”Mulliga Barn” lurar föräldrar att lura barn

 

”Mulliga Barn” i Rättvik

Jag var på ett seminarium som ”Mulliga Barn” anordnade i Rättvik den 6 september 2012. Det var massiv radioreklam i Radio Dalarna från tidig morgon och under hela dagen. Så det kom ungefär 30 personer till seminariet i Kulturhuset.

Där väntade Rättvik kommuns hälsosamordnare som hälsade oss välkomna. Hon berättade att i Rättvik har man satt ned foten för att komma till rätta med överviktsproblematiken i samhället.

Men hon berättade inte hur eller var man satte ned foten. Men hon berättade att antalet överviktiga barn i Rättvik hade ökat från 12 % år 2009 till 13 % år 2011.

Vidare hade hon funnit att folk rör sig mer än någonsin och ändå ökar BMI.

[Min kommentar: Kan det finnas en orsak till att BMI ökar på grund av att folk motionerar mer?]

Det pratas mycket om att få ned BMI hos befolkningen, men inget verkar göras. Vart hade lördagsgodiset tagit vägen?

.
Sedan kom huvudtalaren, Linda Åstrand, dietist vid överviktsenheten, Barnkliniken, Falu lasarett.

Linda berättade flera faktoider (faktoid = falsk uppgift som liknar äkta fakta) under sitt föredrag. En faktoid var att det var en fördel på stenåldern att kunna lägga på sig fett eftersom det var brist på mat på stenåldern.

[Kommentar: Jägare har sällan haft brist på mat, agrarsamhället orsakar svält.]

Så en del har utvecklat ”kaloriallergi” i form av fetma i det moderna samhällets överflöd på mat.

[Kommentar: Överflödet på kolhydrater är orsaken till ”överätning”.]

Hon ansåg att mycket handlar om smakupplevelser, en normalviktig äter några chokladrutor, sedan tröttnar man, medan en överviktig tycker alla chokladbitar är lika goda och ”överäter”.

[Kommentar: Om man är ”sockerberoende” tvingas man av hjärnan att ”överäta” kolhydrater. ”Sockerberoende” finns dock ännu inte i Sverige som diagnos, varför vården inte heller kan hjälpa de drabbade (men diagnosen finns i USA sedan decennier).]

Vikten går upp med Livsmedelsverkets ”bra mat”

Linda konstaterade att vikten går upp av Livsmedelsverkets ”Bra mat”, men det handlar om mängden mat, inte om sammansättningen.

Livsmedelsverkets Riksmaten-undersökning 2003 visade att 25 % var utrymmesmat med för mycket salt, fett och socker. 120 kcal kom från socker, alltså 30 g, och 30 g kom från söta drycker som läsk och saft. Och då har man inte räknat med ”vanliga” kolhydrater.

Det rekommenderades sunda kostvanor åt alla. Sedan kördes Livsmedelsverkets fem rekommendationer, de fem F:n.

 • Fruktogrönt [grönsaker ger ½ pluspoäng]
 • Fullkorn [minuspoäng]
 • Fettsnålt, nyckelhålsmärkt [minuspoäng]
 • Fisk [pluspoäng]
 • Flytande margarin [minuspoäng]

Sedan kom en del bra information blandat med faktoider!

Faktoid
(föreställningar som hålls för sanna,
men som i själva verket är felaktiga).

Sant

 • Vi behöver fett.
 • Vi behöver protein.
 • Vi behöver mineraler och vitaminer.
 • Tallriksmodellen minskar mängden riktig mat.

Faktoid

 • Välj bra fetter, växtoljor och margariner.
 • Välj bra kolhydrater, fullkorn.
 • Ät långsamt, en måltid ska ta 20 minuter.

Tallriksmodellen ger hyperaktiva barn första lektionen efter lunch,
sedan okoncentrerade, hungriga och trötta elever nästa lektion. Hur blir
det då med kunskapsinhämtningen och hur blir belastningen på lärarna?
..

Det föreslogs att man skulle äta enligt 2 olika idéer:

Dietistens förslag nr 1

 • Pasta: 150 g
 • Korv: 80 g
 • Ketchup: 25 g
  • Normalportion: 702 kcal

   • Protein: 29 g (17 E%)
   • Fett: 10 g (11 E%)
   • Kolhydrater 120 g (69 E%)

[E% = energiprocent = andelen av energi som kommer från resp. makronutrient]

Denna måltid för Lisa borde räcka energimässigt i 7 timmar, men hon blir hungrig efter knappt 3 timmar när kolhydraterna tar slut.

Vilket barn orkar gå i skolan på denna kost?

Dietistens förslag nr 2

 • Pasta: 75 g
 • Korv: 50 g
 • Ketchup: 25 g
  • Förminskad portion: 383 kcal

   • Protein: 16 g (17 E%)
   • Fett: 6 g (14 E%)
   • Kolhydrater 64 g (68 E%)

Denna måltid för Kalle borde räcka energimässigt i knappt 4 timmar, men han blir hungrig efter drygt en timma när kolhydraterna tar slut.

Vilket barn orkar gå i skolan på denna kost?

Min kommentar och beräkningar

Om man provar LCHF istället, vad blir resultatet då?

Låt oss räkna på det!

Mitt lågkolhydratförslag (LCHF):

 • Pasta: 10 g
 • Korv: 80 g
 • Ketchup: 10 g
 • Gräddsås 1,2 dl
  • Normal portion: 703 kcal

   • Protein: 12 g (7 E%)
   • Fett: 67 g (84 E%)
   • Kolhydrater 16 g (9 E%)

Denna måltid för Kalle/Lisa borde räcka energimässigt i 7 timmar och han/hon blir inte hungrig förrän efter mer än sju timmar, då fettet tar slut.

Alla barn orkar gå i skolan och
lära sig något på denna kost!

Svårare än så är det inte att radikalt förbättra:

 • Lärarnas arbetssituation och elevernas kunskapsinhämtning.
 • Blodsockerkontroll, vilket ger en hög och jämn intellektuella koncentrationsnivå hela skoldagen. Eleverna och lärarna får då optimala arbetsförutsättningar.
 • Blodsockerkontroll, vilket förebygger diabetes och övervikt.
 • Blodsockerkontroll, vilket förebygger sockerberoenden och andra tyngre beroenden.
 • Ekonomin. Vattenutblandad industrimat, lightprodukter, är dyr mat, energimässigt. Det är bättre och billigare att dricka kranvatten till maten. Då slipper man, som i lättmargarin, tillsätta emulgeringsmedel för att vattnet skall blanda sig med det industriellt omestrade fettet och man slipper konserveringsmedel för att inte den vattenstinna blandningen skall mögla (en blandning som andra djur ratar).

Riktig mat är billigast

Det blir en råvarukostnad på 6:40 SEK för förslag nr 1, 3:40 SEK för förslag nr 2 och 7:80 SEK för förslaget med LCHF-kost. Driftskostnaden för ett barn enligt:

   • Förslag 1 blir 2:13 SEK/h,
   • Förslag 2 blir 3:08 SEK/h,
   • Förslag 3 blir 1:11 SEK/h,

Dvs. mindre än halva priset för riktig mat jämfört med industriprocessad högkolhydratkost. Om det gäller att fylla magen är kranvatten klart billigast och bäst.

Så det är klart bra om barnen får en LCHF-kost, i stället för Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost som därtill gör dem ofokuserade, sjuka och överviktiga.

Energi, gram och E% är uträknat via www.kostbevakningen.se, ett lättanvänt och bra fristående kostberäkningsprogram.

Kostnaderna har författaren beräknat.

Tillbaka till föreläsningen.

Dietisten Linda rekommenderade som dietister gör; lättmjölk och andra lättprodukter. Men Linda hade ingen aning om mängden kolhydrater i sina rekommendationer, hon hade lämnat beräkningarna hemma.

[Kommentar: Kolhydrater styr insulin som styr fettinlagring, en nyckelparameter vid viktkontroll. Men dietisten Linda hade ingen aaaning.]

Hon föreslog att man skulle äta utrymmesmat i enlighet med SNÖ, max 80-200 kcal/dag.

[SNÖ = De Svenska Näringsrekommendationerna Översatta till livsmedel].

Men då jag frågade om utrymmesmat och påpekade att man måste räkna in alla bullar, även pasta, pizza, fiberbröd, knäckebröd, så protesterade några ur publiken.

[Kommentar: Bullar innehåller vatten och mjöl (kolhydrater) och så gör även andra bullar som; bröd, pasta och pizza (gäller även fullkornsprodukter).]

Högt intag av omega-6-rika växtoljor ökar risken för bröstcancer – enligt Livsmedelsverkets egen expertis

När Livsmedelsverkets rekommendationer om mera omega-6 presenterades så tog jag upp att Livsmedelsverkets Irene Mattisson skrivit en artikel 2002 där omega-6 som enda fett gav mer bröstcancer.

Då grep Malin Agn in. Hon tillhöll mig att ”här föreläste en expert från sjukvården som man kan lita på”.

Effektivt sätt att tysta sanningen.

På slutet kom den oundvikliga frågan från en BVC-sjuksköterska: ”Hur kan man motivera föräldrarna att acceptera lättmjölk och lättmargarin i förskola och skola?”

Svaret blev ”Hänvisa till Livsmedelsverkets rekommendationer!

[Kommentar: Snyggt icke-svar (ett faktoidsvar)]

Inskolning på tallriksmodellen

Barnen skulle äta enligt modifierad tallriksmodell, en fjärdedel kolhydrater, en fjärdedel proteinkälla och hälften ”fruktogrönt”. Då jag påpekade att ”fruktogrönt” även var kolhydrater påstods att ”fruktogrönt” innehöll så litet kolhydrater så det räknades inte. Var fettet fanns kunde man inte redovisa, ”kanske insprängt i köttet”.

Jag finner det fantastiskt att dietisten inte kunde redovisa var fettet fanns på tallriksmodellen.

[Kommentar: Jag finner det anmärkningsvärt att dietisten använder en experimentmetod som inte är utvärderad, vars resultat är ett trefaldigande av diabetes och en fördubbling av övervikt/fetma på bara tjugo år, sedan nyckelhålsmärkning kom 1989.]

Efter föreläsningen försökte jag prata med Malin Agn. Hon svarade bara ”Jag respekterar din åsikt!” även när jag påpekade att jag framför kunskaper, inte åsikter.

Tänk om Malin Agn kunde ta till sig verkligheten i stället för Livsmedelsverkets Potemkinkulisser [*].

Föräldrarna luras att lura sina barn

Sjukvården har inte dragit några slutsatser av sina flera decennier gamla erfarenheter.

Antingen kan personalen inom vården inte tänka själv eller så struntar man i att tänka själv, man fungerar i båda fallen som en skock får som följer en fåraherde som får betalt för att lura vården och patienterna.

Principen under hela seminariet var att föräldrarna skulle lura sina barn att äta mindre portioner och springa mer.

Barnen får bara äta en (liten) portion mat, ville de ha mer så fick de gärna äta mer, men bara av ”fruktogrönt”. De påstods få äta hur många tallrikar ”fruktogrönt” som de ville. Men man blir inte mätt på för litet mat som innehåller för litet protein och fett med mycket kolhydrater och voluminöst ”fruktogrönt”.

Sjukvården lurar med flit föräldrar att lura sina barn att äta mer kolhydrater och därmed oundgängligen öka i vikt, precis som grisbonden förr i världen gjorde med julgrisen.

Julgrisen fick gröpe, kokt potatis och ister för att maxa vikten.

Idag rekommenderar Livsmedelsverket oss att äta gröpe (modernt namn: fiberpasta, fiberbröd) och kokt potatis med ister (modernt namn: pommes frites).

Så Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta fetmagenererande grismat!

Kunskap saknas eller så luras man medvetet

Allt detta fuskande och lurande tyder på att sjukvården och ”Mulliga Barn” helt saknar kunskap om fysiologi, biokemi och endokrinologi. Sedan hävdar sjukvårdens representanter och ”Mulliga Barn” att detta lurande är den enda metoden att gå ned i vikt.

[Kommentar: Det är överlagd och utstuderad barnmisshandel. Barnen berövas kunskap och självförtroende, de skuldbeläggs när de ökar i vikt tack vare att de följer råden till punkt och pricka. I själva verket beror viktuppgången på de råd som vården och Livsmedelsverket ger, som nu förmedlas av Malin Agn och av henne utsedda och instruerade föreläsare. Det är vansinne att tro att mer av det vi vet inte fungerar, nu plötsligt skulle fungera.]

Sjukvården har inte läst SBUs rapport ”Mat vid diabetes” från 2010 där Livsmedelsverkets kostråd sågades som ovetenskapliga. Alltså är kostråden politiska.

Sjukvården har inte läst Socialstyrelsens beslut av 2008-01-16 att en lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt.

Sjukvården bryter mot lag

Sjukvården bryter mot Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 § genom att rekommendera en ovetenskaplig extrem högkolhydratkost i stället för en vetenskaplig fysiologisk lågkolhydratkost.

Sjukvården bryter mot grundlagens 1 kapitel 9 § genom att försöka lura föräldrar att ge sina barn en extrem högkolhydratkost i stället för en fysiologisk lågkolhydratkost.

Myndighetsperson får inte ljuga eller luras, myndighetsperson måste tala/skriva sanning och behandla alla lika.

Sjukvården bryter mot Barnkonventionens tredje och 19:de artiklar genom att rekommendera en svältkost till växande barn.

Sjukvården bryter mot Föräldrabalken, 6 kapitlet 1 § där det handlar om omvårdnad som inkluderar mat.

Att medvetet svälta barn med en ovetenskaplig metod som gång på gång visat sig inte fungera – det är utstuderad barnmisshandel av värsta art – utförd av de som har fått barnens förtroende. Obs. att även föräldrarna är att betrakta brottsoffer, förledda av de som fått deras förtroende.

Det finns en metod som uppfyller Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 § med avseende på vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt. Metoden är lågkolhydratkost (LCHF).

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

Fotnoter

[*] Potemkinkuliss (egentligt uttal Potjomkinkuliss) eller Potëmkinby [patjå’mkin-] är en beteckning på ytbehandling för att dölja någots verkliga utseende eller syfte.

Namnet sägs ha kommit från den ryska fursten Grigorij Potemkin som inför kejsarinnan Katarina II:s resa till Krim 1787 lät bygga kulisser av byar för att ge intryck av det välstånd han snabbt åstadkommit på den nyerövrade halvön. Enligt Simon Sebag Montefiore som har skrivit biografin Potemkin och Katarina den stora – en kejserlig förbindelse, är ”Potemkinkulisserna” en myt uppfunnen av Potemkins politiska fiender.

Källa: Wikipedia

Författarens kommentar:

Så även Potemkinkulisserna blev potemkinkulisser skapade av Potemkins fiender.

Patientsäkerhetslagen (PSL) och Grundlagen

PSL 6 kapitlet 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

Grundlagen 1 kapitlet 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

♥ – ♥ – ♥

Monopolspelet om våra barns framtid, där rikast vinner.

Det handlar om något så viktigt som våra barn framtid,
som är alltför viktigt för att läggas i händerna på okunniga!

Dalai Lama har sagt att ”ego business” styr vår värld. Nu har ”Mulliga Barn” har blivit ett redskap i detta spel med inflytande och pengar, där föräldrar och barn står för notan.

Skräpmatsindustrin och läkemedelsindustrin tjänar miljarder dollar varje år på att våra barn äter skräpmat och sedan blir storkonsumenter av läkemedel och vård.

Föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barn och det är att bedra sig själv om man tror att någon annan tar det ansvaret. Läs på och välj själv det som är bäst, det är mycket enklare än många tror. Att förlita sig på auktoriteter blir lätt fel.

I den bästa av alla världar kan man lita på att myndigheter och att hälso- och sjukvården vet bäst och rekommenderar det som är bäst för våra barn. Men där är vi ännu inte.

♥ – ♥ – ♥

Nedan fler inlägg om ”Mulliga Barns” propaganda

Referat från en föreläsning arrangerad av ”MulligaBarn.se”

Den 4:de oktober 2011 lyssnade jag och några goda vänner till en föreläsning om barn och övervikt organiserad av MulligaBarn.se. Vi blev besvikna. Nedan följer ett refererat baserat på mina anteckningar och mina känslor. Läs mer…

Jag blir så arg, ledsen och besviken!

Jag sitter på spårvagnen, hem från jobbet med GP i handen och hittar en artikel vars rubrik är: Motvikt för mulliga. Läs mer…

MULLIGABARN.se – Föreläsning i Göteborg den 8:e dec 2011

Vi var ett antal föräldrar och andra intresserade som trotsade kyla, blåst och regn en mörk kväll den 8:de december 2011, för att lyssna på en föreläsning som riktade sig till föräldrar med överviktiga barn. Föreläsningen ingick i en föreläsningsserie över landet, initierat av Malin Agn, själv mamma till ett överviktigt barn. Läs mer … Vanvett

3 svar på ””Mulliga Barn” lurar föräldrar att lura barn”

 1. Jag har aldrig varit mörkrädd förut, men när man läser sånt här så törs man fan inte gå ut på kvällarna längre..
  Dietisterna bakom kampanjen ”Mulliga barn” måste få insikt om att de själva inte förstår vilka faktorer som gör folk mulliga, och eftersom de inte har koll på detta så ska de inte heller experimentera med försöksmodeller på våra barn, i mina ögon är det oetiskt, oansvarigt och farligt.

 2. Dr Hammarskjöld! Du sågade budskapet i föreläsningen på ditt vanliga eleganta sätt. Att överhuvudtaget stå ut med att lyssna på dessa Mullgabarn föreläsningar är en prestation – jag vet jag har lyssnat på två.
  Mulligbarn handlar ju om ett enskilt privat initiativ av en PR-begåvad mamma finansierat av investmentbolaget Kinnevik och sponsrat av företag på den ort där föreläsningen sker. Lockar det inte mer 30-40 personer så kanske det inte gör så stor skada.
  Det skall jämföras med den massiva propaganda med samma budskap som pågår året runt på varje mödravårdscentral, varje barnavårdscentral, varje vårdcentral, varje sjukhus, varje skola (skolsköterska och hemkunskapslärare).
  Så vill jag tillägga att på alla stadsdelsbibliotek (Göteborg) kan man inte bara låna böcker man kan också få kostråd. Man har Hälso dropin och Hälsodiskar där man får träffa en dietist från den kommunala förvaltningen.
  Varje Stadsdelsförvaltning med självaktning har kost information för småbarnsföräldrar, för diabetiker och för de äldre i stadsdelen. Med ett och samma budskap; Livsmedelsverkets.

  Men, jag tror att ljuset kommer att komma från idrotten. Idrottare är viktiga, idrottare känner sina kroppar, idrottare är ikoner, idrottare är ett slags kapital för samhället.
  Fler och fler idrottare går över till en kolhydratfattig och fettrik kost.
  Mitt barnbarn kom ena året hem från ett ishockeyläger, himlade med ögonen och sade att de hade uppmanats att ladda med kolhydrater. Följande år var rådet att ladda med fett. Han var bara tolv år men han förstod skillnaden.

Kommentera