SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap

.

Sockersjuka är vår tids största folksjukdom

Runt 400.000 människor beräknas ha diabetes i Sverige (varav 50.000 typ 1) och forskare tror att många fler går runt med alldeles för höga blodsocker utan att veta om det. Totalt uppskattas det att antalet diabetiker och prediabetiker överstiger en miljon medborgare, bara i Sverige, dvs. mer än var tionde svensk. Eftersom det är så vanligt tänker vi sällan på diabetes som något allvarligt. Men en 5o-årig diabetiker avlider i genomsnitt sex år tidigare än en frisk person. Störst är risken att dö i hjärtsjukdom.

Höga blodsocker skadar mindre blodkärl och nervtrådar i kroppen. Det kan leda till problem med ögon, njurar, känselbortfall i fötter och svårläkta bensår. Vissa blir till slut blinda, behöver dialys eller får amputera en fot eller ett ben. I Sverige amputeras i snitt två fötter per dag på grund av diabetes (cirka 700 per år). Innan dess uppstår svårläkta fotsår.

När professor Karl E Arfors var verksam i Uppsala amputerade de där fötter på ett 70-tal diabetiker per år. Han ansökte och beviljades en halv miljon kronor för en studie där motiverade patienter skulle få prova LCHF, för att försöka undvika amputation. Motståndet från diabetesläkarna var dock så pass stort att han inte kunde starta projektet och han fick skänka bort pengarna till andra projekt.

[Rättelse: Eftersom projektet inte kunde startas fick de inte det utlovade bidraget – se kommentar nedan]

 ◊

Cancer, gikt och Alzheimer

Till detta kommer för diabetiker en 25 procent högre risk att dö i cancer, högre risk för gikt, för Alzheimer (kallas ibland för diabetes typ 3), för fertilitetsproblem och en hel rad andra sjukdomar.

SEK-sedlar-i-luftenDe allvarliga komplikationerna gör att sjukdomen är dyr för samhället. Diabetes står för minst 10 procent av sjukvårdskostnaderna, sannolikt betydligt mer då sjukdomen triggar igång en hel rad andra sjukdomar. Sjukvården, i sin tur, utgör över 10 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Följaktligen står diabetesvården för mer än en procent av landets totala ekonomiska aktivitet under ett år. Det är hiskeligt mycket, mer än 35.000 miljoner kronor per år eller mer än 8000 kronor per år per medborgare som arbetar (för en sjukdom, som kan enkelt kan förebyggas och enkelt kan kostbehandlas).

Åldersdiabetes (diabetes typ 2) – är kostrelaterad

Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på livsstilen, även om vissa personer helt klart är mer genetiskt känsliga än andra. Därför är det grundläggande att veta vilka kostråd som verkligen hjälper mot sjukdomen. Alla diabetiker måste kunna känna sig trygga med att de får bästa tänkbara råd. De som arbetar inom vården, som har vigt sitt liv åt att hjälpa andra, läkare, sköterskor och dietister, måste också kunna känna sig säkra på att de råd de ger faktiskt hjälper.

Men en utredning som några av Sveriges ledande experter på diabetes och kost har genomfört visar att forskarvärlden helt enkelt inte har gjort sin hemläxa. Det finns ingen vetenskapligt grundad kunskap om hur en typ 2 diabetiker ska äta för att leva så länge som möjligt.

Ingen har undersökt om diabetes är sockersjuka. Under 1900-talet slog alltså pendeln från att sockersjuka (senare benämnt typ 2-diabetes) var en ren socker- och kolhydratsjuka, som behandlades med en strikt lågkolhydratkost, till att det framförallt var en fettsjuka med fokus på kolesterolnivåerna och vikten.

I en broschyr som är riktad till diabetiker står till exempel:

»Socker är inte lika strängt ’förbjudet’
som det var tidigare. Däremot är valet
av fett mycket viktigt.«

Diabetesvården bygger på politisk gissning.

Vården bygger på en (o)kvalificerad gissning som politiker och forskare stödda av livs- och läkemedelsindustrin gjorde när de började rekommendera en lågfettkost till diabetiker. Utan att undersöka om de hade rätt, bestämde de att kostrådens främsta mål skulle vara att få ner typ 2-diabetikers kolesterolnivåer.

Stora delar av forskningsvärlden protesterade högljutt, men politikerna hade bestämt sig och de vetenskapsmän som hade en annan uppfattning placerades i kylan, de fick inga forskningsanslag och deras karriärer gjorde på stället halt.

Patienternas blodsockervärden fick komma i andra hand (!)

Men gissningar duger inte längre som underlag för vård.

Socialstyrelsen har skärpt kraven på så kallad evidens, att vården ska baseras på vetenskap. Därför fick Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i uppdrag att göra en genomgång av all forskning som finns på området.

Vad vet man egentligen?

I maj 2010 kom rapporten Mat vid diabetes. Läs rapporten här…

Slutsatsen:

Det finns stora kunskapsluckor. De kostråd som diabetiker får vilar på en bräcklig vetenskaplig grund. I rapporten står:

»Vårt arbete har visat att vetenskapsområdet ’Mat vid diabetes’ har stora fält av otillräcklig kunskap. Det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationer inom området prevention och behandling av diabetes är därför begränsat.«

Forskare undviker att se det uppenbara

Det finns ganska många studier som undersöker effekten av en lågfettkost på diabetes och resultatet är nedslående. Men av SBU-rapporten går att utläsa att forskare aldrig, i högkvalitativa moderna studier, har undersökt den enklaste av alla förklaringar till typ 2-diabetes: att det är sockersjuka (!).

Not: Med socker menas alla kolhydrater som i kroppen snabbt omvandlas till glukos eller fruktos.

Glukosintoleranta skulle må bra av lågkolhydratkost

[mer än en miljon svenskar har utvecklat insulinresistens, dvs. är glukosintoleranta]

Människor med metabolt syndrom och diabetes har nedsatt glukostolerans, men ingen forskare har, i högkvalitativa studier, undersökt om de skulle må bra av att kraftigt minska mängden kolhydrater i kosten. Expertgruppen skriver:

»När det vetenskapliga underlaget är bräckligt finns större utrymme för åsikter, därmed också för emotionellt färgade diskussioner.«

I den stundvis hätska kostdebatt som härjar i Sverige, är kostråd till diabetiker en viktig del. Grogrunden för debatten är alltså bristen på vetenskap. Även de forskare som säger sig veta hur diabetiker ska äta (och det är ganska många) gör det alltså först och främst utifrån vilka åsikter de har. Således:

Deras uttalanden har inga rötter
i den vetenskapliga myllan,
visar SBU:s rapport.

Källa: Vetenskapsjournalisten Ann Fernholms nya bok
 "ETT SÖTARE BLOD" (se mer information nedan)

Kommentar

Eftersom det saknas vetenskapligt underlag för kostråden till diabetiker kan dagens vård betraktas som tro, som en slags religion som sjukvården tagit till sig.

Resultatet av detta är en mänsklig tragedi och en ekonomisk katastrof, där diabetes har trefaldigats och fetma fördubblats, på bra 20 år (sedan nyckelhålet kom 1989).

Ekonomiska särintressen har nu stressat systemet såpass att de har ”dragit undan mattan för sig själva”, pengarna räcker inte till och sjukvårdsresurserna räcker inte till.

Frågan man bör ställa sig är varför inte resurserna räcker till, trots att sjukvården aldrig någonsin haft så mycket pengar och så mycket resurser?

På 50-talet fanns det 5000 läkare och få köer och idag finns det mer än 35.000 läkare och långa vårdköer. Antalet läkare har ökat med 600 %, medan befolkningen bara ökat med 35 %. Vi borde bli friskare med att ny kunskap, teknik och läkemedel.

Varför blir vi sjukare? Jo, ….

Livsmedelsverket ger ut kostråd (en extrem högkolhydratkost) som är både sjukdomsframkallande och fetmabildande. Det har inneburit att diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, magsjukdomar och demens har ökat epidemiskt.

Vården och läkemedelsindustrin koncentrerar sig på att dämpa symptom istället för att söka bota, vilket gör att patienterna blir allt fler, sämre och alltmer vårdkrävande med tiden. Att vården saknar fungerande ledning och i många stycken är improduktiv i övrigt hjälper inte precis till (vilket även drabbar personalen som stundtals ”går på knäna”).

Inga pengar i världen räcker till för att lösa denna ekvation, det behövs ett nytänkande där friskvård och effektiva behandlingsmetoder (som botar grundproblemet) involveras. Detta är inte möjligt utan att involvera livsstil, där kost är en viktig ingrediens.

Hög tid för ansvariga politiker att befälet! En viktig insikt är att det är en politisk fråga, en fråga om business och INTE en medicinsk fråga som kan delegeras.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

APPENDIX

Bokomslag ”Ett sötare blod”:

. .

[Klicka på bilderna för att förstora och läsa texten]

I den nyligen publicerade boken ”Ett sötare blod” granskar vetenskapsjournalisten Ann Fernholm historien bakom våra kostråd. Hon ger en lättförståelig och vetenskaplig bild av vad som händer när man följer Livsmedelsverkets kostråd som innebär att vi ska äta 50 – 60 E% kolhydrater (= socker), en extrem högkolhydratkost som få människor klarar utan att förr eller senare bli sjuka och feta.

Socker (kolhydrater = socker) höjer ditt blodsocker. Det triggar en inflammation som påverkar hela din kropp: hjärta, hjärna, blodådror och muskler. Aldrig tidigare har mänskligheten ätit så mycket socker som nu och aldrig förr har så många drabbats av diabetes, fetma och andra ”moderna” sjukdomar.

Ann Fernholm såg med egna ögon vilken dramatisk positiv hälsoeffekt LCHF hade på diabetiker och det var nästan för bra, hon riskerade att inte bli trodd. Nu har det resulterat i en bok och en blogg vars senaste inlägg kan följas på ”Externa bloggar”.

[”Externa bloggar” ligger under ”Bloggar” på menyn och utgör ett urval bloggar om kost och hälsa. Ställ pekaren över vald rubriken och läs inledningen på inlägget , se här…]

Reportaget

Se det utmärkta inslaget ”LCHF – Diabetes – Vetenskapen värld SVT2” som Ann Fernholm gjorde, som bidrog till att hon fick upp ögonen för hur märkligt vården av diabetes  fungerar idag. Hon blev också förvånad över det fantastiska resultatet när diabetiker övergick till lågkolhydratkost (och inte bara när det gällde diabetes).

Även andra sjukdomar lindrades eller så försvann symptomen helt (de kunde sluta med läkemedel). Det resulterade i viktnedgång för överviktiga och även sömnen förbättrades. Se själv reportaget nedan (tre delar):

Att lågkolhydratkost har en positiv inverkan på de flesta moderna sjukdomar har hundratusentals medborgare idag erfarenheter av, läs mer…

Dr Annika Dahlqvist har bloggat om boken, ”en fantastiskt bra bok”, läs här…

Lagen

Utdrag ur SBU’s rapport ”Mat vid diabetes”:

Sid 28: ”Råd om lågkolhydratkost (till diabetiker) ges åtminstone ibland av 25 procent av läkarna, 18 procent av sjuksköterskorna, men inte av någon av de svarande dietisterna.”

Det innebär att vården struntar i att informera om lågkolhydratkost, trots att det är den enda kost som är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt (detta beslut tog Socialstyrelsen 16 januari 2008 efter flera åts utredning). Vården bryter mot lagen.

ζ

sid 263: 7.2 Kost vid diabetes

”Det vetenskapliga underlaget för kostrådgivning vid diabetes är svagt särskilt när det gäller valet mellan kostprinciper med olika innehåll av makronutrienter.”

Det innebär att de är dåligt uppdaterade om Socialstyrelsens beslut 2008 enligt ovan och de har gjort ett dåligt urval av studier (från 1997 och framåt). Se t.ex. Karlshamnsstudien.

ζ

SBU bryter mot Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (käll

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

ζ

Vården bryter mot Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med «vetenskap och beprövad erfarenhet». En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med «vetenskap och beprövad erfarenhet» ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar

Observera att endast lågkolhydratkost är i enlighet med «vetenskap och beprövad erfarenhet» sedan 16 januari 2008 (läs mer…). Någon annan kost uppfyller inte kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes eller övervikt.

ζ

Skandal

Stor skandal att diabetiker inte får korrekta kostråd av vilket de enligt lag har rätt att få av legitimerad vårdpersonal (som därmed bryter mot lagen). Konsekvenserna av detta lagbrott är ett gigantiskt mänskligt lidande, hög belastning av sjukvården och tiotals miljarder kronor per år i samhällskostnader.

ζ

5 svar på ”SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap”

 1. Jag skänkte inte pengar till andra projekt – eftersom projektet inte kunde startas fick vi inte det utlovade bidraget.

  Men det är riktigt, ointresset var monumentalt, utom hos husmor för köket på Akademiska hon lärde sig att göra blomkålsmos med mycket smör och flera andra rätter, som skulle serveras till de patienter som kom in på sjukhuset med metabola problem av diabetes 2.

  Men man kan konstatera att utbildningen av diabetesläkare är helt undermålig. Man tror att man behandlar en sjukdom, när det bara är frågan om att insulinresistens gör att patienterna inte kan sänka sitt blodsocker, utan får sluta att äta kolhydrater för att hålla blodsockret nere – men idag är det inte svårt eftersom den mat som då står till buds med mera fett är godare och mer mättande. Sauce Hollandaise och Bearnaise är ju mycket lätt att själv vispa till i köket med vattenbad.

  hälsar karl

 2. LÄS OCH REFLEKTERA

  Läs gärna igenom inlägget ovan flera gånger och reflektera. Låt det sjunka in.

  Kan det vara så illa? Tveklöst är svaret JA. Det är värre än de flesta ens kan föreställa sig.

  Den goda nyheten är att förbättringspotentialen är enorm. Det går att halvera hälso- och sjukvårdskostnaderna OCH på samma gång avsevärt förbättra folkhälsan. Rent tekniskt är det genant enkelt.

  Ett friskt folk skulle stärka vår internationella konkurrenskraft, vilket skulle ge fler jobb och större skatteintäkter. Våra hälso- sjuk- och omsorgskostnader samt bidragskostnader skulle minska med hundratals miljarder kronor. Vi skulle få råd med en bra pension på ålderns höst OCH en bra omsorg.

  I inlägget står att sjukvården tillämpar behandlingsmetoder för diabetiker som saknar vetenskapligt stöd (vilket SBU bekräftar) och att vården vägrar att tillämpa den metod (lågkolhydratkost) som Socialstyrelsen 16 januari 2008 fann vara enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och övervikt (för snart fem år sedan!).

  Det betyder att vården bryter mot patientsäkerhetslagen, att de orsakar hundratusentals diabetiker (och överviktiga) ett enormt mänskligt lidande och att de orsakar samhället (skattebetalarna) miljardkostnader.

  Detta sker helt öppet med ansvariga myndigheters godkännande och med ansvariga politikers tysta godkännande (och de finansierar verksamheten med skattemedel). De t.o.m. godkänner att vården skär sönder magen och tarmar för att åstadkomma viktnedgång (läs mer…).

  Ofattbart i en öppen demokrati med ”fri” press som säger sig värna medborgarnas intressen.

  Det blir allt tydligare att förändringskraften måste komma underifrån – från folket som inte längre stillatigande accepterar att särintressen berövar dem på både hälsa och pengar.

  Läs på och ställ redan idag krav på ansvariga politiker och på vården att de ska göra sitt jobb och att de ska följa lagen. Det borde vara självklart, men det sker inte idag.

  Informera Er och gör ett rationellt val september 2014. Välj politiker som inte låter sig styras av särintressen. Välj modiga, kompetenta och kunniga politiker som presterar RESULTAT!

  Jag menar att vårt framtida välstånd bygger på att vi håller oss friska och vitala (annars förlorar vi jobb), och att vi inte låter oss dräneras på ekonomiska resurser. Det handlar om livskvalité för oss, våra barn och barnbarn.

  Valet är Ditt!

 3. På senare tid, efter att ha tagit del av de senaste rönen (gäller nu inte diabetes2-spörsmålet direkt) beträffande biologins ”Higgspartikel”-Gliadinets (del av glutenproteinet) koppling till ALLA autoimmuna sjukdomar (det tycks det råda stor enighet om i forskarvärden), så tror jag att det är främst där som skolmedicinen är mest ”sårbar” och tvingas till ett förändrat förhållningssätt och då får också ”vi” en chans till ett snabbare genombrott och därmed ett friskare folk. Undrar bara hur länge det behöver dröja,det tycks ju erfarenhetsmässig ta minst 40 år (se Semmelweiss et al.) för att förändra sjukvården?

  I ett vidare perspektiv behöver man ifrågasätta nyttan med hela civilisationens (byggt på vete/gluten) ”landvinningar” och där framförallt näringslivet med livs-och läkemedelsindustrin i spetsen. Det kommer att bli ett fruktansvärt dyrt, men nödvändigt omtänkande.

  1. Hej Ulf,

   Min prognos är att genombrottet kommer redan under 2013, tack vare Internet som gör det möjligt att informera och utbilda folket. Egentligen är det inte svårare än att en femteklassare begriper hur det hänger ihop redan efter några lektioner. Men om man har en högt uppsatt samhällsposition och en lön som bygger på att man inte begriper, då är det svårare, nästintill hopplöst.

   Industrin har överutnyttjat sin roll till den grad att sjukvården nu håller på att krascha vilket kommer att tvinga ansvariga politiker att greppa denna ”heta potatis”, mycket snart (annars sitter de själva löst). Läs mer …. Industrin drar undan mattan för sig själva … http://www.kostdemokrati.se/politics/2012/10/28/industrin-drar-undan-mattan-for-sig-sjalva/

   Det kommer snart ett inlägg om hur akutsjukvården i Stockholm håller på att haverera, osv, osv….

   Annars hade det sannolikt tagit ett halvt sekel.

   Men det kommer inte att bli dyrare, det kommer att bli billigare, för det som är dyrt idag är ohälsan som kostar oss skjortan och som kostar oss livskvalité. Det kanske mest allvarliga är GMO som hotar både miljö och mänsklighetens fortlevnad (hotar faktiskt allt levande på planeten). Detta för att några få profitörer på kort sikt skall få se sitt bankkonto växa – också en fråga om makt och inflytande. Tyvärr har de många ledande och inflytelserika politiker i sin hand likt pinocchio-dockor, som inte begriper bättre. Även här bör folket bestämt sätta ner foten och ge dessa politiker ”foten” i nästa val. Vi hoppas kunna tala om vilka dessa är i god tid innan valet september 2014.

   Vid alla förändringar finns det vinnare och förlorare. Kolhydratindustrin kommer att krympa och framställare av riktig mat kommer att gynnas, främst lokala bönder och handlare. Miljön kommer avsevärt att förbättras, vilket kommer alla tillgodo.

   Om man ser till helheten gör 98 % av mänskligheten stora förtjänster på ett genombrott, både hälsomässigt och ekonomisk. Resterande 2 % är både driftiga och kapitalstarka, och de finner säkert på bättre sätt att tjäna pengar på än att producera skräpmat, att profitera genom genmanipulering, gifter, farliga vacciner, kolesterolsänkande mediciner och på allmän ohälsa.

   Således blir alla i slutänden vinnare.

 4. Intressant är hur Dr. Oz show i USA nu konstaterar att all info om kolesterol är felaktig. Kan hittas på kostdoktorn.
  När genombrottet kommer i USA kommer det att gå fort att förändra och ta livet av statinerna och ett nytt förhållningssätt till industrin. Nu är det tillräckligt många forskare som vet vad det har varit fråga om i ”ghostwritingen” och lurendrejeriets tidevarv!
  hälsar karl

Kommentera