Bengmark och Paulsson har rätt, men så fel!

radarparet.
ζ
.

 …..

Radarparet Stig Bengmark & Jonas Paulsson

.
Bengmark och Paulsson har rätt, men så fel!

Stig Bengmark och Jonas Paulsson skrev i GP 2013-07-15.ett debattinlägg med rubriken ”Subventionera inte osund livsstil”.

De inleder helt korrekt

” Med största sannolikhet är det moderna intensiva jordbruket vårt främsta hot mot folkhälsan. Tsunamin av kroniska sjukdomar har sitt epicentrum i södra USA och sprider sig runt jorden parallellt med det intensiva jordbrukets utbredning”

ζ

Men sedan tappar de fokus

Före det högteknologiska jordbruket kunde den amerikanska prärien producera mer än 22 ton kött per km² – producerat av självgående och självgödslande produktionsenheter i ett ständigt jordförbättrande ekosystem.

ζ

prärien-USA

.Dagens enorma jordbruk utarmar prärien i USA och drivs av olja. Jordlagret har förtunnats kraftigt och alla de mineraler som krävs transporteras bort i odlingsprodukterna. Mineraler ersätts med NPK. Men andra mineraler som natrium, kalcium, magnesium med många fler ersätts inte.

Dagens industriella jordbruk har som konsekvens att matjorden eroderar och den som är kvar kontamineras med GMO och växtgifter, och utarmas på mineraler och vitaminer.Det är motsatsen till ett hållbart samhälle, det är en kortsiktig rovdrift, och vi lämnar över öken till våra barn och barnbarn.
.
öken-man-barn

ζ

Ett räkneexempel

DartmoorponnySom ägare till Dartmoorponnies har jag räknat på hur mycket mat en ponny behöver för att öka 200 kg i vikt på två år. Ponnies drar ungefär 15 kg hö per kg kött producerat under de första två åren plus en del bete, för att producera uppemot 60 ton kött per km² och år.

60 ton kött motsvarar energimässigt 762 ton gurka. Källa: SLVs databas.

För att producera 1 kg kött krävs 0,6 kg vatten = vatteninnehållet i kött, resten återförs varje dag till jorden.

gurkaGurka, energimässigt motsvarande 1 kg kött, kräver omkring 13 kg vatten = vatteninnehållet i gurkan. Gurka kräver således 21 gånger mer vatten än ett kg kött.

Ponnyn behöver också bara 1/12 så mycket kalium som gurkan.

Fram till 1970-talet var Sverige i stort sett självförsörjande av livsmedel tack vare de små familjejordbruken mot dagens 50 % matförsörjning, tack vare storjordbruken i Sverige.

Så frigående självgödslande köttproducenter är det bästa vi kan odla för att mänskligheten ska överleva på mer än några få generationers sikt. .

kor_högt_gräsKött från gräsbetande djur är miljömässigt korrekt, ger ett hållbart
jordbruk, ger djuren en naturlig uppväxt och människorna hälsosam mat.

.
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

PS.

 Fler inlägg i debatten:

 • Osunt och populistiskt om jordbruk och miljö, läs mer…
  .
 • Helt fel om LCHF, läs mer … Miljömagasinet. Några citat:.
  .
  ”Jonas Paulsson och Stig Bergmark … debattörerna har nog inte hängt med i utvecklingen”
  .
  ”Efter att provat GI och LCHF i 6 år, har min vikt minskat med 10 procent till normal, jag har blivit av med magkatarr, depression, Artros, tarmproblem och trötthet och slipper dessutom att gå på toa mitt i natten. Jag äter inga läkemedel och är sällan sjuk. Jag mår bättre nu än på den tiden jag följde Livsmedelsverkets anvisning, ungefär «ät 6-8 brödskivor om dagen».”
  .
 • Paulsson och Bengmark blandar bort korten om LCHF, läs mer … Miljömagasinet

Business question

ζ

Tips

Läs en uppdaterad och rättad version av Livsmedelsverkets
Frågor och svar om LCHF” … klicka här…

[Jag försökte få Livsmedelsverket att uppdatera sin webbsida då myndigheter måste hålla sig till sanningen, enligt lag. Läs hur det gick, klicka här..]

DS.

Kommentera