Smaklig måltid!

.

Två händelser styr råden till diabetiker.

Det finns två händelser som har påverkat diabetesvården mycket kraftigt.

Dels är det insulinets upptäckt och användning från 1921-3 och dels är det McGovernkommitténs PK [*] kostråd från 1977.

Fram till 1923 fanns det bara en enda metod som fick diabetespatienter att överleva mer än några dagar. De flesta före 1923 hade diabetes typ 1, de som oftast kräver extra insulin.

Metoden var en sträng kolhydratbegränsning och i princip alla med diabetes typ 2 och många med typ 1 blev helt friska på metoden helt utan läkemedel. Då fanns det många tusen års samlade erfarenheter alltifrån de gamla egyptiernas tid (2000 år före Kristus) via Hippokrates (seklet före Kristus), Banting (1865) och Julius Lagerholm (1904-21). Allt detta finns dokumenterat och tillgängligt även idag.

Men i och med insulinets upptäckt och tillgänglighet fann läkare att de kunde låta patienter med diabetes att äta mer kolhydrater och patienterna, dåligt utbildade av sina läkare, anammade gärna en med åren allt kolhydratrikare kost. Det finns ju insulin!

Sjukdomsframkallande råd

McGovernkommitténs extrema högkolhydratinspirerande politiska kostråd 1977 försämrade kraftigt för patienter med diabetes. Nu måste patienterna äta samma extremt kolhydratrika kost som resten av befolkningen, det fanns ju alltfler olika insulinsorter som fick de alltfler patienterna att överleva. Men de extrema högkolhydratråden gjorde att de alltmer sofistikerade metoderna att leverera alltmer insulin ändå inte kunde konkurrera med kroppens eget sätt att söka normalisera kroppens blodsockernivåer.

I stort sett alla patienter med diabetes följde det så kallade ”Naturalförloppet” med ökande skador i kroppen och förtida död orsakade av höga blodsockervärden och höga insulinnivåer.

1997 påpekade en av Socialstyrelsens egna experter att 40 % av alla nyupptäckta patienter med diabetes dog inom fem år efter diagnos (Läkartidningen 1997).

Det är 40 % av dem som har cancer som dör inom fem år efter diagnos. Enligt Socialstyrelsens statistik 2010 dog omkring 22 000 svenskar i cancer och 17 000 i hjärtsjukdomar. De flesta som dör i hjärtsjukdom har en diabetes som grundsjukdom.

Så det dör ungefär lika många i diabetesorsakad hjärtsjukdom som cancer, ungefär 20 000 av varje, varje år.

Om vi ginge tillbaka till den lågkolhydratkost som användes med utmärkta resultat för mer än 80 år sedan så skulle många kunna leva ett bättre liv med klart minskade mediciner och under längre tid.

Men det behövs fortfarande insulin och andra läkemedel för att de som fått skador av den långvariga myndighetsmisshandeln från sjukvården, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen sida ska må bättre.

Jäv

Men än så länge vågar inte Socialstyrelsens experter, som till stor del är samma som SBUs experter, gå emot Livsmedelsverkets experter som verkar sitta i knäna hos livs- och läkemedelsindustrin. Det är sådant som brukar kallas för undanhållande av jäv.

Tre av SBUs experter iddes inte ens uppge att de återfanns som experter hos Livsmedelsverket. Det är sådant som brukar kallas för undanhållande av jäv.

En av dessa tre experter redovisade 2008 två eventuella jäv till SBU som sedan utökats till tjugotvå definitiva jäv mellan andra (2010-05-03) och tredje (2010-05-05) upplagan av SBUs rapport ”Mat vid diabetes”. Det är sådant som brukar kallas för undanhållande av jäv.

Sju av Socialstyrelsens experter iddes inte ens uppge att de återfanns som experter hos SBU. En av dessa Socialstyrelsens sju experter iddes inte heller uppge att han dessutom satt på en tredje stol som expert hos Livsmedelsverket. Det är sådant som brukar kallas för undanhållande av jäv.

Socialstyrelsens egen vägledning ”Kost vid diabetes” från den 5 december 2011 saknar redovisning av Socialstyrelsens eget beslut av 2008-01-16 att en lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsens egen vägledning ”Kost vid diabetes” från den 5 december 2011 saknar redovisning av att ADA alltsedan 2008-01-01 rekommenderat en lågkolhydratkost som lämplig för patienter med diabetes.

Socialstyrelsens egen vägledning ”Kost vid diabetes” från den 5 december 2011 saknar redovisning av de mer än 80 år gamla kostråden för patienter med diabetes som är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I stället kommer Socialstyrelsens vägledning ”Kost vid diabetes” från den 5 december 2011 stolt dragandes med 34 år gamla politiskt uppgjorda kostråd utan medicinsk kunskap bakom och målade av Livsmedelsverket i fyra nya grälla signalfärger!

Det är besynnerligt att Socialstyrelsen, som anser sig besitta den högsta medicinska kompetensen, verkar sakna basala kunskaper inom diabetesområdet.

Men nu kommer de tillbaka!

De gamla hederliga lågkolhydratkostråden från mer än 80 år sedan! Och det är du, som en av många, som hjälper till att dra fram de gamla hederliga lågkolhydratkostråden i ljuset till allmänt beskådande.

Och Socialstyrelsen kommer innan 2012 är slut att få äta upp sin egen vägledning ”Kost vid diabetes”. Smaklig måltid!

Björn Hammarskjöld

 

 Not [*] PK = Politiskt korrekt alt. Politiskt korrupt

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

FAKTARUTA 1:

♦ American Diabetes Association (ADA) rekommenderade den 1 januari 2008 att en lågkolhydratkost kunde vara bra för personer med diabetes.

♦ Socialstyrelsen beslöt den 16 januari 2008 att en lågkolhydratkost var i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

♦ SBU fann 2010 i sin rapport ”Mat vid diabetes” att det helt saknades vetenskap bakom kostråden varför de måste behållas.

♦ Nu fyra år och flera utredningar senare finner Socialstyrelsen i sin vägledning ”Kost vid diabetes” (utgiven 2011-12-05) att en lågkolhydratkost närmast liknas vid något som ”katten har släpat in” eftersom det står att man kan prova det om patienten så vill. Men man har dessförinnan rekommenderat tre varianter på Livsmedelsverkets extremt kolhydratstinna ”normalkost” samt ett lamt ”måttligt kolhydratreducerad kost”. Som fortfarande innehåller två tredjedelar av Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost.

♦ Nu har ADA i sina senaste rekommendationer börjat propagera alltmer att lågkolhydratkost är bra för patienter med diabetes. Men man verkar inte vilja gå alltför fort fram för att inte skada kontakterna med sina sponsorer.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

FAKTARUTA 2

Låt oss nu gå tillbaka i tiden för att se hur man behandlade diabetes tidigare.

Det fanns bara ett alternativ, känt sedan årtusenden: Kolhydratfattig kost. All kolhydratrik kost dog patienterna av.

Vetenskapen bakom kolhydratfattig kost:

♦ Protein och fett är essentiella, livsnödvändiga. Vi kan äta så mycket vi orkar. Vi blir mätta fort och länge, om vi äter mycket så är intaget av protein och fett självbegränsande.

♦ Kolhydrater är toxiska, giftiga. Vi tolererar bara små mängder kolhydrater. Äter vi mycket kolhydrater blir vi sjuka och kan till och med dö. Med mer än 30-50 g glukos i blodet dör man i akut glukosförgiftning.

♦ Vi behöver insulin för att normalisera blodsockernivåerna.

♦ Kom ihåg att vid en kroppsvikt om 70 kg så innehåller hela blodvolymen lika många gram glukos som blodglukosvärdet i mmol/L. 5 mmol/L=5 g glukos. Ät 5 g glukos och blodglukos kan stiga från 5 till 10 mmol/L.

♦ Insulinet stjäl en del av glukosen och omvandlar till fett som lagras vilket gör en hungrig för tidigt. Resultatet blir att man ”överäter” mer kolhydrater och går ytterligare upp i vikt.

Denna basala fysiologikunskap har grisbonden alltid haft och lyckas alltid att få en fet gris till jul. Denna basala fysiologikunskap verkar Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens experter sakna idag och lyckas alltid att få en fet patient till jul.

12 svar på ”Smaklig måltid!”

  1. Härligt skriven nyårskrönika med ett spännande avslut, jag längtar redan till sammanfattningen av 2012, tror det blir ett riktigt bra år för de starka krafter som nu verkar för att få en ändrad syn på kost i skolor, till diabetiker och överviktiga, till pensionärer, till sjuka och även till friska innan de blir sjuka.
    Gott nytt år!

Kommentera