SBUs rapport ”Mat vid fetma”

23:09, 24 september 2013 in Okategoriserade by Björn Hammarskjöld

sbus-bludder-[493 sidor]

ζ

SBUs ”Mat vid fetma”

SBU-Mat-Vid-Fetma-Sid1SBUs rapport från 2013-09-23

Äntligen har den kommit, SBUs rapport om mat vid fetma.

  • ”Mat vid fetma” …. ladda hem här…

Fortfarande är det helt klart att SBUs grundkunskaper inom fysiologi, biokemi och endokrinologi helt saknas inom projektgruppen, eftersom man bara stödjer sig på forskningsresultat, som sällan är annat än snedvridna observations- eller epidemiologiska studier som uppfyller forskningsbidragsgivarens önskemål.

Det är därför som genomgångar av forskningsresultat sällan visar på att studierna har starkt vetenskapligt underlag.

I SBUs sammanfattning skriver man ett antal vinklade påståenden.

ζ

”SBU:s slutsatser

Syftet med denna rapport var att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma.”

ζ

Här bekänner SBU att deras uppgift är sammanställa den vetenskapliga litteraturen men sedan underlåter man att göra det. Man glömmer all litteratur före 1980, ett klassiskt SBU-trick för att dölja sanningen som användes i SBUs rapport Mat vid diabetes av 2010.

ζ

Några kommentarer (med sidhänvisning till SBU-rapporten)

Sidan 17-18. Här vinklar man informationen om hur man går ned i vikt och hur man behåller den lägre vikten. Man blandar ihop ”strikt lågkolhydratkost” om <20 E% kolhydrater med ”lågkolhydratkost” om <40 E% kolhydrater.

  • Det är stor skillnad på mindre än 20 E% och mer än 20 E% ur metabol synpunkt. Detta är visat ett stort antal gånger förr i världen, men SBU verkar undvika att beakta denna gamla kunskap
  • I Insjuknande i diabetes finns information om att söta drycker ökar risken för diabetes, men lågfettkost minskar inte risken för diabetes.
  • Varför tar man inte upp att en lågkolhydratkost minskar risken för diabetes och minskar medicinförbrukningen hos dem som redan fått sin diabetes?

nyckelhål-svSidan 60 Fetma förekomst. Graferna sträcker sig från 1986, inte tidigare år, exempelvis från 1950. Man döljer därmed sanningen att viktökningen tog fart början 1990 (nyckelhålsmärkning kom 1989).

Sidan 56. Man påstår att forskningen om kost har utvecklats avsevärt sedan förra SBU-rapporten från 2002. Men man glömmer all den forskning som har utförts före mitten av förra seklet. All denna kunskap utraderades på grund av andra världskrigets okunskap i tyska i USA. Här finns massor med kunskap som SBU avstått att ta reda på.

Sidan 63, mekanismer bakom fetma. Här raljerar SBU om energiintaget i stället för att kunna sin endokrinologi och veta att överskott på kolhydrater omvandlas till fett. Fettförbränning hämmas samtidigt, eftersom blodglukosnivån måste normaliseras för att individen ska slippa dö av akut glukosförgiftning.

SBU synes sakna insikt i att en lågkolhydratkost är enda alternativet vid viktminskning. Alla viktminskningskoster går ut på att minska mängden kolhydrater i kosten. Den dörren slogs upp på vid gavel av Socialstyrelsen redan den 16 januari 2008.

Nu försöker SBU att glänta på den redan öppna dörren. Men det är redan ett par miljoner invånarna i Sverige som använder sig av denna goda metod att må bra och minska i vikt, slippa en mängd sjukdomar som diabetes, övervikt, metabolt syndrom, magproblem, med flera. Dvs. de sjukdomar som orsakas av för mycket giftiga kolhydrater i kosten.

ζ

“SBU synes sakna insikt i att  lågkolhydratkost
är enda alternativet vid viktminskning.”

ζ

Se på SLVs normalkost med 50 E% kolhydrater och 800 kcal, kallas ”svältkost”.

  • Det blir 100 g kolhydrater per dag.

Se på en kost med 16 E% kolhydrater och 2 500 kcal, brukar kallas ”LCHF”.

  • Det blir 100 g kolhydrater per dag.

Båda grupperna går ned lika mycket i vikt, båda grupperna kan äta sin kost till de dör.

  • Svältgruppen dör av svält inom några månader p.g.a. brist på mikro- och makronäringsämnen.
  • LCHF-gruppen håller sig frisk i många decennier eftersom alla makro- och mikronäringsämnen finns i LCHF-kost.

William Bantings A letter on corpulenceSBU skriver åter vinklad information på sidan 75:

”ordinerades av sin läkare en diet där han skulle undvika ”fettbildare”, dvs fett, olja, grädde, smör, bröd, potatis, ris, socker m m.”

Enligt Bantings egen bok fick han låta bli bröd, smör, mjölk, socker, öl och potatis. Men det står inget om fett, olja eller grädde, det synes vara ett vinklat tillägg av SBU.

Definitionen av makronutrientsammansättning är inkonsekvent och bluddrigt skrivet.

Det som står på sidorna 107-110 är skräckexempel på bludder. Jag har försökt bena upp vad som står. Men det är knepigt (se appendix nedan).

Detta är bara ett axplock av alla fel som SBU-rapporten innehåller.

LegobefälSammanfattningsvis så får SBUs rapport ”Mat vid fetma” helt underkänt.

I det militära fick man ordern:

– GÖR OM!

– GÖR RÄTT!

SBU borde göra sammaledes.

.

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

APPENDIX

Nya nordiska näringsrekommendationer (NNR5)

ζ

Exempel på bludder

SBU-sidan-107
Bludder (klicka på sidan ovan)

Sid 107

Försök till tolkning av SBUs ”definitioner”

Makronutrient E%
Lågfett < 30
Standardinnehåll fett 30 – 45
Extrem lågfettskost 10
Högfettskost > 45
I lågfettskost är protein 10 – 30
Kolhydrat i lågfettkost 40 – 60
Högfettkost protein 30 – 35
Högfettkost kolhydrater < 25
Måttlig lågkolhydratkost < 40
Strikt lågkolhydratkost < 20
Måttlig lågkolhydratkost fett 35 – 40
Strikt lågkolhydratkost 45 – 50
Måttlig lågkolhydratkost protein 20 – 25
Strikt lågkolhydratkost protein 30 – 35
Standardinnehåll av kolhydrater 40 – 55
Högkolhydratkost > 55
Standard kolhydrater fett 25 – 35
Högkolhydratkost fett 25 – 35
Standard kolhydrater protein 10 – 25
Högkolhydrat protein 10 – 25
Standardinnehåll av protein 10 – 15
Högt innehåll av protein > 15

ζ

Kost-tabell Protein Fett Kolhydrater
Strikt lågkolhydrat 10 – 20 > 60 < 20
Måttlig lågkolhydrat 10 – 20 > 40 < 40
Högkolhydratkost 10 – 20 > 25 > 55
Strikt lågfettkost 30 < 30 > 40
Lågfettkost 10 – 20 < 30 > 50
Standardfettkost 10 – 20 30 – 45 35 – 60
Standardproteinkost 10 – 15 25 – 40 50 – 60
Högproteinkost > 15 > 25 50 – 60