Högkolhydratkoster är inte harmlösa – allvarliga hälsorisker har kartlagts (replik Charlotte Erlanson-Albertsson)

.
ζ
.

Charlotte Erlanson-Albertsson

I Läkartidningen 2011-12-21 nummer 51 gjorde Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, ett våldsamt utfall mot lågkolhydratkost (LCHF). Som bland annat förespråkare för viktoperationer gärna refererar till.

Bara ett litet fel, det mesta var felaktigt och osant, vilket en professor i fysiologisk kemi borde förstått. Att referera till denna artikel är att bekänna sin egen okunnighet alternativt gör man det av ”ego business” skäl. Fortsätt läsa ”Högkolhydratkoster är inte harmlösa – allvarliga hälsorisker har kartlagts (replik Charlotte Erlanson-Albertsson)”