Landstingen kan spara miljarder

Reflektioner från en diabetes ”konferens”.

Hur man ”enkelt” sparar 25 miljarder kronor OCH stärker folkhälsan.

Landstingen kan spara miljarder

Jag har varit på en ”konferens” som kallades för Världsdiabetesdagen med underrubriken

Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes?

Det var definitivt ingen konferens.

Det var en spiritistisk seans.

Det var en typisk seans med Delphi-manipulering.

Klassiskt med att dela upp oss åhörare i smågrupper runt ett litet bord per grupp med redan utsedd ledare.

Klassiskt med att inleda med några föredragshållare som ser allting från en sida, den andra sidan saknas, men kan med hjälp av speglar visa en symmetrisk bild. Men vi blir lurade igen, vi ser en hägring i stället för verkligheten.

När man sedan kommer till grupparbetena så är det en eller två färdiga frågor av alla de 10 frågor som fanns som varje grupp ska ta tag i. Dock finns facilitatorn/gruppledaren som begränsar svaren och vidarebefordrar bara de färdiga svaren som var uttänkta från före seansen.

Sedan har man en liten frågestund efteråt och alla blir då delaktiga i beslutet som definitivt inte besvarade frågan ”Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes?”.

Det är bara ”Business as usual”.

Inte den minsta tillstymmelse till initiativ.

Om det mot förmodan skulle dyka upp ett initiativ så kvävs det omedelbart. Jag frågade varför man inte rekommenderade en lågkolhydratkost till patienter med diabetes. Jag fick svaret att kostråden till patienter med diabetes är baserade på SBUs rapport från 2010. Ett litet problem med SBUs rapport är att ”kostråden vilar på synnerligen bräcklig grund”.

Översatt till riktig svenska: ”Det saknas helt vetenskap bakom kostråden!”

Men jag fick ingen mikrofon för replik.

Tänk om:

Politikerna såge till att;

Sjukvården började följa Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 §.

Då skulle vården ägna sig åt att rekommendera lågkolhydratkost till patienter med diabetes. Patienterna skulle må bättre och slippa ”naturalförloppet” och minskade mediciner till ett värde av 50 miljoner kronor (50 MSEK) per år enbart i Landstinget Dalarna.

Då skulle vården ägna sig åt att rekommendera lågkolhydratkost till patienter med övervikt och patienterna skulle må bättre och slippa den ovetenskapliga och experimentella Gastric ByPass operationen, ”naturalförloppet” och mycket mediciner till ett värde av minst 20 MSEK/år enbart i Landstinget Dalarna.

Bara i Dalarna skulle denna rekommendation spara minst 70 MSEK enbart i läkemedelskostnader. Läkemedelskostnaderna brukar ligga på omkring 10 % av vårdkostnaderna.

Så den totala kostnadsminskningen torde ligga på minst 700 MSEK eller minst 10 % av Landstinget Dalarnas totala kostnadsmassa om 7 miljarder kronor (7 GSEK) per år.

”Den totala kostnadsminskningen i Sverige
torde uppgå till mer än 25 GSEK per år.”

Det är besynnerligt att vården inte synes vilja underordna sig och följa lagen.

Det är besynnerligt att våra politiker inte kräver att vården underordnar sig och följer lagen.

 

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosifie licentiat i biokemi
Molekylärbiolog
Mikrobiolog

APPENDIX

.
Efter seansen fick jag ett utvärderingsformulär enligt nedan

Svar lämnade av Björn Hammarskjöld 2012-11-15

Hur fick du information om seminariet?

Jag såg en annons om seminariet i tidningen Dagens Medicin

Vad är ditt allmänna betyg på seminariet?

 Sätt betyg från 1-5 där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta

 2

Kommentar

Ett seminarium som speglar en sida och som verkar ha skygglappar mot all den information som finns om kostbehandling av diabetes.

Hur värdefullt var seminariet ur professionell synvinkel?

Sätt betyg från 1-5 där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta.

1

Kommentar

Att man aktivt blockerar att Socialstyrelsen rekommenderar vården att bryta mot PSL 6 kapitel 1 § genom att rekommendera 4 koster till patienter med diabetes som saknar evidens.

Hur inspirerande var seminariet?

Sätt betyg från 1-5 där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta.

1

Kommentar

Helt oinspireraande eftersom man synes jobba i enlighet med samma gamla uppkörda hjulspår som visats skada patienterna sedan 30 år.

Hur betygssätter du arrangemanget när det gäller det praktiska, registrering, mat, lokal osv?

Sätt betyg från 1-5 där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta.

5

Kommentar

Superbra att vi med specialkost fick helt korrekt kost. Köket ska ha en eloge för att man gav riktiga mängder av kött.

Betygssätt de enskilda presentationerna:

Sätt betyg från 1-5 där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta.

Claes-Göran Östenson: En global epidemi – diabetes i världen, Europa och Sverige. Vem riskerar att få diabetes?

2

Kommentar

Skåpmat

Diskussion: Var behöver vi sätta in åtgärderna för att ta initiativet i kampen mot diabetes?

1 (mindre bra)

 Kommentar

Inget om kosten och mängden kolhydrater

Dr Rowan Hillson: Englands fight mot diabetes – hälsokontroller och livsstilråd för alla.

2

Kommentar

Skåpmat igen

Christian Berne, Tony Holm och Sophia Björk: Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården – vad kan det nya nationella programrådet uträtta?

1 (mindre bra)

Kommentar

Inget alls utan en bra kolhydratreducering i kosten. Föredragshållaren besvarade fråga om lågkolhydratkost med att hänvisa till SBUs rapport ”Mat vid diabetes” som grund för Socialstyrelsens ”Kost vid diabetes”. Tyvärr fick jag ingen replik om att SBU helt underkänt kostråden så att de faktiskt därmed är olagliga enligt PSL 6:1

Lars Rydén: Diabetes är inte bara diabetes – lägg in mer hjärta i behandlingen!

2

Kommentar

Även detta känt tidigare

Eva Melin: Kan vi hjälpa kroppen genom att behandla själen vid diabetes?

3

Kommentar

Psykologiskt stöd är alltid bra, men kolhydratreduktion är bättre

• Rundaborddiskussioner: Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes?

2

Kommentar

De flesta runt bordet verkade vara välindoktrinerade så att något nytänkande kom inte fram ens runt bordet.

Återsamling och hearing från rundaborden med svar direkt från en panel med politiker och företrädare för myndigheter och organisationer.

2

Kommentar

Svårt att få fram information till makthavarna som bara fick konsensusåsikter igen. Typisk Delphi-seans för att trycka på alla deltagarna en konsensusåsikt

Dagens moderator:  Hur hanterade moderatorn dagen?

3

Kommentar

Typisk Delphi-seans för att trycka på alla deltagarna en konsensusåsikt

Plats för ytterligare synpunkter eller kommentarer.

Läs mer om ”Delphi” här…  ( Googleöversatt )

 

3 svar på ”Landstingen kan spara miljarder”

 1. Dr Hammarskjöld! Det är inte lätt att kämpa för sanningen i en förljugen värld.
  Egentligen hade jag väl inga förväntningar på diabetesdagen. Men ändå kan man inte riktigt sluta att hoppas att någon i stimmet skulle våga se verkligheten. Hör de inte? Ser de inte? Men stimmet håller ihop. Det är det sättet som de tror att man kan klara livhanken – i alla fall på kort sikt. Vi har nog underskattat värdet av grupptillhörighet. Det tycks stå över sanningen. Det intressant som ett psykologiskt fenomen om det inte vore så förödande för människors liv.
  Din insats är är ovärderlig!

 2. Vi kan alla vara små ambassadörer för det vi tror på och således hjälpa eldsjälar som Dr Hammarskjöld att sprida kunskap i ämnet. – Idag som vi har tillgång till ALL information via Internet, är det inga problem att skaffa sig kunskap. Jag har gjort det. Alla kan göra det. Men för att studera och söka kunskap om ett ämne, krävs det ett visst intresse, envishet och uthållighet. Den hittills VIKTIGASTE boken jag läst heter ”BRÖDBEROENDE” skriven av amerikanske hjärtläkaren William Davis och handlar om hur allt VETE gör oss feta och sjuka och förstör vår hälsa. Under de senaste 50 åren har just sädeslaget VETE genomgått en gen-manipulering för att tillfredsställa industrin. Detta har resulterat i att det så kallade ”hälsosamma fullkornet” inte är hälsosamt, utan hälsovådligt. Det förstår man när man får veta att två fullkorns brödskivor höjer blodsockret mer än två matskedar rent socker! Genom att ta bort allt vete från kosten, kan man faktiskt äta sig frisk. Personligen hade jag blödande, inflammerad tarm, vilket jag nu har botat med min vete-fria kost! Tar man bort vetet, kan man tydligen bota en lång rad sjukdomar. En fantastiskt intressant bok och lätt att läsa! Den ger en insikt jag aldrig trodde var möjligt att få i en problematik aktuell för SÅ många! Köp den och läs den! Kunskap är lätt att bära 🙂
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172412402

  1. Hej Anny,

   Det brukar ta en stund för sanningar av denna kaliber att sjunka in. Kan det verkligen vara så illa?
   Svar: JA.
   Det är värre än vad t.o.m. jag kunde föreställa mig, på många fronter. Men det finns lösningar!

   Håller med om att Brödberoende är en fantastisk bok och inledningen kan läsas här … http://www.kostdemokrati.se/optimal/2012/08/22/brodberoende-hur-vetet-gor-dig-fet-och-skadar-din-halsa/

   En annan lika bra bok är ”Stoppa Alzheimer nu!”, som också är en grundbok som behandlar mycket mer än demens, Optimal bjuder på början på boken …. http://www.kostdemokrati.se/science/2012/08/25/stoppa-alzheimer-nu-2/

   Om Du vill förstå hur det kunnat bli så här galet så är ”Forskningsfusket” att rekommendera … http://www.kostdemokrati.se/2000taletsvetenskap/files/2012/06/2012-nr1-Forskningsfusket-3sidor.pdf

   Och läs gärna Dr Eric Enbys bok ”Blod, mod och envishet : På spaning efter sjukdomarnas väsen” … http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186581406

   Vi hoppas att kunna presentera Erik Enbys nyligen publicerade bok lite senare. Rena Gestapo-fasonerna mot en läkare som inte har hållit sig på ”mattan”, som kan redovisa en fascinerande forskning som mycket väl kan vara ett viktigt steg mot att bota cancer. Ett livsöde där verkligheten överträffar dikten. Fängslad av polisen och psykundersökt för att han i samförstånd med en patient tagit ett blodprov, en droppe blod från ett finger för forskningsändamål.

   Detta sker i dagens Sverige. Vården verkar ha oinskränkt monopol på forskningen och kanske det är därför så lite har hänt inom cancerforskningen på 30 år, trots enorma satsningar. Forskning har blivit ett självändamål, en egen business och ingenting verkar få störa denna verksamhet, som omsätter miljarder.

Kommentera