Salt, hypertension, and prevention – Salt, högt blodtryck och förebyggande.

January 16, 2012

The debate over the health benefits of restricting sodium intake continues after a recent study found that CV risk was increased at both low and high levels of sodium consumption. The analysis, examining the association between estimated sodium excretion and cardiovascular events among almost 29 000 adults, showed not only that CV risk was increased among those with the lowest levels of sodium excretion but also that risk associated with high levels of intake appeared only at sodium-intake levels much higher than the cutoffs currently recommended in nutritional guidelines.

This study follows a meta-analysis of 167 trials examining low vs high sodium intake that concluded that the net health effect of lowering sodium intake may not be positive at a population level, at least not in white people. Fortsätt läsa ”Salt, hypertension, and prevention – Salt, högt blodtryck och förebyggande.”

Jojobantning står inte för dålig karaktär

Det kan finnas en fysiologisk förklaring till att överviktiga ofta jojobantar.
Den slutsatsen dras i en ny studie.

Tidigare forskning har visat att nivåerna av vissa mättnads- eller aptitreglerande hormoner förändras i samband med en viktnedgång. Nu har australiska forskare kommit fram till att förändringarna tycks kvarstå under lång tid, vilket kan vara en starkt bidragande faktor till att många som har gått ner i vikt ofta går upp igen.

Fortsätt läsa ”Jojobantning står inte för dålig karaktär”

Minska metanutsläppen – ät mer lokalt kött

Vi lämnar en höbal om 30 kg torrsubstans att ruttna på åkern. Då bildas bland annat 8 kg metan och 22 kg koldioxid då cellulosan och stärkelsen i höet bryts ned under förruttnelsen.

En annan identisk höbal om 30 kg torrsubstans ger vi till en ko som inmundigar höet. Kon kan tack vare sina fyra magar bryta ned större delen av cellulosan och stärkelsen till kortkedjiga fettsyror och sedan vidare till ättiksyra som kon kan omvandla till protein och fett. Fortsätt läsa ”Minska metanutsläppen – ät mer lokalt kött”

Pusselbitarna passar inte

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att protein och fett är livsnödvändiga och detta är helt rätt ur vetenskaplig synpunkt och stämmer väl med de gamla hederliga kunskaperna i fysiologi, biokemi och hormonlära. Kolhydrater saknar däremot livsnödvändighetskriteriet och det vet Livsmedelsverket mycket väl eftersom man inte skriver att kolhydraterna är livsnödvändiga, annat vore lögn.

Jag får dock inte Livsmedelsverkets pussel att stämma. Livsmedelsverket rekommenderar en ram om totala mängden energi.

Fortsätt läsa ”Pusselbitarna passar inte”

Hypoteser mot fakta, dubbelfel!

Det finns en 150 år gammal hypotes inom medicinen som aldrig har visats stämma men har motbevisats närmast oändligt många gånger. Ändå lever denna gamla hypotes vidare. Den verkar ha ett evigt liv.

Hur ska vi någonsin bli av med denna gamla odugliga hypotes som aldrig har bevisats?

Jag tänker på ”Käka mindre-kuta mera”-hypotesen. Den har testats ett otal gånger på ett otal människor med samma resultat. Man går upp i vikt.

Ändå fortsätter man hävda denna odugliga och fysiologimotsagda hypotes.

Varför fungerar inte hypotesen? Fortsätt läsa ”Hypoteser mot fakta, dubbelfel!”

Medelhafskost bäst för hälsan (?)

– ◊ –

Citat SvD:

”Medelhavskost förlänger livet på äldre göteborgare, britter och på en rad olika etniska grupper i New York. Magra och överviktiga minskar risken för hjärtsjukdomar, men även för astma, diabetes, kognitiv svikt och parkinson. Det är ett axplock av den senaste veckans rön kring nyttan av att äta sina grönsaker.”

Henrik Ennart

Läs hela inlägget … SvD

Mina kommentarer (refuserade, borttagna 6 gånger) : Fortsätt läsa ”Medelhafskost bäst för hälsan (?)”