140 miljoner för att forska på fetma – en miljardindustri

.
ζ
.

Diabetes typ 2 är en vanlig fetmarelaterad
sjukdom. (Foto: Michaela Kobyakov)

ζ

140 miljoner till forskning om fetmarelaterade sjukdomar

2013-02-12 Pressmeddelande från Göteborgs universitet

Sju av tio personer med fetma drabbas av allvarliga följdsjukdomar. Forskare vid Sahlgrenska akademin får nu i uppdrag av EU att leda ett internationellt forskningsprojekt, som ska utveckla metoder för att identifiera vilka individer som är i riskzonen.

Andelen människor som har fetma ökar kraftigt i världen. Idag beräknas en halv miljon svenskar vara feta – en fördubbling jämfört med 1990 bland såväl män, kvinnor som barn.

ζ

Omkring 70 procent av alla personer med fetma drabbas av följdsjukdomar kopplade till övervikten, inte minst diabetes typ-2 som i sin tur är en stark riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

ζ

De europeiska läkemedelsföretagens sammanslutning EFPIA, som samlar 1 900 läkemedelsproducenter och forskningsinstitut, satsar nu tillsammans med EU forskningsmedel och resurser motsvarande cirka 140 miljoner kronor på att utveckla metoder som tidigt kan identifiera de individer med fetma som har störst risk att utveckla följdsjukdomar.

Professor Ulf Smith,
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet

Projektet leds av professor Ulf Smith vid Göteborgs universitet och engagerar forskare vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning och vid Wallenberglaboratoriet.

– Att allt fler människor i världen blir sjuka som en följd av fetma innebär inte enbart att fler människor riskerar en för tidig död. Fetma är även ett ekonomiskt samhällsproblem. Bara i Sverige beräknas vårdinsatserna kring fetma uppgå till cirka 3 miljarder kronor per år, säger Ulf Smith.

Forskningen kring sjukdomar kopplade till ämnesomsättning och fetma har sedan länge en mycket stark ställning i Göteborg med många framgångsrika forskargrupper.

– Nu får vi tillfälle att arbeta tillsammans med tolv andra ledande forskargrupper i Europa, vilket förhoppningsvis kan leda till förbättrad behandling, säger professor Jan Borén vid Sahlgrenska akademin som är en av de medverkande forskarna.

Bland de konkreta forskningsinriktningarna märks bland annat grundläggande studier över hur överskottsfettet ansamlas och fördelas i kroppen, liksom dess konsekvenser för ämnesomsättningen och risk för sjukdomsutveckling.

Källa: forskning.se

ζ

Kommentar

Projektet ovan som ska ledas av professor Ulf Smith vid Göteborgs universitet som under en föreläsning myntade att han inte sysslar med religion (läs mer… ).

Nu vet vi att professor Ulf Smith istället framgångsrikt sysslar med BUSINESS.

Europeiska läkemedelsföretag har tillsammans med EU skrapat ihop 140 miljoner kr till professor Ulf Smith för att han skall identifiera individer med fetma som har störst risk för att utveckla följdsjukdomar.

Vore det inte bättre att ta reda på varför man blir fet överhuvudtaget (?), men det är väl lite för enkelt och inte så glamoröst.
.

Medan de stora organisationerna likt Joakim von Anka simmar i (skatte-)pengar, forskar och tar fram nya lönsamma läkemedel, så sker väldigt lite vad gäller att förebygga och bota diabetes och fetma. Detta är tydligen något svenska folket själva får ta tag i om det ska bli resultat.

Det finns totalt 4,7 miljoner hushåll i Sverige och om en medlem i varje hushåll tecknade ett E-medlemskap för det facila priset av 150 kronor per kalenderår i (nya) Diabetesorganisationen i Sverige – DiOS. Då skulle det hända saker!

Då skulle vi effektivt kunna stoppa diabetesepidemin och hjälpa de som redan drabbats av prediabetes och diabetes (uppskattningsvis totalt 1,2 miljoner svenskar). Det finns tillräckligt med evidens och erfarenheter för detta, det behövs ingen ytterligare forskning för att åstadkomma remarkabla resultat.

Det är ungefär lika många som jobbar som det finns hushåll och det innebär att varje hushåll i snitt betalar cirka 80.000 kronor per år för sjukvården. Diabetesvården och dess följdsjukdomar kostar minst 15 % av sjukvården eller 12.000 kronor per hushåll och år.

Om vi backar utvecklingen 20 år, innan Livsmedelsverket trefaldigade diabetes med sina kostråd, så skulle varje hushåll spara 8.000 kronor per år. En bra avkastning på en investering, ett medlemskap, för 150 kronor (en förräntning på 5300 %).

Därtill kommer ett friskare, ett mer kreativt och konkurrenskraftigt folk att innebära mer jobb i Sverige och mer skatteintäkter till skola, äldreomsorg och pensioner.

Läs mer om DiOS här … www.dios.bz  (organisationen som tar fighten mot diabetes, medan andra forskar).

Teckna medlemskap här….

 1. Fyll i ett formulär och tryck på sänd-knappen
 2. Betala in 150 kronor på bankgiro för ett kalenderår.
 3. Inloggningsuppgifter skickas inom en vecka och därefter får man tillgång till en kommunikationsplattform och ett forum där man byta erfarenheter och ställa frågor.

Om vi tar fighten mot diabetes då tar vi också fighten mot övervikt, magproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, autoimmuna sjukdomar, m.m. Vi ger också skolan bättre förutsättningar att bedriva undervisning och vi förebygger sockerberoende och rökning (som ungdomar tar till för att kunna kontrollera vikten).

En bra investering för våra barn och barnbarn och även den bästa pensionsförsäkringen (en sjuk befolkning som dignar under höga sjukvårdskostnader klarar inte också att betala för omsorg och pensioner). Denna utveckling måste vi reversera till det bättre.

Det är relativt enkelt (tekniskt sett) att vända denna utveckling till något positivt, som skull ge hälsa, jobb och välstånd. Men det verkar som om folket själva får göra det.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

APPENDIX

Läs om ”Forskningsfusket” som är mer utbrett än de flesta anar. Syftet är främst att sälja mer och inte att förebygga, läka och bota. Ibland orsakas istället ohälsa, för vinnings skull.

ζ

Anledningar till DiOS – medlemskap

 • Diabetiker? Det finns cirka 400.000 diabetiker i Sverige. Lära sig leva med sin diabetes och minimera risken för biverkningar, vilket är fullt möjligt.
  .
 • Prediabetiker? Det finns cirka 800.000 prediabetiker i Sverige, som ännu inte fått sin diagnos. Ett mycket farligt tillstånd då ett högt obehandlat blodsocker kan ge allvarliga permanenta skador.
  .
 • Anhörig? Många anhöriga tecknar ett stödmedlemskap för att kunna stödja en anhörig som drabbats av diabetes och för att själv reducera risken att drabbas.
  .
 • Barnfamilj? Ni reducera risken att era barn inskolas på en kost som lägger grunden till diabetes och övervikt. Ni vill att era barn ska kunna välja hälsosamma alternativ och inte påtvingas en extrem högkolhydratkost i skolan.
  .
 • Pensionär? Du inser att ett sjukt folk som dignar under accelererande sjukvårdskostnader inte därtill klarar att jobba ihop till pensioner och en bra äldreomsorg. Ett stödmedlemskap är således den bästa pensionsförsäkringen.
  .
 • Engagerad samhällsmedborgare? Du vill lära dig mer via oberoende källor och du vill aktivt hjälpa till att bygga ett bra och hållbar samhälle.  Du har kanske insett att diabetesepidemin (ett trefaldigande på bara tjugo år) hotar vårt välstånd.

Sammanfattningsvis är ett medlemskap i DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige, ett bra val för alla hushåll som bryr sig (och man behöver som sagt inte vara diabetiker).

Kostnaden är 150 kronor per kalenderår (250 kronor om man vill ha en fysisk tidning att bläddra i). Förmånerna är många, läs mer på DiOS hemsida … www.dios.bz

ζ

Ett svar på ”140 miljoner för att forska på fetma – en miljardindustri”

 1. Är det detta man kallar radarpar?
  Jag kan tillägga att Professor Ulf Smiths föreläsning, där han blev så provocerad av en äldre man som på egen hand blivit insulinfri, att han deklarerade att han inte sysslar med religion – ingick i en föreläsningsserie under våren 2012 arrangerat av Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research

  I samma föreläsningsserie fick vi lyssna på Ingrid Larsson, med dr, klinisk näringsfysiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Ingrid Larsson står för de nydanande och djärva kostråd som orsakar den fetma och diabetes, som professor Ulf Smith fått 140 miljoner att forska på.
  http://www.kostdemokrati.se/margareta/2012/03/17/nu-kan-det-antligen-avslojas/

Kommentera