.

Kan cancer vara svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter har doktor Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Den 24 maj pressvisas en dokumentär om medias och svenska myndigheters häxjakt på Erik Enby – ett myndighetsmissbruk som kommer att få skandalen med Macchiarinis åtta patienter att likna en västanfläkt. Cancer drabbar ju 150 svenskar VARJE DAG.

Tillfälle för dig som som vill förstå vad som händer och som vill ta befälet över ditt och dina närmastes livskvalitet. Dags att ställa våra myndighetstjänstemän och ansvariga politiker tills svars för deras agerande.

Erik Enby - PremiärVill de att cancer ska spridas epidemiskt och att skolmedicin ska kunna profitera på denna utveckling – i så fall gör de ett bra jobb för det är just detta som nu sker. De läkare som hotar denna utveckling genom att kunna bota cancer utan cellgifter och utan biverkningar – försöker våra egna myndigheter och diverse andra kollaboratörer att stoppa till varje pris. Hur tänker de då?

Dags för ett sovande folk att vakna – innan alla drabbas av cancer.

 • Premiär i Stockholm 24 maj 2016 … klicka här
  .
  En stark film som berör och efter filmens slut visade publiken sitt gillande med stående ovationer och med en applåd som aldrig ville ta slut.

En recension:

Käre Börje!

Jag måste bara säga det igen: jag är oerhört, oerhört, oerhört imponerad av dig och ditt team!!! Filmen ni gjort är ett mästerverk, alla inblandade kan vara – med största möjliga rätta – stolta över sitt bidrag!

Jag bugar djupt, du är verkligen dokumentärfilmens Orson Welles – noga, saklig, dramaturgiskt korrekt, men samtidigt tillspetsad, dramatisk och spännande!

Det är en ära att fått vara med vid denna premiär och att få tagit del av Eriks fantastiska liv, glädjen och sorger – jag hoppas att han till slut kan ges den plats han förtjänar..

 • Premiär i Göteborg 2 juni 2016 … klicka här  (även 16/6 i Göteborg … klicka här)
 • Premiär i Höör 4 juni 2016 i Kulturhuset Anders.

National Health Federation – Sweden (NHF) NHFbjuder på en sammanfattning:

 • Blodmikroskopi avslöjar orsaken till kroniska sjukdomar – inklusive cancersjukdomars uppkomstklicka här

En av doktor Erik Enbys tusentals patienter hade aggressivt malignt melanom med spridning och upplystes av vården om att hon endast hade två månader kvar att leva om hon inte underkastade sig vårdens traditionella behandlingsmetoder (som kunde kostat henne ena ögat och halva ansiktet). Hon avstod och gick till doktor Erik Enby som behandlade henne. Det var 15 år sedan och hon är fortfarande fri från cancer (läs mer … klicka här).

Självfallet farligt att en läkare kan bota cancer utan cancermediciner och utan strålning – han hotar ju hela cancerindustrin där bara cancermediciner omsätter 800.000.000.000 kronor per år.

Det anmärkningsvärda är att forskare och läkare underordnar sig läkemedelsindustrins särintressen på bekostnad av patienternas hälsa. Det är också högst anmärkningsvärt att media och våra egna myndigheter ränner ohälsoindustrins intressen som om de vore industrins springschasar.

Ansvariga ministrar duckar och bara betalar spektaklet med medborgarnas skattepengar.

Doktor Erik Enby går emot strömmen genom att söka den sanna orsaken bakom sjukdomars uppkomst – och det gör man inte ostraffat i Sverige.

Doktor Erik Enbys forskning … http://enby.se/

Doktor Erik Enbys bok … klicka här

ζ

Erik Enby föredrag Höllviken april 2014

Erik Enbys föredrag vid seminariet ”Nya synsätt på cancer” i Höllviken i april 2014 där han berättar om och visar bilder på hur han kommit fram till sambandet mellan cancer och svamp.

Seminariet i Höllviken arrangerades av Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap.

ζ

3rd Millennium Science

3rd Millenium Science

Volume 1, April 2013

 • A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus (Ascomycotina)
  Erik Enby, Med. Dr … click here
  .
 • En cancertumör var en sporsäckssvampklicka här

ζ

Hur doktor Erik Enby blev berövad sin läkarlegitimation

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer). Han blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder ha vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi om tiotals människoliv, varje dag. Därför är alla handlingar hemligstämplade och förhandlingar skedde bakom lykta dörrar.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa 13 terapeuter, läkare och cancerspecialister (varav flera ledande i Sverige), ansågs Erik Enbys konsultation (två besök) vara vållande då den var ”ovetenskaplig” – han agerade ju utanför givna informella ramar, vilket är strängt förbjudet.

Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA enligt officiell statistik, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta. Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början. Senare framkom att kvinnan sannolikt begick självmord.

lagbok-uppslagen-tunnDetta är ett skolexempel på rättsröta i Sverige – och om detta är praxis och om alla ska dömas efter samma måttstock som doktor Erik Enby så kommer Sverige mycket snart att var utan legitimerade läkare – om det räcker att en missnöjd patient eller anhörig påstår något för att legitimationen ska dras in.

Varje år dör cirka 25.000 svenskar av cancer – i snitt 68 varje dag, sju dar i veckan, året runt – och det finns många som inte är nöjda med väntetider och den vård de fått (oräkneliga är feldiagnosticerade cancerfall).

Det finns två kategorier av läkare som riskerar att få sin legitimation indragen:

 1. De läkare som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar – genom att t.ex. kunna lindra eller bota kroniska allvarliga sjukdomar utan skolmedicinens patenterade droger. I detta fall fabriceras orsaken till att dra in legitimationen och ofta används ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som saknar definition och som baseras på tjänstemäns godtycke.
  .
 2. De läkare som genom inkompetens eller brott allvarligt skadar patienter och så länge man inte utmanar läkemedelsindustrins intressen så krävs mycket grova och upprepade förseelser eller brott för att detta ska ske. Denna kategori ska självfallet inte få fortsätta som legitimerade läkare.

Skolmedicin är bara en pusselbit och är dessutom ett relativt nytt kommersiellt påfund (med mycket allvarliga biverkningar) som i Sverige har monopol på den skattefinansierade hälso- och sjukvården. Det utgör ett oinskränkt behandlingsmonopol trots att biverkningar av ”läkemedel” har utvecklats till vår tredje största dödsorsak och när det gäller behandling av många kroniska sjukdomar är den positiva verkan högst diskutabel – så visst behövs alternativ.

 • Inga dödsfall från kosttillskott men 783.000 dödsfall av läkemedel per år i USA (89 per timma) … klicka här

När det gäller kroniska sjukdomar så finns det effektiv funktionell medicin utan biverkningar – men detta förnekas svenska patienter på grund av skolmedicinens monopol på våra skattepengar (10 % av BNP eller i snitt 90.000 kr per arbetande svensk och år). Ett axplock av funktionell medicin (det finns betydligt fler):
.

Funktionell-medicin

.
ζ
.

TV: Varför även alternativ till skolmedicin behövs

ζ

PS. I Göteborg var det premiärvisning av ”Läkaren som vägrade ge upp” den 2 juni (och biografen Roy var fullsatt). Nästa föreställning blir torsdagen 16 juni på bio Roy.