Desinformation om Livsmedelsverkets kostråd.

Simpelt forskningsfusk!

Sedan nyckelhålet kom 1989 har diabetes trefaldigats och fetman har fördubblats.
Ett talande resultat av ett nationellt nutritionsexperiment med en extrem högkolhydratkost.

Forskningsfusk!

I Lund har man publicerat en artikel rubricerad ”Scoring models of a diet quality index and the predictive capability of mortality in a population-based cohort of Swedish men and women”.

Där påstår man felaktigt och utan bevis att om man följer Livsmedelsverkets kostråd så lever man längre. Denna artikel är baserad på felaktiga premisser. Det saknas helt signifikanta resultat då man går igenom artikeln. Det går inte av artikeln att utläsa de resultat de påstår i sammanfattning eller slutsatser, det är fria fantasier att man lever längre på Livsmedelsverkets kost.

Artikeln är helt undermålig ur vetenskaplig synpunkt och borde aldrig ha publicerats.

Som syns av tabellen nedan så är beräkningarna synnerligen slumpmässiga.

Modell 1 och modell 2 är simplistiska. Uppfyller man det godtyckligt satta kravet så får man poäng, annars inte.

Det man mäter är mättat fett, PUFA, sjömat, fibrer, fruktogrönt samt sackaros. Mat är något annat än dessa godtyckliga parametrar och består av de livsnödvändiga makronäringsämnena protein och fett samt icke livsnödvändiga kolhydrater.

Tabellen tar upp endast delar av vad man äter.

Man mäter mättat fett och PUFA (Polyunsaturated fatty acid), men utesluter MUFA (Monounsaturated fatty acid) som också alltid finns i fett, man mäter protein från fisk och skaldjur men inte annat animaliskt och vegetabiliskt protein och mängden fett i fisk är försumbar.

Kolhydrater mäter man bara sackaros och den lilla mängd kolhydrater som finns i fruktogrönt. Man utesluter alla andra kolhydrater som enligt Livsmedelsverket utgör knappt 50 E%. Totala mängden kolhydrater bör uppgå till 480 g enligt Livsmedelsverket.

Man baserar sina siffror på 4 gram protein av totalmängden 80-160 g protein per dag, det vill säga 3%, omkring 80 g socker eller 20 % av totalmängden kolhydrater om 480 g och sedan 80 % av 107 g fett.

 

Dessutom står det i Livsmedelsverkets rekommendation att man ska äta högst 10 E% socker. Livsmedelsverkets definition av socker innefattar glukos, fruktos, sackaros och laktos, i studien har man bara räknat sackaros vilket är en annan definition av socker än Livsmedelsverkets.

Slutsatsen är att urvalskriterierna för vad som ingår i mätmetoderna är kraftigt skeva, sedan räknar man ihop om personen har ätit över eller under en helt godtycklig gräns.

Det intressanta är modell 3.

Här delar man in personerna i fem lika stora undergrupper för varje parameter, det blir sammanlagt 30 undergrupper och varje enskild individ tillhör sex olika undergrupper. Undergrupperna i mitten brukar vara inom snäva gränsvärden medan de två extremgrupperna brukar ha vida gränsvärden eftersom individerna och parametrarna brukar vara fördelade enligt den normala Gauss-kurvan

Sedan kommer det roliga!

Om person A äter mycket mättat fett får han 1 poäng och äter han också litet sackaros får han 5 poäng, summa sex poäng för en klassisk LCHF-kost.

Om person B äter litet mättat fett får han 5 poäng och mycket sackaros så får han 1 poäng, summa sex poäng för en klassisk hamburgare med strips och läsk.

Så A och B får precis samma poäng trots diametralt olika kost. Hur kan man då påstå att en viss kost är bättre än annan kost?

Övriga faktorer är lika skeva. Se på fibrer, i stort sett utan all form av näring, innehåller gifter som fytiner, ger skavsår på insidan av tarmen med mera. Äter man mycket fibrer ökar risken för grovtarmscancer.

Fruktogrönt innehåller mest vatten, kolhydrater och sparsamt med vitaminer och mineraler jämfört med animalisk föda.

Ät mer än 20 g omega-6 per dag ökar risken för bröstcancer enligt Irene Mattisson på Livsmedelsverket. Här rekommenderar man 36 g PUFA..

Livsmedelsverkets kost är inte ofarlig.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare I pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

Tabell

Table 1 Cut-off criteria and scoring used for the diet quality index (DQI-SNR) in the Malmo¨ Diet and Cancer cohort (in 17 126) using predefined cut-offs (DQI-SNR Model 1), median-based cut-offs (DQI-SNR Model 2) and quintile-based cut-offs (DQI-SNR Model 3)
DQI-SNR Model 1 DQI-SNR Model 2 DQI-SNR Model 3
Component Cut-off Score Cut-off Score Lowest Q Highest Q
SFA (E %)§ <14

1

<median

1

5

1

PUFA (E %) 5–10

1

>median

1

1

5

Fish and shellfish (g/week)* >300

1

>median

1

1

5

Dietary fibre g/MJ 2,4-3,6

1

>median

1

1

5

Fruit and vegetables g/d # >400

1

>median

1

1

5

Sucrose E% <10

1

<median

1

5

1

Total score range 0–6 0–6 6–30
§ E%, energy percentage.
*Fish and shellfish in g/MJ per week for DQI-SNR Model 2 and DQI-SNR Model 3.
# Fruit and vegetables in g/MJ per d for DQI-SNR Model 2 and DQI-SNR Model 3.

.
Studie:
Scoring models of a diet quality index and the predictive capability of mortality in a population-based cohort of Swedish men and women

Länkar (det är lätt att låta sig luras)

– Rätt kost förlänger livet Sverige.  De som följer Livsmedelsverkets kostråd lever längre. Skillnaden märks främst bland män, visar en ny studie från Lunds universitet. Men få följer råden … SYDSVENSKAN

– Livsmedelsverkets råd förlängde livet. Den som äter enligt Livsmedelsverkets kostråd lever längre, enligt forskare bakom en ny svensk studie. Men få lyckas äta enligt råden …. Dagens Medicin

Kommentar (Björn Hammarskjöld): ”Kul studie! Mata in uppgifterna på en hamburgare med strips och läsk och jämför med LCHF. Dessa två koster går inte att särskilja med den metod som används i studien (ger samma poäng). Studiens resultat stämmer inte heller med vare sig sammanfattning eller slutsats.

– Längre liv för den som följer kostråd från Livsmedelsverket. Den som följer Livsmedelverkets kostråd lever längre. Det visar en ny studie av 17 000 svenska män och kvinnors kostvanor över lång tid. Störst effekt noterades bland männen, där risken att dö i hjärt-kärlsjukdom nästan halverades …. Dietistaktuellt … Tidningen som når Sveriges alla dietister.

– Följsamhet till kostråd förlänger livet.  För män som följer Livsmedelsverkets kostråd halveras risken att dö i hjärt-kärlsjukdom, visar en ny studie från Lunds universitet. Även de kvinnor som följer råden lever längre …. Vårdförbundet

Desinformation

Desinformation baserad på forskningsfusk sprids nu okritiskt till allmänheten, inom vården och till alla dietister. Vad som helst verkar accepteras, bara det stödjer ”saken”.

Vad de inte förstår är att de underminerar tilltron till den profession de företräder, de tär hårt på sitt förtroendekapital och snart återstår inte ens den position som förlänats dem.

5 svar på ”Desinformation om Livsmedelsverkets kostråd.”

 1. Man får vara oändligt tacksam att Dr Hammarskjöld både kan och orkar på så kort tid inte bara analysera gårdagen stora nyhet, utan också förklara för oss.
  Vid varje nyhetssändning under hela tisdagen, drogs nyheten om att man lever längre om man följer Livsmedelsverkets råd. Man skulle kunna tro att krig brutit ut. Det är nog så att det är Livsmedelsverkets et al:s desperata försvarskrig för sin ställning som ”vi som vet bäst”. I krig är ju sanningen det första som får stryka på foten.
  En professorns sänkning av omega -3 häromdagen var av samma kategori.
  Den här typen av budskap är ju mumma för alla som vill desavuera LCHF .
  Det är förödande för hälsan för dem som gärna vill gå över till LCHF – kost men tvekar.
  Det allvarligaste är tycker jag är att inte en enda journalist på de stora tidningarna eller på Sveriges Radio ställer de rätta frågorna eller gör det som dr Hammarskjöld har gjort.
  Blir man så devot när man hör orden forskning och studie att man som en papegoja upprepar det som en ”forskare” släpper som en forskningsnyhet?
  Tycker man det är så spännande med kostpolariseringen att alla andra hänsyn och får vika?
  Återigen en ”Hammarskjöldsdissektion” som man får ha med sig i handväskan i självförsvar.

 2. Jag håller med Margareta. Jag är väldigt tacksam att dr Hammarskjöld orkar överhuvudtaget. Livsmedelsverkets agerande är till stor del en självförsvarsmekanism. Problemet är att de har så mycket makt. Skolgående barn, äldre i vårdhem, patienter, alltså alla som inte kan bestämma själv över sina matvanor kommer i kläm.

  Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.

  Källa: Wikipedia

 3. Sandlådenivån på denna studie smittar av sig på de som refererar till den. Studien kommer från Lunds universitet som därmed kvalat in som ”Kindergarten”. Har Lunds universitet inte högre ambitioner än så?

  Att en klassiskt LCHF-rätt får samma poäng som hamburgare med strips och läsk visar ju tydligt att det är fråga om en trams-studie. Men uppenbarligen är alla medel tillåtna och de hoppas att folket inte orkar läsa mer än rubrikerna.

  Det får mig att tänka på Jordbruksverket som i sin statistikdatabas slagit ihop ”Bordsmargarin” med ”Bregott”. Uppenbarligen har även dessa tjänstemän uppnått sin inkompetensnivå.

  Läs mer … Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

  Observera att konsumtionen av bagerimargarin är relativt konstant, ett matfett som fortfarande utgörs av härdat fett med industriella transfetter som ökar risken för hjärtsjukdom.

  Själv tillämpar jag en liberal variant av LCHF, men när det gäller margarin gäller nolltolerans.

  Även reklamen för Becel är trams. Margarinet innehåller omega-3 från växtriket som vi knappt kan tillgodogöra oss och omega-6 är starkt inflammationsdrivande (något vi bör undvika, vi får ändå i oss för mycket).

  Läs mer … Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta.

  Hjärt-Lungfonden dumpade sitt samarbete med Becel för att inte svärta ner sitt varumärke, trots att det kostade dem miljoner i utebliven sponsring. Nu har istället 1,6 & 2,6 miljonerklubben sålt sin själ för ett okänt antal miljoner kronor. De skall gå jorden runt arm i arm med Becel. Denna klubb för kvinnor verkar ha nått sin vägs ände.

  1. Allt går an, bara det kallas forskning
   När mina barnbarn gick i lågstadiet så forskade de. De samlade uppgifter om ett djur, en växt eller något annat som var möjligt för dem att inhämta kunskaper om. Det var säkert ett bra pedagogisk grepp för att lära barnen att söka kunskap, dokumentera och presentera. Det som de åstadkom spreds i klassen och till de närmaste. Resultatet var väldigt gulligt och rart och väckte stor beundran hos föräldrar och mor-och farföräldrar. Men det var naturligtvis ingenting för The Lancet, Brittish Medical Journal eller Nature. Det blev inget förstasidesstoff i media. Dagens eko visade inget intresse.
   Annorlunda gick det för Forskarna i på Lunds Universitet, när de offentliggorde ”Scoring models of a diet quality index and the predictive capability of mortality in a population-based cohort of Swedish men and women” .
   De var nämligen riktiga forskare med akademiska titlar, forskningsanslag och med uppbackning av mäktiga intressenter. Medievälden rapporterar devot och oreflekterat precis det som beställaren tänkt sig.
   Men lika gulligt och rart visar det sig inte vara när dr Hammarskjöld dissekerat materialet.
   Månne detta vara ett arv från forskarnas lågstadietid? Allt går an bara det kallas forskning.

Kommentera