Kostchef överprövar läkares intyg

Okunnig kostchef drabbad av hybris?

Förbjuder enväldigt den enda kost som Socialstyrelsen
funnit vara enligt «vetenskap och beprövad erfarenhet»,
för behandling av diabetes och övervikt, vår tids folksjukdomar.

Skolbarnen påtvingas istället en extrem högkolhydratkost (Tallriksmodellen),
som främjar diabetes, övervikt, magproblem, cancer och som speedar barnen så
att utbildningen allvarligt försvåras. Vetenskapliga skäl duger inte, däremot tro.

ζ

Kostchef överprövar läkares intyg

Jag fick en fråga om vad jag anser om att en kommuns kostchef begär ut sekretessbelagd patientinformation för att överpröva en läkares medicinska kunskaper och bedömningar.

ζ

Så mitt svar blev

Men vad tänker kostchefen göra med sekretessbelagd information som läkaren enligt sekretesslagen och Hälso- och sjukvårdslagen är förhindrad att delge kreti och pleti? Inte ens kollegor eller annan vårdpersonal har rätt att ta del av patientens sjukhistoria utan att anmälas för journalintrång.

Tänker verkligen kostchefen överpröva läkarens medicinska kunskaper och läkarens medicinska bedömning?

Jag anser att detta är ett stort problem att kostchefer och andra byråkrattor med, som det verkar total okunnighet, bara tänker ens tanken att kunna/vilja/våga överpröva en läkare och det utlåtande denne har skrivit i sin egenskap av medicinskt sakkunnig myndighetsperson.

ζ

Trosuppfattningar accepteras utan intyg.

När jag är på mitt elaka humör brukar jag kräva att barnet ska ha vegankost (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!) eller halalmat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!), med tillägg av kött, fisk, ägg och animaliskt fett och att man sedan kräver att alla vegetabiliska produkter, inklusive vegetabiliska oljor, tas bort.

Ska man gå på trosuppfattning så lär LCHF enligt vissa också tillhöra ett trossamfund, och då kan man hänvisa till att LCHF-kost är trosbaserat (det är baserat på trosuppfattning och därmed helt OK utan läkarintyg!).

ζ

Logiken är enkel och tydlig.

Så om kostchefen inte anser att LCHF-kost är trosbaserad och därmed OK utan läkarintyg? Då måste ju LCHF-kost vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed enligt gällande direktiv från Socialstyrelsen från 2008. Fantastiskt!

ζ

Hur ska kostchefen lösa detta lilla problem?

Enkelt! Låt föräldrarna bestämma,
det brukar bli rätt.

ζ

Det är också viktigt att hävda att läkarens medicinska bedömning inte får ifrågasättas av lekmän. Kom ihåg att läkaren har en lång utbildning och sedan ett långt arbetsliv med mycken klinisk kunskap.

Den djupa kunskap i fysiologi, biokemi, endokrinologi och näringslära som läkaren har inhämtat visar att animalisk mat är den livsnödvändiga mat som vi människor är utvecklade att äta, vi äter kolhydrater bara i nödfall eftersom de är giftiga i större mängd än 3 gram glukos i blodet och letala i större mängd än 15-25 gram glukos i blodet.

Till och med Livsmedelsverket hävdar att protein och fett är livsnödvändigt. Vi måste äta protein och fett och dessutom av animaliskt ursprung eftersom vegetabiliska proteiner saknar vissa essentiella aminosyror och vegetabiliskt fett saknar långkedjiga essentiella animaliska fetter.

Inte ens Livsmedelsverket hävdar att kolhydrater är livsnödvändiga medan Livsmedelsverket också hävdar att kolhydrater endast späder ut de livsnödvändiga animaliska proteinerna och fetterna och ger en grav undernäring, också detta korrekt information. Livsmedelsverket har benämnt kolhydrater som ”tomma kalorier” på åtminstone tio olika sidor på sin webbplats.

Livsmedelsverkets propaganda att man ska äta mer omega-6-fetter är i strid med den vetenskap som finns.

Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare i en vetenskaplig artikel 2002 där det visades att omega-6 var det enda fett som var skadligt, som gav ökad risk för bröstcancer (Wirfält, Mattisson et al, Cancer Causes Control 2002 Googla för korrekt titel).

ζ

Livmedelsverket: Föräldrarna bestämmer!

Ska man gå den formella vägen är faktiskt Livsmedelsverkets hemsida och råd en guldgruva att ösa ur. Ta exempelvis Livsmedelsverkets Råd för spädbarn och småbarn … Personalhandbok …  gå till sidan 19 där det står:

”Föräldrarna bestämmer vad som ska
serveras och barnet om, och hur mycket,
det vill äta av den mat som serveras.”

Med andra ord är föräldrarnas önskan skolans lag,
gäller alla skolor, även i X-stad.

ζ

Regeringsformen 1 kapitlet 9 §

Sedan är det viktigt att hänvisa till Regeringsformen 1 kapitlet 9 § där det krävs att myndighet (= kommunal verksamhet) arbetar med att alla är lika inför lagen och att myndigheten ska iaktta saklighet och opartiskhet. Och grundlagen är överordnad all annan lag och ska följas av myndigheter.

.
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

Ett svar på ”Kostchef överprövar läkares intyg”

 1. Hybris ser ut att vara smittsamt bland kostchefer. Kostchefen i Bollnäs verkar också vara drabbad. Botemedlet är nya arbetsuppgifter där respektive kostchef gör mindre skada.

  Det är ett kommunalpolitiskt ansvar
  att inkompetenta kostchefer inte tillåts terrorisera kommunens skolbarn och det är kommuninnevånarnas ansvar att tala om för sina förtroendevalda politiker vad som förväntas av dem. De som inte svarar upp, bör bytas ut snarast möjligt. Läs mer om vanvettet i Bollnäs kommun här…

  Ofattbart att kommuninnevånarna i Bollnäs finner sig i att en okunnig paragrafryttare topprider både föräldrars och skolbarns självklara demokratiska rätt att själv få bestämma vad de ska äta.

  Kostchefen i Bollnäs vill enväldigt påtvinga skolbarnen en sjukdomsframkallande och fetmabildande kost, för att kostchefen inte begriper bättre och/eller för att hon vill var Livsmedelsverket till lags. Att lyssna på sina uppdragsgivare, kommuninnevånarna, verkar inte vara aktuellt. Att erbjuda valfrihet, kostdemokrati, är inte heller aktuellt.

  Detta är vanvett, finansierat med kommunala skattemedel och sanktionerat av kommunens förtroendevalda.

Kommentera