Minska metanutsläppen – ät mer lokalt kött

Vi lämnar en höbal om 30 kg torrsubstans att ruttna på åkern. Då bildas bland annat 8 kg metan och 22 kg koldioxid då cellulosan och stärkelsen i höet bryts ned under förruttnelsen.

En annan identisk höbal om 30 kg torrsubstans ger vi till en ko som inmundigar höet. Kon kan tack vare sina fyra magar bryta ned större delen av cellulosan och stärkelsen till kortkedjiga fettsyror och sedan vidare till ättiksyra som kon kan omvandla till protein och fett.

Med andra ord så kan kon inte fisa så mycket metan, den största delen av höet har omvandlats till kött och fett och kan därför inte bli metan, kolatomerna är redan använda till annat. Kon är en utmärkt omvandlare av cellulosa och andra kolhydrater till fett och protein. Sedan får vi inte glömma att gräsätarna äter alla mineraler och vitaminer de behöver för att vi ska få dem i rätt mängd via köttet i rätt sammansättning.

Kor (och alla andra gräsätare) tar hand om den cellulosa som naturen producerar och förhindrar därmed i stor utsträckning nedbrytningen till metan. Kor är med andra ord metansänkor, helt i analogi med att skog är koldioxidsänkor.

Köttätare äter sedan dessa många kor (och andra gräsätare) och bidrar därmed indirekt till minskade metanutsläpp från naturen. Vi kan ha fler kor genom att äta upp dem än vad vi annars skulle kunna ha.

Så ju mer kött vi äter desto mindre produktion av metan orsakas av jordbruket.

Nu kommer vegetarianer att invända att köttet inte räcker till alla på jorden. Jodå, nog räcker köttet om vi är kloka! Men inte när vi odlar onödigt kraftfoder på omkring 50 % av jordens åkerareal om 1/6 av jordens torra yta.

Om vi i stället släpper korna på bete så har vi hälften av jordens torra yta som duger som betesmark. Då frigör vi omkring 50 % av jordbruksarealen till annan gröda.

Vid betesdrift får vi bättre kött och mjölk, bättre naturvård och boskapsskötsel, mer nyttigt animaliskt fett i mjölken, kan behålla vårt öppna landskap och våra strandängar. Och köttet räcker till alla på jorden.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Fil lic i biokemi

[Har varit införd i Land Lantbruk i augusti 2008 samt i Ludvika tidning i september 2008]

Ett svar på ”Minska metanutsläppen – ät mer lokalt kött”

Kommentera