Desinformation om Livsmedelsverkets kostråd.

23:37, 19 juni 2012 in Okategoriserade by Björn Hammarskjöld

Simpelt forskningsfusk!

Sedan nyckelhålet kom 1989 har diabetes trefaldigats och fetman har fördubblats.
Ett talande resultat av ett nationellt nutritionsexperiment med en extrem högkolhydratkost.

Forskningsfusk!

I Lund har man publicerat en artikel rubricerad ”Scoring models of a diet quality index and the predictive capability of mortality in a population-based cohort of Swedish men and women”.

Där påstår man felaktigt och utan bevis att om man följer Livsmedelsverkets kostråd så lever man längre. Denna artikel är baserad på felaktiga premisser. Det saknas helt signifikanta resultat då man går igenom artikeln. Det går inte av artikeln att utläsa de resultat de påstår i sammanfattning eller slutsatser, det är fria fantasier att man lever längre på Livsmedelsverkets kost.

Artikeln är helt undermålig ur vetenskaplig synpunkt och borde aldrig ha publicerats.

Som syns av tabellen nedan så är beräkningarna synnerligen slumpmässiga.

Modell 1 och modell 2 är simplistiska. Uppfyller man det godtyckligt satta kravet så får man poäng, annars inte.

Det man mäter är mättat fett, PUFA, sjömat, fibrer, fruktogrönt samt sackaros. Mat är något annat än dessa godtyckliga parametrar och består av de livsnödvändiga makronäringsämnena protein och fett samt icke livsnödvändiga kolhydrater.

Tabellen tar upp endast delar av vad man äter.

Man mäter mättat fett och PUFA (Polyunsaturated fatty acid), men utesluter MUFA (Monounsaturated fatty acid) som också alltid finns i fett, man mäter protein från fisk och skaldjur men inte annat animaliskt och vegetabiliskt protein och mängden fett i fisk är försumbar.

Kolhydrater mäter man bara sackaros och den lilla mängd kolhydrater som finns i fruktogrönt. Man utesluter alla andra kolhydrater som enligt Livsmedelsverket utgör knappt 50 E%. Totala mängden kolhydrater bör uppgå till 480 g enligt Livsmedelsverket.

Man baserar sina siffror på 4 gram protein av totalmängden 80-160 g protein per dag, det vill säga 3%, omkring 80 g socker eller 20 % av totalmängden kolhydrater om 480 g och sedan 80 % av 107 g fett.

 

Dessutom står det i Livsmedelsverkets rekommendation att man ska äta högst 10 E% socker. Livsmedelsverkets definition av socker innefattar glukos, fruktos, sackaros och laktos, i studien har man bara räknat sackaros vilket är en annan definition av socker än Livsmedelsverkets.

Slutsatsen är att urvalskriterierna för vad som ingår i mätmetoderna är kraftigt skeva, sedan räknar man ihop om personen har ätit över eller under en helt godtycklig gräns.

Det intressanta är modell 3.

Här delar man in personerna i fem lika stora undergrupper för varje parameter, det blir sammanlagt 30 undergrupper och varje enskild individ tillhör sex olika undergrupper. Undergrupperna i mitten brukar vara inom snäva gränsvärden medan de två extremgrupperna brukar ha vida gränsvärden eftersom individerna och parametrarna brukar vara fördelade enligt den normala Gauss-kurvan

Sedan kommer det roliga!

Om person A äter mycket mättat fett får han 1 poäng och äter han också litet sackaros får han 5 poäng, summa sex poäng för en klassisk LCHF-kost.

Om person B äter litet mättat fett får han 5 poäng och mycket sackaros så får han 1 poäng, summa sex poäng för en klassisk hamburgare med strips och läsk.

Så A och B får precis samma poäng trots diametralt olika kost. Hur kan man då påstå att en viss kost är bättre än annan kost?

Övriga faktorer är lika skeva. Se på fibrer, i stort sett utan all form av näring, innehåller gifter som fytiner, ger skavsår på insidan av tarmen med mera. Äter man mycket fibrer ökar risken för grovtarmscancer.

Fruktogrönt innehåller mest vatten, kolhydrater och sparsamt med vitaminer och mineraler jämfört med animalisk föda.

Ät mer än 20 g omega-6 per dag ökar risken för bröstcancer enligt Irene Mattisson på Livsmedelsverket. Här rekommenderar man 36 g PUFA..

Livsmedelsverkets kost är inte ofarlig.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare I pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

Tabell

Table 1 Cut-off criteria and scoring used for the diet quality index (DQI-SNR) in the Malmo¨ Diet and Cancer cohort (in 17 126) using predefined cut-offs (DQI-SNR Model 1), median-based cut-offs (DQI-SNR Model 2) and quintile-based cut-offs (DQI-SNR Model 3)
DQI-SNR Model 1 DQI-SNR Model 2 DQI-SNR Model 3
Component Cut-off Score Cut-off Score Lowest Q Highest Q
SFA (E %)§ <14

1

<median

1

5

1

PUFA (E %) 5–10

1

>median

1

1

5

Fish and shellfish (g/week)* >300

1

>median

1

1

5

Dietary fibre g/MJ 2,4-3,6

1

>median

1

1

5

Fruit and vegetables g/d # >400

1

>median

1

1

5

Sucrose E% <10

1

<median

1

5

1

Total score range 0–6 0–6 6–30
§ E%, energy percentage.
*Fish and shellfish in g/MJ per week for DQI-SNR Model 2 and DQI-SNR Model 3.
# Fruit and vegetables in g/MJ per d for DQI-SNR Model 2 and DQI-SNR Model 3.

.
Studie:
Scoring models of a diet quality index and the predictive capability of mortality in a population-based cohort of Swedish men and women

Länkar (det är lätt att låta sig luras)

– Rätt kost förlänger livet Sverige.  De som följer Livsmedelsverkets kostråd lever längre. Skillnaden märks främst bland män, visar en ny studie från Lunds universitet. Men få följer råden … SYDSVENSKAN

– Livsmedelsverkets råd förlängde livet. Den som äter enligt Livsmedelsverkets kostråd lever längre, enligt forskare bakom en ny svensk studie. Men få lyckas äta enligt råden …. Dagens Medicin

Kommentar (Björn Hammarskjöld): ”Kul studie! Mata in uppgifterna på en hamburgare med strips och läsk och jämför med LCHF. Dessa två koster går inte att särskilja med den metod som används i studien (ger samma poäng). Studiens resultat stämmer inte heller med vare sig sammanfattning eller slutsats.

– Längre liv för den som följer kostråd från Livsmedelsverket. Den som följer Livsmedelverkets kostråd lever längre. Det visar en ny studie av 17 000 svenska män och kvinnors kostvanor över lång tid. Störst effekt noterades bland männen, där risken att dö i hjärt-kärlsjukdom nästan halverades …. Dietistaktuellt … Tidningen som når Sveriges alla dietister.

– Följsamhet till kostråd förlänger livet.  För män som följer Livsmedelsverkets kostråd halveras risken att dö i hjärt-kärlsjukdom, visar en ny studie från Lunds universitet. Även de kvinnor som följer råden lever längre …. Vårdförbundet

Desinformation

Desinformation baserad på forskningsfusk sprids nu okritiskt till allmänheten, inom vården och till alla dietister. Vad som helst verkar accepteras, bara det stödjer ”saken”.

Vad de inte förstår är att de underminerar tilltron till den profession de företräder, de tär hårt på sitt förtroendekapital och snart återstår inte ens den position som förlänats dem.