Öppet brev till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Till: Landsbygdsdepartementet

Eskil Erlandsson

Öppet brev till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

.

Beträffande salt i maten.

Livsmedelsverket har sedan några år gått ut med information om att vi ska begränsa mängden salt i maten.

Anledningen till denna begränsning av salt i kosten är mycket oklar.

Vi vet alla att vi måste äta precis lika mycket salt som vi utsöndrar. Det finns ett stort antal studier som visar att man kan sänka blodtrycket 0-6 mm kvicksilver från nivån mellan 110-200 mm kvicksilver. Sänkningen blir omkring en procent men till priset av en högre hjärtfrekvens på fem till tio procent. Så hjärtbelastningen ökar med åtta procent [1].

Genom att minska saltet i maten kan
blodtrycket sänkas med ca en procent,
men till priset av en högre hjärtfrekvens
på 5 till 10 procent. Så hjärtbelastningen
ökar med 8 procent! Således skadligt för
hjärtat att äta för lite salt. ”

Missvisande korttidsstudier

De flesta studier som finns rörande saltbegränsning är korttidsstudier över dagar upp till några veckor. De är alla upplagda efter samma mall. Mät blodtrycket (men helst inte hjärtfrekvensen), dela upp studiepersonerna i två grupper och ge den ena gruppen 6-9 g salt och den andra gruppen lägre saltmängd som 3 till 5 gram salt. Sedan jämför man blodtrycket mellan grupperna och förändrar helst också kosten för att få flera beroende variabler att laborera med.

Någon tredje grupp som får äta betydligt mer salt (mer än 30 gram salt) aktar man sig noga för. Det är nämligen visat i gamla tider att ett högt saltintag inte påverkar blodtrycket. I Sverige åt vi för bara ett knappt sekel sedan mat med en högre salthalt, salt sill har omkring 10 gram salt per hg, salt kött litet lägre.

“ Grundläggande fysiologi, biokemi & hormonlära
från förra seklet verkar man ha glömt bort ”

Grundläggande fysiologi, biokemi och hormonlära från förra seklet verkar man ha glömt. Det första man måste inse är att människan måste äta tillräckligt med salt, annars dör hon av saltbrist eller vattenförgiftning. Dessa grundläggande discipliner visar att om vi äter mer salt än 25 gram per dag kissar vi omedelbart ut allt överskott, vi kan filtrera bort mer än ett gram salt per minut om vi skulle äta för mycket [2].

“ Människan måste äta tillräckligt med salt,
annars dör hon av saltbrist eller vattenförgiftning ”

“ Om vi äter mer salt än 25 gram per dag kissar vi
omedelbart ut allt överskott. Friska vuxna kan
utan problem äta upptill 100 gram salt per dag,
så länge de dricker tillräckligt med vatten. ”

Vi bör äta minst 15 g salt per dygn (SLV säger max 6 g)

Filtreringen görs helt passivt i njurarnas filter och sedan återuppsugs aktivt (energikrävande upptag) ungefär 99 % av det vi filtrerat ut. Det innebär att vi kissar ut 10-20 g salt per dygn, plus allt som vi ätit ”för mycket”. Sedan svettas vi ut minst 5 gram salt per dygn så vi måste alltså ersätta minst 15 g salt per dygn genom att äta minst 15 g salt. Äter vi för litet salt får vi svårigheter att hålla saltbalansen i blodet och utanför alla celler i kroppen.

“ Vi måste ersätta minst 15 gram salt per dygn
och Livsmedelsverket rekommenderar ett intag
på max 6 gram salt per dygn. Hur tänker de? ”

Mängden salt i blodet styrs mycket noga. Normalt har vi 141 mmol/L ±4 mmol/L vilket motsvarar 25-26 gram salt i blodet hos en 70 kg människa. Äter vi mindre salt än 15 g per dag måste njurarna återuppta en högre procentsats för att hålla saltnivån stabil i blodet.

Äter vi mindre än 5 gram salt måste vi i princip ta upp allt salt som filtreras ut och då kommer på några dagars sikt nivån salt i blodet att sjunka. Under 22 gram salt i blodet (<121 mmol/L) drabbas vi av vattenförgiftning eller saltbrist [3], [4], [5], numera även kallat SIADH (Syndrom of Inappropriate ADH sekretion) [6].

Skillnaden mellan liv och död är fyra gram salt i blodet!

“ 30 av 100 inlagda patienter på en medicinklinik
lider av saltbrist och
av dessa dör 19 av 100 på grund
av sin saltbrist. ”

.
“ Det innebär att 6 av 100 inlagda patienter på

en medicinklinik dör på grund av sin saltbrist. ”


”Livets salt”

“ Denna allvarliga brist på natrium kan enkelt
förhindras och även botas genom att ge patienten
tillräckligt med salt via munnen ”

SIADH (Syndrom of Inappropriate ADH sekretion) = saltbrist

SIADH drabbar idag uppåt 30 % av patienterna på medicinklinik och 19 % av dem dör av sin natriumbrist (det innebär att 6 av 100 inlagda patienter dör på grund av saltbrist). Denna allvarliga brist på natrium kan enkelt förhindras och även botas genom att ge patienten tillräckligt med salt via munnen, då slipper vi ge patienten läkemedel för mellan 1000 och 2000 kronor per dag under 10-30 dagar, varvid 50 % tillfrisknar [7].

“ Läkemedel för 1 000 – 2000 kronor per dag vid saltbrist,
kan
ersättas med salt och vatten, vilket ger bättre resultat. ”

EFSA (European Food Safety Authority)

EFSA fastslog i sin rapport från 2005 [8] att det saknas tillräckligt med data för att besluta om en övre gräns för intaget av natrium från mat.

“ EFSA har fastslagit att det saknas
tillräckligt
med data för att besluta
om en övre
gräns för intaget av
natrium (salt) från mat.

Det hindrar dock inte Livsmedelsverket,
som uppenbarligen anser sig ha rätt att
övertolka EFSA och vetenskapen. ”

Vetenskaplig slutsats

Slutsatserna man kan dra av dess alla referenser och framför allt av den gamla kunskapen i fysiologi, biokemi och hormonlära är att vi måste äta tillräckligt med salt och att en begränsning av salt i maten strider mot den kunskap som finns i ämnet, det finns flera undersökningar och gamla kunskaper som visar att för litet salt i maten ökar hjärtbelastningen och dödligheten.

Mycket salt i maten är (inom rimliga gränser, mindre än 100 gram per dag) är helt ofarligt för friska människor. Det bör påpekas att man har en saltmätare på tungan som ser till att man begränsar saltintaget inom dessa rimliga gränser. Det brukar beskrivas som för salt om saltmängden är mer än 3-4 gram per 100 gram mat. Det brukar beskrivas som fadd, smaklös mat utan salt.

Begäran

Sex procent bland de inneliggande medicinpatienterna dör på grund av saltbrist orsakad av Livsmedelsverkets ovetenskapliga råd om salt som också strider mot EFSA’s rapport att det saknas tillräckligt med data för att besluta om en övre gräns för intaget av natrium från mat.

Jag begär att Landsbygdsdepartementet ger Livsmedelsverket direktiv att upphäva den nuvarande helt ovetenskapliga rekommendationen om begränsning av salt i maten.

.

Mora den 3 juni 2012

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende forskare i nutrition

Tidigare inlägg om salt

APPENDIX

SIADH (Syndrom of Inappropriate ADH sekretion)

SIADH innebär att kroppen gör för mycket antidiuretiskt hormon, ADH.

Normalt utsöndras överskott på natrium och vatten via njurarna. När natriumnivån i blodet sjunker ökar mängden renin och aldosteron för att öka återupptaget av natrium.

Räcker inte mängden natrium minskar volymen av vätska utanför cellerna för att försöka behålla koncentrationen av natrium i blodet och utanför cellerna i kroppen, extracellulär vätska.

När den extracellulära vätskans volym blir för liten skickar hypofysen ut mera ADH för att njurarna ska försöka spara vatten för att öka volymen av vatten i kroppen, vilket i sin tur späder ut den extracellulära vätskan och natriumkoncentrationen sjunker igen vilket leder till ökad mängd renin och aldosteron som förgäves försöker extrahera de natriumjoner som inte finns.

Detta kallas då för SIADH när koppen gör allt för att upprätthålla nivån av natrium och vatten i kroppen.

Detta potentiellt dödliga (19 % av de 30 % av medicinpatienterna som har SIADH dör enligt artikeln i Läkartidningen) tillstånd kan förhindras genom att ge patienten tillräckligt mycket salt i maten, minst 15 gram salt per dag men gärna mer. Ge kroppen tillräckligt med salt och vatten och kroppen sköter alldeles själv den perfekta balansen inom det normala reglerområdet.

– ♦ –

.
Livsmedelsverkets ”Råd om salt”

Vi svenskar äter 10 till 12 gram salt per dag. Det är dubbelt så mycket salt som vi ”borde” äta. Rekommendationen är 5 till 6 gram salt per dag, vilket är ungefär lika mycket som en tesked.

För mycket salt kan vara en orsak till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för att man ska drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna.

Därför är det bra att försöka äta mindre salt. Här får du råd och tips om hur du kan göra det.

Källa: SLV

Referenser: inga uppgivna på sidan

– ♦ –

SISWI (Syndrom of Inappropriate Salt and Water Intake)

Hur tänker Livsmedelsverket då man påstår att man måste minska saltet för att minska dödligheten i CVD (cardiovascular disease)? Vetenskapen och fysiologin och biokemin och endokrinologin säger att för litet salt i maten (mindre än fem gram) ger ökad dödlighet i SISWI.

SISWI innebär att kroppen får för litet salt och/eller vatten i förhållande till förluster. Detta syndrom brukar drabba människor då det är varmt, vid långvarig ansträngning samtidigt som salt- och vattenintaget är begränsat.

Detta syndrom har många synonymer som värmeslag, cirkulationskollaps, natriumbrist, vattenförgiftning eller eldaresjuka samt SIADH.

– ♦ –

.
Referenser tillhörande öppet brev till Landsbygdsministern

[1] Hjärtbelastningen är produkten av tryck och frekvens, exempel blodtrycker minskar med 2 % från 150 till 147 samtidigt som hjärtfrekvensen ökar 10 % från 70 till 77 slag per minut. Då ökar hjärtbelastningen från 150*70=10 500 till 150*0,98*77=11 319 eller med 7,8 %

[2] Björn Folkow, Salt och blodtryck – ett hundraårigt stridsäpple. Läkartidningen 2003 nr 40 sid 3142-7. http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27283.pdf

[3] B Hammarskjöld Livsmedelsverkets råd om salt leder till död i saltbrist. http://kostkunskap.blogg.se/2012/may/livsmedelsverkets-rad-om-salt-leder-till-dod.html

[4] Hammarskjöld, B., Livsmedelsverkets råd bör intas med en stor nypa salt. Dagens Medicin, 2008-08-27 http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelverkets-rad-bor-intas-med-en-nypa-salt.

[5] Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Karl Arfors, Läkare och allmänhet vilseleds om salt. Dagens Medicin 2008-09-17 http://www.dagensmedicin.se/debatt/lakare-och-allmanhet-vilseleds-om-salt/

[6] Läkartidningen nr 17-18 2012 http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18135 och http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18150

[7] Samsca, ADH-blockerare 15 mg eller 30 mg, 10 tabletter, 9 980 SEK. Dosering 15-60 mg dagligen.

[8] The EFSA Journal (2005) 209, 1-26. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the Tolerable Upper Intake Level of Sodium. http://www.efsa.europa.eu/de/scdocs/doc/nda_opinion_ej209_sodium_v2_en1,5.pdf

 – ♦ –

Kommentera