Landstinget Dalarna väljer att bryta mot lag

.

.
ζ
.

Landstinget Dalarna väljer att bryta mot lag.

Vid Landstinget Dalarnas fullmäktigemöte 2013-02-18 beslöt man att fortsätta Gastric Bypass-operera patienter med övervikt, i stället för att ge patienterna riktiga kostråd så att de sluppe denna magstympande operation. Dessutom skulle Landstinget Dalarna spara minst 90 miljoner kronor per år, i en landstingsekonomi i kris.
.

Lisbeth Mörk Amnelius,
Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas sjukvårdspartis oppositionsråd,  Lisbeth Mörk Amnelius, lämnade in en motion i hösten 2012.

.
Landstinget Dalarna måste följa lagen

[menar Dalarnas Sjukvårdsparti]

Landstinget är enligt lag skyldiga att erbjuda överviktiga kostbehandling med lågkolhydratkost i stället för en experimentell Gastric Bypassoperation.

Nu skulle motionen godkännas, anses vara besvarad eller avslås.

Vad som förvånar mig är svaret.

ζ

Vår motion visade bland annat:

 • Motionen var en komplett utredning som visade på Patientperspektiv; mindre sjukdom.
 • Finansiering och ekonomiska konsekvenser ger besparing på minst 90 miljoner kronor per år.
 • Miljö, likabehandling, barnkonsekvens och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete; bara positiva aspekter.
 • Juridik; försäkra sig om att landstingets personal följer lag.
 • Folkhälsa; bara positivt.
 • Samverkan med fackliga organisationer behövs.
 • Uppföljning. Kontrollera att Landstinget Dalarnas medarbetare följer lag.

ζ

Vi föreslår att ansvariga förtroendevalda politiker tar befälet;

 • Genom att besluta att vården ska följa RF 1 kapitlet 9 §, PSL 6 kapitlet 1, 6 och 7 §§ och HSL 2 a och 2 b §§ vid behandling av övervikt, allt baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med Socialstyrelsens beslut av den 16 januari 2008 och
 • Genom att påbörja en förebyggande verksamhet baserad på den befintliga kunskapen om lågkolhydratkost.
 • Genom att sätta medborgarnas hälsa och samhällets intressen i första rummet genom att följa lag.

ζ

Svaret på motionen

Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete

Svar: Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet.

[Kommentar: GBP är inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, men det är lågkolhydratkost enligt Socialstyrelsen (16 januari 2008). Men detta faktum negligerar ledningen för landstinget Dalarna, vilket blir mycket kostsamt, både mänskligt lidande och vad gäller landstingets ekonomi].

ζ

Juridik

Svar: Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska all hälso- och sjukvård bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Nuvarande behandlingsmetoder mot fetma bedrivs utifrån denna utgångspunkt.

[Kommentar: De har inte presenterat sitt underlag för sitt påstående. De borde studera erfarenheter av GBP, som klart och tydligt visar att livskvalitén redan efter några år sänks för patienterna och resultatet är betydligt sämre än förväntat på lång sikt.

Det är märkligt att begränsa sig till en operationsmetod som gör att patienterna mår illa när de äter, mer eller mindre, och som orsakar kronisk brist på mineraler och vitaminer. Ett livsfarligt ingrepp som ofta innebär om-operation på grund av livshotande akuta konsekvenser (som t.ex. akut tarmvred). Ett ingrepp som är irreversibelt. Däremot vill de inte tillämpa en metod (lågkolhydratkost) som mer än en halv miljon svenskar funnit fungerar utmärkt, utan några biverkningar och som dessutom är billig OCH som uppfyller kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» (dvs. man följer lagen).]

ζ

Samverkan med fackliga organisationer

Svar: Motionssvaret är inte föremål för facklig samverkan.

[Kommentar: Att fackens medlemmarna följer lagen och att de har förutsättningar att göra ett bra jobb och därigenom undvika neddragningar och överbelastning, det är ett fackligt intresse.]

ζ

Uppföljning

Svar: Någon uppföljning krävs inte i detta ärende.

[Kommentar: Sjukvården är nog den enda sektor som inte behöver en uppföljning. Det är ju bara att höja skatten, låta patienterna köa, påtvinga patienter dyra och farliga metoder som ger livslånga besvär och låta ”personalen gå in i väggen”.]

 

ζ

Min slutkommentar

 • Det är till att vara okunnig inom ledningen.
  .
 • Det är till att vara arrogant inom ledningen.
  .
 • Det är till att förakta patientperspektivet.
  .
 • Det är till att låta bli att spara mer än 90 miljoner.
  .
 • Det är till att bryta mot grundlagens 1 kapitel 9 §, Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

ζ

Man verkar inte bry sig.

 • Inte om patienter.
  .
 • Inte om ekonomi.
  .
 • Inte om kunskap.
  .
 • Inte om miljö.
  .
 • Man verkar vilja ha som mål att bryta lag till högsta möjliga kostnad.
  .

.
”Som man bäddar får man ligga”

Inte undra på att Landstinget Dalarnas sjukvård de senaste åren gått med underskott på omkring 150 miljoner kronor per år (!) och ligger bland de sämsta landstingen vad gäller andel av statens ”kömiljard” (bonus för korta väntetider inom vården).

Det kostar att ligga i botten, vilket relativ ”enkelt” går att rätta till, om kunskapen och viljan funnits hos dagens makthavare. Inte ens när lösningar serveras ”på silverfat” är de det minsta intresserade. Undra hur inspirerande det är att administrera en säker krasch?

.
Björn Hammarskjöld

Tjänstgörande ersättare i Landstinget Dalarnas fullmäktige.
.

Tidigare inlägg:

 • Pressmeddelande: Experimentmetod spräcker landstinget Dalarnas budget. Läs mer…

Ett svar på ”Landstinget Dalarna väljer att bryta mot lag”

 1. citat:
  [Kommentar: Att fackens medlemmarna följer lagen och att de har förutsättningar att göra ett bra jobb och därigenom undvika neddragningar och överbelastning, det är ett fackligt intresse.] slut citat

  Jag håller helt med allt du skriver och i synnerhet med vad du skrev om fackets medlemmer. I arbetslagen finns lagar om ett bra arbetsmiljö. Det är för att skapa bl.annat en trygghet i arbetsmiljön. Om en underordnad vill följa lagen och inte vill medverka i en operation som inte är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, då hotas hen med att bli sparkad eftersom hen vägrar en arbetsuppgift. Om inte det är ett fackligt intresse då vet jag verkligen inte vad ett fackligt intresse är överhuvudtaget. Ytterligare är det så enligt mig att det är bara facket som får säga om något är ett fackligt intresse eller inte. Att undanhålla information för facket innebär att facket har inte haft möjligheten att bestämma själv om ämnet passer in deras intresse. Det luktar censur här.

Kommentera