Jag har varit på Läkartidningens seminarium om fetma den 7 december 2011

”Eftersom livsstilbaserad fetmabehandling senare i livet
är både ineffektiv och kostsam för sjukvården,
är det viktigt att behandlingen startar tidigt”

Källa: Övervikt och fetma i primärvården

– ◊ –

Det är besynnerligt att det verkar som om att professorer och medicinare idag saknar:

 • tillräcklig kunskap om fysiologi, biokemi och hormonlära, det som till och med varje grisbonde kunde för 40 år sedan, man gav gröpe och kokt potatis, nästan bara kolhydrater. Våra moderna grisbönder vet hur man får en mager gris till jul; sojaprotein och billiga vegetabiliska oljor och grisen hinner slaktas innan den får alla bristsjukdomarna.
  .
 • kunskap om orsaken till den globala fetmaepidemin, en extrem kolhydratöverbelastning hos en art som inte tål större mängder kolhydrater.
  .
 • all den kunskap som alla läkare hade för 90 år sedan innan upptäckten av insulin. Då kunde man sedan flera tusen år få diabetes typ 2 patienter friska och även en del diabetes typ 1 klarade sig.
  .
 • kunskap om att man på 1930-talet missbrukade sin kunskap om insulin till att få patienter med anorexi gå upp i vikt med dagliga insulininjektioner.
  .
 • kunskap om orsaken till den globala cancerepidemin, en extrem kolhydratöverbelastning hos en art som inte tål större mängder kolhydrater. Det räcker med att säga Otto Warburg. Som har beskrivit reaktionerna i mitokondrierna.
  .
 • kunskap om orsaken till den globala Alzheimerepidemin, en extrem kolhydratöverbelastning hos en art som inte tål större mängder kolhydrater. Jag behöver bara säga Betaamyloid, IDE och insulin.
  .

Detta innebär att Socialstyrelsens nya vägledning Kost vid diabetes, som är ett barn av professorer och medicinare, ger vägledning om fyra koster [*] som SBU helt har underkänt och som därför måste förkastas i enlighet med Patientsäkerhetslagen.

Men det är en också en vägledning om den enda av de fem kosterna som kan följas i enlighet med Socialstyrelsens beslut av den 16 januari 2008, där man beslöt att en lågkolhydratkost [*] är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av diabetes och övervikt.

Björn Hammarskjöld

F.d. Överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Kreativ kost- och gourmetkonsult

Not [*]

Koster (från Socialstyrelsens ”Kost vid diabetes”):

 1. Traditionell [extrem högkolhydrat]diabeteskost (ej godkänd, vilar på bräcklig vetenskaplig grund enligt SBU)
 2. Måttlig lågkolhydratkost (ej godkänd av SBU)
 3. Medelhavskost (ej prövad eller godkänd av SBU)
 4. Traditionell [extrem]diabeteskost med lågt GI (ej prövad eller godkänd av SBU)
 5. Extrem [fysiologisk] lågkolhydratkost (godkänd av Socialstyrelsen, uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet)

Läs gärna mer på http://kostkunskap.blogg.se/ Läkartidningens fetmaseminarium

Kommentera