LCHF ser till att vi mår bättre och lever längre

Hej!

Det finns en intressant artikel om högfettskost och hjärtsvikt.

Circulation Research 2012, 110:764-776

Här har man tittat på en speciell sorts råttor, Dahl saltkänsliga råttor med högt blodtryck.

Man gav råttorna standardmat med mycket kolhydrater och låg saltmängd och råttorna hade normalt blodtryck och normal hjärtfunktion utan svikt. Gav man dessa råttor sedan en hög saltmängd så fick råttorna högt blodtryck och hjärtsvikt med förstorat hjärta.

Gav man en LCHF-kost med mycket salt hade råttorna kvar sitt normala blodtryck och sin normala hjärtfunktion, trots att dessa råttor är saltkänsliga. Och på Livsmedelsverkets kost fick de hjärtsvikt.

Ett annat försök på hamster visade att en kost med fleromättat fett gav en något kortare medelöverlevnadstid (305 dagar) jämfört med normalkost med 12 E% fett (323 dagar).

Fick hamstrarna en kost med 45 E% fett (mättat fett och enkelomättat fett) så ökade medelöverlevnaden signifikant (P<0,01) till 406 dagar.

Översatt till människan med en medellivslängd på 81 år innebär det följande (antag att normalkostens 278 hamsterdagar motsvarar 81 människoår):.

 1. Kosten med fleromättat fett skulle då ge 76 år, dvs. reducera livet med fem år [den kost Livsmedelsverket rekommenderar].
  .
 2. Liberal lågkolhydratkost (fett 45 %) skulle ge 101 år, dvs. utöka livet med 20 år.

Ovanstående är inte vetenskapligt stringent, men ger en uppfattning om hur stor betydelse kosten har för medellivslängden, med procent översatt till människoår.

Mättat fett och lite kolhydrater inverkade positivt på hälsa och medellivslängd, medan växtoljor med höga omega-6- halter har motsatt effekt.

Sammanfattningsvis så visar dessa försök att LCHF ser till att vi mår bättre och lever längre.

Så fortsätt att äta LCHF och njut av livet!

Vänligen

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi

4 svar på ”LCHF ser till att vi mår bättre och lever längre”

 1. Tack,Björn,för användbar information i brist på statistisk human evidens eftersom det i alla fall handlar om däggdjur,vilket man i andra sammanhang drar stora växlar på.När jag påstår för mina ”elever” och andra att på lchf och dylik kost blir man troligen statistiskt minst 100 år gammal så får jag ofelbart reaktionen:”Usch,så gammal vill jag inte bli!”,eftersom alla blivit lärda att man blir sjuk av ålder samt att alla dör av sjukdom-med vissa mycket sällsynta undantag.Detta är ett axiom som ingen ifrågasätter.
  Om jag sedan påpekar att detta visserligen är vanlig men inget orsakssamband eftersom historien lär oss att påståendet är falsk och förklarar varför-då hajar folk till och börjar tänka:Hoppsan,jag kan kanske vara en resurs för mina nära och kära istf. en belastning och tyna bort i förtid.För mig personligen har dessa insikter inneburit ett totalt nytänkande.Plötsligt har jag fått min. 20 troligen friska år till skänks enbart genom att ta del av för mig ny kunskap.Denna nya omvälvande,positiva insikt försöker jag sprida efter bästa förmåga eftersom det påverkar folks förväntningar och livsplanering.Livshorisonten flyttas rejält.Sjukdom är inget samtalsämne längre för ”invigda”.

 2. Om man frågar en samling personer (föreläsning eller annan) hur gamla de tänker bli och kastar ut 100 år är det bara omkring 20 % som räcker upp armen. Bland läkare är procenten ännu lägre.
  Jag har dock alltid sagt att mitt livlängdsmål är mer än 100 år. Det blir roligare så.
  Sen är det kul på jobbet. Jag är äldst och jag är den ende som springer i trapporna, alla andra verkar släpa sig både uppför och nedför trapporna trots att en del bara har uppnått en tredjedel av min ålder.

Kommentera