”Den klimavenlige ko er på trapperne”

”Køer bliver kaldt en af vores største klimasyndere. Nu arbejder danskeforskere på at udvikle en mere klimavenlig ko, som føder sjældnere og producerer mere mælk i længere tid.

Den danske malkeko skal være klimavenlig: Mere mælk og færre kalve, lyder opskriften.

Køer prutter og bøvser og udleder drivhusgasser for fulde gardiner.”

Källa: Videnskab dk

– ◊ –

Mitt brev till redaktionen@videnskab.dk ; fi@fi.dk (Styrelsen for Forskning og Innovation).

Svar har ännu inte inkommit.

Hej!

Jag undrar om ni vet vad ni pratar om när det gäller kor och metanutsläpp.

Kor är metansänkor

Lars Bern hävdade i en replik på Svenska Dagbladets Brännpunkt den 5 augusti 2008 att den allvarligaste klimatpåverkan från nötkött kommer från metanutsläppen från de idisslande kossorna.

Då har Bern tyvärr förbisett att kossorna faktiskt orsakar att vi får mindre metanutsläpp tack vare korna. Detta är mycket enkelt att visa.

Vi lämnar en höbal om 12 kg kolatomer att ruttna på åkern. Då bildas molekylmässigt lika delar koldioxid och metan då cellulosan och stärkelsen i höet långsamt bryts ned under förruttnelsen. Det blir 8 kg metan och 22 kg koldioxid om oxidation och reduktion av kolet är lika som det måste vara i ett litet slutet system.

En annan identisk höbal om 12 kg kolatomer ger vi till en ko som inmundigar höet. Kon kan tack vare sina fyra magar bryta ned större delen av cellulosan och stärkelsen till vattenlösliga kortkedjiga fettsyror och sedan vidare till ättiksyra som kon kan omvandla till protein och fett.

Med andra ord så kan kon inte fisa så mycket metan, den största delen av kolatomerna från höet har omvandlats till kött och fett och kan därför inte bli metan, kolatomerna är redan använda till annat. Kon är en utmärkt omvandlare av cellulosa och andra kolhydrater till fett och protein. Sedan får vi inte glömma att gräsätarna får i sig alla vitaminer och mineraler de behöver.

Kor (och alla andra gräsätare) tar hand om en del av den cellulosa som naturen producerar och förhindrar därmed i stor utsträckning nedbrytningen till koldioxid och metan. Kor är med andra ord metansänkor, helt i analogi med att skog är koldioxidsänkor.

Köttätare äter sedan dessa kor (och andra gräsätare) och bidrar därmed indirekt till minskade metanutsläpp från naturen.

Så ju mer kött vi äter desto mindre produktion av metan orsakas av naturen.

Nu kommer vegetarianer att invända att köttet inte räcker till alla på jorden. Jodå, nog räcker köttet om vi är kloka! Men inte när vi odlar onödigt kraftfoder på omkring 70 % av jordens åkerareal om 1/6 av jordens torra yta.

Om vi i stället släpper korna på bete så har vi hälften av jordens torra yta som duger som betesmark. Då frigör vi jordbruksareal till annan gröda. Vid betesdrift får vi bättre kött och mjölk, bättre naturvård och boskapsskötsel, mer fett i mjölken, kan behålla vårt öppna landskap och våra strandängar. Och köttet räcker till alla på jorden.

Sedan kan man börja fundera på det här med metan och koldioxid. Koldioxidhalten i atmosfären har sedan 1850-talet ökat linjärt från 0,030 % till 0,038% på 2000-talet, det har inte temperaturen gjort. Jag kommer ihåg att vi på 1960-talet påstods gå mot en ny istid.

Men jag håller med, 300 ppm till 380 ppm låter mycket mer skrämmande än 0,030 % till 0,038 %. Mängden metan är ungefär en tusendel av mängden koldioxid även om metan påstås vara 30 gånger mer effektiv som växthusgas än koldioxid. Så då blir mängden metan i atmosfären omvandlad till koldioxidekvivalenter 0,001 %. Korna genererar bara en bråkdel av all den metan som finns i jordens atmosfär.

Så detta forskningsområde är detsamma som bortkastande av pengar.

Björn Hammarskjöld
Barndoktor
F.d. Överläkare
Filosofie licentiat i biokemi

6 svar på ””Den klimavenlige ko er på trapperne””

 1. ORDETS MAKT ÖVER TANKEN

  Livets gas koldioxid döps om till ”växthusgas” och blir plötsligt farlig.

  Om man dubblar koldioxidhalten i ett växthus växer det mycket bättre och om halten är för låg så trivs inte växterna alls. Med halten 0,038 % koldioxid i atmosfären finns det några spridda molekyler och enligt Plancks strålningslag och Svartkroppsmodellen kan inte dessa molekyler skicka tillbaka någon värme av betydelse. Det kan däremot vattenånga som utgör cirka 95 % av gaserna i atmosfären. Skall vi duscha kallt för att minimera vattenångan och därigenom ”rädda klimatet”?

  Kornas påverkan på klimatet är således en icke-fråga.

  Läs mer … Plancks strålningslag och Svartkroppsmodellen

 2. Det har föreslagits att människan skulle skicka upp raketer i yttre atmosfären och därifrån skicka ut stora vita plastskynken som skulle förhindra solens uppvärmning av Jorden.

  Men då glömmer man att om det blir varmare på Jorden så ökar avdunstningen av den största växthusgasen och kondenseras sedan på himlen i form av stora vita kondensat av diväteoxid som då minskar solinstrålningen som sänker temperaturen varvid den största växthusgasproduktionen minskar vilket minskar de stora vita kondensaten av diväteoxid som då ökar solinstrålningen som höjer temperaturen.

  Det är ett exempel på ett självreglerande system med negativ återkoppling och är självstabilt.

 3. Koskräck!

  Det finns så mycken vetenskap men tyvärr alldeles för lite klokhet.

  Till alla er som som har ”koskräck” för att citera salig Lasse Brandeby. Läs och begrunda, Dr Hammarskjölds inlägg i ko-metan- debatten, både vetenskap och klokhet. Jag är dålig på att komma ihåg siffror därför skriver jag ut dr Hammarskjölds inlägg, kopierar och delar ut till människor som gripits av denna med moraliska förtecken besmittade debatt.

  Det smittar av sig på skolorna, så högsta moral tycks nu vara för skolorna att införa helt vegetarisk dag i veckan. (Om det är så bra varför inte varje dag i veckan?)

  Men intuitivt känner jag att resonemanget om att kor skulle hota mänskligheten är fel. Betande djur har alltid funnits på jorden?

  Är det någon som funderat på hur mycket metan våra omhuldade trädgårdskomposter avger? Håll utkik efter Lars Wilssons nya bok som kommer ut i början på 2012. En annan klok person. Läs under tiden Mjölkrevolutionenav Fredrik Colting.

  Jag kramar mina vackra, bruna, slanka, gräsätande Jerseykor som mjölkar en mer än 6 %:ig gudadryck.

 4. Alla borde läsa den nya boken ”Forsknings-fusket” av docent Ralf Sundberg.

  Han visar hur ekonomiska och politiska särintressen styrt forskningen och vad som är ”sanning” under lång tid, och skapat den enorma miljöskada och sjukdom som finns idag.

  Människorna är utsatta för det allra största bedrägeriet i världshistorien. Det har kostat miljontals människor livet och gett megamiljarder dollar i vinst till företagen som ligger bakom.

Kommentera