Movie time – Who Cares in Sweden?

.
Vem bryr sig i Sverige?
.
Movie time!

.
ζ
.

PILLER, PENGAR & PSYKVÅRD

2,3 miljoner patienter – är du en i statistiken?

Allting börjar någonstans.

Om vi för en stund tar läkemedelsanvändning som utgångspunkt för världens psyktillstånd ser vi en tydlig trend.

Psykisk ohälsa är en av världens största allvarliga sjukdomar och samhällskostnaden för depressioner i Sverige är tiotals miljarder per år.

På plats sex på den svenska läkemedelstoppen – strax efter exempelvis hjärtmediciner, preventivmedel och olika varianter av smärtstillande – kommer gruppen antidepressiva läkemedel.

FÖRSÄLJNING – ÖKAR. De vanligaste antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparaten, ökar hela tiden. Sedan 2000 har antalet dygnsdoser nästan fördubblats.

RECEPT – ÖKAR. 26,9 miljoner recept i gruppen ”nervsystemet” skrevs ut förra året, enligt Socialstyrelsens statistik. 2006 var det 23,9 miljoner.

PATIENTER – ÖKAR. Drygt 2,3 miljoner patienter hämtade minst en gång förra året ut läkemedel för nervsystemet. 2006 var de 2,15 miljoner.

UNGDOMSPATIENTER – ÖKAR. Under de senaste fyra åren har antalet ungdomar som använder antidepressiva medel ökat med 30 procent. Samma period ökade andelen som använder lugnande medel med 40 procent.

Slutsats?

Vi mår dåligt. Vi tycks fortsätta göra det i framtiden. Och läkemedelsbranschen kommer fortsätta håva in nya friska miljarder.

Källa: Aftonbladet – Publicerad 2011-09-13

ζ

”N06A” Antidepressiva medel

Om vi väljer ut en grupp läkemedel benämnd; ”N06A” Antidepressiva medel, så säger Socialstyrelsens statistik att under 2011 hämtade följande antal medborgare ut recept:

 • 516 633 kvinnor
 • 267 294 män
 • 783 927 totalt

Således 0,8 miljoner svenskar äter en medicin med viss positiv upplevd effekt under begränsad tid, som sedan slår över till ett beroende med biverkningar. Sedan tillkommer alla andra nervpåverkande preparat som artikeln ovan syftar till. Läs mer … DN

ζ

”N05” Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

Om väljer ut en grupp läkemedel benämnd; ”N05” Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel , så säger Socialstyrelsens statistik att under 2011 hämtade följande antal medborgare ut recept:

 • 692 020 kvinnor
 • 405 647 män
 • 1 097 667 totalt

Således 1,1 miljoner svenskar äter en medicin med viss positiv upplevd effekt under begränsad tid, som sedan slår över till ett beroende med biverkningar. Sedan tillkommer alla andra nervpåverkande preparat som artikeln ovan syftar till.

De som verkar må sämst är kvinnor.

ζ

För läkemedelsföretagen är detta klirr i kassan

Men hur påverkar dessa preparat hjärnan och hur påverkar det samhället när mer än var femte medborgare mår dåligt?

Filmerna nedan i serien ”Who Cares in Sweden?” försöker besvara dessa frågar.

Det blir alltmer uppenbart att inte Du bryr dig om din och dina barns hälsa och framtid, så bryr sig ingen om det heller. Då förminskas Ni till ett kundsegment som det går att tjäna pengar på.

Läkemedelsindustrin har genom sitt agerande visat att deras verksamhet går ut på att tjäna pengar, annat verkar vara underordnat. De utgör en stark professionell kraft och de har råd att köpa sig inflytande.

Motkraft är politiker, ofta amatörer inom läkemedels- och forskningsbranschen, och de har inte mycket att sätta emot. Konsekvensen är att industrin styr, mot sina vinstmål. Notan betalar medborgarna med ohälsa och skattepengar, närmare bestämt med i snitt 80.000 kronor per år per alla som arbetar. Men det räcker inte!

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.

Om folkhälsan skulle förbättras kan ökningen bli mindre, men det finns inget som tyder på det, enligt Björn Lindgren [källa: DN].

om vi inte, eller våra barn, ska få stora framtida hälso- och penningproblem, är det nödvändigt att vi själva sätter oss in i ämnet och tar kommandot. Börja t.ex. med dessa informativa filmer.

ζ

Trilogi

En dokumentärfilmstrilogi om hur läkemedelsindustrin tillåts agera på ett sätt som hotar det civilicerade samhället genom att media, politiker och inte minst läkare låter sig manipuleras. Mediciner står för den enskilt största kemiska påverkan på människan vilket kräver statliga regleringar, internationellt samarbete men också insyn, öppenhet och journalister som granskar och ifrågasätter istället för att låta sig bli köpta av PR-byråer som förvandlar reklam till information och nyheter.

Börja med att se introduktionsfilmen (3 minuter lång) genom att klicka på bilden nedan.

Se sedan de tre filmerna – nedan en kort presentation.

ζ

FILM I – SAMVETET

Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten i själva verket är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten med mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenske domaren…

FILM II – OFFREN

Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot ”sorgen”…

FILM III – LÖGNEN

Myndigheterna och media granskar inte de forskare som pläderar för att öka svenskarnas medicinering. Korruptionen är så sofistikerad att publik service i TV och Radio, mot reglerna, sprider reklamkampanjer vilka beställs från läkemedelsbolagen vilka även sköter läkarnas fortbildning. PR-byråer sköter om tvätten från reklam till ”information”. Vad gör svenskarna?

ζ

Se filmerna (varje film cirka en timma vardera, textade på svenska) genom att klicka på bilden nedan och sedan på film du önskar se. Det tillhör allmänbildningen att veta och förstå hur samhället fungerar och på köpet förhindrar man att själv bli grundlurad.
.

 ζ

Kommentar

Det innebär att mer än var femte svensk ”drogar” sin hjärna med beroendeframkallande mediciner för att orka med vardagen , med allvarliga oönskade biverkningar.

Detta gör att Sverige tappar i kraft och kreativitet när det gäller att skapa morgondagens jobb och vi blir mindre konkurrenskraftiga när det gäller attrahera riskkapital och entreprenörer att satsa i Sverige. Därtill de enskilda mänskliga tragedierna.

Således ingen bra utveckling om man förväntar sig en bra pension och en väl fungerande vård och omsorg på livets höst. Det är heller ingen bra utveckling för ungdomen när de börjar söka jobb. Det drabbar ALLA, när välståndet undermineras.

Slutsats: Vi är grundlurade, på både hälsa och pengar. Vi måste själva sätta oss in i problematiken och sedan själva göra våra livsval. Ingen annan tar ansvar för våra liv.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

.
Tidigare inlägg:

Docent Ralf Sundberg har skrivit en bok om hur detta system har byggts upp och hur det fungerar, en lättläst bok alla bör läsa … Forskningsfusket

ζ

7 svar på ”Movie time – Who Cares in Sweden?”

 1. Och det blit ännu värre.
  Här följer en artikel publicerad i De Telegraaf från 2013-02-07. En stor Nederländsk tidning jämförbar med Aftonbladet.
  Googles översättare står för översättningen 🙂

  ´Europeiskt samarbete inom läkemedelsforskning Hague – europeiska universitet, farmaceutiska jättar och små företag under de närmaste åren i stor skala samarbete i sökandet efter nya läkemedel. Konsortiet fick en budget av 196 miljoner euro, varav 80.000.000 € bidrag från Europeiska kommissionen. Att deltagarna i den så kallade europeiska Lead Factory meddelade torsdag.

  Samarbetet kan omfatta utveckling av nya läkemedel stort accelerera, enligt konsortiet. Detta görs genom akademiska institutioner och företag i stor skala för att utbyta data med varandra. Dessa inkluderar ämnen som kallas bibliotek, till vilket tillträde är normalt mycket begränsad.

  Bland deltagarna är den holländska Leiden University, Radboud University, University of Groningen, Free University, det nederländska Cancer Institute och TI Pharma. De holländska företagen Merchachem, Syncom och Pivot Park Screening Center deltar, precis som de europeiska apotek jättar som tyska Bayer Pharma.

  Minister Henk Kamp vid ekonomiministeriet är nöjd med projektet. ”Det här är 30 miljoner för läkemedel rättegång i Nederländerna. Detta inte bara innovation utan även för inkomster och arbetstillfällen ”, sade ministern.´

  Alltså ingen pengar för att förebygga sjukdomer bara pengar för att övermedicinera. Har ni sett vilka är samarbetspartnerna? En (icke!!!) garanti för oberoende undersöksresultater för åratal framöver. Redan på universiteter blir blivande läkare påverkat av BigPharma. Kan det bli ännu tydligare att människan finns bara i slutskedet och inte som huvudmål?

  Jag blir nästan förtvivlad.

  Hajeem

 2. Förtvivlad!?
  Ja, det kan kännas som ytterligare en spik i vår civilisation – ytterligare en front i detta ”3:dje värdskrig”, som utvecklingen numera mycket väl kan kallas. Det är förvisso ett gigantiskt arbete att gå till botten med orsakerna till psykiska störningar. De är inbyggda i vår livsföring – den civilisation som är verkligheten numera. Det är säkert så att läkemedelsindustrin ser eller vill se det som en omöjlighet att matcha orsakerna. Det passar ju då väldigt bra att gå vägen som samtidigt ger goda vinster, åtminstone de närmaste åren….

  Sitsen är inte enkel. Livet är svårare att finna meningsfullt när man blir så laddad med vad som händer i världen (Internet, TV). Min personliga uppfattning är, att våldsmiljön, som spelas upp nästan överallt (även i spelen), är svår att hantera för de flesta människor, som lever i det normala samhället i övrigt! Empati blir en omöjlighet i det normala umgänget med de ideal man får i nämnda miljö. Att ungdomarna blir utsatta är inte konstigt. Att familjerna har dåligt på fötterna när det gäller att hjälpa sina barn till en tillitsfull och trygg framtidstro är nog heller ingen hemlighet.

  Så hur ska detta styras? Frågan är otrevligt öppen! Tilläggas bör nödvändigtvis att sakernas tillstånd definivt inte blir bättre av att våra kroppar är sjuka, både fysiskt och psykiskt, av felaktig kost!!

  Skulle gärna se en motkommentar till detta inlägg. Är det så nattsvart, verkligen?

  februarihälsningar
  Rolf Aronsson

  1. Prova med att byta webbläsare. Själv använder jag Mozilla Firefox som fungerar utan problem, både när det gäller filmerna och även på andra webbplatser där IE har problem.

   Efter att du har klickat på en av de tre filmerna få du inte glömma att trycka på ”play” knappen nere till vänster (som blir synlig först när muspekaren kommer i närheten).

   1. Tack,Leif! Det gick sedan med msn-webbläsaren och jag hann se ”lögnen” igår kväll.Skall titta på resten också senare samt sprida alltihop vidare.För oss som har läst sin Ravnskov och Sundberg var det ju inte något nytt direkt och inte heller begränsat till psykvården-men likväl ruggigt med denna maffia. Glädjande dock att det har uppmärksammats i hela världen och att motkrafter börjat agera.

Kommentera