inte varit så här sårbar sedan 30-talet. Då måste man lägga till att vi nu ingår i en större enhet, EU, men nationellt har den inte varit så här sårbar sedan dess, säger journalisten och författaren Christer Isaksson som har skrivit en bok i ämnet.

45-till-50-procentDet finns ingen nationell plan för hur Sveriges livsmedelsförsörjning ska tryggas. Efter kalla krigets slut och vårt inträde i EU har beredskapen avvecklats successivt och sedan 2002 har det inte funnits någon myndighet med övergripande ansvar. Livsmedelsverket tog över en del 2010, men bara vid kortare kriser och i ledet efter produktionen.

– Vi har ett relativt smalt uppdrag och tittar framför allt på logistiska problem. Det är inte så att Livsmedelsverket ska koka soppa, är det kris så får friska människor räkna med att klara sig själva, säger Therese Frisell som jobbar livsmedelsberedskap på Livsmedelsverket.

Det visar sig även att svenskar generellt sätt har låg krisberedskap. I en enkät till hundra hushåll uppgav mellan 12 och 16 procent av singlar och barnfamiljer i storstaden att de skulle klara sig max en till två dagar på den mat de har hemma.

– Kunskapen sjunker och man förlitar sig i stor utsträckning på samhället. Den äldre generationen hade en helt annan beredskap, man var van att laga mat i vedspis och hade ett hemförråd, säger Ulrika Hammargård på Civilförsvarsförbundet.

Samtidigt har butikernas lagerhållning minskat och flyttat ut på vägarna, och till större lager. Icas centrallager i Helsingborg försörjer en tredjedel av landets Ica-butiker genom hundra lastbilstransporter varje dag.

Där beräknas hyllorna vara helt tömda efter tio dagar, färskvarorna betydligt snabbare. Om transporterna av någon anledning inte fungerar tar mjölken i butikerna slut redan efter ett par timmar, enligt en undersökning från Sveriges åkeriföretag.

– I primärproduktionsledet gör staten väldigt lite ur beredskapssynpunkt. Skälet är att vi ser att sårbarheten finns i lagerhållning, distribution och it-logistik som vi lägger större fokus på. Livsmedelskedjan är en mer och mer it-beroende verksamhet och med den logistik som krävs är det också den viktigaste sårbarheten, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nu vill flera experter på området se att regeringen utarbetar en tydlig och långsiktig strategi för livsmedelsförsörjningen.

– Vi lägger ner jordbruksmarker och det är möjligt att vi ska göra det, men man bör åtminstone förstå vilka konsekvenser det får. Jag kan bara tycka att det är absurt att vi inte har en bättre överblick över de risker som finns vad gäller en tryggad livsmedelsförsörjning, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ser själv problem med att jordbruken i Sverige minskar och tog nyligen initiativ till en utredning för att öka produktionen inom jordbruksnäringen.

utropstecken_svart– Produktionen kan öka, det handlar om konkurrenskraft och lönsamhet och vi måste ha likvärdiga villkor med konkurrenter ute i Europa, säger Erlandsson.

Kommentar

Vi har en jordbruksminister (numera landsbygdsminister) som inte verkar förstå sammanhangen och som t.o.m. är positivt inställd till GMO (se GMO-länkar).

Han framför att produktiviteten måste öka men det är inte där skon klämmer, läs mer … SvD … Ökad konkurrenskraft är inte svaret

Vi skulle kunna konkurrera med bättre kvalité, bättre djurhållning och en långsiktigt hållbar produktion. Men detta verkar vår minister inte HA EN ANING OM.

huvudet-i-sandenMinistern låter också Livsmedelsverket fortsätta med att ge ut kostråd, en extrem högkolhydratkost, som trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år (nyckelhålsmärkningen kom 1989).

Eskil Erlandssons (och Centerpartiets?) märkliga jordbruks- och livsmedelspolitik sänker partiet, Alliansen, Sveriges konkurrenskraft, medborgarnas livskvalitet och försämrar miljön. Vi tappar vårt oberoende vad gäller livsmedelsförsörjning, våra bönder blir arbetslösa och satta i skuld och genom att öppna upp mot GMO äventyras hela mänsklighetens fortlevnad.

Vi behöver en ny ledning och en ny livsmedelspolitik som ser till helheten och har ett långsiktigt och hållbart tänkande, annars störtar vi och alla landar inte lika mjukt som Eskil Erlandsson (C) gör med sin pension. Med facit i hand kan man bara konstatera att det inte räcker att ”ta jordbruksministern i örat” (för att använda hans egna ord), vi behöver en annan kompetens på den posten.

Smekmånaden är över. Nu är det på allvar!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

Läs även … Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad

ζ

.
Axel Oxenstierna (1583 – 1654) lär ha svarat sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden:
.

” An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

[ Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? ]

.
Inte mycket verkar ha hänt sedan dess, på den fronten.

internet-people

Tur att Internet finns så att folket med hjälp av kunskaper, insikter kombinerat med vanligt sunt bondförnuft kan ta befälet, när det barkar åt skogen till, när de styrande inte ens verkar nå upp till en femteklassares kunskapsnivå alternativt går särintressens ärenden, på folkets bekostnad.

ζ

4 svar på ”Svenskt jordbruk läggs ner!”

 1. Antingen är okunskapen total eller så har EGO BUSINESS tagit över politiken. Det kan också vara en kombination.

  Vem ska då företräda medborgarna och samhällets intressen? Vem ska värna ett hållbart samhälle och en bra miljö, en bra livskvalitet? Om kortsiktiga ekonomiska intressenter lyckats förblinda våra förtroendevalda politiker?

  Just nu är det svenska bönder som ska offras och sättet som det går till på är minst sagt upprörande. Och sedan när den inhemska livsmedelsproduktionen är utslagen, blir vi hänvisade till produkter som vi inte har kontroll över (där vi har sett hur fusket utbreder sig).

  Vi har att se fram emot mjölk, mejeriprodukter och kött från djur uppfödda i djurfabriker, uppfödda på GMO-spannmål blandat med antibiotika och vi får betala med främst vår hälsa, vilket ett par kronor billigare livsmedel inte på långt när kan kompensera. Vi har också att se fram emot STORA sjukvårdskostnader – om denna politik får fortsätta.

  Vad händer när en icke hållbar livsmedelsproduktion kraschar? En fråga om världsfred.

  När man sedan läser att svenska politiker också säger nej till ”EU-pension” till bönder som hade underlättat ett generationsskifte, medan de själva unnar sig frikostiga pensioner, då finns inte längre något förtroende kvar för den jordbruks- och livsmedelspolitik som bedrivs. Lägg till Livsmedelsverkets kostråd och en GMO-vänlig politik, och det blir ännu märkligare.

  Vår förtroendevalde jordbruksminister och hans tjänstemän verkar har glömt sitt uppdrag; att verka i och för medborgarnas intressen (även mjölkbönders) och för samhället i stort, för ett hållbart samhälle och för en bra miljö. De verkar sakna helhetsperspektiv och väljer den lätta vägen, att flyta med kortsiktiga monetära strömmarna, vilket genererar en enorm nota att betala för nästa generation, om inte tidigare än så.

  Vad de ännu inte insett är att det sannolikt kommer att kosta dem deras politiska inflytande (det våras för missnöjespolitiker), men de faller mjukt med den pension de förnekar svenska bönder (trots att EU hade stått för den kostnaden). Är tanken att sänka svenskt lantbruk? Hur tänker de? De kanske inte bryr sig?

  Uppenbarligen behöver Centerpartiet se om sitt hus, om de vill undvika sitta med Svarte Petter september 2014. Om den saken råder det ingen tvekan. Jordbruks- och livsmedelspolitiken är viktig för ALLA medborgare och det är något allt fler väljare nu förstår.

  Endast ett kunnigt och insiktsfullt folk kan stoppa detta vansinne som utgör ett högst reellt hot mot våra barns och barnbarns framtid. NU ÄR DET ALLVAR.

 2. ”Man ska inte lyssna på vad politiker säger och skriver, man ska titta på vad de gör!” – Cornucopia?

  Kollapsen av den svenska landsbygden fortsätter, och frågan är om vi inte redan passerat den punkt där landsbygden fortfarande gick att rädda? I princip alla myndigheter och politiker motarbetar aktivt den svenska landsbygden, som väl är att betrakta som ett väljarointressant särintresse.

  – – –

  Citat: Kollapsen av landsbygden fortsätter, även om det kommer ta något decennium till innan den helt dött. I andra EU-länder försöker man värna om småskalighet och sin landsbygd, t ex finns det länder som sätter tak på gårdsstödet, så att man inte får stöd för mer än 100 hektar. I Sverige gör vi tvärt om – vi har redan tagit bort gårdsstödet för de minsta gårdarna och diskuterar nu att höja gränsen till kanske 20 hektar för att slå ut de mindre gårdar som finns kvar. Samtidigt yrar underbegåvningar som Eskil Erlandsson m.fl. om att Sveriges bönder ska konkurrera med konkurrenskraft?

  Vilken konkurrenskraft?

  Sveriges bönder har de högsta kostnaderna, de hårdaste reglerna (inom bla djurskydd, miljö etc), de högsta skatterna (och lägsta grundavdragen) och de mest nitiska myndigheterna i antagligen hela världen, samtidigt som inköpsorganisationerna betalar allt sämre relativt utlandet.

  Samtidigt har inte svenska bönder tillgång till någon unik mirakulös teknik eller unika metoder för att bruka jorden och kan alltså aldrig vara effektivare och konkurrenskraftigare än någon annan på jorden. Det enda de kan göra är att ta allt större lån. Men att leva på lånade pengar är varken effektivt eller konkurrenskraftigt, utan konstgjord andning.

  Läs hela inlägget … Cornucopia (2013-04-08)

  – – –

  Observera att vi inte bara pratar bönder, vi pratar om att i framtiden kunna välja kött och mejeriprodukter som inte är kontaminerade med GMO och antibiotika, från djur som går fritt och som är uppfödda på sin artegna föda, vilket också ger bästa kvalitet. Det gäller också vår självförsörjningsförmåga.

  Ett mycket bra och informativt inlägg av ”Cornucopia”. Även här behöver folket ta befälet, då de som är satta att styra verkar ha uppnått sin inkompetensnivå, viket kommer att stå oss medborgare dyrt.

 3. En miljon svenskar måste bli bönder för att undvika svält
  .
  Publicerad: 2008-10-29
  .
  Inom tio år kommer Sverige att behöva en miljon fler personer som jordbrukare. Människor som lever på landsbygden, driver jordbruk på heltid eller odlar grönsaksland och trädgårdstäppor på deltid. Detta för att klara av livsmedelsproduktionen utan olja. Det skriver idag ekonomijournalisten och oljeexperten GUNNAR LINDSTEDT.

  .
  Läs mer … NEWSMILL
  .
  – – –
  .
  PEAK-SOIL
  .
  Om inte ”peak-oil” kommer att framtvinga stora förändringar, så kommer ”peak-soil” att göra det, vilket finns beskrivet i studieboken ”Frisk och smal med LCHF”. Matjorden utarmas, salthalten ökar p.g.a. konstbevattning, den förgiftas (bland annat med avloppsslam i Sverige) och den blåser bort vid bearbetning. Super-GMO-ogräs, som ä mycket svårbemästrade, utvecklas, m.m.
  .
  AVLOPPS-SLAM MED BL.A. KADMIUM SPRIDS PÅ SVENSKA ÅKRAR
  .
  Nu måste spridning av miljögifter i vår livsmedelsproduktion med avlopps-slam upphöra!
  .
  Obefintligt stöd för slamspridning
  .
  Slammet ett hot mot vår livsmedelsproduktion
  .
  Läs mer … REN ÅKER REN MAT
  .
  En kadmiumförgiftad åker går inte att återställa. Hur tänker de?
  .
  Vi behöver ett hållbart jordbruk – i Sverige.

Kommentera