Dalarnas sjukvårdsparti – ett föregångsparti i vården

.

bara-genom-att

.
ζ
.

Dalarnas-Sjukvårdsparti-logo_2014[Klicka på bilden ovan för att komma till hemsidan]

..

Dalarnas sjukvårdsparti (DSP) – ett föregångsparti i vården

Dalarnas sjukvårdsparti är ett annorlunda parti i vården.

88-cementDe vill att personalen ska får mer ansvar att sköta vården utan för mycket styrning uppifrån. Man vill förnya och effektivisera ledningen efter 88 års kontinuerlig betongtypsledning.

Dalarnas sjukvårdsparti har insett att sjukvårdens problem delvis ligger i att vården undviker att följa de lagar som finns.

lagen-bw

Det är först då vården visar patienten omtanke och respekt,
som man följer Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 §.

ζ

Vårdköer

Dalarnas Sjukvårdsparti vet hur landstinget ska uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på maximala väntetider.

kö-mIdag får upp till 30 % av patienterna vänta mer än sju dagar på att få komma till sin distriktsläkare, många får vänta på en specialisttid mer än 90 dagar för att inte tala om operation eller behandling inom ytterligare 90 dagar.

Men landstinget väntar och bryter därmed mot hälso- och sjukvårdslagens väntetidsgaranti. Man har till och med förbjudit patienterna att åka till annat landsting eller inom EU, innan landstinget brutit mot lagen.

Tänk om de patienter som vill åka utanför landstinget finge det! Då skulle de lämna plats åt andra som vill få sin vård i Dalarna och Landstinget skulle uppfylla väntetidslagen och få statliga belöningspengar.

Det är förvånansvärt att landstingsledningen inte kan se denna enkla möjlighet trots att Dalarnas sjukvårdsparti har påpekat det vid flera fullmäktigesammanträden. Men det är som vanligt  – IUH (Inte Uppfunnet Här) som får landstinget att bryta lag.

GBP-m-bw

Viktoperationer

Nästa problem är Gastric Bypass (GBP). Här har landstinget investerat i ny utrustning i Mora och man räknade med att göra omkring 300 GBP-operationer per år i Mora.

Problemet är att omkring tre patienter kommer att dö i samband med operationen per år och omkring 12 patienter kommer att dö inom första året efter operationen (4 %).

GBP är en experimentell metod som ännu inte har utvärderats.

Om Dalarnas sjukvårdsparti får makten efter valet kommer man att se till att patienter med övervikt kan få hjälp med viktnedgång med hjälp av kost och livsstilsförändring (som kräver kunskap och support).

Den kost som Socialstyrelsen redan 2008 beslöt vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Som fungerar – till en lägre kostnad och utan biverkningar. LCHF kallas kosten och är känd sedan flera millennier.

ζ

Sockersjuka behandlas inte idag

– enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet

Det tredje problemet är att landstinget idag misshandlar patienter med sockersjuka. Dessa patienter med sockersjuka tvingas/luras av vården att äta socker (=kolhydrater) för att det finns insulin. Det är lika logiskt som att rekommendera patienter med jordnötsallergi att äta mer jordnötter, det finns ju adrenalin och kortison som får dem att överleva.

ζ

“Landstinget misshandlar idag patienter med sockersjuka,
utan stöd av vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Konsekvensen är «naturalförloppet» med biverkningar
och följdsjukdomar som hårt belastar både patienter
och landstingets Dalarnas sjukvård. Helt i onödan!”

ζ

Socialstyrelsen fastslog den 16 januari 2008 att lågkolhydratkost är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.för behandling av övervikt eller diabetes typ 2. Enligt Patientsäkerhetslagen ska således både diabetiker och överviktiga patienter informeras om och erbjudas detta alternativ, men det struntar vårdens företrädare och den politiska majoriteten i.

ζ

Fallet Tommy

Tommy-2Just nu har en patient i Dalarna vid namn Tommy begärt ett alternativ till Gastric Bypassoperation (som han klokt nog avböjt), ett alternativ som kostar bråkdelen och finns till hands i hans närområde, men han fick avslag och fick även avslag på sitt överklagande.

Att man därigenom bryter mot lag verkar inte bekymra och att man också underlåter att ge Tommy hjälp att hantera allvarliga hälsoproblem verkar vara en ovidkommande fråga av låg dignitet. Det verkar vara viktigare att göra som man brukar.

Tommys spontana kommentar vid avslaget var ”Jag kommer att dö” och med tanke på hans situation så lever han idag farligt nära att få omfattande organskador och t.o.m. dö. Samhällets kostnader riskerar att bli omfattande, men det verkar inte heller bekymra ansvariga tjänstemän inom vården. Mer om detta fall senare.

Vid en valseger är dock detta fall inget problem. Självklart kommer vi (Dalarnas sjukvårdsparti) att följa lagen och Tommy får den hjälp han enligt lag har rätt till. Även andra med liknade problem kommer att erbjudas alternativ till viktoperation – som fungerar utan biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Även Västra Götalandsregionen är nu på väg att kunna erbjuda alternativ till viktoperationer:

 • På G – ett riktigt alternativ till viktoperation … klicka här

Ska Dalarna hamna på Jumboplats även när det gäller behandling av övervikt och fetma? En utveckling som synes styrd av särintressen och inte med medborgarnas och landstingets Dalarnas intressen i främsta rummet.

Som jag tidigare nämnde verkar majoriteten som gjuten i betong när det gäller sjukvårdens utveckling och så har det varit under 88 år.

huvudet_i_sandenNu räcker det!

Ska Tommy behöva dö av ren dumhet för att vårdens tjänstemän inte kan lagen och inte kan ”tänka utanför sin box”? Ska ekonomin tillåtas krascha på grund av politisk okunskap och politisk oföretagsamhet?

ζ

Gammal beprövad kunskap och erfarenheter sopas under mattan

– och med följer det goda behandlingsresultatet och en ekonomi i balans

sopa-under-mattan-bw2Grunden för all behandling av patienter med sockersjuka var tidigare en lågkolhydratkost där man ersatte energiförlusten från kolhydrater med energi från animaliskt fett. Se Flottans sjukhusläkare Julius Lagerholms beskrivning i sin bok Hemmets Läkarebok.

När insulinet kom 1923 kunde man få de flesta med sockersjuka typ 1 att överleva. Sockersjuka typ 2 var en raritet. Men den basala behandlingen av sockersjuka var en klassisk lågkolhydratkost med smärre tillsatser av insulin vid behov. Denna behandlingsregim var den gängse fram till 1980-talet då det hände flera samverkande händelser.

Den första händelsen var att man 1976 med hjälp av molekylärbiologiska metoder kunde göra humant insulin i obegränsade mängder och till ett lågt pris, Fast humant insulin var mycket dyrare än de klassiska nöt- och svininsulinerna.

Den andra händelsen var de nya amerikanska kostråden från Mc Governkommittén 1977 där man lade om kosten från mera fett till mera kolhydrater. Detta skedde av jordbrukspolitiska skäl.

Den tredje händelsen var att man i Sverige ungefär samtidigt började kalla sockersjuka för diabetes. Det gamla namnet sockersjuka talade om att personen inte tålde socker och kolhydrater (som består av socker). Det nya namnet har ingen direkt koppling till sockersjuka så man vet inte längre att man som patient med diabetes inte tål socker.

Den fjärde händelsen var att sockersjuke-organisationerna under 1980-talet började kräva att en patient med sockersjuka skulle få äta samma extremt socker- och kolhydratrika kost som alla andra. Man kan undra varifrån denna mindre kloka idé kom?

Alla dessa samverkande faktorer har lett till att personer med övervikt har tredubblats sedan 1980, antalet patienter med sockersjuka har tredubblats under samma tid.

 • graph-up-bw2013 fanns det enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 407.885 personer i Sverige som använde någon form av läkemedel mot sockersjuka.
 • De senaste sju åren har antalet patienter enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik ökat med 28,3 % eller 4 % per år.
 • Antalet patienter som hämtat ut läkemedel vid sockersjuka har ökar från 317.899 år 2006 till 407.885 år 2013 (en ökning med 28 %).
  .
  Borde vi inte istället bli friskare med alla läkare, all ny forskning och alla nya läkemedel?

ζ

Riktig hederlig kunskap negligeras

Går vi till fysiologin, biokemin och hormonläran som ligger bakom sockersjuka och övervikt finner vi följande:

 • proteinProtein behöver vi äta eftersom vi saknar möjlighet att tillverka omkring 10 av de 20 aminosyrorna, byggstenarna till protein. Det behövs bara små mängder animaliskt protein, 0,5 g/kg kroppsvikt medan det behövs 5-10 gånger mer protein man äter vegetabilisk kost på grund av att vegetabiliska proteiner har låga nivåer av livsnödvändiga aminosyror. Animaliska proteiner är helt ogiftiga.
  .
 • Fett behöver en vuxen mellan 2 och 3 hg per dag. Animaliskt fett är vanligtvis det bästa eftersom vi själva består av just animaliskt fett liksom även våra bytesdjur som nöt och gris. Alla varmblodiga djur har ungefär samma fettsyrasammansättning eftersom alla har ett temperatur-optimum runt 37ºC och fetternas smälttemperatur är desamma för att fetterna ska fungera i cellmembraner och fettceller. Animaliska fetter är helt ogiftiga.
  .
 • Kolhydrater behöver vi egentligen inte äta alls eftersom levern tillverkar allt socker vi kan tänkas behöva.Poison-Sign2

Men mer än 3 gram socker i blodet är giftigt och mer än 15-25 g glukos i blodet hos en 70 kg person är en akut dödlig mängd glukos i blodet. Det finns därför insulin i kroppen för att säkerställa att individen ska överleva trots att man äter socker=kolhydrater.

Vid sockersjuka (= för högt P-glukos) har individen ätit för mycket kolhydrater i förhållande till den mängd insulin som individen kan tillverka.

Slutsats av denna kunskap blir:

 • att det är ofarligt att äta protein av animaliskt ursprung
 • att det är ofarligt att äta fett av animaliskt ursprung
 • att patienter med sockersjuka kan välja mellan att:
 1. Minimera den mängd socker man äter och därmed minimera mängden läkemedel och minska risken för biverkningar och följdsjukdomar.
  .
 2.  Äta mera kolhydrater än man tål och därför tvingas använda mer läkemedel inklusive insulin för att slippa dö på samma sätt som man gjorde före 1923.
  .
  Det innebär dock att man får ett sjukdomsförlopp som kallas för”naturalförloppet”, man blir successivt sämre och kräver alltmer läkemedel och vård på grund av biverkningarna av ett pendlande högt blodsocker, höga insulinvärden och läkemedelsbiverkningar.
  .
  En behandling som ökar risken för fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

Så bara genom att följa lag kommer landstinget att få pengar över till annan verksamhet. Det är inte pengar som Landstinget Dalarna lider brist på, det är en bra ledning som Landstinget Dalarna lider brist på. Svårare än så är det inte.

domarklubba-bwRösta på Dalarnas Sjukvårdsparti om du är trött på vårdköer och ineffektiva behandlingsmetoder vad gäller diabetes och fetma, som dessutom bryter mot lag. Rösta också på oss om du är trött på skattehöjningar utan att få något för dem.

Och sist, men inte minst, för att åstadkomma ett alternativ till viktoperationer som oftast gör mer skada än nytta. Vi kommer att erbjuda överviktiga patienter ett kostnadseffektivt alternativ som ger betydligt bättre resultat utan biverkningar och där vi följer lag. Det finns redan patienter som efterfrågat detta, men som fått avslag.

.
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

Tidigare inlägg (klicka på löpsedlarna för att läsa mer):

… 

DSP är det självklara valet om man vill rädda vården!

Kommentera