Key Opinion Leaders (KOL) – Ledande Opinionsbildare (LOBbare)

”Vem är redo att agera i Sverige?”

SvD:s granskning av vaccinbesluten i Socialstyrelsen har väckt uppmärksamhet och bestörtning. Trots att så mycket stod på spel hamnade jävsfrågorna i bakvattnet. Inte så konstigt, egentligen.

Tre av experterna som gav råd om HPV-vaccineringarna hade nära kopplingar till vaccinindustrin. Utan tvekan. Ändå fick de vara kvar vad än aldrig så välmenande jävsavtal statuerar. Ansvariga upprepar det eviga förklaringsmantrat: de är ju de bästa.

Men de tre vaccinexperterna är ingalunda unika. Tvärtom. Systemet med att knyta ledande forskare, läkare och experter till läkemedels- och andra kommersiella företag är ett gammalt beprövat verktyg i all slags marknadsföring och lobbyarbete.

SVD GRANSKAR Experter hade starka band till vaccinföretag.

KOL – key opinion leaders

Det kallas KOL – key opinion leaders (ungefär ledande opinionsbildare). Identifiera ledande personer (ofta de som brinner för sitt ämne) på ett område, de som människor lyssnar på och som har förtroende och stark position, ge dem betalda uppdrag av olika slag som konsulter, föredragshållare, rådgivare, bjud på resor, konferensbesök, ge forskningsanslag, bygg successivt upp ett förtroende.

KOL-personens uppgift är att – som det formuleras i de svenska jävsreglerna – ”låna ut sitt namn”, medverka i marknadsföring genom att säga det som företaget själv inte kan säga, det gäller både inåt mot kollegor till exempel i föreläsningar och utåt mot politiker och allmänhet, inte minst att göra för företaget gynnsamma uttalanden i medierna.

Företeelsen är utbredd och de mest anlitade KOL-personerna kan tjäna stora pengar. I USA finns forskare som tar in över 200 000 extradollar per år.

Speciellt känsliga blir dessa band när KOL-experterna väljs in i olika myndigheters expertgrupper som ska fatta beslut som kan gynna läkemedelsföretagen. Det handlar om mångmiljonbeslut som till exempel om ett vaccin ska skattesubventioneras, om gränserna för att behandla högt blodtryck ska sänkas och miljontals fler ska ha börja äta och köpa de aktuella läkemedlen.

Nej, men inte påverkas väl jag, slår experterna alltid ifrån sig. Jag fattar alltid beslut efter vad som är bäst för patienterna.

Det tror nu inte alla och därför har myndigheter, läkemedelsverk och socialstyrelser i många länder skapat jävsregler. Ändå fortsätter larmrapporterna att komma: si och så många av experterna i den och den gruppen var jäviga. Systemet lever uppenbarligen vidare.

SVD GRANSKAR …  Jävsdeklarationer från experter saknas

Nationell databas i USA för att stävja jäv

Men inom kort kan kanske förutsättningarna långsamt förändras. Efter nyår öppnades i USA en stor nationell databas. Där ska ett 70-tal läkemedelsföretag rapportera in alla ersättningar till amerikanska läkare och forskare som överstiger 10 dollar. Databasen ska vara öppen och sökbar för alla och namn på samtliga mottagare offentliga. Beslutet har tagits i USA:s kongress.

För två år sedan startade fem av USA:s ledande medier, bland dem public service-radion, en liknande databas som kallas ProPublica. Den innehåller uppgifter från sju av de största läkemedelsföretagen och deras ersättningar till 17 000 läkare, sammanlagt 257 miljoner dollar under två år.

I USA är det alltså politikerna och medierna som agerar.

Vem är redo i Sverige?

Källa: SvD

Tidigare delar i SvD’s serie om jäv och vacciner:

  • Del 1 … Jäv vid beslut om HPV-vaccin … Läs här…
  • Del 2 … Fler jävsfall i vaccinutredningar … Läs här…

Kommentar

Att våra skolbarn påtvingas lättmargarin beror till stor del på Bengt Vessby som uppträdde som adjungerad professor vid institutionen för geriatrik vid Uppsala universitet.

Han fick sin lön från två margarinbolag. Han dök upp ”som gubben i lådan” överallt där margarin behövde försvaras och han tillfrågas än idag som ”expert”,  trots att han har lika fel idag som för tio år sedan.

DN: Professor avlönad av två margarinbolag. Läs mer…

Även idag styrs vi av ”auktoriteter” med bindningar mot industrin, läs … Köpta professorer

En stor del av kost- och läkemedelsindustrin är styrd av forskningsfusk där KOL – key opinion leaders (ledande opinionsbildare) spelar huvudroller. De flankeras av ännu mindre kunniga personer som stödjer och ser upp till dessa ”auktoriteter”.

Läs mer om forskningsfusket inom kost- och läkemedelsindustrin här… (en mycket viktig bok som alla bör läsa). De insikter denna bok förmedlar, ger oss bättre möjligheter att ta befälet över våra och våra barns liv, vi blir inte lika lättlurade.

Livsmedelsverket

Enligt KOL-principen ovan fungerar t.ex. Livsmedelsverkets avdelning för framtagning av kostråd. De ”auktoriteter” som de ser upp till utgörs av imponerande organisationer som styrs av industrin, som t.ex. ILSI (International Life Sciences Institute).
.

Dr Björn Hammarskjöld efterlyste referenser till de påståenden som SLV har på sin sida ”Frågor och svar om LCHF”. Nedan ett utdrag ur det brev han skickade till SLV mars 2012:

En av de organisationer som Livsmedelsverket hänvisar till är EFSA. Den länken leder till EFSA:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser.

Där har jag kontrollerat DoI (jävsdeklarationerna) i den slumpmässigt valda gruppen NUTRI Claims/Sub-Working Group 4: Weight, Satiety, Physical Performance.

Den gruppen innehåller 6 medlemmar. Tre av dem ingår i ILSI (en sanslöst korrumperad organisation med livsmedelsindustrin som medlemmar), tre av dem innehar sammanlagt 8 poster inom BNF, DNF, SNF (Swedish Nutrition Foundation) och andra rådgivande organ, två av dem innehar av livsmedelsindustrin betalda professurer, fem av dem har kopplingar till minst 26 olika företag inom livsmedelsbranschen.

Har man skrivit ett avlatsbrev så får man syndernas förlåtelse. Men man är lika jävig för det i allmänhetens ögon.

Samma sak med WHO. Den länken leder till WHO:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser. Livsmedelsverket verkar att ha minst ett par ledamöter (Becker och Annika Sohlström) vid WHO-mötet den 27-30 mars 2012 i Genève.

Samma sak med World Cancer Research Fund International. Den länken leder till WCRFI:s startsida. Det verkar tyda på en stor arrogans från Livsmedelsverkets sida att inte ge korrekta och specifika länkar till sina vetenskapliga referenser.

WCRFI är ökänd för att komma ut med statistiska uppgifter som är vilseledande. Se på rött kött som vid granskning befanns vara helt ofarligt och gammal hederlig fysiologi, biokemi och endokrinologi finner rött kött med fett vara essentiellt och ofarligt till skillnad från kolhydrater.

Jag finner att Livsmedelsverket än så länge (2012-03-21 kl 12:45) saknar vetenskapliga referenser till sina åsikter om LCHF-kosten.

Jag vill åter en gång påminna om Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1 kapitlet 9 §.

Det verkar som om Livsmedelsverket konsekvent bryter mot denna grundlagsparagraf genom att uppgifterna på Livsmedelsverkets hemsida saknar krävd saklighet och opartiskhet genom att inte kunna uppge vetenskapliga referenser till sina uppgifter som måste betraktas som åsikter, utan vetenskapligt stöd, tills motsatsen har bevisats.

Jag begär att Livsmedelsverket publicerar sakliga och opartiska rekommendationer med tillräckliga vetenskapliga referenser på sin hemsida senast den 1 april 2012.

Livsmedelsverket ignorerar sakliga argument och lagen

Livsmedelsverket har negligerat Dr Björn Hammarskjölds begäran trots att de därmed begår ett lagbrott och de har ännu inte uppdaterat sin sida ”Frågor och svar om LCHF”.

Vilket föranledde Dr Björn Hammarskjöld att göra jobbet för dem, så nu finns en faktamässigt korrekt sida med relevanta länkar, att läsa här:

Frågan är varför vi har ett Livsmedelsverk som bevisligen saknar kompetens för att utarbeta kostråd och som helt dansar efter industrins pipa, med påföljd att diabetes har trefaldigats och fetma fördubblats, på bara tjugo år (nyckelhålsmärkning kom 1989).

Livsmedelsverket sorterar under Landsbygdsdepartementet

Hög tid för ansvarig minister, landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), att ”ta dem i örat” för att de talat osanning, eller ännu bättre befria dem från uppdraget att utfärda kostråd (se tidigare inlägg om hur enkelt detta är). Ett mycket effektivt och snabbt sätt att avsevärt förbättra folkhälsan. Ett enkelt sätt att lyfta väljaropinionen.

Att fortsätta stödja och finansiera en statlig verksamhet som ger ut sjukdomsframkallande och fetmabildande kostråd är dålig hälsopolitik.

Livsmedelsverkets kostråd missgynnar svenska lantbrukare, vilket är dålig näringspolitik.

Livsmedelsverkets kostråd gynnar större utländska lantbruk som är beroende av olja och konstgödsel, som inte är långsiktigt hållbart, vilket är dålig miljöpolitik.

Inte vill väl Centerpartiet förknippas med dålig politik?

Inte vill väl Centerpartiet ansvara för en ”låt-gå-politik” som ger skyhöga sjukvårdskostnader, som sänker vår nation?

Eller vill de det?

Inom vaccinationsindustrin finns stora pengar att tjäna
om man får med sig de rätta tjänstemännen och politikerna.

Ansvar och kostnader för bieffekter har man helt friskrivit sig ifrån.

Kommentera